Питання для підготовки до іспиту з курсу «Історія держави і права України» Предмет курсу «Історія держави і права України» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет... 6 1436.1kb.
Питання для підготовки до іспиту з курсу «Історія держави І права... 1 41.8kb.
Робоча програма курсу курсу " Історія держави і права України" (заочне... 1 241.09kb.
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави І права (ІІ... 1 77.97kb.
Реферат з дисципліни „Історія держави та права України 3 509.14kb.
Размєтаєва юлія сергіївна права людини як фундаментальна цінність... 5 1072.21kb.
Перелік питань,що охоплюють зміст робочої програми курсу “Історія... 1 206.92kb.
1. Теорія держави та права як наука та її предмет 8 2021.98kb.
Програмні питання з курсу історія України 1 54.27kb.
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни... 1 308.16kb.
Орієнтовний план Історія створення та загальна характеристика пам'яток... 1 14.39kb.
Уроку історії в 10 класі за темою «Міжнародні відносини в 30-х рр. 1 54.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Питання для підготовки до іспиту з курсу «Історія держави і права України» Предмет - сторінка №1/1
Питання

для підготовки до іспиту

з курсу «Історія держави і права України»


 1. Предмет курсу «Історія держави і права України». Метод вивчення курсу. Значення курсу.

 2. Періодизація курсу «Історія держави і права України».

 3. Держава скіфів: суспільний і політичний лад, джерела й основні риси права.

 4. Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї: суспільний і політичний лад, джерела й основні риси права.

 5. Боспорське царство: суспільний і політичний лад, джерела й основні риси права.

 6. Формування державності у східних слов’ян. Утворення Київської Русі. Теорії виникнення держави у східних слов’ян.

 7. Суспільний лад Київської Русі (IX - XII ст.).

 8. Державний лад Київської Русі (IX - ХП ст.).

 9. Джерела права Київської Русі. «Руська правда»: історико-правовий аналіз.

 10. Право власності, зобов’язаль не та спадкове право в «Руській правді».

 11. Злочини, покарання та судочинство в «Руській правді».

 12. Церковні статути князів Володимира і Ярослава. Регулювання брачно-сімейних відносин.

 13. Зміни в державному ладі Русі в період феодальної роздробленості (XII - XIV ст.).

 14. Галицько-Волинське князівство: створення, суспільний і політичний лад, значення в історії української державності.

 15. Право південно-західних земель Русі в період феодальної роздробленості (джерела, основні риси).

 16. Суспільний лад на українських землях у польсько-литовський період (кінець XIV - перша половина XVII ст.).

 17. Державний лад на українських землях у польсько-литовський період (кінець XIV - перша половина XVII ст.).

 18. Джерела права України (кінець XIV - перша половина XVII ст.).

 19. Литовські статути: історико-правовий аналіз.

 20. Магдебурзьке право та його особливості в Україні.

 21. Право власності, зобов’язальне, спадкове право за Литовськими статутами.

 22. Злочини, покарання та судочинство за Литовськими статутами.

 23. Виникнення українського козацтва. Запорозьке козацтво. Реєстрове козацтво.

 24. Запорозька Січ: основні риси суспільного та політичного устрою, право та судочинство.

 25. Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої 1648 - 1654 pp. (причини, завдання, рушійні сили, головні події).

 26. Формування української національної державності і права у 1648 — 1654 pp.

 27. Юридичне оформлення союзу України з Московською державою (Переяславська Рада, Березневі статті 1654 р.). Історико-правова оцінка і значення.

 28. Автономний устрій України (друга половина XVII ст.).

 29. Суспільний устрій України в період наступу на її автономію (XVIII ст.).

 30. Державний устрій України в період наступу на її автономію (XVIII ст.).

 31. Джерела права України в XVIII ст. Кодифікація права України.

 32. Конституція Пилипа Орлика.

 33. Основні риси права України в XVIII ст.

 34. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях (друга половина XVII - друга половина XVIII ст.).

 35. Суспільний устрій України у складі Росії (перша половина XIX ст.).

 36. Державний лад України у складі Росії (перша половина XIX ст.).

 37. Основні риси права України у складі Росії (перша половина XIX ст.).

 38. Кодифікація права України в І половині XIX ст., її підсумки. Зібрання малоросійських прав (1807 p.).

 39. Суспільно-політичний лад, джерела та основні риси права на західноукраїнських землях (кінець XVIII - перша половина XIX ст.).

 40. Причини, характер та основні напрямки буржуазних реформ 60-70 рр. XIX ст. в Російській імперії.

 41. Суспільний лад України у другій половині XIX ст. Селянська реформа 1861 р.

 42. Державний лад України у другій половині XIX ст. Земська (1864 р.) і Міська (1870 р.) реформи в українських губерніях Росії.

 43. Судова реформа 1864 р. в Україні.

 44. Основні джерела та риси права на українських землях у складі Російської імперії у другій половині XIX ст.

 45. Суспільно-політичний лад та право в Галиції, Північній Буковині та Закарпатті (друга половина XIX ст.).

 46. Зміни в суспільному ладі України в період революції 1905 - 1907 pp. Столипінська аграрна реформа.

 47. Зміни в державному ладі України в період революції 1905 - 1907 pp.

 48. Зміни в державному ладі і праві України в період Першої світової війни.

 49. Галичина, Північна Буковина та Закарпаття на початку XX ст. (1900 - 1917 рр.)

 50. Лютнева революція 1917 р. в Росії та її державно-правові наслідки для України.

 51. Організація і діяльність Центральної Ради. (березень-жовтень 1917 р.)

 52. Утворення Української Народної Республіки (УНР). ІІІ і ІV універсали Центральної Ради.

 53. Законодавство Центральної Ради.

 54. УНР за часів Директорії: державний лад, законодавство.

 55. Західноукраїнська Народна Республіка: створення, державний лад, законодавство.

 56. Створення радянської державності в Україні та її розвиток (1917 – 1920 рр.)

 57. ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. Конституція УСРР 1919р.

 58. Становлення та розвиток радянського законодавства в Україні (1917 — 1920 pp.).

 59. Нова економічна політика: сутність, законодавче оформлення.

 60. Створення Союзу РСР: причини, зміна правового статусу УСРР, наслідки.

 61. Перебудова державного апарату УСРР у зв’язку з утворенням СРСР. Конституція УСРР 1929 р.

 62. Перша кодифікація радянського законодавства в Україні: причини, основні напрямки, загальна характеристика.

 63. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.

 64. Кримінальний кодекс УСРР 1922 р.

 65. Зміни в суспільно-економічному та політичному ладі України в 30-ті роки XX ст.

 66. Конституція УРСР 1937 р. Перебудова державних органів УРСР на основі Конституції.

 67. Основні риси права України в 1929 - 1941 pp. Антидемократичні деформації у праві.

 68. Державно-правове положення західноукраїнських земель у складі Польші і Румунії в 20-30 рр.

 69. Державно-правове положення Закарпаття в складі Чехословацької Республіки в 20-30 рр. Карпатська Україна.

 70. Приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Південної Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР (1939 - 1940 рр.)

 71. Перебудова державного механізму України в період Великої Вітчизняної війни.

 72. Спроби ОУН відновити українську державність у 1941 р. Діяльність ОУН – УПА в роки Другої світової війни.

 73. Окупаційний режим в Україні в період Великої Вітчизняної війни.
 1. Основні зміни в галузях права України у 1941 – 1945 рр.

 2. Суспільно-економічний та державний лад України в післявоєнні роки (1945 — 1953 pp.).

 3. Основні риси права України в післявоєнні роки (1945-1953 pp.).

 4. Суспільно-економічний та державний лад України в період десталінізації.

 5. Основні риси права в Україні в період десталінізації.

 6. Зміни у суспільно-економічному та державному ладі України під час наростання застійних явищ (сер. 60-х – сер. 80-х рр.)

 7. Конституція УРСР 1978 р.

 8. Основні риси права України у сер. 60-х – сер. 80-х рр.

 9. Друга кодифікація радянського законодавства в Україні: причини, особливості, основні напрямки.

 10. Соціально-економічна і політична ситуація в Україні в період перебудови.

 11. Зміни в державному ладі і праві України в період перебудови.

 12. Зміни у статусі України як союзної республіки в період перебудови. Декларація про державний суверенітет України (1990 p.).

 13. Україна на шляху до незалежності. Акт проголошення незалежності України (1991 p.).

 14. Розбудова Української незалежної держави (1991- 1996 pp.).

 15. Розробка і прийняття Конституції України 1996 p., її загальна характеристика.

 16. Державний лад України на сучасному етапі.

 17. Основні зміни в галузях права України за роки незалежності .