Питання до державного екзамену зі спеціальності - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма державного екзамену 3 542.31kb.
Програма вищих навчальних закладів освіти (ІІІ-IV рівнів акредитації) 1 84.5kb.
Програма державного екзамену з соціології зі спеціальності: 040201... 1 337.98kb.
Програма Державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 000009... 1 238.2kb.
Національна академія державного управління при президентові україни... 8 1320.6kb.
Національна академія державного управління при президентові україни... 7 1148.59kb.
З підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 1 200.34kb.
Програма вступного екзамену зі спеціальності для вступників за освітньо-кваліфікаційним... 1 145.62kb.
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії... 1 73.91kb.
Питання до державного екзамену з дисципліни „Історія економічних... 4 696.55kb.
Програма вступного екзамену зі спеціальності для вступників за освітньо-кваліфікаційним... 1 166.23kb.
Урок розвитку зв ’ язного мовлення Тема. Дитячі розваги взимку. 1 71.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Питання до державного екзамену зі спеціальності - сторінка №1/1

Питання до державного екзамену зі спеціальності


для групи СМ, ІМ

Курс «Технологія виробництва та переробки с.-г. продукції»

(лектор – ст. викл. Мачок Ю.В.)

 1. Родючість грунтів, види родючості.

 2. Будова грунту і його генетичні горизонти.

 3. Грунт як багатофазна система.

 4. Механічний склад грунту.

 5. Водний режим ґрунту. В яких формах вода знаходиться в грунті?

 6. Повітряний режим грунту. Повітроємність та повітропроникність грунту.

 7. Тепловий режим грунту. Теплові властивості грунту.

 8. Поживний режим грунту.

 9. Фактори життя культурних рослин та умови середовища.

 10. Основні фізико-механічні та технологічні властивості грунту.

 11. Бур’яни. Класифікація бур’янів.

 12. Біологічні особливості бур’янів.

 13. Методи боротьби з бур’янами.

 14. Основні технологічні процеси дії знарядь на грунт.

 15. Прийоми і способи основного обробітку грунту.

 16. Прийоми поверхневого обробітку грунту.

 17. Спеціальні прийоми обробітку грунту.

 18. Мінімальний обробіток грунту.

 19. Система обробітку грунту і види парів.

 20. Ерозія грунтів і методи боротьби з нею.

 21. Сівозміна. Основи чергування культур в сівозміні. Класифікація сівозмін.

 22. Добрива в сільськогосподарському виробництві. Види добрив.

 23. Сорт. Розмноження сортів і підтримання їх в чистоті.

 24. Якість насіння. Вимоги до якості насіння.

 25. Основні технологічні процеси догляду за посівами.

Курс «С.-г машини та знаряддя», розділ – Машини для рільництва

(лектор – проф. Сало В.М.)


 1. Способи збирання трав та силосних культур. Комплекси машин, якими забезпечуються відповідні способи збирання.

 2. Класифікація косарок. Призначення, будова, принцип роботи та основні регулювання самохідної косарки-плющилки КПС-5Г.

 3. Типи різальних апаратів. Будова сегментних різальних апаратів, робочий процес і основні регулювання.

 4. Типи граблів. Особливості виконання технологічного процесу. Будова та основні регулювання граблів ГВР-6.

 5. Силосозбиральні та кормозбиральні комбайни. Особливості конструкції. Загальна будова, принцип роботи та основні регулювання силосозбирального комбайна КСК-100Б.

 6. Комплекс машин для заготівлі сіна з пресуванням. Будова, принцип роботи і основні регулювання рулонного преспідбирача ПРП-1,6.

 7. Обладнання для приготування трав’яного борошна. Загальна будова, принцип роботи та основні регулювання АВМ-3,0.

 8. Обладнання для гранулювання та брикетування кормів.

Будова та принцип роботи обладнання ОГМ-1,5.

 1. Способи збирання зернових, зернобобових і круп’яних культур. Передумови застосування та їх ефективність.

 2. Типи валкових жаток. Призначення, загальна будова, принцип роботи та основні регулювання валкових жаток (на прикладі ЖВН-6).

 3. Основні способи збирання незернової частини врожаю. Будова обладнання для їх забезпечення.

 4. Розрахунок ширини захвату валкової жатки для забезпечення оптимального завантаження молотарки комбайна.

 5. Переобладнання зернових комбайнів для збирання кукурудзи. Порядок переобладнання. Будова та принцип роботи приставки КМД-6.

 6. Класифікація зернозбиральних комбайнів. Особливості конструкції кожного типу та умови використання.

 7. Способи збирання кукурудзи. Кукурудзозбиральні комбайни, їх типи загальна будова і принцип роботи (на прикладі КСКУ-6).

 8. Способи очистки та сортування зерна. Машини для їх забезпечення.

 9. Складні зерноочисні та сортувальні машини, їх будова, принцип роботи та основні регулювання (на прикладі машини СМ-4).

 10. Способи збирання цукрового буряка. Гичкозбиральні машини, особливості їх конструкцій, принцип роботи та основні регулювання.

 11. Типи бурякозбиральних машин.. Особливості їх конструкцій, принцип роботи та основні регулювання.

 12. Завантажувачі цукрових буряків, їх призначення, будова та принцип роботи.

 13. Технології збирання картоплі та класифікація машин для їх забезпечення. Будова та принцип роботи швидкісного тракторного копача елеваторного типу КСТ-1,4.

 14. Технологічні схеми очистки і сортування зерна.

 15. Комбайновий спосіб збирання картоплі. Будова та принцип роботи картоплезбирального комбайна КСК-4-1.

 16. Робочі органи силосозбиральних комбайнів для подрібнення зеленої маси. Особливості конструкції, основні регулювання.

 17. Типи підбирачів хлібної маси, їх будова, принцип роботи, особливості застосування.


Курс «С.-г. машини та знаряддя», розділ – Машини для тваринництва

(лектор – доц. Матвєєв К.Д.)

 1. Системи водозабезпечення. Джерела, обладнання і споруди. Визначення потреби ферми у воді.

 2. Машини для очищення кормів від сторонніх домішок і миття коренеплодів.

 3. Механізація прибирання гною.

 4. Призначення, будова і принцип дії водопідіймачів. Насосні станції.

 5. Будова, принцип дії і регулювання мийки-подрібнювача ИКМ-5, МРК-5.

 6. Призначення, будова і принцип дії насосів для добування і подачі води.

 7. Будова, принцип дії і регулювання соломосилосорізки РСС-6Б.

 8. Будова, принцип дії і регулювання подрібнювача кормів “Волгарь-5”, ИГК-30.

 9. Призначення, будова, принцип дії і регулювання кормороздавачів КУТ-3,0А, КТУ-10А, РСП-10, КС-1,5. Вимоги до кормороздавачів.

 10. Будова та дія доїльного стакана. Такти доїльного апарата.

 11. Призначення, будова та дія пульсатора двотактного доїльного апарата.

 12. Призначення, будова і принцип дії запарника-змішувача СКО-Ф-6, СКО-Ф-3.

 13. Призначення, будова та дія пульсатора тритактного доїльного апарата.

 14. Будова та дія колекторів дво- та тритактного доїльного апарата.

 15. Кормова база тваринництва. Способи і засоби для підготовки кормів до згодовування.

 16. Будова, принцип дії і регулювання дозаторів.

 17. Загальна будова доїльної машини. Класифікація доїльних установок. Доїльні установки АДМ-8, Ялинка, Тандем.

 18. Типи, загальна будова і принцип роботи дробарок кормів.

 19. Призначення, будова та принцип роботи напувалок для ВРХ, свиней, птиці і вівців.

 20. Технологічні схеми і засоби механізації для первинної обробки молока.

 21. Обладнання для очищення молока від сторонніх домішок.

 22. Режими пастеризації молока. Пастеризатори.

 23. Будова та дія сепаратора.

 24. Теоретичні питання подрібнення зернових і стеблових кормів.

 25. Стаціонарні машини безперервного транспорту для роздавання кормів.Курс «Конструкція, робочі процеси і розрахунок с.-г. машин»

(лектор – професор Сисолін П.В.)

 1. Пояснити технологію перевертання шару грунту при оранці плугом з полицевими корпусами і яким критерієм користується конструктор при виборі взаємозв’язку глибини оранки з шириною захвату корпуса, як його визначити.

 2. Як визначити основні параметри котушечного висівного апарата (розмір жолобка, котушки, верхній поріжок, довжина донишка, мінімальний зазор між котушкою і донишком?

 3. У чому особливість розрахунку дискових механічних висівних апаратів просапних сівалок (розрахунок відбивачів зайвого насіння та виштовхувачів насінин з отворів диска)? Як визначити критичну частоту обертання диску?

 4. Як і якими механізмами досягається стійкий рух сошників рядової сівалки на заданій глибині?

 5. За рахунок чого відбувається формування поодинокого потоку насіння пневмомеханічними висівними апаратами і які можливі шляхи удосконалення якості їх роботи?

 6. У чому особливість проектування схеми одношарнірної індивідуальної поводкової системи кріплення лап до рами парового культиватора (обґрунтувати вибір довжини поводків)?

 7. Як забезпечується зв’язок норми висіву з роботою висівного апарата у рядових сівалок? Який порядок визначення необхідного діапазону передаточних чисел механізму привода рядових сівалок?

 8. Як забезпечується зв’язок норми висіву з роботою висівного апарата у просапних сівалок? Який порядок визначення необхідного діапазону передаточних чисел механізму привода просапних сівалок?

 9. Призначення культиваторів та особливості проектування стрільчастих лап (визначення кута розхилу крил стрільчастої лапи, кутів кришення та загострення лез лап).

 10. Які інженерні задачі вирішує конструктор при проектуванні садильного апарата картоплесаджалки (визначення частоти обертання диска садильного апарата, кількості ложечок на диску при заданих нормі висадки та швидкості агрегату)?

 11. Які інженерні задачі вирішує конструктор при виборі геометричних та кінематичних параметрів відцентрового розкидувача мінеральних добрив (визначення віяла розсіву добрив, кількості лопаток на диску)?

 12. Як і в якій послідовності виконується побудова лобового контура робочої поверхні корпуса плуга?

 13. Пояснити призначення направляючої кривої при побудові робочої поверхні корпуса плуга та пояснити порядок побудови цієї кривої та визначення її параметрів.

 14. Що необхідно приймати у вигляді вихідних даних для побудови полицево-лемішної поверхні корпуса плуга та пояснити послідовність проектування цих поверхонь?

 15. Як визначають сили, які діють на корпус плуга?

 16. Елементи конструкції розсадопосадочного апарата та визначення кінематичних режимів його роботи.

 17. Як отримують розрахункові формули для визначення довжини та ширини польової дошки корпуса плуга?

 18. До чого зводять силовий аналіз роботи дискової борони (визначити заглиблюючий та виглиблюючий момент, які діють на батареї дисків)?

 19. Пояснити як визначають місцерозташування навісного пристрою на рамі проектуємого начіпного плуга.

 20. До чого зводиться розрахунок по забезпеченню рівноваги грядильної секції просапного культиватора під час роботи?

 21. Як визначають навантаження на опорне колесо плуга, які діють на нього під час роботи?

 22. Як отримують розрахункові формули для визначення параметрів котків та силових навантажень на котки?

 23. Чому клини вважають базовою геометричною моделлю грунтообробних робочих органів? Дати обґрунтування вибора кута кришення  (навести швидкісний та силовий аналіз роботи клина).

 24. Фрезерні машини. Їх призначення, конструкція і принцип роботи фрези. Визначення подачі і значення її на якість кришення ґрунту.

 25. Як визначають тяговий опір плуга? Проаналізувати раціональну формулу акад. В.П. Горячкіна? Що таке ККД плуга?

Курс «Методи проектування с.-г. машини» (лектор-професор Сисолін П.В.)


 1. Які аварійні ситуації та чому можуть виникнути при русі і машинно-тракторного агрегата упоперек схилу?

 2. Які аварійні ситуації та чому можуть виникнути при русі гусеничного трактора з навісною машиною по нахилу на підйом?

 3. Які аварійні ситуації і чому можуть виникнути при русі колісного трактора з навісною машиною по нахилу на підйом?

 4. Які аварійні ситуації і чому можуть виникнути при русі гусеничного трактора з причіпною машиною по схилу на підйом?

 5. Які аварійні ситуації та чому можуть виникнути при русі колісного трактора з напівпричіпною машиною по нахилу на підйом?

 6. Привести приклад використання часної математичної моделі в інженерних розрахунках.

 7. Як забезпечити стійкість ходу причіпного плуга в роботі?

 8. Як і чим забезпечується надійність виробу?

 9. Роль принципової схеми виробу в процесі проектування. Якою повинна бути послідовність при її викреслюванні?

 10. Які задачі розв’язує конструктор при виборі ширини захвату машини?

 11. Які особливості вибору ширини захвату приходиться враховувати, якщо частина потужності трактора витрачається на привід робочих органів машини від його ВВП.

 12. Які задачі вирішує конструктор для забезпечення необхідної продуктивності навантажувачів?

 13. Які задачі вирішує конструктор для забезпечення необхідної продуктивності агрегатів по обробці полів?

 14. Які задачі вирішує конструктор для забезпечення необхідної продуктивності агрегатів для розподілення матеріалу по полю?

 15. Які задачі вирішує конструктор для забезпечення необхідної продуктивності збиральних машин та агрегатів?

 16. Значення функціональної схеми виробу, як моделі, в творчому пошуці конструктора. Навести приклади.

 17. Роль кінематичної схеми в процесі проектування виробу. Навести приклади.

 18. Розкрити на прикладі необхідність використання розрахункової схеми в процесі проектування виробу.

 19. Як вибирають розміри причепа причіпних машин?

 20. Від чого залежить технологічність конструкції виробу?

 21. Привести приклад використання частозустрічаємої математичної моделі в інженерних розрахунках.

 22. Чи всі деталі підлягають міцнісним розрахункам для визначення їх геометричних розмірів при виконанні робочих креслень?

 23. Що таке допустимий тиск коліс на грунт і як його розраховують?

 24. Як вибирають розміри сниці у напівпричіпної симетричної с.-г. машини?

 25. Як забезпечують стійкий хід напівпричіпної машини.


Курс «Основи охорони праці» (лектор доц. Лузан П.Г.)

1. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

2. Кого і в який термін потерпілий або свідок повинен повідомити про нещасний випадок на виробництві.

3. Нещасні випадки.

4.  Умови призначення голови комісії для розслідування нещасного випадку на виробництві.

5. У яких випадках проводиться розслідування нещасного випадку:

6.  Дії роботодавця у разі нещасного випадку.

7. Які чинники належать до фізичних небезпечних факторів.

8. Вказати показники виробничого середовища, що характеризують мікроклімат у приміщенні.

9. Умови праці на виробництві.

10. Електротравми.

11. Термічна дія струму.

12. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві.

13. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві.

14. При якій кількості працюючих створюється служба охороні праці на підприємстві.

15. На скільки груп поділяються небезпечні та шкідливі фактори.

16. Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин.

17. Який прилад використовується для теплового випромінювання.

18. Оптимальна вологість повітря для людини.

19. Особливості застосування протигазів.

20. Чому дорівнює пороговий фібріляційний струм з частотою 50 Гц.

21. Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

22. Визначення опору заземлення електроустановок.

23. При якому тискові більше робочого проводиться гідравлічне випробовування посудин, ємкостей, резервуарів, цистерн, бочок (крім литих)?

24. В який колір маркується балон з ацетиленом?

25. Яка гранична норма піднімання і перенесення вантажів для чоловіків старше 18 років?

26. Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?

27. Скільки існує стадій горіння?

28. На скільки класів поділяють пожежі?

29. Скільки існує видів самозаймання?30. Як визначається ширина шляхів евакуації.