План держветінспекторських перевірок суб’єктів господарювання, в управлінні яких перебувають об’єкти, що підконтрольні службі держве - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План-графік планових перевірок стану пожежної та техногенної безпеки... 8 1863.36kb.
План проведення перевірок суб’єктів господарювання Державною фітосанітарною... 1 266.97kb.
План проведення перевірок суб’єктів господарювання Державною фітосанітарною... 1 279.55kb.
5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику... 1 84.39kb.
Графік перевірок суб’єктів господарювання за ступенями ризику та... 5 1095.18kb.
Графік перевірок суб’єктів господарювання за ступенями ризику та... 1 196.86kb.
План здійснення заходів державного ветеринарно-санітарного нагляду... 1 105.52kb.
План здійснення заходів державного ветеринарно-санітарного нагляду... 1 89.71kb.
Суб’єкти фінансового контролю Серед суб'єктів фінансового контролю 1 114.54kb.
Перевірок суб’єктів господарювання, які розташовуються в Новгород-Сіверському... 3 436.11kb.
План здійснення державного контролю за місцезнаходженням суб’єктів... 1 78.22kb.
Начальником управління ветеринарної медицини в Татарбунарському районі А. 1 286.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План держветінспекторських перевірок суб’єктів господарювання, в управлінні яких - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальником управління ветеринарної медицини

в Татарбунарському районі ___________А.В. Збудчак

« 20 » 06 2013 р.План держветінспекторських перевірок суб’єктів господарювання, в управлінні яких перебувають об’єкти , що підконтрольні службі

держветмедицини в Татарбунарському районі на третій квартал 2013 року


з/п

Найменування

суб’єкта

господарювання або

прізвище, ім’я по

батькові фізичної

особи підприємця,

щодо діяльності яких

здійснюсгься захід

Місцезнаходження суб’єкта

господарювання, щодо діяльності яких

здійснюсгься захід (повна адреса

місцезнаходження та № телефону)

Вид діяльності

Дата початку та дата

закінчення планового

заходу (не може

перевищувати 15 робочих

днів, а для суб’єктів малого

підприємництва-5

робочих днів)

Дата здійснення планового

заходу

П.І.Б. держінспектора

ветмедицини

закріпленого за

підконтрольним

об'єктом

1

ТОВ «Титан»

Юридична адреса: Одеська область, Кілійськийрайон, м.Кілія. нул.Кубииікіиа.і.

тел. : (04843) 4-16-52 Фактичні адреси: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, 90 ;

Одеська область, Татарбунарський район, с. Глибоке, вул. Миру, 2 ; Одеська область, Татарбунарський район, с. Жовтий Яр, вул. Миру. 14: Одеська область: Татарбунарський район, с. Струмок, вул. Перемоги, 152.


Пункт закупівлі молока

08.07.201 Зр.-26.07.201Зр
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,2

ТОВ «Арцизький молокозавод»

Юридична адреса: Одеська область. Арпюький район. м.Арциз. лров.Заводський, 18, тел. : (04845)3-15-62 Фактична адреса: Одеська області,, Татарбунарський район, с.Лиман. вул.Леніна. 51

Пункт закупівлі молока

08.07.2013p.-26.07.20lЗр
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

1ванович.3

ТОВ«Тарутинський

сирзавод»»Юридична адреса: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутино, вул. Красна 5, тел. :.(04847) 3-14-04 Фактичні адреси: Одеська область, Татарбунарський зайон, с.Вишневе. вУдЛеніна, 102, Одеська область, Татарбунарський район, с.Нсрушай, вул. Леніна. 60. Одеська область. Татарбунарський район, сІ Іричорськс, вул. .Перемоги. 59,

Пункт закупівлі молока

>


08.07.201Зр.-26.07.201Зр
Збудчак Анатолій Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,


4

ФОП Ільченко СІ.

Юридична адреса: Одеська область. ТатарГп нарський район, м.Татарбунари. вул.

Садова. 13. тсл.: (04844)3-28-65

Фактична: Одеська облає, ь. Татарбунарський

район, м.Татарбунари, вул. Князева. 65• Рибопереробне підприємегво

15.07.201Зр-19.07.201Зр
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,5

ПП «Несса»

Одеська область, Татарбунарський район, с. Лиман, вул. Леніна ,33

У тримання тварин

15.07.2013-19.07.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,6

СВК «Борисівський»

Одеська область, Татарбунарський район, с.Г>орисівка,вул.Лсніна,47

Утримання тварин

08.07.201 Зр-26 07.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,7

ПАТ СП«Чорноморська перлина»

Одеська область, Татарбунарський район. с.Базар'янка, вул.Шевченко . 37 тел. :(04844)27-2-30

У-іримаїнія тварин

08.07.20 13р-26.07.2013р.


Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,8

ГОВ «Глибоке»

Одеська Область, Татарбунарський район,

сГлибоке, вул. Леніна, ]8,

тсл.: (.04844)91-2-55


Утримання тварин

08.07.201Зр-26.07.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,9

ПП «Афо-соя»

Одеська область, Татарбунарський район, с.

Нерушай, вул. Леніна, 79.

тсл. (04844)3-22-00


Утримання тварин

15.07.201Зр-19.07.201Зр.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,10

ТОВ «А.Ф.Ізмаїл»

Одеська область, Татарбунарський район. с.Струмок

Утримання тварин

08.07.20 ІЗр-26.07.201 3р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,11

СТПАТ «Україна»

Одеська область, Татарбунарський район,

с.Дивізія, вул.Леніна, 100,

тсл.: (04844)99-1-31


Утримання тварин

08.07.201Зр-26.07.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,12

ФОП Носаченко

Одеська область. Татарбунарський район, поблизу с. Зарічне

У фимаш.я тварин

15.07.201 Зр-19.07.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,13

ДП «Татарбунарський

сільгоспринок»

Татарбунарської

райспоживспілкиОдеська область, Татарбунарський район, м.

Татарбунари. вул". 1?ї\ра, 15,

тел. : (04844)3-25-09


Падання послуг з реалізації продукції тваринного та рослинною походження

1


01.08.201Зр-21.08.201Зр.

1

Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,14

Татарбунарське товариство мисливши та рибалок

Одеська область, Татарбунарський район,

м.Татарбунари, вул.23 Серішя.буд. 9 .

тел.104844) 3-19-43,


Мисливські угіддя

01.08^013-21.08.201 3р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


15

Базар'янська сільська рада

Одеська область, Татарбунарсі.кий район.

с.Базар'янка,нул.Шсвчснко.40.

т «1.(04844)27-2-32,


захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


16

Баштанівська сільська рада

Одеська область, Гатарбунареький район, сЬаііп-анівка, мул. Котовського 233 а . тел.(04844) 63-5-30,

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.201 Зр.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


17

Безименська сільська рада

Одеська область, Гатарбунареький район, с.Безименка. вул. Миру , 45^.(04844) 29-6-37,

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


18

Білоліська сільська рада

Одеська область, Гатарбунареький район. с.Білолісся, і.ул.Леніна 82а ,тел.(04844) 66-2-67,

захоронения трупів парин

01.08.2013-21.08.201 Зр.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак АнтонІванович


19

Борисівська сільська рада

Одеська область, Татарбунарсі.кий район, е.Ьорисівка, вул, Леніна,92,'тел.(04844) 27-2-32.

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


20

Вишнівська сільська рада

Одеська область, Татарбунарський район, с.Вишневе, вул,Леніна , 54, тел.(04844) 64-2-31,

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


21

Дивізійська сільська рада

Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул,Леніна 100, тел.(04844) 99-1-42,

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.201 3р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


22

Дмитрівська сільська рада

Одеська область, Татарбунарський район, с.ДмитрівкаХнгельеа 49 б вул, тел. (04844) 93-2-34.

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


23

Жовтоярська сільська рада

Одеська область, Татарбунарський район. с.Жовг ий Я[ вул. СтеповаІ, тел.(04844) 61-1-82,

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.201 3р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


24

Лиманська сільська рада

Одеська область, Татарбунарський район. с.Лиман , вул, Леніна.47 , тел.(04844) 94-2-41,

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


25

Нерушайська сільська рада

Одеська область, Татарбунарський район. сНерушай. вул. Леніна, тел.(04844) 62-2-30,

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.201Зр.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


26

Приморська сільська рада

Одеська област ь, Гатарбунареький район,

сі Іриморське, вул, І Іеремоги , 64. тсл.(04844) 90-3-

96.


захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


27

Струмківська сільська рада

Одеська область. Татарбунарський район. с.Струмок вул.Перемоги . 94. тсл.(04844) 97-2-10. "

захоронения трупів тварин

01.08.2013-21.08.201 Зр.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


28

Тузлівська сільська рада

Одеська область, Гатарбунареький район, с.Тузли. вул.Завгороднього,29, ' тел.(04844) 27-2-32.'

захоронения -.рупії» тварин

01.08.2013-21.08.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон Іванович


29

ТОВ «Кедр»

Юридична адреса: Одеська область, м.Одеса, Миколаївська дорога, 142. тел.: (0482)798-86-19 Фактична адреса: Одеська область, Гатарбунареький >айон, м. Гатарбунари, вул. І».Тура,ІЗ.

Заготівля шерсті, шкір овечих

02.09.2013-20.09.2013р.
Збудчак Анатолій Валентинович, Чудак Антон Іванович,

зо

ГОВ «Відродження»

Юридична адреса: Одеська область, Татарбуцарський район, с.Глибоке. вул.Леніна. 34, фактична адреса: : Одеська область. Татарбуцарський район, озеро Сасик р-н с.Глибоке, прича.і'лч.7

• Риоодооувне підприємство

02.09.2013-20.09.201 3р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,ЗІ

РА ТОВ «Сарган»

Юридична адреса: Одеська область,

Татарбуцарський район. с.Приморське,

вул.Перемоги,бЗа,

фактична адреса: : Одеська область,

Татарбунарський район, озеро Сасик р-н

с.Приморське.Рибодобувнс підприємство

02.09.2013-20.09.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,32

ФОПЗенченкоЮ.Г.

Юридична адреса: Одеська область, Татарбунарський район. с.Лиман, вул.Медьнична, 4, фактична адреса: : Одеська область, Татарбунарський район, Нерушайське водосховище,

Рибодобувнс підприємство

16.09.2013-20.С9.201Зр.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,33

ТОВ «Шагани»

Юридична адреса: Одеська область, м.Одсса,

вул.Успснська,54,кв.17,

фактична адреса: : Одеська область,

Татарбунарський район,

озеро Сасик р-н сТралівка,


Рибодобувнс підприємство

02.09.2013-20.09.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,34

РЛВК «Піскар»

Юридична адреса: Одеська область,

Татарбунарський район,

с.Ьорисівка. вул.Гагаріна. 118,

тел.04844) 92-2-43

фактична адреса: : Одеська область,

Татарбунарський район,

озеро Сасик, причал №8

р-н слиман, 1 ІСОКатранкаРибодобувне підприємство

02.09.2013-20.09.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,35

ФОП Колесник С1.

Юридична адреса: Одеська області ь,

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.

Чкалова. 33 а, тел.:( 04844)3-10-52

Фактична адреса : Одеська область,

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.

Дімігрова41,Забій тварин та

виготовлення ковбасних

виробів


09.09.2013 p.-13.09.2013 р.
Збудчак Анатолій Валентинович, Чудак Антон Іванович,

36

ФОІІ МіллерВ.С.

Юридична адреса : Одеська область,

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул..

ІЗ. Тура , 3 а , кв. 1 тел.04844-3-32-68

Фактична адреса: Одеська область,

Татарбунарський район, 137 км. траси Одеса-

Рені


Забій тварин та

виготовлення ковбасних

виробі..


09.09.2013 р.-13.09.2013 р.
Збудчак Анатолій Валентинович, Чудак Антон Іванович,

37

ФОПОф.Д.]яні<оО.і.

Юридична : Факпічна . Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Князева, 65а, тел.: 0677606814 Одеська область, Татарбунарський район, с. Борисівна, вул.Гагаріна 86

Забій тварин

09.09.2013 p.-13.09.2013 р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,

Чудак Антон

Іванович,38

ТОВ «Агроветсервіс»

Одеська область м.Татарбунари, вул.Леніна,14 тс.і.048443--24-90

оптова та роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами

02.09.2013-00.09.2013р.
Збудчак Анатолій

Валентинович,Чудак Антон

1ванович