План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчаль - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План роботи великопроходівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 12 2806.35kb.
Рішення педагогічної ради школи 30. 08. 2013 №1 план методичної роботи... 2 553.6kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 788.82kb.
Річний план роботи Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 7 1870.23kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької... 6 839.78kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 709.06kb.
План роботи будинку дитячої та юнацької творчості Коломацької районної... 1 304.12kb.
Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 1 228.56kb.
Річний план роботи Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ... 19 5736.93kb.
План роботи шахтарської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2013 2014 навчальний рік 19 2955.49kb.
План заходів Харківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів... 1 84.08kb.
Будинок творчості дітей та юнацтва 1 184.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної - сторінка №1/5
1.19.

Затверджено
на засіданні ради школи

_____________________

Голова ради школи Ю.М.Придатченко


ПЛАН РОБОТИ

Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
на 2013/2014 навчальний рік


Зміст

І. Вступ

ІІ. Інформаційна довідка


  1. Аналіз методичної роботи

  2. Аналіз виконання навчальних програм

  3. Аналіз навчальної роботи

  4. Аналіз виховної роботи

ІІІ. Організаційно-педагогічні заходи

  1. Педагогічні ради

  2. Наради та засідання за участю директора

  3. Організаційна діяльність

  4. Спільна робота школа, сім’ї і громадськості з метою розвитку особистості учня

  5. Фінансово-економічна, господарська діяльність

  6. Охорона праці. Створення умов безпечної життєдіяльності закладу. Охорона життя та здоров’я дітей

ІV Навчально-методична діяльність

  1. Підвищення кваліфікації, атестація

  2. Система роботи методичних об’єднань

  3. Графік проведення предметних тижнів

  4. Графік проведення відкритих уроків

  5. Засідання методичної ради

  6. Методичні наради при заступнику директора

V Виховна робота

  1. Зміст виховної діяльності

  2. Військово-патріотичне виховання і предмет «Захист Вітчизни»

  3. Школа сприяння здоров’ю

  4. Робота з батьками

5.5 Тематика класних батьківських зборів

VІ Контроль і керівництво

  1. Аналіз методичної роботи

Відповідно до плану роботи школи у 2012-2013 н. р. педагогічний колектив працював над проблемою “Взаємне спілкування, співтворчість і співучасть як основні форми виховного впливу на учня в сучасних умовах ” та “Розвиток творчих здібностей школярів на уроці через упровадження компетентнісного підходу до організації навчально – виховного процесу. Формування творчої особистості вчителя і учня у сучасній школі. ”

У 2013-2014 н. р. школа буде продовжувати працювати над цими проблемами.

Протягом минулого навчального року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 2 педагогічні працівники та 4 чоловіки пройшли спецкурси з окремих предметів..Роки

2009

2010

2011

2012

2013

Кількість учителів

2

2

1

6

2

Для всіх учителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації.

Ведеться робота по вивченню та використанню інноваційних технологій у навчанні учнів.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на реалізацію проблеми, над якою школа працює другий рік. Питання, пов’язані з розв’язанням даної проблеми розглядалися на засіданні педагогічної ради, засіданнях шкільних методичних об’єднань, знайшли своє відображення у матеріалах самоосвіти вчителів.

Починаючи з жовтня проведено предметні тижні з української мови і літератури, правознавства,музики, образотворчого мистецтва, шкільні предметні олімпіади з навчальних дисциплін.

Наприкінці навчального року дирекцією школи були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

У цьому навчальному році було поповнено стендове забезпечення (куточок з охорони праці), фондом «З добром до людей», який очолює Біловол Т.М. було подаровано ноутбук, мультимедійну дошку, спортивне обладнання (тенісний стіл, м’ячі, мати).

Недоліками в організації методичної роботи є те , що у школі застарілі технічні засоби навчання, аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок школи, району, області. Більшість вчителів не займаються науково-дослідницькою роботою, впровадженням інновацій. Не накопичується методична література з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах тощо.

Порівняно з попередніми роками на належному рівні була представлена школа у ІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад.

Школа брала участь у виконанні науково-дослідницьких робіт МАН.

Учень 9 класу Дорогобід Анатолій зайняв 2 місце в обласному конкурсі - захисті науково – дослідних робіт МАН з роботою «Населення – як головний об’єкт вивчення медичної географії» (учитель Дорогобід С.М..). Цей же учень брав участь у 38 геолого – географічній обласній олімпіаді.

Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи 1. Обговорити на засіданні педагогічної ради школи результати методичної роботи за 2012-2013 н. р.

 2. Поповнити школу новими технічними засобами навчання.

 3. Продовжити систему розвивального навчання в початковій школі.

 4. Працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

 5. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

 6. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються.

 7. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД вчителів району, школи.

 8. Взяти під особистий контроль дирекції школи роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь учнів у різноманітних конкурсах.

 9. Керівникам Ш М О спільно вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих, складних тем, організацію відкритих уроків.

 10. Систематизувати методичну літературу з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах.
  1. Аналіз виконання навчальних програм.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року були проведені співбесіди з учителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків зв’язного мовлення, техніки читання, контрольних та лабораторних робіт, тематичних оцінювань. У 2012-2013 навчальному році школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами.

Календарні плани вчителів були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей школярів.

У більшості вчителів дотримані норми і строки проведення тематичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання. Порушення строків проведення даних видів навчального процесу були спричинені хворобою, курсовою перепідготовкою вчителів. У вчителів Жорник С.В., Радигіної О.І., Придатченко Ю.П. програму з англійської мови, історії, фізкультури та Захисту Вітчизни виконано за рахунок ущільнення програмового матеріалу. Особливі труднощі у виконанні навчальних програм з учнями, що перебувають на індивідуальній формі навчання.

Навчальні програми 3-4 класів виконані за змістом. Графік контрольних робіт виконано. На кінець навчального року були проведені контрольні роботи з української мови, математики, перевірена техніка читання та ДПА у 4 класі з української мови, математики, читання. Були перевірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках у класних журналах.

Перевірка записів класних журналів 5-11 класів показала, що програми теж виконані за змістом. Тематичні оцінювання проводяться у різних формах: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захисти рефератів, семінарсько-практичні заняття.

Зауваження та пропозиції в організації виконання навчальних програм: 1. Учителям - предметникам при складанні календарних планів на наступний рік врахувати сучасні вимоги до навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 2. Дирекції школи продовжувати перевірку виконання навчальних програм вчителями двічі на рік.

 3. Виходячи із можливостей школи організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси підвищення кваліфікації.

 4. На засіданнях ШМО обґрунтувати підходи щодо контролю та критеріями оцінювання знань.
  1. Аналіз навчальної роботи.

Станом на 10 червня 2013 року у школі навчалося 56 учні, всі атестовані.

На високому і достатньому рівні навчалося 35 учнів, із 10 випускників школи учень Придатченко Богдан нагороджений золотою медаллю, а 5 учнів 9 класу одержали свідоцтво з відзнакою. Це Дорогобід Анатолій, Воловик Анастасія, Вакуленко Аліна, Будилко Анастасія та Турчина Євгенія. 5 учнів школи Жорник Марина(5 кл.), Черкасова Анастасія(5 кл.), Сердюк Марина(5 кл.), Бершов Олег(3 кл.), Придатченко Валерія (7 кл.) нагороджені Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні. Учні школи є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Лелека». Про належний рівень знань учнів школи свідчить той факт, що середній бал атестата випускника школи ІІІ ступеня становить 8,24 бала, а випускника ІІ ступеня- 9 балів.

Всі учні 3-8 класів переведені до наступних класів.

Таблиця навчальних досягнень учнів

Рік

Всього учнів 3-11

класів


Початковий

рівень


Середній

рівень


Достатній

рівень


Високий

рівень


2011

60
30

19

11

2012

74

2

36

24

12

2013

56

1

20

23

12

Рівень навчальних досягнень по школі покращився порівняно з минулим роком.з/п


Предмет

Клас

Середній бал навчальних досягнень учнів

2010-2011н.р.

2011-2012 н. р.

2012-2013 н. р.

1

Українська мова

4

7,1

7,3

7,5

2

Українське читання

4

8

9

9,5

3

Математика

4

7

7,3

7,5

4

Я і Україна

4

8

8,1

8,5

5

Природознавство

4

7

8,3

10

6

Математика

9

7,8

8,6

8,6

7

Біологія

9

7,2

8

9,3

8

Географія

9

8,4

9,2

9,3

9

Іноземна мова

9

6,8

7,4

8,6

10

Українська мова

11

6,1

6,1

7,4

11

Математика

11

7,3

7,3

7,4

12

Інформатика

11

8

8,3

8,3

Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що усі учні мають інтерес до вивчення інформатики, української мови та літератури, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

Усі випускники 9 класів 2010-2013 років продовжують навчання по здобуттю повної середньої освіти.


Зауваження та пропозиції щодо організації навчальної роботи

 1. Низький рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року.

 2. Недостатня робота вчителів по виявленню обдарованих учнів.

 3. Недостатня робота класних керівників та вчителів – предметників в організації індивідуальної роботи з учнями.
  1. Аналіз виховної роботи

Головною домінантою виховання в загальноосвітній школі є сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та до самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

Виховна робота в школі була спланована згідно нормативних документів: Концепції національного виховання, регіональних програм , програми

“ Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ ”

2013 рік – рік творчості, тому для розвитку творчих здібностей учнів, колективної творчої діяльності школярів сплановані форми виховної діяльності згідно з Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепцією громадського виховання, програмою «Діти України», Програмою «Обдаровані діти», Програмою попередження дорожньо-транспортного травматизму, Програмою з профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління.

У школі були організовані різні форми виховної діяльності,які враховували вікові категорії учнів, реальні потреби, діяльність дитячих організацій, роботу з батьками та громадськістю.

Всі учні школи охоплені гуртковою роботою. У школі працює 9 гуртків на громадських засадах: краєзнавчий (керівник Кравчук М.Ю.), «Умілі руки» (керівник Гуцал С.І.), «Ерудит» (керівник Ткаченко Л.О.), «Юний програміст» (керівник Балицький О.В.), «Книголюб» (керівник Придатченко Ю.М.), вокальний (керівник Гасілова Т.Р.), «Орігамі» (керівник Балицька Т.О.), «Шкіряний м’яч» та волейбольний (керівник Придатченко Ю.П.).

Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетним для учнів початкової школи є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи .Тому виховна робота з молодшими школярами ведеться згідно гри-подорожі

“ Слобожаночка ”, яка включає ситуаційно-рольові ігри, сюжетно-рольові ігри, екскурсії в природу,колективні свята. Особливо активними молодші учні були в проведенні різноманітних шкільних та районних конкурсів малюнків: “ Спасибі – ні !”, “ Ми – зразкові пішоходи, ви – зразкові водії ”, ” Податки очима дітей ” та інші. Слід відмітити таких учнів: Смаковську Анжелу (4 клас), Ярошенка Владислава (4 клас),Усатого Дмитра (4 клас).

В цьому навчальному році класоводи акцентували увагу на проведенні колективних свят. Ця форма виховної діяльності є найбільш ефективною для молодших школярів. Це година спілкування “Я – маленька частиночка природи ”, заочна екскурсія “ Пізнай свою малу батьківщину ”, гра “ Азбука ввічливості ”,родинне свято “Шануй батька і неньку ”.

В учнів основної школи відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопізнання. Тому класні керівники 5-9 класів приділяють увагу таким формам виховної діяльності: години спілкування, ведення літопису класного колективу, проекти, акції милосердя, тощо. Учні 5-9 класів активно беруть участь як у шкільних так і у районних формах виховної діяльності. Це проведення Дня козацтва, районного конкурсу “ Нащадки козацької слави ”, районних змагань дружин юних пожежників, екскурсій до музею пожежної частини м. Богодухова, до краєзнавчого музею м. Богодухова, до музею афганської слави, до музею Г.С.Сковороди с. Сковородинівка. Найактивнішими є такі учні: Сердюк Марина (5 клас), Черкасова Анастасія (5 клас), Жорник Марина(5 клас), Придатченко Валерія (7 клас), Шакалов Даніїл (7 клас),Билина Наталія (7 клас), Сердюк Вікторія (8 клас),Мошенська Катерина (8 клас), Дорогобід Анатолій (9 клас), Турчина Євгенія (9 клас), Будилко Анастасія (9 клас).

Прагнення учнів 11 класу до творчого розвитку особистості спонукає їх разом з класним керівником Балицьким О.В. періодично проводити творчі звіти перед учнями та вчителями школи у вигляді КВК.

Старший шкільний вік прийнято вважати старшим підлітковим віком. У них виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значимістю життєвих цілей. Тому класний керівник 11 класу Балицький О.В. планує виховну роботу, враховуючи їхні потреби. Це проведення таких форм виховної діяльності: диспут “ Моє інтерв’ю про Україну ”, ярмарок професій, учнівська конференція “ Чорнобиль не знає минулого часу ”, відверта розмова “ Що я знаю про Україну ” тощо. Активними учасниками були такі учні: Шакалова Любов (11 клас), Придатченко Богдан (11 клас), Миренський Богдан (11клас), Глусцова Алла (11 клас).

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи закладу, педагогічний колектив організовував і проводив такі загальношкільні форми виховної діяльності: місячник “ Увага! Діти на дорозі ”, « Олімпійський тиждень », лінійка “ День партизанської слави ”, тиждень протипожежної безпеки, тиждень правових знань, героїко – патріотичний місячник,акція “Молодь ХХІ століття за здоровий спосіб життя ”, новорічні свята, тощо.

Головним напрямом виховної роботи з учнями є виховання в них громадянської культури. Діяльність класних колективів сприяє дотриманню учнями встановлених закладом правил і вимог.

У закладі проведено: свято квітів “ Букет наш тобі, Україно!”, День українського козацтва, День української писемності та мови, конкурс знавців української державності, уроки мужності, присвячені Дню української армії, анкетування на тему: “ Учнівська молодь: цінності та пріоритети ”, година спілкування “Я, родина, Батьківщина ”, заочна екскурсія “ Пізнай свою малу батьківщину ” та інші.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний усебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. На наш погляд, заслуговує на увагу робота класних керівників Балицької Т.О., Приходько С.О., Гуцал С.І., Максименко В.В.,Балицького О.В. Їхня кропітка співпраця з учнями та батьківською громадськістю дає позитивні результати.

Серед форм виховної діяльності військово – патріотичного напрямку слід відзначити заходи, присвячені 70-річчю створення підпільної організації «Молода гвардія», операція “ Пам’ятник ”, лінійка, присвячена 68- річниці звільнення України, Свічка пам’яті до річниці Голодомору 1932-1933 рр., лінійка “На Аскольдовій могилі поховали їх ”, лінійка до Дня Соборності України, зустріч з воїнами-афганцями, фестиваль воєнної пісні “ Синий платочек ”, вечір “ Герої війни – в наших серцях ”.

Педагогічний колектив школи приділяв значну увагу і вихованню художньо-естетичної культури. Серед відповідних форм виховної діяльності адміністрація відзначає бесіда “ Прекрасне поруч ”, конкурс “Я малюю

зиму ” , конкурс новорічної іграшки, конкурс новорічних букетів, диспут “У чому краса людини?”, вистава у віршах “ Ще раз про кохання ” , виставка виробів з бісеру тощо.

Виховання моральної культури спрямоване на формування міцних етичних переконань. Класні керівники й адміністрація школи провели в цьому напрямі певну роботу, а саме: акція “ Турбота ” , бесіда “ Моє ставлення до однокласників ” , моніторинг “ Моє ставлення до людей ” , гра “ Словничок ввічливих слів ” .

З метою виховання трудової культури учнів, їхньої працелюбності проведено: акція “Я господар школи ” , озеленення класних кімнат, операція “ Чистий двір ” , “ Опале листя ” .

Виховання екологічної культури покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи й суспільства. Протягом навчального року проведено: акції «Посади дерево», “ Затишок ” ,

“ Посміхнись, криниченько ” ; упорядкування квітників, виступ агітбригади

“ Знай! Люби! Бережи!”,екскурсії в природу.

Мета напряму “ Формування здорового способу життя ” – забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона й зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей. Педагогічним колективом проведено таку роботу: “ Олімпійський тиждень ” , День фізкультури і спорту, акція до Дня боротьби з палінням “ День без паління ” , тиждень антиалкогольної та антитютюнової пропаганди, ігрова програма “ Здоров’я – всьому голова ” тощо.

Серед форм виховної діяльності по превентивному вихованню , яке передбачає попередження злочинів і зростання злочинності серед неповнолітніх, заслуговують на високу оцінку книжкова виставка “ Вивчаємо свої права та обов’язки ” , тиждень правових знань (2 рази на рік), турнір правознавців, юридичний семафор, калейдоскоп права.

Слід зазначити, що особливу увагу виховна частина закладу приділяла індивідуальній роботі з учнями і їхніми родинами. Було проведено: обстеження матеріально – побутових умов проживання дітей пільгової категорії, робота університету педагогічних знань для батьків, анкетування батьків,тренінг “ Чи добре ви знаєте своїх дітей ”.

Забезпечення єдності фізичного, духовного й інтелектуального розвитку особистості є особливим завданням виховної роботи класних керівників і роботи педагогічного колективу в цілому. Певних успіхів у цій роботі досягли такі класні колективи, як: учні 4 класу (класовод Гуцал С.І.), учні 7 класу (кл. керівник Балицька Т.О. ), учні 8 класу (кл. керівник Приходько С.О.), учні 11 класу (кл. керівник Балицький О.В.).

Сучасна школа повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв’язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати, висловлювати та відстоювати свою думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху розвитку учнівського самоврядування. Наше учнівське самоврядування представляє собою Федерацію учнівських містечок. Кожен клас – це окреме містечко, яке має свою назву, девіз, герб і органи самоврядування. Очолює ФУМ Президент-Турчина Євгенія, учениця 9 класу. Також працює Рада міністрів: Міністерство науки і освіти, Міністерство юстиції, Міністерство здоров’я і спорту, Міністерство культури та дозвілля, Служба новин. Кожне Міністерство має координатора, вчителя-помічника. Наші учні є активними учасниками районної учнівської організації самоврядування «СОВА»: Придатченко Валерія – учениця 7 класу, Сердюк Вікторія – учениця 8 класу. Вакуленко Аліна – учениця 9 класу . Савчук Карина – учениця 9 класу була обрана омбудсменом, вона захищає інтереси учнів. Федерація учнівських містечок активно співпрацює з педагогічним колективом.

Сучасний виховний процес – явище багатогранне, що як у дзеркалі відбиває складності та протиріччя суспільного життя, Проблеми, які виникають у зазначеному процесі, все менш піддаються вирішенню звичними, стандартними шляхами, а відтак існує гостра потреба пошуку й апробації нових підходів, експериментальних моделей більш ефективних технологій виховання.

Підбиваючи підсумки короткому аналізу, необхідно відзначити гальмуючі фактори виховної діяльності:


 • неузгодженість потреб, інтересів, векторів міжсуб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу (вихованці – батьки - педагоги - громада);

 • невідпрацьованість, нереалізованість державно-громадських моделей управління освітою, які передбачають дотримання загальних суспільних орієнтирів у вихованні й стимулюванні виховних зусиль школи

 • незацікавленість окремих учнів у проведенні форм виховної діяльності

 • формальний підхід деяких класних керівників до планування та проведення виховної роботи

Для подолання цих недоліків потрібно розробити довгострокову програму самореалізації виховної системи, яка складається з трьох обов’язкових кроків : аналіз – планування – дія.

ІІІ. Організаційно-педагогічні заходи

  1. Педагогічні ради.

  2. Наради та засідання за участю директора.

  3. Організаційна діяльність.

  4. Спільна роботи школи, сім’ї і громадськості з метою розвитку особистості учнів.

3.5. Фінансово-економічна, господарська діяльність.

3.6. Охорона праці. Створення умов безпечної життєдіяльності закладу. Охорона життя та здоров’я дітей.3.1 Педагогічні ради
Готовність школи до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

  1. Вимога часу.

  2. Про створення психологічного клімату для успішного навчання п’ятикласників в основній школі.

  3. Роль батьків в адаптації

п’ятикласників у середній школі.

  1. Основні рекомендації щодо викладання базових дисциплін у 5 класі.

жовтень

Директор


Радигіна О.І.
Мальцева Л.П.

Кравчук М.Ю.

Дорогобід С.М.

Мальцева Л.П.
Формування громадянської компетентності учнів.

  1. Громадянська освіта учнів у початковій школі

  2. Формування особистості громадянина правового громадянського суспільства

  3. Система компетентностей , які формуються під час навчання

березень

Кравчук М.Ю.
Гуцал С.І.

Придатченко Ю.М.

Бершова А.А.Про закінчення 2013/2014 навчального року.

  1. Проведення ДПА учнів 4, 9 класів.

  2. План проведення з учнями навчальних екскурсій та практики.

  3. План оздоровлення учнів школи.

  4. Перевід учнів 1,4-х класів до наступних класів.

травень

Радигіна О.І.
Мальцева Л.П.
Мальцева Л.П.

Кравчук М.Ю.


Радигіна О.І.


  1. Про переведення учнів
   5-8 класів до наступних класів.

  2. Про випуск учнів 9 класу зі школи

травень

Радигіна О.І.

Радигіна О.І.
3.2 Наради та засідання за участю директора

1

Про виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

серпень

Директор
Радигіна О.І.
2

Якість підготовки школи до нового навчального року

серпень

Директор
Радигіна О.І.


Про проходження медичного огляду працівниками школи

серпень

Директор

Радигіна О.І.
Про забезпечення підручниками

серпень

Бібліотекар школи


Про розподіл функціональних обов’язків

серпень

Директор

Радигіна О.І.

Про педагогічне навантаження

серпень

Директор

Радигіна О.І.

Про дотримання санітарно – гігієнічних норм

серпень

Директор

Радигіна О.І.

Вимоги до ведення шкільної документації

серпень

Директор

Радигіна О.І.
Про оновлення обліку дітей пільгового контингенту

серпень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю.


Працевлаштування випускників школи

вересень

Бершова А.А.

Балицький О.В.
Організація дотримання норм техніки безпеки, охорони праці

вересень

Директор

Радигіна О.І.

Якість проведення тарифікації педагогічних кадрів

вересень

Директор

Радигіна О.І.
Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму

вересень

Директор

Радигіна О.І.
Про дотримання режиму роботи школи, організацію чергування, навчально - виховного процесу

вересень

Директор

Радигіна О.І.
Про організацію курсової підготовки вчителів

вересень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Про організацію методичної роботи

вересень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Про особливості організації виховної роботи

вересень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю.


Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей

жовтень

Директор

Радигіна О.І.
Про протидію корупції.

жовтень

Директор

Радигіна О.І.
Про підготовку до осінньо – зимового періоду

жовтень

Директор

Радигіна О.І.
Про підготовку учнів до предметних олімпіад

жовтень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Про атестацію педагогічних кадрів

жовтень

Директор

Радигіна О.І.
Про роботу шкільної бібліотеки

жовтень

Бібліотекар школи

Придатченко Ю.М.
Про наступність у навчанні 4-5 класів. Адаптація 5- класників

жовтень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Виконання Статуту та правил внутрішнього розпорядку школи

листопад

Голова ПК Балицька Т.О.


Аналіз виконання наказів по школі, органів управління освітою

листопад

Директор

Радигіна О.І.
Про підсумки роботи на канікулах

листопад

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю.


Участь школи у ярмарку педагогічних ідей

листопад

Директор

Радигіна О.І.
Про проведення місячника військово – патріотичної роботи

листопад

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю.


Про підсумки інвентаризації

листопад

Директор

Радигіна О.І.
Про забезпечення умов щодо збереження здоров’я учнів

листопад

Директор

Радигіна О.І.
Використання ліміту енергопостачання, газопостачання та планування його на новий фінансовий рік

листопад

Директор

Радигіна О.І.
Профілактика шкідливих звичок і запобігання правопорушенням

грудень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..


Рівень викладання та рівень знань учнів початкових класів

грудень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Підсумки перевірки техніки читання учнів

грудень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Стан реалізації управлінських рішень, наказів директора, стан виконавчої дисципліни у закладі

грудень

Директор

Радигіна О.І.
Про закінчення І семестру

грудень

Директор

Радигіна О.І.
Про організацію новорічних свят, роботу на канікулах

грудень

Директор

Радигіна О.І.
Про господарську діяльність навчального закладу (виконання бюджету, використання лімітів енергоресурсів, стан будівлі тощо)

грудень

Директор

Радигіна О.І.
Використання ліміту енергопостачання, газопостачання та планування його на новий фінансовий рік

грудень

Директор

Радигіна О.І.
Про підсумки внутрішньо шкільного контролю (техніка читання, попередження правопорушень та дитячого травматизму, виконання програм тощо)

грудень

Директор

Радигіна О.І.
Підсумки зрізу знань за І семестр

січень

Директор

Радигіна О.І.
Про стан чергування у навчальному закладі

січень

Директор

Радигіна О.І.
Про медичне обслуговування учнів

січень

Директор

Радигіна О.І.
Про роботу класних керівників з пільговим контингентом

січень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..Про стан методичної роботи у І семестрі

січень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Про підсумки роботи на канікулах

січень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..


Про роботу гуртків, факультативів

січень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..


Хід атестації педагогічних кадрів

січень

Директор

Радигіна О.І.
Підсумки участі школи у ІІ та ІІІ турах Всеукраїнських учнівських олімпіад

лютий

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Стан впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі

лютий

Директор

Радигіна О.І.
Про роботу з обдарованими дітьми

лютий

Директор

Радигіна О.І.
Про організацію харчування

лютий

Директор

Радигіна О.І.
Про науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу (методична робота , зв’язок з ВНЗ, забезпечення профільного навчання, науково – дослідницька робота тощо)

лютий

Директор

Радигіна О.І.
Про підсумки атестації педагогічних працівників, курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації

березень

Директор

Радигіна О.І.
Про організацію роботи на канікулах

березень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..


Про роботу методичних об’єднань школи

березень

Директор

Радигіна О.І.
Про підсумки предметних тижнів і декад

березень

Директор

Радигіна О.І.
Про роботу з батьками

березень

Директор

Радигіна О.І.
Організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ДПА

березень

Директор

Радигіна О.І.
Рівень викладання та рівень навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

березень

Директор

Радигіна О.І.
Про організацію роботи з ЦО. Підготовка до Дня ЦО.

квітень

Директор

Радигіна О.І.
Про початок планування роботи на наступний навчальний рік

квітень

Директор

Радигіна О.І.
Про взаємодію з органами учнівського самоврядування

квітень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..


Про роботу педагогічного колективу з охорони праці та техніки безпеки

травень

Директор

Радигіна О.І.
Про підсумки методичної, виховної роботи

травень

Директор

Радигіна О.І.
Про підсумки роботи з попередження правопорушень та дитячого травматизму

травень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..


Про виконання навчальних програм

травень

Заступник директора з навчально – виховної роботи


Підготовка школи до закінчення навчального року (складання ДПА, літнього оздоровлення)

травень

Директор

Радигіна О.І.
Про індивідуальні співбесіди щодо планування роботи на наступний рік (навантаження, самоосвіта, відпустка тощо)

травень

Директор

Радигіна О.І.
Забезпеченість закладу підручниками на новий навчальний рік

травень

Бібліотекар школи

Придатченко Ю.М.
Про виконання річного плану

травень

Директор

Радигіна О.І.
Про виконання правил внутрішнього трудового розпорядку

травень

Директор

Радигіна О.І.
Ознайомлення вчителів з інструкцією про переведення та випуск учнів зі школи

травень

Директор

Радигіна О.І.
Проведення загальношкільного ремонту

травень

Директор

Радигіна О.І.
Забезпечення школи педагогічними кадрами на новий навчальний рік

травень

Директор

Радигіна О.І.
Підготовка школи до літньої оздоровчої кампанії

травень

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кравчук М.Ю..

наступна сторінка >>