План роботи Новобузької районної державної адміністрації на 2013 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 17. 12. 2012 року м. Борзна №530 Про перспективний... 1 138.63kb.
Розпорядження 06 грудня 2012 року смт Ріпки №542 Про перспективний... 1 125.85kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 12. 3 393.11kb.
Розпорядження 21. 12. 2012 смт Криве Озеро №581-р Про перспективний... 4 400.14kb.
Положення про апарат районної державної адміністрації : Затвердити... 1 123.4kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24. 1 52.65kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 12. 3 380.74kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 03. 1 224.82kb.
План роботи Первомайської районної державної адміністрації на 2013 рік 1 268.8kb.
Розпорядження від 20 грудня 2011 р. №497 смт. Ріпки Про перспективний... 1 125.49kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 28. 01. 3 711.09kb.
Рішення від 30. 12. 2010 року смт. Липова Долина Про районний бюджет... 1 144.92kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План роботи Новобузької районної державної адміністрації на 2013 рік - сторінка №1/1
11.12.2012 633-р
Про перспективний план роботи

Новобузької районної державної

адміністрації на 2013 рік

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою виконання розділу II Регламенту Новобузької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 лютого 2011 року № 97-р


1. Затвердити перспективний план роботи Новобузької районної державної
адміністрації на 2013 рік (додається).

2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату


райдержадміністрації, начальникам управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів райдержадміністрації забезпечити виконання перспективного плану
роботи районної державної адміністрації на 2013 рік.
3. Сектору організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації деталізувати перспективний план роботи у квартальних та поточних планах.
4. Контроль за реалізацією заходів, передбачених у перспективному плані роботи районної державної адміністрації на 2013 рік, покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
Перший заступник голови

райдержадміністрації, виконувач

функцій і повноважень голови

райдержадміністрації Г.М. Сенчина

Першому заступнику голови

райдержадміністрації, виконувачу

функцій і повноважень голови

райдержадміністрації Сенчиній Г.М.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою виконання розділу II Регламенту Новобузької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 лютого 2011 року № 97-р прошу надати дозвіл на підготовку проекту розпорядження: «Про перспективний план роботи Новобузької районної державної адміністрації на 2013 рік».

Завідувач сектора

організаційно - кадрової роботи

апарату райдержадміністрації А.В. Безродня

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови райдержадміністрації
від 11.12.2012р. №633-р

Перспективний план

роботи Новобузької районної державної адміністрації на 2013 рік

N
з/п

Назва заходу

Дата проведення
1

2

3

1. 

Засідання колегії райдержадміністрації (згідно з переліком питань щоквартальних планів дій райдержадміністрації)

Не менше одного разу на квартал2. 

Наради голови райдержадміністрації з міським та сільськими головами, керівниками управлінь, відділів інших структурних підрозділів райдержадміністрації (згідно з переліком питань щоквартального плану дій райдержадміністрації)

Щомісяця3. 

Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій райдержадміністрації.

За окремим планом згідно з додатком 1

4. 

Проведення головою, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації:

- особистих прийомів громадян (згідно з окремим графіком, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації);- виїзних особистих прийомів громадян (згідно з окремим графіком, затвердженим головою райдержадміністрації)

За окремими графіками

5. 

Організація контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації

Згідно з квартальними планами дій райдержадміністрації

6. 

Навчання у Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за окремим планом)

Протягом навчального року

7. 

Заходи за участю райдержадміністрації

Згідно з квартальними планами дій райдержадміністрації та щомісячними планами основних заходів райдержадміністрації

8.

Заходи з нагоди відзначення державних, професійних та інших свят (перелік свят – згідно з додатком 2).

Протягом 2013 року

9.

Виступи у засобах масової інформації, «гарячі» телефонні лінії голови, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації з роз'ясненням конкретних питань діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади

Протягом року згідно з графіками

10.

Надання практичної допомоги виконавчим комітетам міської та сільських рад щодо виконання програм соціально-економічного розвитку і бюджетів територій, розв'язання нагальних проблем життєдіяльності територіальних громад, формування реальних проектів програм соціально-економічного розвитку і бюджетів територій на наступний рік

Протягом року

11.

Робочі поїздки голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації до територіальних громад району для участі в роботі сесій міської та сільських рад, засіданнях виконавчих комітетів міської та сільських рад; зустрічі з трудовими колективами і населенням за місцем проживання, представниками місцевих організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації

За окремим графіком

12.

Контроль за здійсненням виконавчими органами міської та сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

Згідно з встановленим порядком та у міру необхідності

13.

Підготовка і внесення райдержадміністрацією на розгляд районної ради питань, які входять до її компетенції.

Протягом року

14

Правове навчання державних службовців

Протягом року

15

Вирішення питань кадрової роботи, державної служби та підвищення кваліфікації державних службовців( за окремим планом)

Протягом року

16

Співбесіди-звіти голів міської та сільських рад з питань реалізації делегованих повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування»

За підсумками роботи 2012 року та у міру необхідності

17

Співбесіди-звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

За підсумками роботи 2012 року та у міру необхідності

18

Проведення перевірок стану роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації

За окремим графіком

19

Засідання колегій структурних підрозділів райдержадміністрації

За окремим графіком

Додаток 1

до пункту 3 перспективного плану
Засідання консультативних та дорадчих органів при райдержадміністрації


Структурні підрозділи (посадові особи) райдержадміністрації

Назва консультативного, дорадчого органу при райдержадміністрації

Періодичність проведення засідань

1

2

3

Фінансове управління райдержадміністрації

Робоча комісія щодо забезпечення контролю за сплатою податків та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України

Щомісяця

Сектор організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Колегія райдержадміністрації

Не менше одного разу на квартал

Сектор організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Конкурсна комісія райдержадміністрації для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

По мірі необхідності

Сектор організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Атестаційна комісія райдержадміністрації

За окремим графіком

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Комісія по визначенню розмірів збитків, заподіяних самовільним використанням земель та використанням їх не за призначенням

По мірі надходження заяв

Загальний відділ райдержадміністрації

Спостережна комісія при райдержадміністрації

Щомісяця

(останній четвер)Загальний відділ райдержадміністрації

Комісія по розгляду звернень громадян при райдержадміністрації

Щомісяця

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Координаційна рада при райдержадміністрації по боротьбі з туберкульозом, наркоманією, СНІДом та алкоголізмом

Щокварталу

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Комісія з присвоєння дитячо-юнацьким спортивним школам відповідної категорії

По мірі надходження заяв

Відділ у справах сім’ї,

молоді та спорту райдержадміністраціїКоординаційна рада при райдержадміністрації, з питань сім’ї, жінок та дітей.

Два рази на рік

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Координаційна рада з питань розвитку молодіжного житлового будівництва в Новобузькому районі

Два рази на рік

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Координаційна рада з питань профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом

Щокварталу

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Молодіжна колегія при райдержадміністрації

Щокварталу

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Координаційна рада з соціального захисту, профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх

Щокварталу

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Комісія з питань захисту прав дітей

Щомісяця

(перша середа)Головний спеціаліст з юридичних питань апарату райдержадміністрації

Районна координаційно-методична рада з правової освіти населення

Щомісяця

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Координаційна рада з питань ранньої реабілітації дітей-інвалідів при райдержадміністрації.

Щокварталу

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Районна комісія у справах альтернативної (невійськової) служби.

Два рази на рік

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Комісія по розгляду спірних питань пов’язаних з призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій

Щомісяця

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Комісія по розгляду питань пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

По мірі необхідності

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Координаційна рада з питань реалізації програми соціального захисту людей похилого віку та осіб, які перебувають у складних житлових обставинах («Турбота»)

Щокварталу

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Комісія з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Щомісяця

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Районна тристороння соціально-економічна рада

Щокварталу

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Координаційний комітет з безпечної життєдіяльності населення

Щокварталу

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Комісія по звільненню громадян від плати за соціальні послуги при райдержадміністрації

По мірі надходження заяв

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Координаційний комітет сприяння зайнятості населення Новобузького району

Щокварталу

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Комісія з легалізації заробітної плати та зайнятості населення

Щомісяця

Перший заступник голови райдержадміністрації

Сенчина Г.М.Районна комісія з питань щодо доцільності одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

По мірі надходження заяв

Управління економіки райдержадміністрації

Координаційна рада з питань підтримки та розвитку малого бізнесу

Щокварталу

Управління економіки райдержадміністрації

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації

Щокварталу

Управління економіки райдержадміністрації

Комітет з економічних реформ при райдержадміністрації

Щокварталу

Управління економіки райдержадміністрації

Оперативний штаб по контролю за ціновою ситуацією на споживчому ринку

Щомісяця

Управління економіки райдержадміністрації

Координаційна рада з питань захисту прав споживачів при райдержадміністрації

По мірі надходження заяв

Управління економіки райдержадміністрації

Конкурсна комісія для проведення конкурсу та вирішення питань щодо здійснення фінансової підтримки підприємств

По мірі надходження заяв

Управління економіки райдержадміністрації

Форум місцевого розвитку

Щокварталу

Управління економіки райдержадміністрації

Комісія з питань відновлення платоспроможності підприємств

Щокварталу

Управління економіки райдержадміністрації

Робоча група щодо аналізу безприбуткової діяльності суб’єктів господарювання

Щокварталу

Управління економіки райдержадміністрації

Конкурсна комісія щодо оренди майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Новобузького району та контролю за їх використанням

По мірі необхідності

Управління економіки райдержадміністрації

Комісія по прийому-передачі майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Новобузького району

По мірі необхідності

Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

Комісія з ТЕБ та НС при райдержадміністрації

Щомісяця

Заступник голови райдержадміністрації – голова евакуаційної комісії

Районна евакуаційна комісія

По мірі необхідності

Управління ветеринарної медицини в Новобузькому районі

Районна протиепізоотична комісія

Щокварталу

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Районний штаб по підготовці до нового опалювального сезону

Двічі на місяць

(ІІ-ІІІ квартал)Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Архітектурно-містобудівна рада

Щомісяця

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Узгоджувальна комісія по розгляду спорів між об’єднаннями громадян з питань газифікації

По мірі надходження заяв

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Районна комісія для здійснення контролю за використанням природних ресурсів місцевого значення на території Новобузького району

Щокварталу

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Районна комісія по сплаті за енергоносії

Двічі на місяць

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Районний штаб по сталому проходженню опалювального періоду

Двічі на місяць

(IV-I квартал)Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Комісія при райдержадміністрації з питань забезпечення контролю за підприємницькою діяльністю пов’язаною з металобрухтом.

Щокварталу

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної сфери

Щокварталу

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

Комісія по попередньому розгляду заяв громадян на виділення коштів для придбання житла

По мірі надходження заяв

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Громадська рада при райдержадміністрації

Щокварталу

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Районна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій у Новобузькому районі

Два рази на рік

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Засідання «круглого столу» з представниками політичних партій району

Щокварталу

Відділ освіти райдержадміністрації

Громадська гуманітарна рада при райдержадміністрації

Щокварталу

Відділ освіти райдержадміністрації

Координаційна рада для проведення роботи по оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів при райдержадміністрації

Щокварталу

Державний адміністратор

Спільне засідання представників місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного центру

Щомісяця

Додаток 2до пункту 8 перспективного плану


Перелік державних, професійних та інших свят на 2013 рік
Дата

Назва

1

2

Січень

1 січня

Новий рік

7 січня

Різдво Христове

13 січня

Старий Новий рік

19 січня

Хрещення Господнє

22 січня

День Соборності України

27 січня

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Лютий

14 лютого

Міжнародний день закоханих

15 лютого

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

20 лютого

Масляна

21 лютого

Міжнародний день рідної мови

23 лютого

День захисника Вітчизни

Березень

8 березня

Міжнародний жіночий день

9 березня

День народження Т.Г. Шевченка

10 березня

День Гімну України

10 березня

День землевпорядника

18 березня

День працівників житлово-комунального господарства

23 березня

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

24 березня

Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз

28-31 березня

68 річниця визволення м. Миколаєва та Миколаївської області від фашистських загарбників

Квітень

1 квітня

День гумору

7 квітня

Благовіщеня Пресвятої Богородиці

12 квітня

Всесвітній день авіації та космонавтики

21 квітня

День довкілля

26 квітня

День Чорнобильської трагедії

28 квітня

День охорони праці

Травень

1,2 травня

День міжнародної солідарності трудящих

6 травня

Світле Христове Воскресіння, Великдень

8 травня

День матері

9 травня

День Перемоги

15 травня

Міжнародний день сім’ї

19 травня

День Європи

20 травня

День пам’яті жертв політичних репресій

25 травня

Свято останнього дзвоника

28 травня

День прикордонника

Червень

1 червня

Міжнародний день захисту дітей

6 червня

День журналіста України

17 червня

День медичного працівника

22 червня

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

23 червня

День державної служби України

24 червня

Свято Трійці

26 червня

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

28 червня

День Конституції України

30 червня

День молоді

На визначену дату

Випускні вечори в загальноосвітніх закладах району

Липень

7 липня

Свято Івана Купала

16 липня

День бухгалтера

28 липня

День хрещення Київської Русі – України

Серпень

23 серпня

День Державного Прапора України

24 серпня

День незалежності України

26 серпня

Свято жнив

На визначену дату

Районна конференція педагогічних працівників освіти

Вересень

1 вересня

День знань. Свято першого дзвоника

2 вересня

День підприємця

8 вересня

День фізичної культури і спорту

22 вересня

День партизанської слави

30 вересня

Всеукраїнський день бібліотек

Жовтень

1 жовтня

День ветерана України. Міжнародний день осіб похилого віку

6 жовтня

День працівників освіти

8 жовтня

День юриста

14 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва

28 жовтня

День визволення України від фашистських загарбників

Листопад

3 листопада

День працівника соціальної сфери

17 листопада

Міжнародний день студента

17 листопада

День працівників сільського господарства

30 листопада

День пам’яті жертв голодоморів

Грудень

1 грудня

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

3 грудня

Міжнародний день інвалідів

6 грудня

День Збройних сил України

7 грудня

День місцевого самоврядування

14 грудня

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

19 грудня

День Святого Миколая

20 грудня

День міліції

Пояснювальна записка до проекту розпорядження: «Про перспективний план роботи Новобузької районної державної адміністрації на 2013 рік».
1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження:

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою виконання розділу II Регламенту Новобузької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 лютого 2011 року № 97-р2. Мета і шляхи її досягнення:

З метою планування роботи Новобузької районної державної


адміністрації на 2013 рік

3. Правові аспекти :

- статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».4. Фінансово-економічне обґрунтування:

Реалізація даного розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.5.Позиція зацікавлених органів:

Проект розпорядження погоджено без зауважень.6. Регіональний аспект:

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.7. Громадське обговорення:

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.8. Прогноз результатів:

Прийняте розпорядження дозволить забезпечити роботу голови райдержадміністрації, першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних


підрозділів райдержадміністрації відповідно до перспективного плану райдержадміністрації на 2013 рік.
Завідувач сектора

організаційно-кадрової роботи

апарату райдержадміністрації А.В. Безродня

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження «Про перспективний план роботи Новобузької районної державної адміністрації на 2013 рік».
Проект розпорядження розроблено сектором організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою виконання розділу II Регламенту Новобузької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 лютого 2011 року № 97-р
та погоджено:

без зауважень

Заступник голови РДА Петраковський М.В

Заступник голови РДА Остапенко В.Я.

Керівник апарату РДА Корнієнко І.В.

Начальник загального відділу апарату РДА Остапчук О.А.

Головний спеціаліст з юридичних питань

апарату РДА Мельник О.В.

Завідувач сектора контролю апарату РДА Жукова Т.М.

Завідувач сектора організаційно-кадрової

роботи апарату РДА Безродня А.В.

_____________________________ ______________________________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

_______________________________ ______________________________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

_______________________________ ______________________________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

_______________________________ ______________________________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)
Структурні підрозділи Новобузької райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 69 Регламенту Новобузької райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, від 25.02.2011р. № 97-р, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:
Завідувач сектора

організаційно-кадрової роботиапарату райдержадміністрації А.В.Безродня