План роботи шахтарської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2013 2014 навчальний рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План роботи великопроходівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 12 2806.35kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 788.82kb.
Рішення педагогічної ради школи 30. 08. 2013 №1 план методичної роботи... 2 553.6kb.
Підсумки роботи Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №4 за 2012/2013 навчальний... 1 265.09kb.
Робочий навчальний план Летичівського нвк №2 „зош І-ІІІ ступенів... 1 49.8kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 709.06kb.
І. Аналіз роботи бібліотеки Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів за... 1 319.17kb.
Наказ №632 м. Вільнянськ Про підсумки проведення II (районного) 1 278.86kb.
План роботи будинку дитячої та юнацької творчості Коломацької районної... 1 304.12kb.
План роботи директора Хомутецької зош І-ІІІ ступенів на березень... 1 28.82kb.
Річний план роботи Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ... 19 5736.93kb.
Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та... 1 124.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План роботи шахтарської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2013 2014 навчальний рік - сторінка №1/19
Шахтарська зальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Шахтарської міської ради

Донецької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи протокол № 1

від 30 серпня 2013 року

директор ЗОШ№2

________Г.М.Федоренко

П Л А Н РОБОТИ

Шахтарської ЗОШ

І-ІІІ ступенів №2
на 2013 – 2014 навчальний рік

З М І С Т


Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту

3

Розділ І. Педагогічний аналіз за минулий рік

4

Розділ ІІ. Організація навчально-виховного процессу
Модуль I. Організація навчально-виховного процесу

Модуль II. Організація виховного процесу


42
45
Розділ ІІІ. Учасники навчально-виховного процессу
Модуль I. Робота з учнями, вчителями, батьками

Модуль II. Атестація педагогічних працівників64
70Розділ ІV. Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти


72

Розділ V. Організація контролю та керівництва освітнім закладом
Модуль I. Організація керівництва навчальним закладом

Модуль II. Внутрішкільний контроль75

76Розділ VI. Науково-методичне забезпечення


92

Розділ VII. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база

98Розділ VII. Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності

99

Додатки

106


ВСТУП
Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Шахтарської міської ради Донецької області у своїй діяльності керується:

 1. Законами України:

 • «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;

 • « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV;

 • «Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11;

 • «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

 • «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

 1. Указами Президента України:

 • «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008.

 1. Постановами Кабінету Міністрів України:

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;

 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;

 • «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 778.

 1. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 2. Наказами Міністерства освіти і науки України

 • «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

 • «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

 • «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;

 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

 • «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553;

 • «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;

 • «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

 • «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127;

 • «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

 1. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

 2. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

 4. Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І

Педагогічний аналіз за 2012-2013 навчальний рік.

Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують права на освіту

на 2013 - 2014 навчальний рік.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями відділу освіти Шахтарської міської ради робота в школі у 2012-2013 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи, шкільних циклових методичних комісій, творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника школи.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.

Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

Науково-методична робота в ЗОШ № 2 представлена наступними компонентами: • педагогічні ради,

 • шкільні циклові методичні комісії,

 • самоосвіта,

 • наставництво,

 • обмін досвідом,

 • продукти самоосвітньої діяльності тощо.

Далі розглянемо більш детально основні напрямки діяльності ЗОШ№2 у 2012-2013 навчальному році.

1. кадрова забезпеченість навчального закладу

1.1. Кількісний склад працівниківНавчальний рік

Категорія працівників

Всього працівників

Директор

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Методист

Психолог

Соціальний педагог

Логопед

Учитель

Керівник гуртка

Завідувач господарством

Технічний персонал

Лаборант

Медичний персонал

Працівники кухні

Усього сумісників

Учителів-сумісників

Технічних працівників-сумісників

2010/2011

31

1

1

1
1

1
21
1

10

-3

3

-

2011/2012

36

1

2

1
1

1
25
1

10

-5

5

-

2012/2013

40

1

2

1
1

1
23
1

14

-3

3

-

Діаграмна картина

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що кількісний склад працівників ЗОШ №2 у 2011-2012н.р. збільшився порівняно з минулим роком. Це пов’язано з тим, що збільшилась загальна кількість класів у зв’язку з відкриттям на базі школи класів з вечірньою формою навчання. У 2012-2013н.р. збільшився кількісний склад працівників через збільшення кількості технічного персоналу.1.2. Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Навчальний рік

Усього вчителів

Освіта

Спеціаліст, магістр (вища)

Бакалавр (незакінчена вища)

Молодший спеціаліст (середня спеціальна)

Середня

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

2010/2011

21

19

90,5

-

-

2

9,5

-

-

2011/2012

26

23

88,5

-

-

3

11,5

-

-

2012/2013

26

24

92,3

1

3,85

1

3,85

-

-


Діаграмна картина
Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників збільшився у 2011-2012н.р. порівняно з 2010-2011н.р. за рахунок збільшення кількісного складу працівників. Але у відсотковому порівнянні він зменшився через прийняття на роботу молодих спеціалістів, які на даний момент навчаються у ВУЗах і ще не мають вищої освіти (Паламарчук Г.Ю., Назарчук Л.В.). У 2012-2013н.р. збільшився відсоток учителів з вищою освітою (Назарчук Л.В.отримала вищу освіту) та з незакінченою вищою (Паламарчук Г.Ю. отримала диплом бакалавра).

1.3. Розподіл педагогічних працівників за вікомНавчальний рік

Усього вчителів

Вік педагогів

До 30 років

31-40 років

41-50 років

51-55 років

Понад 55 років

Пенсіонерів

2010/2011

21

6

6

2

1

6

6

2011/2012

26

7

9

4

1

5

5

2012/2013

26

8

5

7

1

5

5

В ЗОШ №2 останнім часом існує тенденція до збільшення молодих спеціалістів та зменшення педагогічних працівників пенсійного віку.

1.4. Склад працівників за педагогічним стажем

Навчальний рік

Усього вчителів

Педагогічний стаж

До трьох років

Від трьох до 10 років

Від 10 до 20 років

Від 20 років і більше

2010/2011

21

1

7

4

9

2011/2012

26

4

8

5

9

2012/2013

26

4

7

7

8

1.5. Розподіл педагогічних працівників

за кваліфікаційними категоріями

Навчальний рік

Усього вчителів

Освіта

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

2010/2011

21

8

38

3

14,3

3

14,3

7

33,3

2011/2012

26

7

26,9

8

30,8

3

11,5

8

30,8

2012/2013

26

9

34,6

6

23,1

2

7,7

9

34,6

У відсотковому відношенні значно зросла кількість учителів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» за рахунок проходження атестації молодими спеціалістами. Також зменшилась кількість учителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію через вихід їх на пенсію.

У 2012-2013н.р. збільшилась кількість вчителів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» у зв’язку з прийомом на роботу молодих спеціалістів та кількість вчителів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» за рахунок проходження атестації педагогами.

1.6. Наявність педагогічних працівників з почесними званнямиЗвання педагогічних працівників

Усього вчителів

Навчальні роки

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Кількість

ПІБ

Кількість

ПІБ

Кількість

ПІБ

Кількість

ПІБ

Кількість

ПІБ

Учитель-методист


3

Федоренко Г.М.

Василишена В.М.

Дідусь Н.Д.


3

Федоренко Г.М.

Василишена В.М.

Дідусь Н.Д.


3

Федоренко Г.М.

Василишена В.М.

Дідусь Н.Д.


Старший учитель


3

Слоквіна О.А.

Гринчук І.І.

Брейко Л.Д.


4

Слоквіна О.А.

Березанчук І.М.

Гринчук І.І.

Брейко Л.Д.5

Слоквіна О.А.

Березанчук І.М.

Гринчук І.І.

Брейко Л.Д. Андрєєва З.П.
1.7. Аналіз руху кадрів

Навчальний рік

Усього працівників

Кадровий склад

Потреба в кадрах на початок навчального року

Прийнято на роботу

Звільнено з роботи

Керівник закладу

Педагогічні працівники

Технічний персонал
Керівник закладу

Педагогічні працівники

Технічний персонал

Керівник закладу

Педагогічні працівники

Технічний персонал

2010/2011

31

1

21

10

1

-

5

1

-

1

1

2011/2012

36

1

26

10

-

-

5

4

-

2

5

2012/2013

40

1

26

14

-

-

2

-

-

-

1


1.8. Аналіз педагогічних працівників,

які працюють за строковим трудовим договоромНавчальний рік

Усього педагогічних працівників

Працюють за строковим трудовим договором

Переведено на умови безстрокового трудового договору

Звільнено у звязку із закінченням терміну трудового договору

2010/2011

21

3

-

3

2011/2012

26

6

-

6

2012/2013

26

5

-

5


наступна сторінка >>