Положення 1Положення про квартальні комітети м. Ізюма (далі Положення) визначає правовий статус, порядок організації та діяльності о - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про освітні округи відділу освіти Єнакієвської міської... 1 123.15kb.
Розпорядження м. Нікополь № Про проведення звітно-виборних зборів... 1 86.48kb.
Положення про Організаційний комітет Національного конкурсу,,Благодійник... 1 68.76kb.
Положення про вчену раду державного науково-дослідного інституту... 1 113.7kb.
Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства... 1 51.98kb.
Закону України «Про аудиторську діяльність» 1 50.99kb.
Рішення районної у місті ради від № Основні напрями діяльності, повноваження... 1 26.59kb.
Положення про членство в Громадській організації «Українська асоціація... 1 76.64kb.
Положення про виконавчий орган пат «закарпаттяобленерго» (нова редакція) 1 178.74kb.
Положення про ревізора приватного акціонерного товариства «плодовод»... 1 63.91kb.
Рішенням Загальних зборів акціонерів пат «Укрсоцбанк» 1 282.28kb.
Відокремлений підрозділ Козятинський територіальний відділ матеріально... 30 4671.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення 1Положення про квартальні комітети м. Ізюма (далі Положення) визначає правовий - сторінка №1/3
Затверджено

рішенням 49 сесії Ізюмської

міської ради 5 скликання

від 28.11 2008 року №2707

П О Л О Ж Е Н Н Я

про квартальні комітети міста Ізюма

Розділ 1. Загальні положення
1.1Положення про квартальні комітети м. Ізюма (далі Положення) визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органу самоорганізації населення – квартального комітету.

1.2.Квартальний комітет є органом самоорганізації населення, створений за територіальною ознакою жителями, які на законних підставах проживають на відповідній території , діяльність якого дозволяється Ізюмською міською радою і може наділятися частиною її власної компетенції, фінансів, майна.1.3.Квартальні комітети у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про органи самоорганізації населення»,Законами України, актами Президента України , постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету, рішеннями місцевих референдумів, рішеннями зборів (конференцій) жителів за місцем проживання, які їх обрали, розпорядженнями міського голови, виданими у межах своїх повноважень, Статутом територіальної громади міста Ізюма, цим Положенням.
Розділ 2. Основні завдання та принципи діяльності
2.1.Основними завданнями квартального комітету є:

 • сприяння додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами ;

 • надання необхідної допомоги міській раді та її виконавчому комітету у здійсненні ними своїх повноважень;

 • представлення разом з депутатами інтересів жителів кварталу у міській раді та її виконавчому комітеті;

 • організація на добровільних засадах участі населення кварталу в заходах щодо охорони навколишнього природного середовища, санітарної очистки, благоустрою території кварталу, озелененню і відповідному утриманню домоволодінь, вулиць, будівництва тротуарів, комунальних мереж, колодязів спільного користування, обладнанню дитячих і спортивних майданчиків;

 • оформлення Паспорту кварталу (додаток № 1);

 • ведення обліку громадян, які проживають на території кварталу за віком, місцем проживання, роботи чи навчання, контроль їх реєстрації за місцем проживання та щоквартальне внесення необхідних змін в облікові документи;

 • ведення обліку громадян, які користуються пільгами із вказуванням пільги, номера пільгового посвідчення ,паспортних даних, а також громадян-пільговиків, які мають пічне опалення;

 • ведення обліку одиноких непрацездатних громадян та багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів;

 • сприяння виконавчому комітету у здійсненні повноважень по попередженню бездоглядності та правопорушень серед дітей та підлітків, збереженню громадської власності;

 • організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, малозабезпеченим та багатодітним сім`ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

 • надання необхідної допомоги правоохоронним органам у забезпеченні правил паспортної системи, охорони громадського порядку;

 • сприяння депутатам міської ради та посадовим особам міської влади в організації їх зустрічей з мешканцями кварталу;

 • надання допомоги навчальним закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяння збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

 • надання необхідної допомоги органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів; організація вивчення населенням Правил пожежної безпеки; участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

 • розгляд звернень громадян, ведення прийому громадян;

 • інформування громадян про діяльність квартального комітету, організація обговорення проектів його рішень з найважливіших питань;

 • співпраця з міським управлінням праці та соціального захисту населення, територіальним центром по обслуговуванню пенсіонерів, управлінням пенсійного фонду ,міською радою ветеранів та іншими організаціями;

 • надання допомоги міським підприємствам комунального господарства у здійсненні заходів, що направлені на зниження витрат енергоносіїв, газу та води.

 • надання на прохання мешканців кварталу або за письмовими запитами органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів державної виконавчої чи судової влади, керівників підприємств документів ( додаток № 2).

 • 2.2.Організація та діяльність квартального комітету базується на принципах:

- законності;

- гласності;

- територіальності;

- виборності;

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Ізюмською міською радою та її виконавчим комітетом;

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали квартальний комітет.


Розділ 3. Порядок створення квартальних комітетів
3.1.Квартальні комітети утворюються по територіальному принципу, відповідно до Закону України „Про органи самоорганізації населення”. Територія їх діяльності визначається виконавчим комітетом Ізюмської міської ради у межах кварталу, що складається з декількох вулиць та прилеглих до них площ, провулків, проїздів і в’їздів в місцях індивідуальної житлової забудови. Дислокація кварталів міста приводиться у додатку № 4 до цього Положення. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення 18 років.

3.2.Квартальні комітети обираються строком на 2 роки, якщо інше не передбачено рішенням Ізюмської міської ради , шляхом відкритого голосуванням на загальних зборах громадян за місцем проживання.

Переобрання складу квартального комітету, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу квартального комітету здійснюється загальними зборами жителів за місцем проживання або за особистою заявою члену квартального комітету.

3.3.Загальні збори жителів кварталу скликаються за ініціативою жителів кварталу індивідуальної забудови, розташованих на кожній з вулиць, провулків, проїздів, в’їздів та площ, які входять до складу кварталу.

До участі в зборах обов’язково запрошується представник виконавчого комітету Ізюмської міської ради з правом дорадчого голосу.

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради забезпечує своєчасне доведення до відома громадян інформації про дату, час і місце проведення зборів та питання, які передбачається внести на їх розгляд.

3.4. Кількісний склад квартального комітету встановлюється загальними зборами громадян, але не може бути меншим 5 чоловік. До складу квартального комітету входить голова квартального комітету, заступник голови, секретар та інші члени.

3.5. До складу квартального комітету обираються громадяни, що мешкають на території даного кварталу і яким виповнилось 18 років.

3.6. Обраними членами квартального комітету вважаються особи, за яких проголосувала більшістю голосів учасників зборів.

3.7. Голова, заступник голови квартального комітету обираються з членів квартального комітету безпосередньо під час проведення загальних зборів громадян відповідного кварталу .На першому засіданні новообраного квартального комітету розподіляються обов’язки серед інших членів квартального комітету.

3.8. Голова, заступник голови обов’язково повинні бути мешканцями даного кварталу (постійне місце проживання). Близькі родичі не можуть бути членами квартального комітету.

3.9. Проведення зборів громадян, засідань квартального комітету протоколюється. Результати проведення зборів оформлюються протоколом у двох примірниках. Протокол має містити такі дані: дату й місце проведення зборів, кількість присутніх жителів кварталу, список присутніх на зборах представників засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування, порядок денний зборів, перебіг зборів, результати розгляду питань тощо. Підписується головою та секретарем квартального комітету. Один примірник протоколу у 5-денний термін після проведення зборів, засідань передається до відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

3.10.Рішення зборів може бути опротестоване або оскаржене громадянами, органами і посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.
Розділ 4. Права квартального комітету
4.1. На виконання своїх повноважень квартальний комітет має право:

- проводити збори громадян за місцем проживання для обговорення питань діяльності квартального комітету;

- ініціювати зустрічі з депутатами та посадовими особами міської влади;

- здійснювати на своїй території громадський контроль за дотриманням правил забудови, охорони та раціонального використання земель, благоустрою доріг та з інших питань, віднесених до його повноважень, вносити до відповідних органів пропозиції про усунення виявлених недоліків;

- вносити пропозиції та звертатися з клопотаннями з питань, що віднесені до відання квартального комітету, до міської ради, постійних депутатських комісій, депутатів міської ради, до виконавчого комітету та інших організацій;

- вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції з питань розміщення та встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, об’єктів сфери обслуговування населення, транспортного обслуговування населення;

- заслуховувати на своїх засіданнях, загальних зборах громадян пояснення осіб, які порушують громадський порядок, правила пожежної безпеки, санітарно-протиепідемічні правила; у необхідних випадках направляти матеріали на розгляд служби у справах дітей, органів пожежного нагляду, органів внутрішніх справ та інших державних та громадських органів для прийняття відповідних заходів. Також направляти матеріали до відповідних органів з метою складання протоколів про адміністративні правопорушення;

- отримувати інформацію про роботу міської ради, виконавчого комітету.


Розділ 5. Організація діяльності квартального комітету
5.1.Квартальні комітети організують свою роботу згідно з планами, які складаються з урахуванням доручень Ізюмської міської ради і виконавчого комітету та затверджуються на засіданні комітету.

5.2.Для виконання поточної роботи голова, заступник, секретар та члени квартального комітету розподіляють між собою обов’язки за напрямками (благоустрій, земельні питання, культурно-масова робота тощо).

5.3.Формою роботи квартального комітету є засідання. Засідання квартального комітету скликається головою квартального комітету або його заступником по мірі необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомочними при наявності більше половини його складу. Засідання є відкритими. Всі питання вирішуються простою більшістю голосів присутніх членів квартального комітету.

5.4.Засідання квартального комітету може бути скликано позачергово, якщо є нагальна потреба вирішити термінові питання, важливі для громадян, які проживають на території дії квартального комітету. Також засідання може бути скликано за ініціативою 1\3 членів квартального комітету, якщо керівники не скликають засідання без поважних причин.

5.5. Для забезпечення роботи квартального комітету можуть утворюватись комісії, робочі групи, інші свої органи .

5.6. Рішення квартального комітету носять рекомендаційний характер.

5.7.Дії квартальних комітетів можуть бути оскаржені органами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.

5.8.Члени квартального комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.9.За рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради голови квартальних комітетів можуть отримувати матеріальну допомогу чи винагороду за підсумками роботи в межах виділених на ці витрати коштів місцевого бюджету.
Розділ 6. Фінансово-економічна основа діяльності

квартального комітету


6.1.Фінансовою основою діяльності квартальних комітетів можуть

бути:


- кошти та майно, передані квартальному комітету Ізюмською міською радою та її виконавчим комітетом;

- залучені на добровільних засадах кошти мешканців кварталу, підприємств, установ, організацій міста для виконання покладених квартальний комітет завдань;

- майно, придбане квартальним комітетом за власні кошти;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.2.Використання майна і фінансів проводиться згідно з діючим законодавством.
Розділ 7. Голова квартального комітету,

заступник голови, секретар


7.1. Голова квартального комітету - особа, яка обирається загальними зборами жителів кварталу за місцем проживання та очолює квартальний комітет і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому цим Положенням.

Голова квартального комітету:

- організовує роботу квартального комітету;

- скликає і проводить його засідання;

- головує на засіданнях квартального комітету;

- організовує виконання рішень квартального комітету;

- представляє квартальний комітет у відносинах з фізичними та юридичними особами;

- відповідає за роботу квартального комітету перед зборами громадян за місцем проживання та перед органами місцевого самоврядування;

- виконує доручення органів місцевого самоврядування;

- підписує документи, визначені додатком № 2 цього Положення , та протоколи засідань квартального комітету;

- відповідає за точність складання квартальних списків мешканців;

- має посвідчення встановленого зразку, яке видається Ізюмською міською радою (додаток № 3).

7.2.У разі відсутності голови квартального комітету або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник у повному обсязі.

7.3.Секретар квартального комітету:

- забезпечує ведення діловодства;

- організовує підготовку засідання квартального комітету та питань, які виносяться на нього;

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень квартального комітету;

- виконує інші доручення голови квартального комітету.


Розділ 8. Порядок припинення діяльності квартального комітету
8.1.Повноваження квартального комітету можуть бути достроково припинені у разі:

- невиконання рішень Ізюмської міської ради, її виконавчого комітету - за рішенням сесії Ізюмської міської ради;

- невиконання рішень загальних зборів жителів кварталу або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням загальних зборів;

- порушення Конституції і Законів України, інших актів чинного законодавства - за рішенням суду.

8.2. Квартальні комітети припиняють свою діяльність також у разі перебудови чи реорганізації кварталів, у межах яких вони діють, якщо така реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у загальних зборах, що заснували цей орган.

8.3. У разі припинення діяльності квартального комітету фінансові ресурси і майно передаються відповідно закону:

- майно, надане квартальним комітетам у користування підприємствами, установами або громадянами, повертається його колишньому власнику;

- фінансові ресурси та майно, що були передані квартальному комітету в оперативне управління міською радою чи виконавчим комітетам, повертається міській ради чи виконавчому комітету;

- майно, що було придбано квартальними комітетами, передається Ізюмській міській раді.
Розділ 9. Координація роботи квартальних

комітетів та контроль за їх діяльністю


9.1. Координація роботи квартальних комітетів покладається на керуючого справами та відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

9.2. Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, керівники підприємств, установ та організацій міста зобов’язані не пізніше, ніж у місячний термін, розглянути пропозиції, зауваження, клопотання квартальних комітетів і повідомити їх про результати розгляду.

9.3. Виконавчий комітет Ізюмської міської ради проводить з квартальними комітетами наради та семінари, сприяє тісному зв’язку з депутатами, постійними депутатськими комісіями, структурними підрозділами виконавчого комітету, заохочує кращих, узагальнює та розповсюджує їх досвід.

9.4.Ізюмська міська рада та її виконавчий комітет контролюють діяльність квартальних комітетів щодо дотримання чинного законодавства та цього Положення, в разі необхідності можуть ініціювати звіти квартальних комітетів перед мешканцями кварталу або дострокове припинення повноважень квартального комітету.

9.5.Контроль за діяльністю квартального комітету у межах свої повноважень здійснюють також загальні збори жителів за місцем проживання.
Розділ 10. Прикінцеві положення
10.1. Це Положення набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації міста Ізюма.

10.2. Виконавчому комітету Ізюмської міської ради здійснити друк цього Положення з метою забезпечення ним всіх квартальних комітетів міста в місячний термін від дня опублікування у пресі.

10.3. Всі зміни та доповнення, які виникнуть у процесі застосування Положення в практиці, можуть бути прийняті рішенням сесії Ізюмської міської ради у визначений чинним законодавством термін.

Секретар міської ради К.С. Ольшанський

Додаток №1

до Положення про квартальні комітети міста Ізюма


ПАСПОРТ КВАРТАЛУ №__
Загальна кількість мешканців на кварталі _______осіб

Перелік вулиць, які входять в квартал:
Склад квартального комітету№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Місце роботи

Адреса, телефон

1

Голова


2

Заступник


3

Секретар


4

5

6

7
Склад жіночої ради№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Місце роботи

Адреса, телефон

1

Голова


2

Заступник


3

Секретар
Склад комісії (житлово-комунальної, ветеранської і таке інше)


№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Місце роботи

Адреса, телефон

1

Голова


2

Заступник


3

Секретарнаступна сторінка >>