Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчально - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства... 1 119.44kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 57.81kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства... 1 118.8kb.
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно... 1 84.89kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Загальні... 1 88.82kb.
Наталія Мінакова, методист кабінету виховної роботи роіппо музей... 1 112.8kb.
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок... 3 346.3kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 360.55kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 335.43kb.
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної... 1 81.23kb.
Наказ №575 м. Вільнянськ Про участь загальноосвітнього навчального... 1 24kb.
Перелік осередків полiтичних партiй, зареєстрованих Володарсько-Волинським... 19 6350.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування - сторінка №2/4

Законодавчо-правова база шкільної бібліотеки
Сучасна школа сьогодні виконує найблагороднішу місію - виховання громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності. Виконання цієї мети залежить насамперед від культуротворчого потенціалу школи, тобто від професійної, інтелектуальної підготовки вчителів та освітньо-виховного рівня учнів. Важлива роль у цьому процесі належить шкільним бібліотекам, які сьогодні мають бути інформаційнимицентрами, центрами психологічного розвантаження, покликані сприяти прилученню дітей та підлітків до історії, культури народу.

Важливим аспектом функціонування бібліотеки у школі є нормативно-правові документи, які визначають основні завдання бібліотеки, регламентують її роботу. Шкільні бібліотекарі використовують ці документи у повсякденній роботі.


Одним з основних документів є прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституція України.
Наступний важливий документ-закон України „Про загальну середню освіту”, прийнятий у 1999 році. Даний закон передбачає, що громадяни України мають право на безкоштовну освіту. Основними принципами освіти є доступність усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного роз-витку, гуманізм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, органічний зв'язок з світовою та національною історією, культурою.
У 2000 році було затверджено „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, в якому детально розкрито типи загальноосвітніх навчальних закладів та порядок їх утворення: організацію навчально-виховного процесу, учасники навчально-виховного процесу, управління загальноосвітнім навчальним закладом.
З питань виховання важливими документами залишаються Державна національна програма „Освіта України XXI століття”, прийнята у 1993 році,

національна програма „Діти України”, комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді „Творча обдарованість”.


Важливим документом є прийнятий у 1989 році Закон Української РСР „Про мови в Українській РСР”, який надає українській мові державного статусу, передбачає розвиток україномовних форм культурного життя.
Шкільні бібліотекарі використовують в своїй роботі збірник правових документів „Декларацію прав дитини”, „Конвенцію про права дитини”, „Всесвітню декларацію про забезпечення, виживання, захисту і розвитку дітей”.
У 1995 році був прийнятий Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. В законі визначаються загальні засади бібліотечної справи в Україні, бібліотечні фонди, бібліотечне обслуговування, права та обов'язки бібліотек.
Серед основних регламентуючих документів „Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затверджене у 1999 році. В Положенні розкрито зміст роботи шкільної бібліотеки, визначено основні завдання, серед яких пріоритетними є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпечені всіх напрямів навчально-виховного процесу, розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основіудосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача.
Важливо знати для бібліотекаря „Інструкцію про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури”, в якій розглядаються основні форми прийому обліку літератури.
На обговоренні серед бібліотечних працівників „Інструкція з обліку і організації збереження бібліотечних фондів України”.
При складанні звітності про роботу бібліотеки важливим є наказ № 662/53 Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності» від 16.07.09 р.
Знання і виконання даних регламентуючих документів, законів, положень дасть змогу ефективно функціонувати шкільній бібліотеці, своєчасно виконувати завдання, які стоять перед системою освіти в цілому.

Законодавчо-нормативна база шкільної бібліотеки
Постанови Кабінету Міністрів України
1. Державна програма „Вчитель”. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002р. №379 //Освіта України. - 2002. - 2 квітня. - С.2-7
2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. №1717 // Освіта України. - 2000. - 13 грудня. - С.5 - 12.
3. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. №964 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2001. - №

6. - С.3 - 19.


4. „Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад”. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001р. №1262

// Управління освітою. - 2001. - 23 грудня. - С.8.


5. „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-ти річний термін навчання”. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2000р. №1717 // Освіта України. - 2000. - 22 листопада, С.1 - 2.
6.

„Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999р. №1305 // Освіта України: Нормативно-

правові документи Міністерство освіти і науки України. - К., 2001. - С.154 - 156.
7. Про рекомендацію парламентських слухань „Про функціонування української мови в Україні” від 22 травня 2003р. №886 - IV // Голос України -

2003. - №109 (13 червня).


8. „Про затвердження державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 рр.”. Від 2 жовтня 2003р. №1546 // Офіційний вісник України. - 2003. - №40. - С.21.
9. „Про перелік послуг із вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування

податком на додану вартість”. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.98р. №61 // Урядовий кур'єр. - 2003. - 2 серпня. - С.5.


10. „Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року”. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2003р. №1235 // Офіційний вісник України. - 2003. - №32. - С.17.
11. „Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”. Постанова Кабінету Міністрів України №1096 від 25.08.2004 // Законодавство бібліотекам України. Довідкове видання: випуск 3, книга 2. Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення бібліотечних працівників. - К., 2004. -
Закони України
1. Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Закон України від 16 березня 2000р., №1561 - Ш // Голос України. - 2000.-5 травня - С.8 - 9.
2. Про внесення змін до Закону України „Про національну програму інформатизації”. Закон України від 13 вересня 2001р. №2684 - III. // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи: тематична добірка: у 2 ч., - К., 2002, - Ч, 1. - С.52 - 53.
3. „Про загальну середню освіту”. Закон України від 13травня 1999 р. №651 - XIV, // Інформаційний вісник Міністерства освіти України. - 1999. - №15. - С.6 – 31.
4. „Про освіту”. Закон України від 23 травня 1991р. №1060 - ХІІ: [Із змінами і доповненнями] // Освіта України: нормативно правові документи Міністерство освіти і науки України. - К., 2001. - С.11 - 38.
5. „Про електронні документи та електронний документообіг”. Закон України від 22 травня 2003р. № 851 - IV // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - №1. - С.9 - 12.
6. Про внесення змін до Закону України „Про розпов-сюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” від 10 липня 2003р. №1098-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - №33. - С.17 - 76.
Накази та розпорядження Президента України
1. „Про національну доктрину розвитку освіти”. Указ Президента України від 17 квітня 2002р. №3471 // Освіта України. - 2002. - 23 квітня. - С.4.
2. „Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001- 2005 роки”. - Указ Президента України від 8 лютого 2001р. №78/2001 // Освіта України» Нормативно-правові документи // Міністерство освіти і науки України. - К., 2001, С.90.
3. „Про затвердження концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів”. Розпорядження від 5 травня 2003р. №259 - Р // Офіційний вісник України. - 2003. - №18 - 19. - С.864.

4. (За завідування бібліотеками у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 5—15 %).


Накази і постанови Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і мистецтв України
1. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл. Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України 17 квітня 2001р.// Комп'ютер у школі та сім'ї.

- 2001. - №3. - С.3 - 10.

2. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіта України. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 1999р. №139 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 1999. - №12. - С.6 - 11.

3. „Про внесення змін і доповнень до положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” . Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 серпня 1999р. №277 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, - 1999. - №18. - С.30.

4. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України. Затверджене спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академією педагогічних наук України від 30.05.2003р. №334/31 // Шкільна

бібліотека плюс. 2003. - №3/4. – С.1 - 4.

5. „Про концепцію загальної середньої освіти” (12-ти річна школа). Постанова спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і президії Академії педагогічних наук України від 22 листопада 2001р. №

12/5 - 2 // Початкова школа. - 2002. - №2. - С.1.

6. „Про проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002 р. №548 // Освіта. - 2002. №48. - С.2.

7. „Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції „Живи, книго!”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002р.

№549 //Освіта. - 2002. - №48. - С.3.

8. „Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2003 №427 // Освіта. - 2003. - 2 - 9 липня(№31) – С.4 - 5.

9. „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.02.2004р. №108 // Офіційний вісник України. - 2004. - №8. - С.299 - 309.

10. „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004р. №601 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 8. - С.233 - 241.

11. Типові правила користування бібліотеками України, затверджені наказом МКіН України №275 від 05.05.1999 р. із змінами і доповненнями, затвер-

дженими наказом МКіМ України від 25.05.2001р. №319 // Законодавство бібліотекам України: довідник. - К., 2002. - Вип. 2. - С.99 - 101.

12. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей із балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерством економіки України №142/181 від 10.08.2001р. // Законодавство бібліотекам України. К., 2002. - Випуск 2. - С.174.

13. „Про організаційні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Наказ від 24.09.2004 №745 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2004. - №19 - 20. - С.31 - 39.

14. „Про підсумки проведення Всеукраїнської акції „Живи, книго!” у 2003 - 2004 навчальному році” Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.09.2004 №758 // Освіта. - 2004. - 29 вересня - 6 жовтня. - С.6 - 7.

15. „Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-ти річної школи”. Наказ від 23.02.2004р. №132// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2004. - № 6. - С.3 - 32.

16. Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №811 // Офіційний вісник України. - 2004. - №8. - С. 249 - 256.

17. Положення про освітньо-кваліфікацйні рівні (ступеневу освіту): Постанова Каб. Міністрів України під 20.01.98 р. № 65 та зміни, внесені згідно Із постановами Каб. Міністрів від 23.04.99 р. № 677 та від 13.08.99 р. № 1482 // Законодавство - бібліотекам України. Вип. 1. - К., 2000. -С 154-159.

18. Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 р.: Постанова Каб. Міністрів України від 01.06.2002 р. № 900 // Уряд, кур'єр. - 2002. - 10 лип. (№1123). -Орієнтир. — С 9—15.

7.Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 — 2005 роки: Затв. Постановою Каб. Міністрів України від 15.09.99 р. № 1716 // Бібл. планета. - 1999. - №4. - С 4—5.

19. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладам культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній форм власності: Постанова Каб. Міністрів України від 5 черв. 1997 р. № 534. // Уряд, кур'єр, 1997. — 26 черв. (№ 114—115).— Орієнтир. -С.7.

20. Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України: Постанова Каб. Міністрів України від 30.10.99 р. № 2018 // Законодавство — бібліотекам України. Вип. 1. — К., 2000. — С 162.

21. Про документи про освіту: Постанова Каб. Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 615 // Уряд, кур'єр. — 1999. — 29 квіт. — Орієнтир — С. 7.

22.Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти: Постанова Каб. Міністрів України від 07.04.1998 р. № 458 // Інформ. зб. М-ва освіти Украї ни. - 1998. — № 15—16. — С. 43-45.

23.Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад: Постанова Каб. Міністрів України від 05.08.98 р. № 1240 // Освіта України. - 1998. - 19 серп. (№34). - С.З.


24.Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання: Постанова Каб. Міністрів України від 16.10.2000 р. № 1717 // Освіта України. — 2000. - 22 листоп. (№ 47). - С 1-2.

25.Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної серед ньої освіти в 1999 - 2012 роки: Постанова Каб. Міністрів України від 11.03.99 р. № 348 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1999- — № 3. - С 11.

26.Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Затверджено Постановою Каб. Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 // Інформ. зб. МОН України. - 2001. - № 6. - С 3—19.

27.Про внесення змін ло Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Каб. Міністрів України від 26 верес. 2001 р. № 1262 // Управл. освітою. — 2001. — 23 груд. — С.8.

28.Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах: Постанова Каб. Міністрів України від 31 серпня 19% р. №1031 та про внесення доповнень до неї: Постанова Каб. Міністрів України від 9.08.2001 р. № 984 // Уряд, кур'єр. — 2001. — 14 серп. (№ 145). -С.9.

29.Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів: Постанова Каб. Міністрів від 06.05.2001 р. № 433 // Освіта України. - 2001. - 30 трав. (№ 22). - С.6-7.

Державна програма «Вчитель»: Затв. Постановою Каб. Міністрів України від 28 берез. 2002 р. № 379 // Освіта України. - 2002. - 2 квіт. (№ 27). - С.2-7.

30.Державний стандарт початкової загальної освіти: Постанова Каб. Міністрів України від 16.11.200 р. № 1717 // Освіта України. - 2000. - 13 груд. (№50). - С.5-12.

31. Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності .Наказ № 662/53 Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 16.07.09 р.

Інструкції на допомогу шкільному бібліотекареві
1. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів, розрахунків

та інших статей балансу. Затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.1998р. // Законодавство бібліотекам України. - К., 2001.(Дана інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів. Установи зобов’язані проводити інвентаризацію бібліотечних фондів 1 раз у 5 років).
2. Довідник кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 81 // Законодавство бібліотекам України. - К., 2004. - Книга 2. - С.206 - 210.
3. Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури: затверджена Міністерством освіти і науки України № 1/9 - 217 від 15.06.1995р. // Супутник бібліотекаря-початківця. - Тернопіль: Мальва - Осо, 2001. – С. 7.
4. Інструкція про організацію та порядок обміну перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів. Затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України 23.03.2005. - №152 // Бібліотечна планета. - 2005. - №3.- С.6 - 12.

Перелік стандартів з інформації, бібліографії та видавничої справи
ГОСТ 7.23-96 Издания информационные. Структура и оформление

ГОСТ 7.24-90 Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению

ГОСТ 7.25-80 Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления

ГОСТ 7.28-8 Представление расширенного латинского алфавита для обмена информацией на магнитных лентах

ГОСТ 7.29-80 Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах

ГОСТ 7.30-80 Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах

ГОСТ 7.32-91 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ГОСТ 7.34-81 Библиографическое описание изоизданий

ГОСТ 7-36-88 Неопубликованный перевод. Координация, общие правила оформления

ГОСТ 7.40-82 Библиографическое описание аудиовизуальных материалов

ГОСТ 7.41 -82 Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации

ГОСТ 7.47-84 Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. Содержание записи

ГОСТ 7.48-90 Консервация документов. Основные термины и определения

ГОСТ 7.49-84 Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила использования и введения

ГОСТ 7.50-90 Консервация документов. Общие требования

ГОСТ 7.51-98 Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, структура данных и издательское оформление

ГОСТ 7.52-85 Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа

ГОСТ 7.53-86 Издания. Международная стандартная нумерация книг

ГОСТ 7.54-88 Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-технических документах. Общие требования

ГОСТ 7.55-89 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения

ГОСТ 7.56-89 Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий

ГОСТ 7.57-89 Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования

ГОСТ 7.58-90 Информационное обеспечение программ комплексной стандартизации продукции. Общие требования

ГОСТ 7.59-90 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации

ГОСТ 7.60-90 Издания. Основные виды. Термины и определения

ГОСТ 7.61-96 Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. Общие требования

ГОСТ 7.62-90 Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования

ГОСТ 7.64-90 Представление дат и времени дня. Общие требования

ГОСТ 7.65-92 Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению

ГОСТ 7.66-92 Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию

ГОСТ 7.67-94 Коды названий стран

ГОСТ 7.68-95 Фоно- и видеодоку менты. Общие технические требования к архивному хранению

ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения

ГОСТ 7.70-96 Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик

ГОСТ 7.71-96 Набор кодированных математических знаков для обмена библиографической информацией

ГОСТ 7.72-96 Коды физической формы документов

ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение информации. Термины и определения

ГОСТ 7.74-96 Информационно-поисковые языки. Термины и определения

ГОСТ 7.75-97 Коды наименований языков

ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения

ГОСТ 7.77-98 Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения
Перелік Державних стандартів України у галузі інформатики, бібліотечної та книговидавничої справи

ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2874-94 Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни і визначення

ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення

ДСТУ 2628-94 Система оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення

ДСТУ 3003-95 Технологія поліграфічних процесів. Терміни І визначення

ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення

ДСТУ 2395-94 Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальні вимоги

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

ДСТУ 2872-94 Система оброблення інформації. Мови програмування. Терміни та визначення

ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення

ДСТУ 1 0 639-94 Коди назв мов

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2227-93 Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення

ДСТУ 3578-97 Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.

ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях

ДСТУ 3582-97 Інформація і документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

ДСТУ 180 3166-95 Коды названий стран мира

Документація шкільної бібліотеки
Важливим аспектом функціонування бібліотеки у

школі є нормативно-правові документи, які визначають

основні завдання бібліотеки, регламентують її

діяльність.
Правову основу діяльності шкільної бібліотеки, визначено (Положенням про бібліотеку загально-освітнього навчального закладу (наказ МО України від 14.05.1999 р. №139).

Відповідно до Положення бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі.


Однією із характерних особливостей формування бібліотечного фонду шкільної бібліотеки є те, що вона комплектує і веде два окремі фонди: художній (основний) і бібліотечний фонд підручників (з 1978 р.)

Відповідно до встановленого порядку, бібліотечний фонд підручників комплектується за рахунок коштів Державного бюджету, зберігається у шкільній бібліотеці (окремо).

Підручники видаються (безкоштовно) учням і вчителям, підлягають щорічній інвентаризації і заносяться на баланс бібліотеки.
До функцій бібліотечного працівника належить: забезпечення обліку (бібліотечна обробка), зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України і Міністерства культури та мистецтв України.
Постановою Кабінету Міністрів України (від 16.11.2002 р. № 1748) встановлено термін використання підручників - 5 років.
Відповідно до вищевказаних документів, процес роботи з навчальною літературою вимагає створення чіткої системи документування обліку на всіх рівнях: від управління відділу освіти - до шкільної бібліотеки.

Планування роботи шкільної бібліотеки
Питання планування роботи шкільних бібліотек - дуже важлива частина роботи, тому що план - це виконання певних завдань, засіб раціонального

використання трудових ресурсів, фінансових асигнувань.


У шкільних бібліотеках основний і обов’язковий для всіх – річний план.
Річний план роботи шкільної бібліотеки відповідно до „Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи” є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи.
Умови ефективного планування:

- чітке визначення рівня, на якому знаходиться робота бібліотеки на момент планування;

- чітке уявлення про рівень, якого необхідно досягти;

- вибір оптимальних шляхів (засобів і форм роботи) досягнення поставленої мети;

- тісний взаємозв’язок і координація роботи з заступником директора школи з виховної роботи.
Принципи планування:

- принцип сучасності: врахування нових, інноваційних підходів до проблем освіти;

- принцип науковості: обґрунтування обсягу роботи, раціональний розподіл функціональних обов’язків, найповніше використання резервів робочого часу;

- принцип наступності, використання апробованих в умовах даної школи форм і методів роботи;

- принцип системності, комплексності: план - не набір окремих заходів, а система роботи.
Основні етапи складання річного плану:
1 етап - перевіряють хід реалізації плану поточного року, визначають його позитивні сторони, недоліки, виявляють зміни у діяльності бібліотеки в минулому році, складають пропорції до плану наступного року.
2 етап - обговорюють проект плану роботи бібліотеки на раді школи при складанні загального плану навчально-виховної роботи.
3 етап – план роботи затверджують на педагогічній раді школи.


Вимоги до складання річного плану шкільних бібліотек:
Річний план для шкільних бібліотек складається на весь навчальний рік.

Він має бути складений раніше, ніж плани класних керівників на 2–3 тижні, узгоджений з заступником директора школи з виховної роботи, обговорений на педраді школи з метою координації навчально-виховних заходів.

Перед розробкою плану роботи на новий навчальний рік завідуючий бібліотекою знайомиться з річним планом школи, обговорює проект плану з керівником методичного об’єднання, з заступником директора та іншими педагогічними працівниками школи, враховує заходи, які планують районні, міські дитячі та юнацькі бібліотеки.

На першому етапі його підготовки, за 2-3 місяці до початку нового навчального року (травень - червень), перевіряють хід реалізації плану поточного року, з’ясовують його позитивні якості й недоліки, виявляють зміни в діяльності бібліотеки в минулому році, вносять пропозиції щодо плану наступного року. Завдання бібліотеки на наступний рік формують, виходячи з чергових завдань, які стоять перед державою, педагогічною наукою, конкретною школою. Вивчаються директивні матеріали щодо бібліотечної справи, вказівки до складання планів, методичні рекомендації. План роботи бібліотеки на наступний навчальний рік і звіт за минулий складаються за однаковою схемою на підставі щоденника роботи бібліотеки, аналізу читацьких формулярів та інших звітних документів. Він обговорюється на педраді і затверджується директором школи. До складання річного плану повинен бути творчий підхід.


Вимоги до річного плану:

- конкретний, чіткий;

- складений так, що його можна виконати;

- відповідає завданням конкретної школи;

- обов’язково включає статистичні дані про роботу бібліотеки; основні показники роботи;

- має бути надрукований до 1 вересня нового навчального року державною мовою, завірений директором школи, його підписом, печаткою школи;

- повинен бути невід’ємною частиною річного плану роботи всієї школи.
Формування та організація фонду бібліотеки

Для якісного комплектування фонду необхідно:

- постійно вивчати склад фонду та його використання;

- формувати замовлення на підручники, методико-педагогічну та художню літературу;

- оформлювати передплату на періодичні видання;

- технічно опрацьовувати нові надходження;

- обробляти та розстановлювати документи;

- вести облікову документацію (книги індивідуального і сумарного обліку);


- забезпечувати збереження фонду (проводити індивідуальні бесіди з користувачами, рейди по перевірці підручників, дрібний ремонт книжок, знепилювати фонд - санітарні дні);

- вилучати з фонду зношені, застарілі за змістом та загублені користувачами документи та зписувати їх за актами.


Обслуговування користувачів

Орієнтуючись на звіт про роботу бібліотеки за минулий рік, визначається кількість читачів та книговидач, відвідуваність бібліотеки.


Планується:

- залучення користувачів до бібліотеки (організація екскурсій до бібліотеки, проведення бесід з учнями), ознайомлення їх із правилами користування бібліотекою;

- вивчення читацьких інтересів;

- проведення заходів щодо популяризації читання (бесіди про книжковий склад фонду, про довідкові видання, допомога у виборі літератури тощо).


Довідково-бібліографічне обслуговування
Якісне обслуговування користувачів залежить від належної організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Це, насамперед, абетковий і

систематичний каталоги, картотека журнально-газетних статей, в якій виділяються рубрики.


Інформаційне забезпечення

Працівники бібліотеки не можуть дозволити собі пасивно очікувати, коли вчитель прийде до них по інформацію, а мусять самі знаходити її й активно

пропонувати вчителеві. Це своєчасне і постійне інформування педагогів про нові надходження до бібліотеки (огляди на педрадах), оформлення тематичних полиць, проведення відкритих переглядів літератури до предметних тижнів, олімпіад, заходи щодо формування інформаційної культури користувачів.
Проведення масових заходів

Масову роботу бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу слід розглядати як складову частину навчально-виховної роботи закладу. На

допомогу навчальному процесу організовуються виставки нових підручників, методичних, довідкових та інших видань до предметних тижнів, літературних вечорів тощо. Не слід планувати велику кількість масових заходів. Головне - їх якість. Книжкові виставки експонуються не менше, ніж 15 -20 діб, й не більше 1 - 1,5 місяця. Комплексні заходи, на підготовку яких

витрачається багато часу, слід планувати не частіше одногу разу на квартал.


Реклама діяльності бібліотеки

Потрібно постійно приділяти увагу рекламі бібліотеки. Вона може бути як усною (під час перерв, на педрадах, на загальних зборах, в ході проведення

бесід з батьками на зборах), так і наочною (оформлення постійно діючого інформаційного стенда, куточків для батьків з рекомендаціями та порадами щодо організації домашнього читання учнів, сімейних читань).
Управління бібліотекою

Організаційна робота передбачає складання планів і звітів, участь у загальних заходах навчального закладу (зборах, нарадах), забезпечення бібліотеки спеціальним обладнанням та бібліотечною технікою. Виявивши комплекс необхідних планових виробничих процесів, слід підраховувати часна їх виконання та визначити кількість виконавців. Кількість працівників бібліотеки залежить віл типу загальноосвітнього закладу, умов та обов’язків, покладених на бібліотеку. До того ж упровадження у освітніх закладах інформаційно-комунікаційних технологій потребує наявності в бібліотеці інформаційно-технічного працівника. Плани шкільних бібліотек часто перевантажені. Якщо підрахувати час на виконання основних процесів роботи шкільного бібліотекаря, то можна одержати відповідь, що на їх виконання треба приблизно 180 годин на тиждень (при 40-годинному робочому тижні). Це є вагомим приводом для серйозної розмови з адміністрацією школи, яка маже ввести ще одну штатну одиницю або збільшити посадовий оклад бібліотекаря.


Підвищення кваліфікації бібліотекарів
Бібліотекареві необхідно володіти інформаційною культурою, бути обізнаним з методикою її викладання. Для цього треба постійно вивчати інформаційні потреби навчального закладу і кожної окремо категорії користувачів бібліотеки. Він повинен підвищувати і вдосконалювати свій професійний рівень, що також потребує планування часу на участь у педагогічних радах школи, фахових семінарах методичних об’єднань, на зборах, конференціях районних та міських дитячих та юнацьких бібліотек, самоосвіту (методичні дні).
Звіт про роботу бібліотеки

У кінці навчального року слід складати звіт про роботу бібліотеки. Якщо в бібліотеці ведеться облік роботи, підготовка звіту не потребує великих зусиль. Звіт - це не тільки перелік статистичних показників, а й перелік проведених заходів з усіх розділів плану за звітний рік. Звітні дані беруться із облікових документів (рух фонду в бібліотеки - із книги сумарного обліку; кількість користувачів - із формулярів читачів; відвідуваність і книговидача - зі щоденника роботи бібліотеки; освітньо-виховна робота - із книги реєстрації масових заходів).


Звіт складається з двох частин: інформаційно-текстової і статистичної. У текстовій частині вміщуються відомості про проведення масових заходів з популяризації літератури (конференції, літературно-художні вечори, диспути, вечори запитів і відповідей, усні журнали, вікторини, конкурси тощо), про кооперацію з іншими бібліотеками, про заходи щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. У ній повинно бути зроблено аналіз основних показників роботи:

читаності, книгозабезпеченості, відвідуваності,

обертаності книжкового фонду:

- обертаність книжкового фонду - це середня кількість книговидач, що припадає на одиницю фонду, обраховується діленням кількості річної книговидачі на кількість книжок, брошур, періодичних видань, підручників, наявних на кінець року;

- відвідуваність - це середня кількість відвідувань, що припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості відвідувань за рік на число

користувачів;

- книгозабезпеченість - це середня кількість книг, яка припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості книг, що є в бібліотеці на кінець року, на число зареєстрованих користувачів;

- читаність - це середня кількість книг, виданих одному користувачеві, обраховується діленням кількості виданих за рік книжок на число користувачів, зареєстрованих за рік.

У текстовій частині звіту визначаються потенційні можливості бібліотеки, а також причини невирішених проблем і шляхи їх подолання. Окрім середніх

показників, у звітах обраховують навантаження на одного бібліотекаря. Це співвідношення кількості користувачів порівняно з кількістю працівників

бібліотеки, або книговидач за рік на одного бібліотекаря. Всі ці дані дозволяють зробити висновки, необхідні для покращання роботи бібліотеки.
Звіти, як і плани про роботу бібліотеки, обговорюються на педагогічних радах загальноосвітнього навчального закладу і затверджуються директором цього закладу.

Поряд з річними доцільно в шкільних бібліотеках складати і плани на місяць. Вони складаються на основі річного плану, уточнюють тематику заходів, включають нові теми, які відображають останні події суспільного життя. Складаються за числами місяця, за тими ж розділами, що і план роботи на рік. У відповідному розділі намічаються конкретні показники на місяць, планується проведення певних заходів із зазначенням термінів, місця проведення та відповідальних осіб. У планах на місяць враховуються особливості роботи шкільної бібліотеки. Внутрішня робота планується на канікулярний період. На зимові та весняні канікули плануються масові заходи, які буде проводити бібліотека з дітьми. Шкільні бібліотеки складають плани роботи на місяць стосовно масових заходів, проведення бібліотечних уроків, оформлення книжково-ілюстративних виставок та заходів до ювілеїв, дат літературного календаря, проведення бесід, оглядів літератури, тобто плани на місяць з масової популяризації літератури. Ці плани красиво оформлені та вивішені на помітному місці на абонементі

бібліотеки. Плани привертають увагу читачів до роботи бібліотеки, залучають учнів до проведення масових заходів, тобто це – своєрідна реклама бібліотеки.<< попередня сторінка   наступна сторінка >>