Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчально - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства... 1 119.44kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 57.81kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства... 1 118.8kb.
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно... 1 84.89kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Загальні... 1 88.82kb.
Наталія Мінакова, методист кабінету виховної роботи роіппо музей... 1 112.8kb.
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок... 3 346.3kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 360.55kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 335.43kb.
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної... 1 81.23kb.
Наказ №575 м. Вільнянськ Про участь загальноосвітнього навчального... 1 24kb.
Перелік осередків полiтичних партiй, зареєстрованих Володарсько-Волинським... 19 6350.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування - сторінка №3/4

Орієнтовна структура річного плану роботи шкільної бібліотеки
Розділи 1-2

1. Аналіз роботи бібліотеки за попередній рік.

2. Основні завдання бібліотеки на наступний рік.

3. Основні контрольні показники роботи бібліотеки на наступний рік:Розділ 3 Організація бібліотечного обслуговування

3.1 Залучення читачів.Розділ 4 Зміст та організація роботи з читачами

4.1 Індивідуальна робота

4.2 Масова робота

Розділ 5 Довідково-інформаційне обслуговування, масове інформування.

5.1 Пропаганда бібліотечно-біблографічних знань

5.2 Удосконалення і формування каталогів, картотек, папок.

Розділ 6 Формування і використання фонду

6.1 Комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду

6.2 Робота з підручниками

Розділ 7 Організаційно-методична робота. Підвищення кваліфікації.

Розділ 4


4.1. Індивідуальна робота з читачами (проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури; бесіди про прочитану книгу; консультації про вибір літератури біля книжкових полиць; керівництво читанням, допомога у виборі книг).

Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогами (інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли в бібліотеку; випуск інформаційних списків; інформація про надходження нових підручників, програмової літератури, методичної та педагогічної літератури).


4.2 Масова робота з популяризації літератури (бажано віддавати перевагу нетрадиційним, діалоговим, дискусійним формам роботи, заходам з елементами гри, театралізації (прем’єри книги, ігри-вікторини, турніри, літературні аукціони, брейн-ринги, клуби кмітливих та допитливих і т. д.). Бажано їх проводити в тісній взаємодії з класними керівниками.

Організація екскурсій до бібліотеки для першокласників

Вивчення читацьких інтересів

Заходи по залученню читачів до бібліотеки

Аналіз читацьких формулярів (проведення захисту читацького інтересу, захистів читацьких формулярів).

Заходи для подальшого розвитку і вдосконалення бібліотечного обслуговування, популяризація читання, координація діяльності з бібліотеками інших шкіл, відомств і організацій.

Реклама бібліотеки, проведення комплексних заходів „День бібліотеки в школі”, „Тиждень бібліотеки в школі”.

Інформаційно-бібліографічна робота:

- тематичні картотеки

- рекомендаційні списки літератури

- Дні інформації

- Дні бібліографії

- предметні, тематичні тижні (декади)

- заходи з формування інформаційної культури

Популяризація книги:

- читацькі конференції

- літературні вікторини

- книжкові виставки

- огляди літератури

- усні журнали


Розділ 5

Бібліографічно-інформаційне обслуговування користувачів
5.1. Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів (довідково-бібліографічне обслуговування учнів, вчителів; бібліографічні довідки (тематичні, адресні, уточнюючі); бібліографічні консультації; робота з МБА).

3.3. Інформаційне обслуговування користувачів (вивчення інформаційних потреб дітей, вчителів ; індивідуальне, групове та масове інформування; проведення днів інформації, бібліографічних оглядів книг і періодики; підготовка інформаційних листів; складання і використання рекомендаційних

бібліографічних списків).
5.2. Організація і вдосконалення довідково-бібліографічного апарату (систематична картотека статей; аналітико-синтетична обробка матеріалів для тематичних картотек з газет та журналів; поповнення літературою довідково-бібліографічного фонду; поповнення і редагування каталогів, картотек; збирання матеріалу та оформлення тематичних папок).

Формування інформаційної культури користувачів (популяризація бібліотечно-бібліографічних знань; організація виставок нових надходжень, тематичних виставок; проведення екскурсій до міських бібліотек; проведення бібліотечних уроків).Розділ 6.

Формування бібліотечного фонду Робота з основним бібліотечним фондом

6.1. Комплектування фонду :

- книги та брошури

- періодичні видання, усього в т. ч.

- для вчителів

- для учнів

- бібліотекознавчих

- документи на електронних носіях

- аудіовізуальні документи


Джерела комплектування фонду:

- органи управління освітою

- спонсори

- батьківські кошти

- акції!”
Обробка літератури (звірка з супроводжувальними документами; приймання видань, що надійшли на заміну загублених; оформлення передплати на періодичні видання; запис книжок в інвентарну книгу; технічне опрацювання книжок, підручників і періодичних видань; реєстрація

періодичних видань; обробка підручників; сумарний облік надходжень).


Склад бібліотечного фонду:

- (за змістом)

- мовний склад (без урахування підручників):

- українською мовою

- російською мовою

- іншими мовами

Розстановка фонду (нових надходжень та видань, що повернули користувачі).
Списання літератури (відібрати документи для вилучення з фонду; скласти акти, підрахувати й проставити кількість і вартість; записати акти до книги сумарного обліку; зробити в інвентарній книзі позначення про вилучення примірника, записати номер акта до інвентарної книги; викреслити на картці вилучений примірник, написати номер акта на картці).
Перевірка фонду (написання контрольних талонів (інвентарний номер, прізвище автора, ініціали, назва, шифр, вартість видання, позначка про перевірку); розстановка контрольних талонів за інвентарними номерами; звірити контрольні талони із записами в інвентарних книгах, зробити позначення про перевірку в інвентарних книгах та на виданнях; скласти список видань, яких не виявлено під час перевірки; акти на видання, прийняті на заміну загублених читачами; скласти акт перевірки фонду).
6.2. Робота з підручниками (організація циклу заходів до акції „Живи, книго!”; проведення бесід як групових, так і індивідуальних; рейди по перевірці зберігання підручників; огляд-конкурс; робота „Книжкової лікарні”).

Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників (перспективне замовлення підручників; організація видачі (прийому) підручників класним керівникам; робота з ліквідації заборгованості підручників; проведення бесід з учнями, батьками про збереження підручників; перевірка підручників протягом навчального року, здійснення операції „Живи, книго!”; масові та індивідуальні заходи стосовно виховання бережливого ставлення до підручників).Розділ 7
Організаційно-методична робота бібліотеки (підготовка цифрового звіту про роботу бібліотеки за минулий рік; підготовка плану роботи бібліотеки; паспорту бібліотеки; щоденний статистичний облік роботи; участь у педрадах, зборах батьків; підвищення кваліфікації (участь у конференціях, семінарах, засіданнях методоб’єднань; ознайомлення з фаховою літературою, самоосвіта; курси підвищення кваліфікації); робота з активом бібліотеки; робота з батьками; внутрішня робота бібліотеки). Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази (придбання бібліотечного обладнання, інвентарю, предметів бібліотечної техніки; забезпечення бібліотеки технічними засобами, меблями, сигналізація).

Орієнтовна структура паспорту бібліотеки
Додаток 2

до спільного наказу

МОН України та АПН України

від „16" липня  2009 р. № 662/53

 

 ЗатверджуюДиректор загальноосвітнього

навчального закладу _______

_________________________

„___"______________         


П А С П О Р Т

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

державної / комунальної форми власності

 

 Назва навчального закладу ___________________________________

Директор закладу (ПІБ)_______________________________________

Завідувач бібліотеки (ПІБ)____________________________________

Дата заснування бібліотеки ___________________________________

Адреса _____________________________________________________

Тел./факс ___________________ e-mail _________________________  

 

Дата заповнення ______________  

  

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД(Станом на 01.09.2009 р.)

Загальна кількість класів ___________________________________

Загальна кількість педагогічних працівників ___________________

Загальна кількість учнів ____________________________________

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки ______________________________________________

Місце розташування бібліотеки (поверх) _________________________________

Загальна площа ______________________________________________________

Наявність читального залу: так,  ні        поєднаний з  абонементом (необхідне підкреслити)

кількість посадочних місць _____________________

Наявність  книгосховища для навчального фонду:  так,  ні,  поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки ______________________________________________
 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Бібліотечне обладнання (кількість)Стелажі _____________________________________________________________

Кафедри видачі ______________________________________________________

Столи ______________________________________________________________

Книжкові шафи ______________________________________________________ 

Каталожні шафи _____________________________________________________

Вітрини для виставок _________________________________________________

Оргтехніка (кількість) 

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р._____________вип. після 2007 р._________

Доступ до Інтернет ___________________________________________________

АБІС «ІРБІС»_______________ «MARK SQL»______________інша___________

 

Електронна пошта ____________________________________________________Принтер ______________ , сканер ______________ , телефон ________________

Копіювальна техніка __________________________________________________

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)  ________________________________________________________________

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ(Станом на 01.09.2009 р.)
Загальна кількість працівників бібліотеки   ______ , з них працюють:

на повну ставку _____________________________________________

на 0,75 ставки ______________________________________________

на 0,5 ставки _______________________________________________

на 0,25 ставки ______________________________________________

за сумісництвом ____________________________________________Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна:      вища ____________ ,   середня спеціальна __________

Педагогічна:     вища ____________ ,    середня спеціальна _________

Інша (зазначити яка) _________________________________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма,

необхідне підкреслити) курси,  семінари,   тренінги  Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою __________________

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки: ______________________

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача бібліотеки __________________________________________

Інших співробітників бібліотеки __________________________________

 Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше _________________________

(необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення  зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше  

(необхідне підкреслити)

 Участь у конкурсах (назва, рік проведення) ____________________________

Відомості про відзнаки _____________________________________________

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

       уроки _________________________________________________________

       гуртки ________________________________________________________

Володіння комп'ютером ____________________________________________

 

3.    ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку ________ Правила користування бібліотекою ____

Паспорт бібліотеки ______________ Посадові інструкції __________________

Планово-звітна документація бібліотеки __________ Інше (зазначити) _______

 

4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) □ так       □   ні

Книга сумарного обліку підручників   □    так                      □    ні

Книга сумарного обліку документів на електронних  та магнітних носіях (CD, DVD, аудіо/відео касети)   □    так               □    ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)  □     так              □      ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання      □       так           □  ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених      □ так         □  ні

Щоденник роботи бібліотеки      □    так         □   ні

Зошит видачі підручників по класах         □    так      □  ні

Папка копій рахунків і накладних            □    так     □   ні

Папка руху фонду            □    так      □    ні

Зошит обліку подарункових видань         □     так     □   ні

 

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИБібліотечний фонд (станом на 01.09.2009 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)
П о к а з н и к и

Станом на 01.09.2009 р.

назв

примірників

I. Основний бібліотечний фонд  (без урахування підручників)З них за видами:           Книги та брошури:Періодичні видання, усьогодля вчителівдля учнівдля бібліотечних працівниківДокументи на електронних носіяхАудіовізуальні документиЗа змістом: Психолого-педагогічні наукиСуспільно-політичні наукиПриродничі наукиПрикладні наукиЛітературознавство, мовознавствоМистецтво і спортХудожня літератураБібліотекознавствоКнигозабезпеченністьII.  Фонд підручників


Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)

органи управління освітою              батьківські кошти    

спонсори                                             обмінно-резервні фонди

 

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) _____________ 

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%) _____________________________________

Російською мовою (%) ______________________________________

іншими мовами (%) _________________________________________________

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 01.09.2009 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування _______, обсяг у картках ________

Систематичний каталог (так, ні) рік заснування _______, обсяг у картках _____

Електронний каталог □  так       □  ні ,      з якого року ведеться _____ ,  кількість бібліографічних записів_________

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) ____

Картотека руху підручників     □    так       □     ні

Робота з користувачами (станом на 01.09.2009 р.)
Показники роботи

Станом на 01.09.2009 р.

Загальна кількість користувачів

 

у  т.ч.: учні

 

вчителі

 

батьки

 

представники місцевих громад, інші

 

Загальна кількість відвідувань

 

Кількість книговидач, прим.

 

у т.ч.: книги, брошури

 

 журнали, газети

 

Обертаність основного бібліотечного фонду[2] (без урахування підручників)

 

Загальна кількість виданих підручників

 

Інформаційна робота:

 

дні інформації

 

тематичні тижні

 

заходи з формування інформаційної культури

 

інші заходи

 

Виставкова діяльність:

 

виставки нових надходжень

 

тематичні виставки

 

постійно діючі

 

Бібліографічна робота:

 

списки нових надходжень

 

у т. ч. в електронній формі

 

тематичні списки

 

у т. ч. в електронній формі

 

інформаційні бюлетені

 

6.ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ


2009 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні

кошти


Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)
2010 р. (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні

кошти


Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)
Підпис завідувача бібліотеки ____________________Методика обліку фонду підручників
Всі книги, брошурні та інші видання, що надходять до бібліотеки повинні фіксуватись у відповідних документах.

Як відомо, найважливішими документами кожної бібліотеки є Інвентарна і Сумарна книги. За Інвентарною книгою проводиться щорічна інвентаризація бібліотечного фонду, передача наявних видань, книг від одного працівника іншому.

Всі операції обліку бібліотечного фонду здійснюються бібліотекарем. В кінці року, на підставі Сумарної книги, бібліотекар робить звірку руху книжкового фонду з бухгалтерією.

З метою вдосконалення обліку підручників, запобігання втраті (викрадення, завдання шкоди, пошкоджень) та визначення стану збереженості, при по-верненні книг в бібліотеку, введено інвентарний облік підручників і єдину облікову документацію.

Реєстраційна облікова картка відображає рух кожного видання підручника. У картці позначається автор і назва видання, видавництво, ціна одного примірника, кількість книг, що надійшли і вибули. У примітці позначається інвентарний номер видання. На зворотній стороні відображається кількість виданих підручників. Облікові картки складають реєстраційну картотеку руху підручників кожного окремого видання за галузями знань (предметів). Картки розставляються за класами. Інвентарна книга обліку підручників повинна бути оправлена і прошнурована, а її сторінки пронумеровані. Кожна сторінка книги містить 25 рядків. В кінці Інвентарної книги повинен бути засвідчений запис такої форми: „У цій інвентарній книзі є (зазначена кількість) пронумерованих і прошнурованих сторінок, що підписом і печаткою стверджується”. Дата, підпис, печатка керівника навчального закладу.

Записи в книзі робити без виправлень і зберігати нарівні з грошовими документами. Після повного заповнення інвентарної книги під засвідченим підписом робиться запис такого змісту: „У цій інвентарній книзі записані книги з №...по №...” . Дата, підпис завідувача бібліотеки.


В Інвентарній книзі ведеться облік кожного видання. За видання приймається кожне поліграфічне окремо оформлене видання, яке приймається за одиницю статистичного обліку друкованої продукції. Штемпель та інвентарний номер проставляється на титульній сторінці кожної книги, в дужках проставляється порядковий номер (1), (2).
Кожному надходженню видання присвоюється окремий інвентарний номер, який переноситься в реєстраційну картку руху підручників.

Виправлення помилок зазначається у графі „Примітка” і завіряється підписом завідувача бібліотеки.


Книга Сумарного обліку бібліотечного фонду підручників складається з 3-х частин. Кожна частина книги оформляється на двох сторінках.

Частина І Сумарної книги відображає надходження кожної партії книг, що надійшли за одним документом. Кожен запис здійснюється на окремому рядку і за черговим порядковим номером. Порядкові номери записів щорічно починаються з цифри „один” (1).


Частина II Сумарної книги відображає вибуття списаних підручників. Непридатні для користування підручники списуються комісією, до складу якої входять заступник директора з навчальної роботи, бібліотекар, 1-2 вчителі, працівник бухгалтерії, який обслуговує школу. Акт затверджує директор школи.

Слід зазначити, що забороняється вилучення документів бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками (ст. 19 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”).

Частина III Сумарної книги відображає підсумки надходжень (частини І) та вибуття з фонду (частини II), які переносяться у частину III по закінченні кожного кварталу і року.

Сумарний облік дає загальні відомості про фонд бібліотеки і зміни, які в ньому відбуваються.


Усі книги, що надходять до бібліотеки приймаються на підставі супровідного документа (рахунок, накладна, акт передачі). На книги, що надійшли без супровідного документа (подаровані, від спонсорів, читачів та з інших джерел), після перевірки придатності їх для використання в роботі бібліотеки, складається акт приймання. Акт передається в бухгалтерію, на бюджеті якої перебуває бібліотека. Бухгалтерія відносить на баланс бібліотеки кількість і вартість цих книг.
При зміні завідувача бібліотеки складається акт здачі-прийому книжкового майна бібліотеки.
Для вивчення запитів вчителів на навчальні книги (видання, що не ввійшли в бланк замовлення) і необхідні для навчального процесу школи, рекомендується вести „Книгу обліку замовлень на підручники”).
Видача підручників

Видача підручників навчальним закладам, здійснюється за накладною відповідно до рознарядки.


Підручники з навчального фонду видаються бібліотекарем (на початку навчального року) класним керівникам, вчителям початкових класів. Повна інформація про видачу підручників фіксується у „Журналі видачі підручників” та у „Формулярі класу” .

Формуляр класу зберігається в бібліотеці. Журнал видачі підручників, після відповідного заповнення (класними керівниками, вчителями), передається в бібліотеку. Якщо підручник загублений або зіпсований учнем і використовується не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість. В окремих випадках до бібліотеки може бути повернута рівноцінна навчальна книга (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар). Повернуті книги замість загублених реєструються у „Журналі обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених”.

Для оформлення звітної документації про отримані видання і порядку їхнього обліку, методист з бібліотечних фондів на підставі накладної (бази), оформляє обліково-звітні документи, а саме:
Відомість про отримані підручники (відділом освіти).

Накладна на видані підручники (навчальним зак-ладам).

Фінансовий звіт (для бухгалтерії).
Шкільні бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації (за рахунок державного фінансування) відповідно до

потреб навчального процесу школи стаття 37. Закону України „Про загальну середню освіту”). Формування та зосередженість в бібліотеці обов'язкового

примірника кожного видання навчальної літератури (підручників) для здійснення довідково-інформаційної діяльності — це шлях до переосмислення усталених понять щодо комплектування, використання і обліку сучасної навчальної книги.

Запроваджені облікові форми дають змогу отримати повну інформацію про якісний та кількісний склад підручників, визначити забезпеченість і потребу

школи, здійснити системний аналіз. Запровадження інвентарного обліку підручників, передбачає поляризацію правил користування бібліотекою, пра-

вових норм щодо збереження книжкових багатств, підкреслює важливу цінність навчальної книги.

Саме бібліотекар має бути хорошим психологом, обізнаним фахівцем з основних процесів організації бібліотечних фондів, уміти здійснювати інформаційний аналіз усіх видань навчальної літератури.<< попередня сторінка   наступна сторінка >>