Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчально - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства... 1 119.44kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 57.81kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства... 1 118.8kb.
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно... 1 84.89kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Загальні... 1 88.82kb.
Наталія Мінакова, методист кабінету виховної роботи роіппо музей... 1 112.8kb.
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок... 3 346.3kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 360.55kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 335.43kb.
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної... 1 81.23kb.
Наказ №575 м. Вільнянськ Про участь загальноосвітнього навчального... 1 24kb.
Перелік осередків полiтичних партiй, зареєстрованих Володарсько-Волинським... 19 6350.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування - сторінка №4/4

Тиждень шкільного підручника
(методичні рекомендації)
Тиждень шкільного підручника — це комплексний захід із різноманітним репертуаром, що має на меті вивчення наявних бібліотечних фондів шкільних підручників, спрямований на ефективне його використання;дослідження рівня відповідності підручників, що надходять до школи, вимогам навчальних програм, освітнім потребам учителів та учнів; поглиблення знань з історії створення навчальних видань; формування в учнів культури розумової праці, навичок ділового читання; виховання бережливого ставлення до навчальної книги, поваги до людей, які її створюють; пошук позабюджетних джерел комплектування бібліотек навчальними виданнями; стимулювання творчого ставлення учнів до навчання та організації дозвілля.

Проведенню тижня має передувати велика підготовча робота.


Виділимо основні етапи підготовки тижня:
1.Багато часу відводиться виробленню програми, девізу, емблеми заходу. Кожен заклад визначає, яку мету проведення тижня вважати пріоритетною.

Виходячи з цього, складається відповідна програма. Доцільно використати орієнтовну програму тижня шкільного підручника, яка подається нижче.

Визначається тематика днів тижня. Кожен день має своє тематичне спрямування.

2.Складання плану підготовки заходу має не менш важливе значення. Слід детально розписати всі організаційні заходи, визначити відповідальних, установити термін виконання.

3.Реклама тижня. У ній половина успіху. Необхідно продумати різноманітні наочні форми реклами: плакати, листівки, оголошення тощо.

4.Адміністрація закладу за сприяння бібліотеки має провести велику роз'яснювальну роботу серед педагогічного колективу, класних керівників, органів учнівського самоврядування, активу бібліотеки. Від рівня скоординованості дій усіх цих груп залежить ефективність заходу.

5.Досить суттєвим буде чітке визначення бібліотекою вибору форм роботи для найповнішого подання своїх можливостей в організації сфери ділового читання учнів. Слід подбати про зовнішній вигляд приміщень, створення оптимальних умов для організації і проведення тижня.

6.Висвітлення ходу тижня. Бажано використати всі засоби інформування, що діють в освітньому закладі:

стенди оголошень, радіомовлення, шкільні газети.

Якщо школа має гурток юних журналістів або учнів, які мають журналістські здібності, цікавим буде висвітлення ходу тижня в своєрідному „Щоденнику

тижня шкільного підручника”. Можна навіть оголосити конкурс на кращу статтю про заходи тижня.

З метою глибшого аналізу та вивчення наявних бібліотечних фондів навчальної літератури протягом тижня рекомендуємо провести засідання методичних об'єднань учителів початкової школи та вчителів-предметників, на яких розглянути питання ефективного використання навчальних комплексів з предметів, проаналізувати роботу навчальних кабінетів з

підручниками й посібниками в урочний та по-заурочний час, розглянути пропозиції щодо організації роботи залів ділового читання (читальних залів) в умовах гострого дефіциту навчальної літератури.

Бібліотека повинна надати широку інформацію про наявні бібліотечні фонди підручників з предметів, їх кількісний і якісний склад.

Предметні кафедри також повинні дати рецензії на нові, експериментальні чи пробні підручники.

Доцільним буде проведення роботи з визначення рейтингу шкільного підручника серед учнів. Соціологічні дослідження на тему „Який підручник

потрібен школі?” можна провести шляхом анкетування учнів, підготовки відгуків, рецензій на підручники, творів на тему „Яким має бути шкільний підручник, щоб стати улюбленою навчальною книгою?” тощо.

Перш ніж визначити рейтинг підручників, радимо провести уроки, бесіди з історії створення підручників: „Від глиняних табличок до мультнмедіа”, „Цікаві й повчальні факти з історії підручника”, „Буквар” Івана Федорова - перша друкована слов'янська навчальна книга”, про сучасні проблеми видання підручників: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях підручника до школяра”, „Різноманітний світ навчальних книжок”, „Види навчальних видань”, „Видавництва, що створюють підручники” тощо.

Велику увагу слід зосередити на розкритті змісту й особливостей пробних і експериментальних підручників.

Книжкова виставка „Розвиток творчості й уваги” допоможе розкрити зміст і показати переваги експериментальних посібників для молодшої школи: О. Савченко „Барвистий клубок”, Богданович „Математична веселка”, Хорошковська „У світі чарівних букв” та ін.

Виставку альтернативних підручників для 5—8-х класів бажано організовувати за галузями знань, оформивши такі розділи:

1. Фундамент усіх наук (математичні науки).

2. Юним знавцям історії.

3. У країні природничих наук.

4. До джерел нашої духовності (філологія,

мистецтво).

5. Книжки, які знають усе (довідкові навчальні

видання).

6. Корисним додатком до виставки будуть поради „Як працювати з підручником”, бесіди біля книжкової виставки „Шкільний підручник - книга для ділового читання”, які сприятимуть виробленню в учнів потреби самостійно працювати з різноманітними джерелами навчальної інформації.За наявності достатньої кількості інформації з періодичних та науково-пізнавальних видань доцільно розгорнути книжково-ілюстративну виставку „Про що не розповів шкільний підручник”. Таку виставку можна організувати, проаналізувавши інформаційні запити учнів з того чи іншого предмета і зіставивши їх з наявністю відповідного матеріалу в підручнику. Додаткові джерела інформації допоможуть висвітлити питання, не розкриті в підручниках. Особливо це стосується підручників для старшої школи.

Підручники з курсів за вибором, які не вивчаються в школі, допоможуть організувати різноманітні позакласні заходи з проблем, що хвилюють старшокласників. Дискусії на тему „У чому сенс життя?”, ділову гру „Хто відповідатиме за трагедії XX століття?” допоможуть провести підручники Р. Арцишевського „Світ і людина”, 8-9-й клас; „Особа і суспільство”,

10-й клас; «Людина в сучасному світі», 11-й клас; Т. Білявського „Основи екологічних знань”, 10-11-й клас; І. Радіонової „Основи економіки”, 11-й клас.

Враховуючи низький рівень мовної грамотності учнів, радимо організувати заходи, спрямовані на формування культури усного і писемного мовлення. У пригоді стануть підручники: Пентилюк М. „Культура мови і стилістика”; Т. Козачук „Підвищення грамотності учнів”. Цікавою назвою заходів для старшокласників буде „Функціональна неписьменність на рубежі XXI століття. Як з нею боротися?”.

Під час проведення тижня шкільного підручника пропонуємо організувати діяльність, спрямовану на збереження навчальних книг, організувати роботу „книжкової лікарні”, провести акцію „Підручнику - друге життя”. Учні можуть подарувати свої підручники, які вже не потрібні, шкільній бібліотеці або запропонувати їх своїм молодшим товаришам під час шкільного базару.

Цікавою для школярів буде експозиція „Підручники, за якими вчилися наші батьки, дідусі і бабусі”. Зібрані видання можуть бути основою для створення музею навчальної літератури.

Керуючись поданими рекомендаціями, кожен заклад може розробити свою оригінальну програму, яка буде відображати його особливості, традиції, творчі устремління педагогів і учнів.
Орієнтовна програма тижня шкільного підручника
День перший „Говорять лише письмена...”

1. Радіооголошення про проведення тижня та його програму.

2. Книжково-ілюстративна виставка „З історії писемності України”.

3. Бібліотечні уроки з історії навчальної книги „Від глиняних табличок до мультимедіа”, „Рукописна книга Київської Русі”, „Буквар Івана Федорова -

перший слов'янський підручник”.

4. Коментоване читання книги О. Іваненко „Друкар книжок небачених”.


День другий. Підручнику - довге життя

1. Організація роботи „книжкових лікарень”.

2. Творчі майстерні. Виготовлення обкладинок, закладок.

3. Рейди-перевірки стану збереження навчальних книжок.

4. Експозиція „Підручники моїх батьків, дідусів, бабусь”.
День третій. Досліджуємо проблему „Який підручник потрібен школі”

1. „Підручники, які маємо і які хочемо мати” (визначення рейтингу підручників).

2. Бесіди: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях до школяра”, ”Творці твоєї навчальної книги”.

3. Книжкова виставка альтернативних і експериментальних підручників: „Шкільний підручник - книга ділового читання”.

4. Бібліотечний урок „Різноманітний світ навчальних книжок”.
День четвертий. Вчимося ділового читання

1. Бесіди: „Велике вміння читати”, „Як працювати з підручником”, „Методи самостійної роботи з джерелом інформації”.

2. Книжкова виставка „Про що не розповів шкільний підручник”.

3. Бліц-опитування: „Зал ділового читання в школі. Яким йому бути?”.


День п'ятий. Хвала книжкам, що сіють розумне, добре, вічне!

1. Підбиття підсумків тижня. Оформлення газет, блискавок, інформаційних листів, репортажів про події тижня, їхню результативність.

2. Акція „Подаруй, бібліотеці книгу!

ІНСТРУКЦІЯ

з обліку документів, що знаходяться в

бібліотечних фондах
1. Загальні положення
Ця інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здійснюють уповноважені структурні підрозділи

бібліотеки.

Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно із Законом України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”

Інструкція поширюється на бібліотеки, що перебувають у сфері управлінняМіністерства культури і туризму України, управлінь (відділів) культури

місцевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад.

До обліку бібліотечного фонду висуваються такі вимоги: повнота та достовірність облікової інформації; своєчасне відображення в облікових документах кожного факту надходження і вибуття документів з фонду; узгодженість засобів і форм обліку.


2. Основні терміни і поняття
У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: -
бібліотечний фонд – упорядковане зібрання документів, які зберігаються в бібліотеці, а саме:

- книга - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок;

- брошура - книжкове видання обсягом від чотирьох до сорока восьми сторінок;

- аркушеве видання - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення;

- буклет - видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів;

- карткове видання - видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності;

- плакат - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування;

- поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;

- журнал - періодичне видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі;

- газета - періодичне видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, призначене для широкого кола осіб, яке є джерелом письмової інформації про поточні події, пов'язані з внутрішніми справами, міжнародними проблемами, політикою тощо;

- фотодокумент - аудіовізуальний документ на стрічковому чи дисковому носії, який містить звукову інформацію;

- відеодокумент - аудіовізуальний документ на стрічковому чи дисковому носії, який містить інформацію, зафіксовану за допомогою відео звукозапису;

- кінодокумент - аудіовізуальний документ на

плівковому носії, що містить зафіксовані на ньому за

допомогою кінематографічної техніки предмети у

вигляді послідовно розміщених фотографічних

зображень, а також може містити звукову інформацію;

- фотодокумент - аудіовізуальний документ, що містить інформацію, зафіксовану на ньому за допомогою фотографічної техніки; предмети у вигляді окремих фотозображень;

- документ на мікроформі - фотодокумент на плівковому чи іншому носієві, який для виготовлення і використання потребує від повідного збільшення за допомогою мікрографічної техніки;

- електронне видання - електронний документ (група електронних документів), який пройшов редакційно - видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді та має вихідні дані:- безнадійна заборгованість - заборгованість користувача перед бібліотекою з документів, узятих ним у тимчасове користування, щодо якої є впевненість

про неповернення її боржником або за якою строк позовної давності минув;

- вилучення документів із бібліотечного фонду - процес виключення зі складу бібліотечного фонду та зняття з обліку документів, які підлягають списанню;

- непрофільне видання - видання, яке не відповідає профілю комплектування (тематико - типологічному плану комплектуванню) конкретної бібліотеки;

- періодичне видання - серійне видання, що виходить через визначені проміжки часу з постійним для кожного року числом номерів (випусків), без повторів у змісті, однотипно оформленими, нумерованими і/або датованими випусками, під одним і тим самим заголовком;

- примірник - одиниця обліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця документа, яка включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього;

- річний комплект - одиниця обліку газет, сукупність номерів (випусків) газети за рік, наявних у фонді бібліотеки.
3. Об'єкти та одиниці обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

3.1. Об'єктами обліку бібліотечного фонду є:

3.1.1. Видання:

- книги, брошури;

- аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки;

- журнальні видання, газетні видання.

3.1.2. Аудіовізуальні документи:

- фотодокументи;

- відеодокументи;

- кінодокументи;

- документи на мікроформах.

3.1.3. Електронні видання.

3.2. Основними одиницями обліку всіх видів документів, які включені до бібліотечного фонду (крім газет), є назва і примірник.

3.3. Основними одиницями обліку газет є річний комплект газети та її назва (незалежно від зміни назви видання).

3.4. Самостійні видання, об'єднані в одній оправі (конволют), обліковуються як окремі примірники і окремі назви.

3.5.Додатки до друкованих документів (мапи, атласи, таблиці, покажчики до географічних назв, ноти, грамплатівки, плакати, оптичні диски та ін.), якщо вони не мають самостійного значення, окремо не обліковуються. Вони отримують інвентарний номер основного документа.


4. Порядок обліку книг і брошур
4.1. Облік книг і брошур поділяється на сумарний та

індивідуальний.

4.2. Сумарний облік книг і брошур здійснюють відділи комплектування бібліотек.

4.3. Сумарний облік здійснюється партіями на підставі супровідних документів (рахунок - фактура, опис, накладна, реєстр, акт та. ін.).

4.4. Формою сумарного обліку є Книга сумарного обліку бібліотечного фонду (додатки 1-3).

4.5. В умовах централізованої бібліотечної системи ведеться загальна книга сумарного обліку на весь єдиний фонд та окремі книги обліку на фонди кожного структурного підрозділу центральної бібліотеки та бібліотек-філій. де містяться відомості про передачу документів до них із відділу комплектування і обробки.

4.6. Книга сумарного обліку бібліотечного фонду має три розділи: „Надходження до фонду”, „Вибуття з фонду”, „Підсумки руху фонду”.

4.7. Після взяття книг та брошур на сумарний облік відділ комплектування передає супровідні документи на них до бухгалтерії бібліотеки.

4.8. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюють відділи комплектування та відділи - фондоутримувачі (бібліотеки-філії ЦБС).

4.9. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюється шляхом присвоєння кожному примірнику інвентарного номера.

4.10. Формою ведення індивідуального обліку книг і брошур є інвентарна книга (додаток 4). Бібліотеки, які здійснюють індивідуальний облік бібліотечного фонду за іншими формами (обліковий каталог, описи тощо),

мають право зберегти існуючий порядок індиві-дуального обліку.

4.11. При взятті на індивідуальний облік рід кісного чи цінного видання в Інвентарній книзі в графі „Примітка” робиться запис „РК” і вказуються особливості даного примірника.

4.12. Кожна книжка чи брошура, що входить до серії, обліковується як окреме видання.

4.13. Кожна з брошур, виданих у складі видавничої папки (обкладинки), обліковується як окреме видання.
5. Порядок обліку інших видань
5.1. Аркушеві картографічні видання обліковуються за правилами обліку книг.

5.2. Аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки підлягають обліку. Відомості про них заносяться до Книги сумарного обліку

бібліотечного фонду (без зазначення ціни).

5.3. Груповий облік таких видань здійснюється в Картці обліку аркушевих видань (додаток 5).

5.4. Аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки, придбані для забезпечення роботи бібліотеки, у т.ч. для її оформлення, до

бібліотечного фонду не включаються та не підлягають обліку.

5.5. Журнальні та газетні видання підлягають обліку в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду. Записи до цієї книги про надходження газетних видань заносяться на підставі річного підсумкового акта приймання-здавання видань (без зазначення ціни). Записи про надходження журнальних видань зано-сяться щомісяця (без зазначення ціни).

5.6. Надходження журнальних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку журналів (додаток 6).

5.7. Надходження газетних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку газет (додаток 7).
6. Порядок обліку аудіовізуальних документів та електронних видань
6.1. Аудіовізуальні документи, електронні видання обліковуються у відділі комплектування за правилами обліку книг.

6.2. Примірниками аудіовізуальних документів є:

6.2.1. Фонодокументи:

- для грамплатівок, компакт-дисків - диск;

- для магнітних фонограм - котушка, касета, бобіна.

6.2.2. Відеодокументи - касета або диск.

6.2.3. Кінодокументи:

- для кінофільмів - бобіна;

- для діафільмів - рулон.

6.2.4.Фотодокументи - кадр.

6.2.5.Документи на мікроформах:

- для мікрофіш - фіша;

- для мікрофільмів - рулон.

6.3.Примірником електронних видань є оптичний диск.

6.4. Комплект (альбом) аудіовізуальних документів (грамплатівок, компакт-дисків, мікрофільмів, діапозитивів та ін.) чи електронних видань, які об'єднані спільною назвою, обліковується як одна назва.

6.5. Діафільм обліковується як одна назва незалежно від кількості рулонів, які його складають.

6.6. Для індивідуального обліку аудіовізуальних документів та електронних видань заводиться окрема Інвентарна книга (аудіовізуальні документи і електронні видання) (додаток 8).

6.7. 3 метою недопущення повтору інвентарних номерів, які присвоюються книгам та аудіовізуальним документам і електронним виданням, після запису

інвентарного номера аудіовізуального документа чи електронного видання через косу риску пишеться літера „А” (інв. номер/А).

6.8.Сумарний облік аудіовізуальних документів та електронних видань здійснюється в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду.Список використаних джерел
1. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу: Затв. Наказом М-ва освіти України від 14.05.99р. №139 // Інформ. зб. М-ва освіти

України. - 1999. - №12. - С.6-11.


2. Про внесення змін і доповнень до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу: Наказ М-ва освіти України від 04.08.99р. №277 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1999. -№18. – С.30.
3. Про організацію та проведення Всеукраїнської акції „Живи, книго!”: Наказ М-ва освіти України від 10.02.99. - №32 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1999. - №6. - С.29-30.
4. Положення про Всеукраїнську акцію „Живи, книго!” // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1999. - №6. - С.30-32.
5. Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури: Інструкція М-ва освіти України від 15.06.95р. №1/9-217 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1995. - №15. - С.26-31.
6. Типові правила користування бібліотеками України: Зі змінами і допов., затв. Наказом М-ва культури і мис тецтв України від 25.05.2001р. №319 і зареєстрованими у М-ві юстиції України від 22.06.2001р. №538/5729 // Бібл. планета. - 2002. - № 1. - Вкл. арк. - С.1-3.
7. Інструкція про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України: Затв. наказом М-ва культури і мистецтв України від 18.07.96р. №385 // Законодавство - бібліотекам України. - Вип.1. - К., 2000. - С.172-174.
8. Інструкція з обліку, організації і збереження бібліотечних фондів України: (Проект) // Бібл. планета. - 2000. - №2. - Вкл. арк.
9. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Наказ М-ва культури і мистецтв України від 19.04.2001р. №204.
10. Про внесення змін та доповнень до „Інструкції про порядок плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах”: Наказ М-ва освіти і науки України від 08.01.02 №4 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2002. - №5-6. - С.59-60.
11. Про реалізацію комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005рр.: Наказ М-ва освіти від 17.05.2000р. №141 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 2000. - №11. - С.7-8.
12. Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: Наказ МОН України та АПН України від 04.09.2000р. №428/48 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 2000. - №19. - С.28-32.
13. Про затвердження Комплексної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді „Творча обдарованість” // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1992. - №3. - С.13- 22.
14. Декларація прав дитини // Права дитини: Зб. док. - Л.: Оксарт, 1995. - С.25-29.
15. Національна доктрина розвитку освіти України: Затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 47 // Освіта. - 24 квіт. - 1 трав. (№26). - С.2-4.
16. Про Концепцію становлення мережі середніх закладів для творчої обдарованості: Рішення колегії М-ва освіти України від 26.06.96р. №9/5-4 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1996. - №17-18. - С.48-64.
17. Концепція Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл: (Проект) // Комп'ют. у шк. та сім'ї. -

2000. - №3. – С.З-9.


18. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Затв. Держказначейством України від 17.07.2000р., зареєстровано в М-ві юстиції України 31 лип. 2000р. №459/4680 // Законодавство - бібліотекам України. - Вип.1, ч.2. - К., 2001. - С.68-85.
19. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Затв. наказом Держ. казначейства України та М-ва економіки України від 10.08.2001 №142/181 // Офіц. вісн. України. - 2001. - №38 - С.159-165.
20. Статут Української бібліотечної асоціації: Затв. М-вом юстиції України 1 серп. 1995р. №675 // Українська бібліотечна асоціація: Док. і матеріали /Нац. парлам. б-а України. - К., 1996. - С.4-10.

<< попередня сторінка