Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги Із змінами І доповненнями, вн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Пам'ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати... 1 120.86kb.
Закон україни про Митний тариф України Зміст Із змінами І доповненнями... 1 35.17kb.
Закон україни про державне оборонне замовлення Із змінами І доповненнями... 1 114.34kb.
Закон україни про спеціальну економічну зону "Славутич" Із змінами... 1 77.07kb.
Закон україни про транспорт Із змінами І доповненнями, внесеними... 1 225.45kb.
Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою... 2 458.02kb.
Тема 8 равила переміщення через митний кордон транспортних засобів 1 197kb.
Закон україни про державну виконавчу службу Із змінами І доповненнями... 1 185.42kb.
Закон україни про державну виконавчу службу Із змінами І доповненнями... 1 175.81kb.
Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану... 3 731.27kb.
Закон україни про рекламу Із змінами І доповненнями, внесеними Законами... 1 193.76kb.
Постанова іменем україни 7 листопада 2011 року м. Київ 1 100.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів - сторінка №1/1

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 серпня 2000 року N 466
Про введення в дію Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги
Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказами Державної митної служби України

 від 16 січня 2001 року N 11,

від 3 лютого 2004 року N 75


З метою підтримання міжнародного іміджу України в питаннях отримання вантажів міжнародної гуманітарної допомоги, забезпечення позачергового митного контролю в пунктах пропуску на митному кордоні України та направлення цих вантажів у митниці призначення на митній території України, забезпечення чіткої взаємодії митниць відправлення та митниць призначення, а також оперативного безкоштовного декларування вантажів гуманітарної допомоги наказую:
1. Затвердити Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги (далі - Положення, додається).
2. Покласти на начальників регіональних митниць та митниць персональну відповідальність за стан виконання вимог цього Положення.
3. Начальникам регіональних митниць та митниць, у зоні діяльності яких розташовані пункти пропуску через митний кордон України:
3.1. Терміново розробити та затвердити технологічні схеми переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги, погодивши їх з підрозділами контролюючих служб, які розміщені в пунктах пропуску на митному кордоні України та до повноважень яких відноситься вирішення питань позачергового переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги.
3.2. З метою забезпечення позачергового переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги внести в посадові інструкції оперативного та керівного складу відповідні зміни та доповнення.
3.3. Передбачити можливість дублювання функціональних обов'язків відповідальних працівників, зазначених у п. 3.2 цього наказу, у разі їх відсутності.
3.4. З урахуванням заходів, зазначених у пп. 3.1 - 3.3 цього наказу, організувати при регіональних митницях постійно діючі координаційні групи з контролю за переміщенням через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги, поклавши обов'язки координатора з питань переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги на одного із своїх заступників.
4. Начальникам регіональних митниць та митниць призначення на митній території України:
4.1. Своїми наказами покласти відповідальність за стан оперативного переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги на начальників підрозділів (у межах їх компетенції), діяльність яких пов'язана з оперативним наданням митницям відправлення необхідної інформації з питань переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги.
4.2. Передбачити можливість дублювання функціональних обов'язків відповідальних працівників, зазначених у п. 4.1 цього наказу, у разі їх відсутності.
4.3. Розробити та затвердити технологічні схеми, які б забезпечували чітке виконання п. 4.1 цього наказу та пунктів 7 - 11 Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів, затвердженої наказом Держмитслужби від 24.12.99 р. N 852.
5. Начальникам регіональних митниць та митниць направити звіти про стан виконання заходів, зазначених у пунктах 3.1 - 3.4 та 4.1 - 4.3 цього наказу, разом з переліками службових телефонів та факсів посадових осіб, задіяних у вищезазначених заходах, засобами електронного зв'язку на адресу Управління нетарифного регулювання Держмитслужби в термін до 12.09.2000 року.
6. Пункт 6 втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної

 служби України від 16.01.2001 р. N 11)


7. Пункт 7 втратив чинність 
(згідно з наказом Державної митної

 служби України від 16.01.2001 р. N 11,

 у зв'язку з цим пункти 8, 9 вважати пунктами 6, 7)
6. Ввести в дію Положення з 15.09.2000 року.
7. Контроль за виконанням вимог даного наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.
 


В. о. Голови Служби 


О. Єгоров 

 

Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 27 серпня 2000 р. N 466 
Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги
1. Зазначене Положення розроблено з метою забезпечення:
- належної організації митного контролю за вантажами гуманітарної допомоги в пунктах пропуску на митному кордоні України та направлення цих вантажів в оперативному порядку в митниці призначення на митну територію України;
- чіткої взаємодії митниць відправлення та митниць призначення;
- встановлення всебічного контролю Держмитслужби за станом справ з питань переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги.
2. Начальник регіональної митниці, у зоні діяльності якої розташовані пункти пропуску через митний кордон України, приймає самостійне рішення щодо чисельності та персонального складу постійно діючої координаційної групи з контролю за переміщенням через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги (далі - Група). За погодженням з керівництвом підрозділів інших контролюючих служб до складу Групи можуть включатися їх представники.
До повноважень Групи відноситься:
- постійний контроль за станом справ у підпорядкованих митницях у питаннях переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги та за здійсненням при необхідності оперативного зв'язку з митницями призначення;
- здійснення заходів щодо унеможливлення випадків непрофесійного виконання особовим складом митних підрозділів своїх обов'язків та неетичної поведінки при спілкуванні з особами, що переміщують через митний кордон України вантажі гуманітарної допомоги;
- постійне удосконалення технологічних схем переміщення через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги з метою скорочення часу, необхідного на здійснення таких операцій, у тому числі і за рахунок підвищення організаційного рівня роботи підрозділів інших контролюючих служб за погодженням їх керівників, а також уникнення необгрунтованих затримок при переміщенні через митний кордон України цих вантажів;
- здійснення контролю за якістю проведення службових розслідувань за фактами затримок при переміщенні через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги в зонах діяльності підпорядкованих митниць відправлення;
- проведення службових розслідувань (чи прийняття в них участі) за фактами затримок при переміщенні через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги в зонах діяльності підпорядкованих митниць відправлення;
- виконання окремих доручень керівництва Держмитслужби з питань митного контролю та митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги.
3. Пункт 3 втратив чинність 
(згідно з наказом Державної митної

 служби України від 16.01.2001 р. N 11)


4. Пункт 4 втратив чинність 
(згідно з наказом Державної митної

 служби України від 16.01.2001 р. N 11,

 у зв'язку з цим пункти 5, 6, 7 вважати пунктами 3, 4, 5)
3. При виникненні конфліктних ситуацій, затримках з будь-яких причин відправлення вантажів гуманітарної допомоги в митницю призначення начальник митного підрозділу невідкладно передає відповідну інформацію начальнику митниці (у відповідних випадках начальнику регіональної митниці). Начальник митниці (регіональної митниці) невідкладно передає детальну довідку з цього питання до Управління організації митного контролю Держмитслужби засобами електронного чи факсимільного зв'язку. У особливо термінових випадках начальник митного підрозділу, що здійснює митний контроль за переміщенням через митний кордон України вантажу гуманітарної допомоги, має право передати відповідну інформацію безпосередньо до Управління організації митного контролю Держмитслужби засобами електронного чи факсимільного зв'язку з наступним інформуванням начальника митниці. Управління організації митного контролю разом з Управлінням нетарифного регулювання опрацьовує зазначену інформацію та подає висновки та пропозиції на розгляд заступника Голови Держмитслужби.
Заступник Голови Держмитслужби надає відповідні доручення щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з переміщенням через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги. Стан виконання цих доручень контролюється начальниками Управління організації митного контролю чи Управління нетарифного регулювання в залежності від компетенції. Організація взаємодії Держмитслужби з Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України належить до компетенції Управління нетарифного регулювання.
4. Пункт 4 втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної

 служби України від 03.02.2004 р. N 75)


5. Пункт 5 втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної

 служби України від 03.02.2004 р. N 75)


 


Начальник Управління

нетарифного регулювання 

 

О. І. Пашинний