Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запит про видачу д - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб... 1 40.46kb.
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб... 1 42.83kb.
Про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та... 1 78.63kb.
Картка адміністративної послуги видача довідки з Єдиного державного... 1 79.34kb.
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб... 1 45.2kb.
Картка адміністративної послуги видача виписки з Єдиного державного... 1 79.18kb.
Картка адміністративної послуги видача довідки з Єдиного державного... 1 79.84kb.
Адміністративної послуги №1 Надання виписки із Єдиного державного... 1 125.73kb.
Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних... 1 126.66kb.
Прилуцька міська рада Чернігівської області 1 50.8kb.
Інформаційна картка 1 53.89kb.
Державна реєстрація сімейного союзу 1 30.77kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - сторінка №1/1
Додаток 3
до пункту 4.1 Положення про порядок надання відомостей

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців
ЗАПИТ

про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців


Державному реєстратору _______________________________________________

(найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення

або районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації)

 Запитувач ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи

__________________________________________________________________________ або прізвище ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)


       Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу видати довідку про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо

___________________________________________________________________________

                                          (ідентифікаційний код; найменування, місцезнаходження юридичної особи

___________________________________________________________________________

                                       або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця)


про проведення реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця (необхідне відмітити):


  1. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця.

  2. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

  3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

  4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю.

  5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з оголошенням її померлою.

  6. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця.

  7. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця.

  8. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

  9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство.

  10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

  11. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її безвісно відсутньою.

  12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.


про проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (необхідне відмітити):
1. Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи.

  2. Державна реєстрація змін до установчих документів.

  3. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

  4. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників щодо припинення юридичної особи.

  5. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

  6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

  7. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством.

  8. Державна реєстрація припинення на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством.

  9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження справи про банкрутство юридичної особи.

  10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення провадження справи про банкрутство юридичної особи.

  11. Державна реєстрація припинення за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.

  12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи.

  13. Унесення запису до Єдиного державного реєстру про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що пов'язане з банкрутством.

  14. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті злиття або поділу.

  15. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті приєднання або перетворення.

  16. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про виділ.


     Довідку (необхідне відмітити):

  

видати на руки 


  

надіслати поштою на адресу: 

країна: 

  

поштовий індекс: 


  

область: 

  

район: 

  

місто/село 

  

вулиця,

будинок 

  

телефон ________________________                                       факс ______________________


               "___" ____________ 20__ року
     ______________                        ________________________

     (прізвище та ініціали)                                                (підпис)