Положення про порядок передачі майна комунальної власності Левковицької територіальної громади с Чернігівського району в оренду - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Рішення від № м. Дружківка Про розгляд звернення Дружківської міської... 1 11.28kb.
Рішення 20 червня 2013 року №240 Про надання згоди Товариству з обмеженою... 1 14.08kb.
Про затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної... 1 29.54kb.
Положення про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить... 1 178.45kb.
Рішення проект від 2012 року № /2012 Про затвердження Положення про... 1 81.37kb.
Діючі регуляторні акти станом на 26. 06. 2013 року 1 113.51kb.
Рішення Житомирської міської ради від № типовий договір оренди нерухомого... 1 128.86kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про списання майна... 1 91.37kb.
Положення 1 Ця Методика розроблена відповідно до вимог Закону України... 1 147.52kb.
Положення про порядок передачі житлових приміщень гуртожитків, що... 1 220.82kb.
Аналізрегуляторного впливу 1 32.72kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про порядок передачі майна комунальної власності Левковицької територіальної - сторінка №1/1
АНАЛІЗ

регуляторного впливу


Назва регуляторного акта: “Положення про порядок передачі майна комунальної власності Левковицької територіальної громади с Чернігівського району в оренду”


Регуляторний орган: Левковицька сільська рада.

Розробник документа: Виконком Левковицької сільської ради . Контактний телефон – 686231

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, ”затвердженої постановою КМУ від 11 березня 2004 року №308.
1. Опис проблеми:

Аналіз справ у сфері орендних відносин, проведений виконкомом сільської ради , свідчить про те, що процедура передачі майна комунальної власності територіальної громади в користування юридичним та фізичним особам на умовах оренди не врегульована відповідними нормативно – правовими актами. Як результат, орендодавцями і орендарями неоднозначно, а в деяких випадках неправильно трактуються та застосовуються норми чинного законодавства, в тому числі і Закону України “Про оренду державного та комунального майна”. Це зумовлює необхідність прийняття сільською радою нормативно – правового акту, який би чітко та прозоро регламентував процедуру передачі майна комунальної власності територіальної громади.


2. Цілі правового регулювання:

Положення розроблено з метою встановлення єдиного організаційно – правового механізму внесення та розгляду матеріалів щодо передачі в оренду майна комунальної власності Левковицької територіальної громади Чернігівського району , а також укладення договорів оренди.3.Механізм та заходи для розв’язання проблеми:

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти сільською радою рішення про затвердження Положення про порядок передачі майна комунальної власності Левковицької територіальної громади в оренду.


4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива – відмова від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною для органів місцевого самоврядування. При відмові від регулювання ефективність використання майна комунальної власності Левковицької територіальної громади низькою, зменшаться надходження коштів Орендодавцеві.

Третя альтернатива – прийняття запропонованого акта.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.


5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей.

Прийняття Положення забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткого механізму та процедури подання та розгляду матеріалів щодо передачі комунального майна територіальної громади в оренду.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
6.Очікувані результати прийняття акта.

Затвердження Положення призведе до встановлення дієвого контролю за передачею майна комунальної власності Левковицької територіальної громади в оренду, підвищення ефективності його використання, додержання вимог законодавства стосовно передачі його в оренду та правильності нарахування орендної плати.


7. Строк дії.

Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.


8. Показники результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися :

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб'єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.
9. Заходи з відстеження результативності акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на рік у формі аналітичної довідки..


Зауваження та пропозиції до проекту приймаються виконкомом Левковицької сільської ради. За адресою Чернігівський район с. Левковичі тел. 686131


Левковицький сільський голова Н.І.Доброговська