Положення про порядок списання майна спільної власності територіальної громади Краснопільської селищної ради Регуляторний орган: Кра - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Рішення проект від 2012 року № /2012 Про затвердження Положення про... 1 81.37kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія шостого скликання від № Про списання... 1 46.67kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про списання майна... 1 91.37kb.
Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ... 1 10.4kb.
Рішення сесії Теофіпольської селищної ради "Про затвердження Положення... 1 36.8kb.
Рішення одинадцята сесія шостого скликання від 08. 06. 12 №271 Про... 1 42.33kb.
Рішення іх-ї сесії сільської ради шостого скликання від 10 травня... 1 129.65kb.
Рішення районної ради,,Про затвердження в новій редакції Положення... 1 175.57kb.
Рішення Овруцької міської ради від № Порядок списання майна територіальної... 1 58.93kb.
Рішення Броварської міської ради від № Порядок списання майна територіальної... 1 58.93kb.
"Методичні основи підготовки господарських рішень" 1 15.07kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про порядок списання майна спільної власності територіальної громади Краснопільської - сторінка №1/1


АНАЛІЗ

регуляторного впливу
Назва регуляторного акту: «Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальної громади Краснопільської селищної ради»
Регуляторний орган: Краснопільська селищна рада.

Розробник документів: Виконавчий комітет Краснопільської селищної ради 42400, смт. Краснопілля Сумської області, вул. Мезенівська, 2, тел. (05459) 7-52-28,

7-11-90, 7-17-07).
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.


  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати:

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законів України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 “Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності”, у зв’язку із прийняттям Положення про Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальної громади Краснопільської селищної ради та надходження до селищної ради від підприємств, установ, організацій комунальної власності клопотань про списання майна виникла необхідність затвердження відповідного Положення про списання майна спільної власності територіальної громади селищної ради.


  1. Мета та цілі правового регулювання:

Положення розроблено з метою визначення механізму списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади Краснопільської селищної ради, а саме: об'єктів незавершеного будівництва, матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), інших необоротних матеріальних активів. У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, організації, що засновані на власності територіальної громади Краснопільської селищної ради.

Дія цього Положення має поширюватися на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям комунальної власності на правах господарського відання чи оперативного управління та/або знаходиться на балансі Краснопільської селищної ради.
  1. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти селищною радою рішення «Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальної громади Краснопільської селищної ради».


  1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Процедура списання майна спільної власності територіальної громади Краснопільської селищної ради Сумської області залишиться не досконалою, не деталізованою та такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Друга альтернатива – прийняття Положення про списання комунального майна.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань державного регулювання.


  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Затвердження Положення про списання забезпечить створення чіткого механізму списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади Краснопільської селищної ради.

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
  1. Очікувані результати прийняття акта:

Прийняття регуляторного акта призведе до відповідності даного документа іншим законодавчим та нормативно-правовим актам, що стосуються списання майна, скорочення часу на проведення процедури списання майна.
7. Строк дії акта:

Безстроковий. При внесенні змін у законодавство, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситься відповідні корективи.


8. Показники результативності регуляторного акта:

Показником результативності регуляторного акта буде:

- чіткість механізму списання майна;

- кількісні показники відчуження майна;

- скорочення часу та витрат на проведення процедури списання майна.

Введення регуляторного акта в дію не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів та часу для виконання його вимог. Інформування суб’єктів господарювання передбачається здійснити у ході оприлюднення проекту акта на офіційному сайті селищної ради.


9. Заходи з відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки.

При проведенні такого відстеження планується використання статистичних даних, отриманих за результатами проведення процедури списання майна спільної власності територіальної громади Краснопільської селищної ради Сумської області.Відстеження результативності акта буде здійснюватись у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися на офіційному веб-сайті селищної ради.

Заступник селищного

голови В.М. Сіробаба


Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 42400, смт. Краснопілля, вул. Мезенівська, 2, тел. (факс) 7-11-90, тел. 7-52-28 e-mail: kras-meria@ukr.net в термін до 16 листопада 2013 року.