Положення з дати прийняття Комісією рішення про внесення до Реєстру аудитор або аудиторська фірма можуть здійснювати аудиторські пер - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 1 203.35kb.
Товариство з обмеженою відповідальністю 4 519.87kb.
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консалтингова... 1 407.13kb.
Інформація про аудитора. 6 Копія свідоцтва Аудиторської палати України... 22 4670.63kb.
Щодо формування та ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити... 1 167.3kb.
Рішення 23. 04. 2013 м. Київ №749 Про внесення до реєстру аудиторських... 1 14.07kb.
Рішення від 11 квітня 2006 року n 244 Про внесення змін до реєстру... 1 53.64kb.
Та фондового ринку України Керівництву 1 291.82kb.
Рішення 26. 02. 2013 року м. Київ №263 Щодо відмови у внесенні до... 1 13.36kb.
Та фондового ринку України ” Аудиторський висновок незалежних аудиторів... 1 107.96kb.
Аудиторський висновок незалежного аудитора про фінансову звітність... 1 200.13kb.
Порівняльна таблиця запропонованих змін до Порядку формування Реєстру... 1 125.68kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення з дати прийняття Комісією рішення про внесення до Реєстру аудитор або аудиторська - сторінка №1/1
Порівняльна таблиця

до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперівЗміст норм чинного

законодавства

Зміст норм запропонованого

проекту акта

Коментарі

1. Загальні положення1.4. З дати прийняття Комісією рішення про внесення до Реєстру аудитор або аудиторська фірма можуть здійснювати аудиторські перевірки фінансових установ, які здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

1.6. За достовірність інформації, яка міститься в документах, поданих до Комісії для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачі дубліката Свідоцтва, аудитор або аудиторська фірма несуть відповідальність згідно з законодавством України.
1.5. У разі не отримання аудитором або аудиторською фірмою Свідоцтва протягом 30 робочих днів, Комісія має право його анулювати.


1.6. Перелік аудиторів та аудиторських фірм, які внесені до Реєстру, публікується Комісією в кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті Комісії.

Пропонується виключи у зв’язку з дублюванням з пунктом 3.9.
2. Свідоцтво аудитора або аудиторської фірми2.2. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

2.2. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України, але не більш ніж на три роки з дати прийняття Комісією рішення про внесення до Реєстру.


2.4. Свідоцтво реєструється у книзі обліку Свідоцтв. Отримання Свідоцтва заявник засвідчує підписом у книзі обліку Свідоцтв.

2.4. Свідоцтво має бути зареєстровано у книзі обліку Свідоцтв. При його отриманні, Заявник або його уповноважена особа (на підставі письмового доручення) представляє документи, що підтверджують особу та засвідчує підписом у книзі обліку про отримання Свідоцтва.3. Порядок розгляду документів та прийняття рішення3.9. Рішення про внесення аудитора або аудиторської фірми до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва підлягає опублікуванню в одному із офіційних друкованих видань Комісії.

3.9. Рішення про внесення аудитора або аудиторської фірми до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва підлягає опублікуванню в одному із офіційних друкованих видань Комісії, а також регулярно оновлюється на веб-сайті Комісії.4. Порядок внесення аудиторів та аудиторських фірм до Реєстру4.1. До Реєстру можуть бути внесені:

4.1.1. аудитори, зареєстровані як фізичні особи - підприємці та мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України;

4.1.2. аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 6 Закону України "Про аудиторську діяльність" та мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України.


4.1. До Реєстру можуть бути внесені:

4.1.1. аудитори, зареєстровані як фізичні особи - підприємці та мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України, а також мають свідоцтво про проходження зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг.

4.1.2. аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 6 Закону України "Про аудиторську діяльність" та мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України, а також мають свідоцтво про проходження зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг.4.2. Для внесення до Реєстру заявник подає до Комісії такі документи:

4.2.1. Аудитор:

а) заяву №1 про внесення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку №1 (додаток 3);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копію сертифіката аудитора;

ґ) дискету з електронною формою документів.


4.2. Для внесення до Реєстру заявник подає до Комісії такі документи:

4.2.1. Аудитор:

а) заяву №1 про внесення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку №1 (додаток 3);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копію сертифіката аудитора;

ґ) копію свідоцтва про проходження зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг.

д) дискету з електронною формою документів.
4.2. Для внесення до Реєстру заявник подає до Комісії такі документи:

4.2.2. Аудиторська фірма:

а) заяву №2 про внесення до Реєстру (додаток 4);

б) реєстраційну картку №2 (додаток 5);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копії сертифікатів аудиторів – керівника фірми та працівників фірми;

д) дискету з електронною формою документів.


4.2. Для внесення до Реєстру заявник подає до Комісії такі документи:

4.2.2. Аудиторська фірма:

а) заяву №2 про внесення до Реєстру (додаток 4);

б) реєстраційну картку №2 (додаток 5);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копії сертифікатів аудиторів – керівника фірми та працівників фірми;ґ) копію свідоцтва про проходження зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг.

д) дискету з електронною формою документів.
4.3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення Комісії.

4.3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення Комісії та отримання Свідоцтва.


4.4. Після прийняття Комісією рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво.

4.4. Після прийняття Комісією рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво, яке він має отримати протягом тридцяти робочих днів.


Доповнити пункт 4.5. «Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову у внесенні до Реєстру є:» новим пунктом такого змісту.


4.5.4. не проходження зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг до професійних стандартів.


4.6. У разі відмови у внесенні до Реєстру у випадку, передбаченому підпунктом 4.5.1 пункту 4.5 цього Порядку, заявник може подати до Комісії нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.

4.6. У разі відмови у внесенні до Реєстру у випадку, передбаченому пунктом 4.5 цього Порядку, заявник може подати до Комісії нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.5. Продовження строку дії Свідоцтва про внесення до РеєструДоповнити новим пунктом такого змісту

5.4. У разі відмови у внесенні до Реєстру у випадку, передбаченому пунктом 5.2. цього Порядку, заявник може подати до Комісії нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через два місяця з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.


5.4 (5). Під час розгляду документів, наданих заявником, у разі виявлення обставин, передбачених підпунктами 4.5.1 - 4.5.3 пункту 4.5 цього Порядку, Комісія може звернутися до заявника щодо пояснення окремих положень документів або зробити запит щодо надіслання протягом 10 днів уточнених або відсутніх документів.

5.4 (5). Під час розгляду документів, наданих заявником, у разі виявлення обставин, передбачених пунктом 4.5 цього Порядку, Комісія може звернутися до заявника щодо пояснення окремих положень документів або зробити запит щодо надіслання протягом 10 днів уточнених або відсутніх документів.8. Порядок виключення аудитора або аудиторської фірми з Реєстру8.1.2. виявлення Комісією фактів недостовірності звітності фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, що підтверджено аудиторським висновком;

8.1.2. виявлення Комісією фактів недостовірності звітності фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів достовірність, яких було підтверджено аудиторським висновком;


Доповнити новим пунктом такого змісту

8.1.6. відсутність свідоцтва про проходження зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг.