Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду за надання платних послуг бюджетними установами ветери - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними... 1 48.78kb.
Звіт про результати проведення процедур 1 56.75kb.
Наказ №10 Про затвердження інформаційних карток адміністративних... 1 253.7kb.
Державний комітет ветеринарної медицини україни н а к а з 1 91.72kb.
Закону України Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну... 1 55.51kb.
Наказ №136 Про внесення змін до наказу Головного державного інспектора... 2 571.91kb.
Наказ №136 Про внесення змін до наказу Головного державного інспектора... 2 575.46kb.
Пояснювальна записка до наказу про затвердження розрахунку ціни на... 1 26.23kb.
Додаток 1 до наказу Головного державного інспектора ветеринарної... 8 1575.59kb.
Додаток 2 до наказу Головного державного інспектора ветеринарної... 24 3502.48kb.
Перелік державних інспекторів ветеринарної медицини, яким надано... 1 86.76kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за 2012... 1 39.79kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду за - сторінка №1/1
ПОРЯДОК

акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального

фонду за надання платних послуг бюджетними установами ветеринарної медицини , що входять до сфери управління Державного комітету

ветеринарної медицини
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання, перерозподілу та
використання коштів спеціального фонду за надання платних послуг бюджетними установами ветеринарної медицини, що входять до сфери управління Державного комітету ветеринарної медицини (далі - Комітет).

1.2. Акумулювання коштів спеціального фонду проводиться в межах бюджетних призначень, що визначені для фінансування бюджетних установ ветеринарної медицини в законі про Державний бюджет України на відповідний рік, за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802030 «Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини» для фінансування бюджетних установ ветеринарної медицини.

1.3. Подальший перерозподіл та використання коштів спеціального
фонду проводиться з метою забезпечення належного фінансування бюджетних установ ветеринарної медицини, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень.
2. Акумулювання коштів спеціального фонду
2.1. Бюджетні установи ветеринарної медицини перераховують Комітету отримані як плата за послуги, що надаються згідно з їх функціональними повноваженнями, кошти, які перевищують відповідні витрати за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ.

2.2. Кошти перераховуються не пізніше 10 числа першого місяця, що настає за звітним кварталом, на підставі наказу Комітету.

2.3. Спрямування коштів спеціального фонду бюджетних установ ветеринарної медицини до Комітету здійснюється лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 № 89 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №716/9315.

2.4. Кошти зараховуються на відповідний рахунок з обліку власних надходжень Комітету в органі Державного казначейства України.


3. Використання акумульованих коштів
3.1. Кошти спеціального фонду використовуються згідно з кошторисом, який складений та затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

3.2. Розподіл акумульованих коштів здійснюється Комітетом на підставі обґрунтованих заявок бюджетних установ ветеринарної медицини стосовно необхідності виділення коштів.

3.3. Акумульовані та розподілені Комітетом кошти спеціального фонду використовуються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік за напрямами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання».

3.4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється згідно із законодавством, що діє у сфері державних закупівель.

3.5. Акумульовані кошти спеціального фонду можуть витрачатись на заходи, необхідні для виконання функцій бюджетних установ ветеринарної медицини, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету, а саме: придбання лабораторного обладнання, предметів довгострокового користування, ветеринарних препаратів, оплата послуг.

4. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій


  1. Операції про находження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами ветеринарної медицини, відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за формами і в порядку, встановленими Державним казначейством України.

  2. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів, що
    надходять від бюджетних установ ветеринарної медицини, ведеться на субрахунках у Комітеті згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за № 890/4183.

4.3. Використання коштів, що фактично надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок, здійснюється виключно в межах затвердженого кошторису на відповідний рік.

4.4. Кошти, що не були використані в поточному році, переходять на наступний рік і використовуються згідно із затвердженим кошторисом наступного року.Начальник управління

фінансів та економіки Л.П. Моторнюк