Порядок дений - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Порядок дений - сторінка №2/5

Про сільський бюджет на 2013 рік


Керуючись абзацом 2 п.2 ст.4, п.7,8,9,10 ст. 23 , розділом ІІІ «Місцеві бюджети» Бюджетного Кодексу України, п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, рішення 15 сесії VІ скликання Глибоцької районної ради від 28 грудня 2012 року за № 203-15/12 “Про районний бюджет на 2013 рік “, Купська сільська радаВ И Р І Ш И Л А :

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2013 рік в сумі 709500 грн., у тому числі :

- відповідно до рішення 15 сесії VІ скликання Глибоцької районної ради від 28 грудня 2012 року № 203-15/12 « Про районний бюджет на 2013 рік» :

- обсяг дотації вирівнювання в сумі 273600 грн.

- обсяг субвенції з районного бюджету в сумі 71800грн.

- обсяг субвенції по спеціальному фонду для реконструкції та утримання вулиць та доріг комунальної власності в сумі 52000 гривень ;

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 568500 грн., спеціального фонду бюджету – 141000 грн., в тому числі до бюджету розвитку – 64600 грн. / додаток №1 /

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2013 рік у сумі 709500 грн. , в тому числі загального фонду – 568500 грн., та спеціального фонду – 141000 грн., за функціональною / додаток № 2 / та відомчою / додаток № 3 / структурою бюджету, в т. числі до бюджету розвитку кошти в сумі 64600 грн. / додаток № 4 /

3. Установити розмір оборотного касового залишку сільського бюджету в сумі 1100 грн.

4. Для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду сільського бюджету , в частині фінансування захищених статей видатків, надати право Купській сільській раді в особі голові Алергуш Аурела Михайловича укладати договори та отримувати позички на покриття тимчасових касових розривів в органах Державної казначейської служби України Чернівецької області .

5. Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у в розписі сільського бюджету та кошторисів, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами у міжсесійний період здійснюється розпорядженням сільського голови Алергуш Аурела Михайловича з наступним затвердженням їх на сесії сільської ради / підпункт 36 п.1 ст. 2, п.7ст.23 Бюджетного Кодексу України /.

6. У межах загального фонду обсягу бюджетних призначень, перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації видатків, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків / окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету / здійснювати за рішенням виконавчого комітету Купської сільської ради / п.8 ст.23 Бюджетного Кодексу України / .

При цьому, забороняється без внесення змін до рішення сільської ради « Про сільський бюджет на 2013 рік» збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах на :

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;

- капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки ;

- видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення інших видатків .

7. Рішення про внесення змін до рішення про сільський бюджет, ухвалюється сільською радою на підставі офіційного висновку фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету визначається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційного висновку фінансового органу за умови перевиконання доходів загального фонду сільського бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

8. Установити, що сільська рада та керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ в кошторисах доходів і видатків.

Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право приймати зобов’язання на здійснення видатків або платежів в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2013 рік.

9. Сільському голові Алергуш Аурелу Михайловичу та керівникам установ, які фінансуються з сільського бюджету передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2013 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за теплову та електричну енергію, послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат.

Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, передбачених кошторисами видатків на 2013 рік.

10 . Установити, що в тих випадках, коли сільський голова та депутати сільської ради вносять до сільського бюджету пропозицій щодо виділення додаткових асигнувань з сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків сільського бюджету.

11. З метою досягнення реальності і збалансованості сільського бюджету , не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету.

12. З метою забезпечення своєчасного та повного фінансування соціальних виплат мобілізувати зусилля щодо забезпечення повної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), погашення податкового боргу підприємствами, установами і організаціями у галузевому і територіальному розподілах та вишукування додаткових надходжень до місцевого бюджету.


13. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2013 рік за економічною структурою та за видами видатків:
– оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111 );

– нарахування на заробітну плату ( код 2120 );

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2273 )
– трансферти населенню ( код 2730 );
– трансферти місцевим бюджетам ( код 2620 ).

14. Додатки № 1 – 4 цього рішення є його невід’ємною частиною.


15. Рішення сесії сільської ради “Про сільський бюджет на 2013 рік “ ввести в дію з 1 січня 2013 року і діє до 31 грудня 2013 року.

Сільський голова А.М.Алергуш


Додаток № 4

до рішення сільської ради

№ 182-14/2013 від 09.01.2013 року


Перелік об’єктів
видатки на які у 2013 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку.


Код головного

розпорядника

коштів

КФКВ


Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Всього видатків на поточний рік

150101


150101
150101

010116


110204
060702

Купська


сільська

рада
Купська

сільська

рада

Купська

сільська


рада
Разом:

с / рада


Сільський будинок культури

місцева пожежна охорона39,6


20,0
5,0

64,6


Секретар сільської ради Л.І.Товарницька
К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ 183-14/2013
Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року

Про план роботи Купської

сільської ради на 2013 рік.

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 ст. 43 . Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні „ сільська рада В И Р І Ш И Л А :
  1. План роботи сільської ради на 2013 рік затвердити ( додається ).

Сільській голова А.М.АлергушП Л А Н
Роботи Купської сільської ради на 2013 рік


№ п/п

Назва питання

Відповідальні за підготовку

Термін виконанняІ. Питання, які виносяться на розгляд сесії сільської ради1.
1.2
1.3

1.4


Про програму економічного і соціального розвітку села на 2013 рік
Про сільській бюджет на 2013 рік
Про план роботи сільської ради на 2013 рік
Звіт про виконання бюджету за 2012 рік


Алергуш А.М.- сільській голова
Плеван М.В. - гол. бух.
Товарницька Л.І. – секретар сільської радиІ Квартал

1.
1.2Про благоустрій і санітарний стан села
Звіт депутата сільської ради


Алергуш А.М.- сільській голова


2 квартал2.1

2.2


2.3

Про підготовку закладів освіти , медицини, культури до роботи в осіньо - зимовий період
Звіт про роботу постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів
Звіт про виконання сільського бюджету на 1 півріччя 2013 року

Керівники закладів

Плеван М.В. - голова комісії

Алергуш А.М.- сільській голова

Талаба О.Г.- голова комісії

3 квартал3.1
3.2

Про сільській бюджет на 2014 рік

Звіт депутата сільської ради про виконання депутатських обов’язків


Про затвердження соціально - економічного розвитку села.

Плеван М.В. - гол. бух.


А.М.Алергуш - сільській голова


4 кварталСпільне питання для всіх постійних комісії ради


1.
1.2
1.3


Про програму економічного і соціального розвіику села на 2013 рік
Про сільській бюджет на 2013 рік
Про план роботи сільської ради на 2013 рікІ Квартал1.4
1.5


Про сільській бюджет на 2014рік
Про план роботи сільської ради на 2014 рік1У КварталПостійна комісія з питань регламенту , депутатської діяльності і етики


1.1

Про участь депутатів у роботі сільської ради: засіданнях сесій, постійних комісій .

Козачук Флоря А.- голова постійної комісії1 квартал


1.2

Про роботу організацій шкіл по упередженню правопорушень серед неповнолітніх.

1.3

Про підготовку закладів освіти і культури до роботи в осіньо - зимовий період

2 квартал1.4

Про дотримання правопорядку в селі


3 квартал

З питань планування бюджету і фінансів


1.1

Про стан виконання бюджету села за 2012 рік

Талаба О.Г.- голова постійної комісії1 квартал

1.2

Про стан збору місцевих податків


2 квартал

1.3

Про підготовку закладів освіти і культури до роботи в осіньо - зимовий період

3 квартал

Постійна з питань освіти , культури , спорту ,охорони здоров’я, соціального захисту , підприємництва
2.1

Про підготовку закладів освіти і культури до роботи в осінньо-зимовий період
3 кварталП И Т А Н Н Я Д Л Я В И В Ч Е Н Н Я
В ДНІ ПРОВЕДЕННЯ „ ДНЯ ДЕПУТАТА”№ п/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний за підготовку


1.

Організація роботи з наказами виборців

Лютий-березень

Секретар с/ради

2.

Основні гарантії депутатської діяльності


Травень-червень

Секретар с/ради

3.

діяльність депутата сільської ради народних депутатів у виборчому окрузі

Серпень - вересень

Сільській голова

4.

діяльність депутата сільської ради у раді та ії органах


Листопад - грудень

Секретар с/ради

Секретар сільської ради Товарницька Л.І.К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ 184-14/2013

Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року


Про упорядкування умов оплати
праці сільського голови та посадових


осіб Купської сільської ради

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року “ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Законом України “ Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні “, Законом України “ Про державну службу ”, Постановою Кабінету Міністрів України № 700 від 12.05.2007р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року “ та згідно Постановою Кабінету Міністрів України № 682 від 03.05.2007 р., постанови № 504 від 27 травня 2009 року, Купська сільська рада


В И Р І Ш И Л А :
1. Встановити посадові оклади сільського голови та посадових осіб сільської ради відповідно до затвердженої схеми посадових окладів згідно з додатками № 48-54 і 57 постанови КМ України № 268 від 9 березня 2006 року “ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури , судів та інших органів”, та додатками № 51,54 постанови КМ України № 700 від 12.05.2007р.

2 . Внести зміни в штатному розписі апарату управління сільської ради , та встановити посадові оклади , надбавки та доплати до посадових окладів сільському голові та посадовим особам апарату сільської ради виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів які передбачені додатками № 48-54 і 57 постанови КМ України № 268 від 9 березня 2006 року “ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури , судів та інших органів”, та додатками № 51,54 постанови КМ України № 700 від 12.05.2007р.та постанови № 504 від 27 травня 2009 року а саме :

Алергуш Аурел Михайлович - сільський голова :
посадовий оклад _____2326__________________________________________
доплата за 7 ранг ______110,00_______________________________
вислуга років 20% ____487,2_____________________________

Товарницька Лілія Іванівна - секретар ради та виконавчого комітету :


посадовий оклад ______1885__________________________________
доплата за 8 ранг _______90,00_________________________
вислуга років 25% 493,75____________________________________
Плеван Магдалина Віорелівна - головний бухгалтер оклад_____1147,00__________________________
надбавка за високі досягнення в праці 50 % ____573,50 ______
Козачук Флоря Аркадійович - спеціаліст 1 категорії :
посадовий оклад ______1147,00______________________________________
доплата за 13 ранг _____55,00______________________________________
вислуга років 15 %_____180,30_____________________________________
Тарица Сільвія Василівна- касир:
посадовий оклад _______1147,00_____________________________________
надбавка 50%__________573,50______________________________________
Олива Светлана Миколаївна - соцпрацівник :
посадовий оклад _______1147,00____________________________________

надбавка 50%__________573,50______________________________________


Дущак Лазар Васильович - техпрацівник 0,5 опалювач 0,5
посадовий оклад ______1147,00______________________________________
доплата 10% __________57,35________________________________________

3 . Сільському голові здійснювати щомісячне преміювання працівників у розмірі не більше 50 % місячної заробітної плати – відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи та надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі що не перевищує середньомісячної заробітної плати .  1. Умови оплати праці, затверджені цим рішенням, застосувати з 1 січня 2013 року.

Сільській голова А.М.Алергуш
К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №185-14/2013

Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року
Про затвердження Положення про

порядок преміювання працівників

Купська сільської ради

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Законом України « Про державну службу » , Постановою Кабінету Міністрів України № 700 від 12.05.2007 р.ю « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року » та згідно Постанови Міністрів України № 682 від 03.05.2007 р. Купська сільська радаВ И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити Положення « Про порядок преміювання працівників Купська сільської ради » / Положення додається ./

2. Преміювання сільського голови Купської сільської ради протягом 2013 року проводити щомісяця, в межах фонду преміювання та економії фонду заробітної плати відповідно до п. 2. 1 Положення «Про порядок преміювання працівників Купської сільської ради» у розмірі встановленому для працівників апарату сільської ради.

Сільській голова А.М.Алергуш

Погоджено Затвердженно

Голова профспілки с/ради Сільській голова

Плеван М.В.. Алергуш А.М.
П О Л О Ж Е Н Н Я
Про порядок преміювання працівників виконавчого апарату

та працівників бухгалтерії Купської сільської ради

Положення про порядок преміювання працівників виконавчого апарату сільської ради (далі положення ) розроблено на підставі Закону України „ Про державну службу” та у відповідності з Постановою кабінету Міністрів України № 2288 від 134 грудня 1999 року „ Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури , судів та інших органів :1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Цим Положенням визначається порядок і умови виплати щомісячної премії працівникам виконавчого апарату та працівників бухгалтерії сільської ради .

1.2 Преміювання працівників виконавчого апарату та працівників бухгалтерії сільської ради проводиться за сумлінне виконання всіх функціональних обов’язків, рішень, дотримання і виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, їх особистий вклад у загальні результати роботи .

1.3 .Джерелом для виплати премії з фонд преміювання, який утворюється в розмірі місячного фонду оплати та економії фонду оплати праці.

1.4 Премії, виплачені на підставі цього Положення, включаються у розрахунок середньої заробітної плати працівників виконавчого апарату сільської та працівників бухгалтерії ради при обчислені ії у всіх випадках, згідно з діючим законодавством ( для оплати допомоги по тимчасової непрацездатності, виплат за час щорічної додаткової відпустки або компенсацій за невикористану відпустку, призначення пенсій, тощо ) .

Щомісячні премії включаються у заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунку відомістю на заробітну плату .

1.5 Не виплачується премія повністю або частково працівникам виконавчого апарату сільської ради, які допустили порушення трудової дисципліни і на яких за таке порушення накладено дисциплінарне стягнення, а також, які у цей період перебували у відпустці без збереження зарплати, чергової, щорічної та додаткової відпуски одержав допомогу у зв’язку з тимчасової непрацездатності.

1.6 Працівникам виконавчого апарату та працівників бухгалтерії сільської ради, які звільнилися з роботи в місяці, за яких проводиться преміювання, премії не виплачуються , за виняток тих працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися з роботи за станом здоров’я .

2.ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ


2.1. Преміювання працівників виконавчого апарату та працівників бухгалтерії сільської ради проводиться щомісячно, а в окремих випадках поквартально в межах наявних коштів на підставі розпорядження сільського голови .

2.2 .Встановити розмір щомісячної премії працівників виконавчого апарату та працівників бухгалтерії сільської ради в розмірі до 100 % посадового окладу, в залежності від їх особистого вкладу в загальні результати роботи у відсотковому відношення до посадового окладу.

2.3 .Пропозиції щодо преміювання повинні містити :

Прізвище , ім’я та по батькові працівників виконавчого апарату сільської ради, відсоток зниження премії щодо кожного з них, в разі необхідності стислу аргументацію мотивів щодо зміни розміру щомісячної премії окремо по кожному працівнику (Згідно додатку № 1)

.

2.5. Сільський голова в строк до 25 числа поточного місяця готує проект розпорядження про преміювання працівників виконавчого апарату сільської ради .2.6. Премія виплачується в кінці місяця разом з заробітної платою поточного місяця .

Сільській голова А.М. Алергуш
К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ № 186-14/2013
Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року


Про встановлення місцевих

податків та зборів
Згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2756-VІ із змінами та доповненнями, Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ із змінами та доповненнями, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV, типового Положення про порядок обчислення та надходження до бюджету місцевих податків і зборів, Закону України « Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності « № 4014- VІ від 04 листопада 2011 року, керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Купська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01січня 2013 р. на території Купської сільської ради наступні види місцевих податків та зборів:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

- єдиний податок ;

2. Затвердити:

- положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку (додаток 1);

- положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток 2),

- положення про сплату єдиного податку ( додаток 3 ),

3. Встановити з 1 січня 2013 року фіксовані ставки єдиного податку, згідно додатку № 4 , який являється невід’ємною частиною даного рішення ;

4. Єдиний податок справляється відповідно до Закону України « Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності « № 4014- VІ від 04 листопада 2011 року, та даного рішення ;

5. Порядок сплати місцевих податків та зборів проводити на підставі положення про місцеві податки та збори. Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати місцевих податків та зборів покласти на платників та органи, які уповноважені справляти ці збори, відповідно до чинного законодавства.

6. Податки та збори сплачуються за місцем розташування об’єктів оподаткування і зараховуються до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Надати копію рішення про встановлення місцевих податків та зборів у десятиденний строк з дня прийняття до ДПІ у Глибоцькому районі.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Алергуш А.М. та головного бухгалтера сільської ради Плеван М.В.

9. Визнати таким, що втратило чинність рішення № 105-09/2011 року десятої сесії УІ скликання Купської сільської ради від 15.12.2011 року «Про встановлення місцевих податків та зборів».

Сільський голова А.М.Алергуш

Додаток № 1


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ<< попередня сторінка   наступна сторінка >>