Порядок дений - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Порядок дений - сторінка №3/5

1. Платники збору

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.2. Об’єкт та база оподаткування

2. 1. Об’єкт оподаткування

2.1.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

2.1.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

2.2. База оподаткування

д) гуртожитки.

2.2.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

2.2.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

2.2.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

2.2.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

3. Пільги, із сплати податку

3.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

4. Ставки збору, порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 квадратний метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

4.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.3. Порядок обчислення суми податку.

4.3.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

4.3.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органом державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України від2 грудня 2010 року № 2756-VІ із змінами та доповненнями.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

4.3.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

4.3.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрало чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.3.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2756-VІ із змінами та доповненнями, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

4.3.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

4.4. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

4.4.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

4.4.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

4.5. Строки сплати податку

4.5.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.5. Відповідальність та контроль за надходженням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

5.1. Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати податку згідно чинного законодавства.

За порушення законодавства щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки платники несуть відповідальність згідно з Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 р. № 2756-VI із змінами та доповненнями, Законом України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ із змінами та доповненнями.

5.2. У разі неподання або несвоєчасного подання платником збору розрахунку в термін зазначений у пункті 4.3.5 даного положення відповідно до п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 р. № 2756-VI із змінами та доповненнями платник сплачує штраф у розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - сплачують штраф в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

5.3. Несплачена сума збору в зазначений термін відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу визначається сумою податкового боргу платника податку, на яку відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Кодексу нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день простроченої його сплати.

5.4. У разі якщо платник збору не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених п. 4.5 даного положення, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.


Сільський голова А.М.Алергуш

Додаток № 2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗБІР ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

3. Ставки збору

3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється радою (далі у цьому пункті - органом місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг становить:

а) на території сіл, в межах Купської сільської ради - 0,1 розміру від мінімальної заробітної плати .

3.3. Для пунктів продажу товарів (надання послуг) розташованих в курортній місцевості або на території, прилеглій до митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, ставка збору, становить – 0,4 розміру від мінімальної заробітної плати .

3.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах становить – 0,4 розміру від мінімальної заробітної плати незалежно від місця розташування таких пунктів продажу.

3.5. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить – 1,2 розміру від мінімальної заробітної плати .

3.6. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - 1 розміру мінімальної заробітної плати ;

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір заробітної плати збільшений у 2 раза, за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - 1 розмір мінімальної заробітної плати , за кожний стіл для більярда;

для проведення інших оплатних розважальних ігор - 1 розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

3.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру від мінімальної заробітної плати щорічно.

3.8. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить – 0,02 розміру від мінімальної заробітної плати .

3.9. Ставки збору, визначені відповідно до цього пункту, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).
4. Порядок придбання торгового патенту

4.1. Для провадження передбачених цим положенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього положення. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

4.2. Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим положенням.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. Порядок та строки сплати збору

5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2756-VІ із змінами та доповненнями.6. Порядок використання торгового патенту

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:  • на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

  • на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

  • на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

  • у пунктах обміну іноземної валюти;

  • у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

7. Строк дії торгового патенту

7.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

7.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим положенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до Бюджетного кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2756-VІ із змінами та доповненнями та даного положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.8. Відповідальність та контроль за збором за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за дотримання порядку використання торгових патентів згідно чинного законодавства.

Суб’єкти господарювання, що проводять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги:

за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 6.1 - 6.3 пункту 6 цього положення, сплачують штраф у розмірі збору на один календарний місяць (для діяльності у сфері розваг - у розмірі збору на один квартал);

за здійснення діяльності, передбаченої цим положенням, без отримання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 6.4 - 6.6 пункту 6 цього положення (крім діяльності у сфері розваг), сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць;

за здійснення реалізації товарів, визначених пунктом 2 цього положення, без отримання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 6.4 - 6.6 пункту 6 цього положення, сплачують штраф у п’ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п’ятикратного його розміру за рік;

за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 6.4 - 6.6 пункту 6 цього положення, сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності;

за здійснення діяльності у сфері розваг, передбаченої даним положенням, без отримання відповідного торгового патенту або з порушенням порядку його використання, передбаченого підпунктами 6.4 і 6.5 пункту 6 цього положення, сплачують штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал.

Несплата (неперерахування) суб’єктом господарювання сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього положення в порядку та у строки, визначені цим положенням, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок збору, встановлених цим положенням.

Сільський голова А.М.Алергуш

ДОДАТОК № 3

Положення

про сплату єдиного податку


  1. ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

1.1. Фізичні особи – підприємці , які зареєстровані на території Купської сільської ради, та здійснюють підприємницьку діяльність на Ії території або за Ії межами, залежно від виду господарської діяльності .

1.2 Фізичні особи – підприємці , поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;


2. СТАВКИ ПОДАТКУ

2.1. Ставки єдиного податку встановлюється у відсотках / фіксовані ставки / до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового / звітного/ року , та у відсотках до доходу / відсоткові ставки / .

2.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються рішенням Купської сільської ради для фізичних осіб – підприємців , які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць :

а/ для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати ;

б/ для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати ;

в/ для третьої групи платників єдиного податку – 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України ;


3. ПОДАТКОВИЙ / ЗВІТНИЙ / ПЕРІОД
3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої та третьої груп є календарний квартал.

3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

3.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

3.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.
4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СTРОКИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

4.4. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

4.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

4.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

4.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

4.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.Сільський голова А.М.Алергуш

Пропозиції щодо розміру у відсотках до мінімальної заробітної плати встановленої станом на 1 січня податкового (звітного) року ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців першої та другої групи, які застосовують спрощену систему оподаткування на території с/ради та/або за межами,в розрізі видів діяльності.

КВЕД

Назва виду діяльності

Пропозиції щодо розміру ставки єдиного податку для 1 групи платників у відсотках (1%-10%) від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового (звітного) року

Пропозиції щодо розміру ставки єдиного податку для 2 групи платників у відсотках (2%-20%) від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового (звітного) року

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

*

20

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

*

20

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

*

20

01.46

Розведення свиней

*

20

01.47

Розведення свійської птиці

*

20

01.49

Розведення iнших тварин

*

20

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

*

20

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

*

20

03.12

Прісноводне рибальство

*

20

10.11

Виробництво м'яса

*

20

10.13

Виробництво м'ясних продуктiв

*

20

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

*

20

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

*

20

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

*

20

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

*

20

10.92

Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин

*

20

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

*

20

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання

*

20

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

*

20

10.73

Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

*

20

10.85

Виробництво готової їжі та страв

*

20

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

*

20

13.30

Оздоблення текстильних виробів

*

20

13.92

Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

*

20

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

*

20

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

*

20

14.11

Виробництво одягу зi шкiри

*

20

14.12

Виробництво робочого одягу

*

20

14.13

Виробництво верхнього одягу

*

20

14.14

Виробництво спiднього одягу

*

20

14.19

Виробництво iншого одягу та аксесуарiв

*

20

13.20

Ткацьке виробництво

*

20

13.91

Виробництво трикотажного полотна14.20

Виготовлення виробів із хутра15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

*

20

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.15.20

Виробництво взуття

*

20

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

*

20

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16.22

Виробництво щитового паркету

*

20

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель43.32

Установлення столярних виробів43.91

Покрівельні роботи16.24

Виробництво дерев'яної тари

*

20

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

*

20

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.58.11

Видання книг

*

20

58.12

Видання довідників і каталогів58.13

Видання газет

*

20

58.14

Видання журналів і періодичних видань

*

20

58.19

Iншi види видавничої дiяльностi

*

20

17.23

Виробництво паперових канцелярських виробів

*

20

18.12

Друкування іншої продукції58.19

Інші види видавничої діяльності18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

*

20

23.12

Формування та оброблення листового скла

*

20

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

*

20

23.61

Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

*

20

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

*

20

23.69

Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу

*

20

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

*

20

24.33

Холодне штампування та гнуття

*

20

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

*

20

43.32

Установлення столярних виробів

*

20

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

*

20

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

*

20

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання

*

20

33.20

Установлення та монтаж машин і устатковання

*

20

29.32

Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

*

20

30.11

Будування суден і плавучих конструкцій30.20

Виробництво залізничних локомотивів та рухомого складу30.30

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі31.02

Виробництво кухонних меблів31.09

Виробництво інших меблів33.16

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

*

20

31.02

Виробництво кухонних меблiв

*

20

31.09

Виробництво iнших меблiв

*

20

43.11

Знесення

*

20

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

*

20

42.99

Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

*

20

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

*

20

42.21

Будівництво трубопроводів42.91

Будівництво водних споруд43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

*

20

42.21

Будівництво трубопроводів

*

20

43.21

Електромонтажнi роботи

*

20

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

*

20

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

*

20

43.21

Електромонтажні роботи45.34.0

Iншi монтажнi роботи

*

20

43.31

Штукатурнi роботи

*

20

43.32

Установлення столярних виробів

*

20

43.33

Покриття пiдлог та облицювання стiн

*

20

43.39

Iншi роботи з завершення будiвництва

*

20

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

*

20

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

*

20

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

*

20

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами46.23

Оптова торгівля живими тваринами46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами46.32

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами46.41

Оптова торгівля текстильними товарами46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами46.65

Оптова торгівля офісними меблями46.66

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням46.69

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням46.90

Неспеціалізована оптова торгівля47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

*

20

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

*

20

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

*

20

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

*

20

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

*

20

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

*

20

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

*

20

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

*

20

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

*

20

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

*

20

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

20

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

*

20

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

*

20

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

*

20

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

*

20

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

*

20

56.29

Постачання інших готових страв

*

20

56.21

Постачання готових страв для подій

*

20

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

*

20

49.32

Надання послуг таксі

*

20

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

*

20

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

*

20

52.24

Транспортне оброблення вантажів

*

20

52.10

Складське господарство

*

20

79.11

Діяльність туристичних агентств

*

20

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

*

20

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

*

20

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

*

20

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

*

20

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

*

20

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

*

20

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

*

20

77.33

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів

*

20

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

*

20

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

*

20

62.02

Консультування з питань iнформатизацiї

*

20

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

*

20

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

*

20

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

*

20

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

*

20

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

*

20

69.10

Діяльність у сфері права

*

20

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

*

20

73.11

Рекламні агентства

*

20

81.21

Загальне прибирання будинків

*

20

86.21

Загальна медична практика

*

20

86.23

Стоматологiчна практика

*

20

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

*

20

75.00

Ветеринарна дiяльнiсть

*

20

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

*

20

93.11

Функціювання спортивних споруд

*

20

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

*

20

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

*

20

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
20

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
20
Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту взуття

10

20
Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10

20
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10

20
Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10

20
Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

10

20
Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

10

20
Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

20
Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

10

20
Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту трикотажних виробів

10

20
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

10

20
Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

10

20
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

10

20
Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

50.20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоапаратури

10

20
Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10

20
Послуги з ремонту годинників

10

20
Послуги з ремонту велосипедів

10

20
Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

10

20
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

10

20
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги з ремонту ювелірних виробів

10

20
Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10

20
Послуги з виконання фоторобіт

10

20
Послуги з оброблення плівок

10

20
Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

10

20
Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

10

20
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

10

20
Послуги перукарень

10

20
Ритуальні послуги

10

20
Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

10

20
Послуги домашньої прислуги

10

20
Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

10

20


<< попередня сторінка   наступна сторінка >>