Порядок дений - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Порядок дений - сторінка №4/5К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ № 187-14/2013
Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року
Про утворення цільового фонду

Керуючись п.12. ст. 69 Бюджетного Кодексу України, п.25 ст.26, ст.68 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Купська сільська радаВ И Р І Ш И Л А :


1. Утворити цільовий фонд, як складовою частиною спеціального фонду сільського бюджету на 2013 рік.
2. Затвердити Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду на 2013 рік.

Положення додається .

Сільській голова А.М.Алергуш

« ЗАТВЕРДЖЕНО «

Рішенням сесії VІ скликання

Купської сільської ради

за № 187-14/2013

від 09 січня 2013 року


П ОЛ О Ж Е Н Н Я

про порядок формування та використання

коштів цільового фонду на 2013 рік
1. Загальні положення

Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду

на 2013 рік / далі – Положення / розроблене відповідно до ст. 69 Бюджетного кодексу України , ст.1, п.25 ст. 26,68 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні « , .

Положення визначає джерела формування коштів цільового фонду, основні напрямки використання, порядок ведення обліку та звітність про використання коштів цільового фонду .

Цільовий фонд є складовою частиною спеціального фонду сільського бюджету на 2013 рік .


  1. Джерелами формування цільового фонду є :

2.1. Внески населення територіальних громади Купка, залучені на добровільній основі ;

2.2. Розмір внесків визначається територіальною громадою на загальних зборах всіх чи частини жителів села , до /на / початку бюджетного року.

2.3 Сплата внесків здійснюється на протязі бюджетного року у касу сільської ради, та оформляється відповідною квитанцією спеціалістом сільської ради.

2.4 Сплачені внески до цільового фонду оприбутковуються в касу сільської ради з послідуючим розміщенням на рахунках Управління державного казначейства у Глибоцькому районі.

2.5. Інші надходження, що не заборонені діючим законодавством .
3. Напрямки використання коштів цільового фонду :

- фінансування робіт по ремонту і утриманню сільських доріг ;

- фінансування робіт по санітарної очистки територій та благоустрою населених пунктів ;

- фінансування робіт по благоустрою діючих смітезвалищ та ліквідації стихійних сміттєзвалищ ;

- проведення поточних ремонтів установ сільської ради ;

- оплата праці працівників пожежної охорони;

- придбання палива та запчастин для пожежного автомобіля ,

- придбання канцтоварів ;

- фінансування послуг по виготовленню відповідних документів на будівлі та споруди сільської ради для оформлення права комунальної власності ;

- технічне обслуговування комп’ютерної техніки ;

- надання матеріальної допомоги мало захищеним сім’ям , одиноким,

пристарілим, інвалідам ;

- підписка газет та журналів ;

- оплата оголошень ,повідомлень ,поздоровлень, співчуттів у районній газеті

- оплата статистичної методичної літератури .

4. Невикористані кошти протягом бюджетного року переходять донаступного бюджетного року .
5. Облік та звітність

5.1. Головним розпорядником бюджетних коштів цільового фонду є головні розпорядники коштів сільського бюджету, відповідно до Бюджетного кодексу України .

5.2. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій по фонду здійснюється бухгалтерською службою головних розпорядників коштів сільського бюджету.

5.3. Звітність про надходження і використання коштів цільового фонду подається раді, та оголошується на загальних зборах територіальних громад.

5.4. Контроль за використанням коштів цільового фонду здійснює постійна комісія сільської ради з питань економіки, бюджету , фінансів, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства приватизації та управління та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл.

Сільський голова А.М.Алергуш
К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №188-14/2013

Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року

Про затвердження переліку земельних

ділянок несільськогосподарського призначення

які підлягають продажу та наданню в оренду у 2013 році.

Керуючись Земельним Кодексом України, та на виконання листа Держкомзему України від 06.01.2011 № 04/2 сільська рада ВИРІШИЛА:


1.Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначених які підлягають продажу та наданню в оренду у 2013 році :

п/п


Місце розташування


Орієнтовна

площа, га

Функціональне використання


Вільна чи забудована


Умови продажу (цивільно правова угода, аукціон )

Примітка (продаж земельної ділянки у власність або надання в оренду)


1

Пилорама Сидак

в межах

0,10

комерційне


забудована

2

Ферма

в межах


2.10

комерційне

вільна

аукціон

аукціон

3.

Тр. бригада

в межах


1.00

комерційне

забудована4

Тр. бригада

в межах


0,30

комерційне

вільна

аукціон

аукціон

6.

Млин

в межах


0.04

комерційне

забудована7

КПП

в межах


0.15

комерційне

забудована8

Склад

в межах


1.0

комерційне

забудована9

Конюшня в межах

0.20

комерційне

вільнаСільській голова А.М.Алергуш


К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №189-14/2013
Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року
Про затвердження ставок

земельного податку на 2013 рік
Керуючись Законом України « Про державний бюджет на 2013 рік», ст.275, 276 Податкового Кодексу України, ст.26 п.35 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України від 22.12.2011 року «4235-УІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів, відповідно до Постанови КМУ від 31.10.2011 року № 1185 « Про внесення змін до методики нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 та визначено що показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р., застосовуються із коефіцієнтом 1,756 Купська сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів , що входять до складу Купської сільської ради, нормативно-грошова оцінка яких за висновком райвідділу Держкомзему є застарілою, в розмірі:

    • по населеному пункту Купка :

- за земельні ділянки, які використовуються для ведення особистого селянського господарства – 3 відсотка суми земельного податку, обчисленого із розрахунку 0,26 грн. - ставки податку за 1 кв.м., тобто : 78 гривень за 1га ;

- будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд – 3 відсотка суми земельного податку, обчисленого із розрахунку 0,26 грн. - ставки податку за 1 кв.м., збільшена у два рази, тобто : 156 гривень за 1га.

2.Затвердити ставку земельного податку за земельні частки / паї /, розташовані за межами населених пунктів , що входять до складу Купської сільської ради, нормативно-грошова оцінка яка проведена в розмірі 1 /одного / відсотка від вартості середньої частки / паю / площею 0.68 умовних кадастрових гектарів.

3.Встановити, що платниками земельного податку, встановленого п.п.1,2 даного рішення є :    • користувачі та власники земельних ділянок ;

    • власники земельних часток / паїв / ;

4.Рахівнику касиру Купської сільської ради Тарица С.В.. забезпечити поступлення земельного податку в розмірі 100 % річного плану до 30. 08.2013 року.

5.Контроль за виконання даного рішення покласти на рахівника касира Тарица С.В., та про хід виконання даного рішення доповісти виконкому сільської ради до 01.09.2013 року.

6.Дане рішення довести до платників земельного податку .
Сільський голова ___________ А.М.Алергуш


К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №190-14/2013

Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року

Про заяви громадян села:

СЛУХАЛИ: Заяву гр. Дущак Лазар Іванович, який просить прийнять в фонд сільської ради 0,6000га землі,у тому числі:0,1500га для будивніцтва та обслуговування житлового будінку та 0,4500га для ведення особистого селянського господарства яка знаходиться за адресою вул. Присіретська 5, урочище «Коаста».
ВИРІШИЛИ: 1. Керуючись ст.. 142 п.1 Земельного кодексу України вилучити у гр. Дущак Лазар Іванович земельні ділянки площею 0,6000га, у тому числі: 0,1500га для будивніцтва та обслуговування житлового будінку та 0,4500га для ведення особистого селянського господарства яка знаходиться за адресою вул. Присіретська 5, урочище «Коаста».
2. Зарахувати земельні ділянки в розмірі 0,6000га, у тому числі: 0,1500га для будивніцтва та обслуговування житлового будінку та 0,4500га для ведення особистого селянського господарства яка знаходиться за адресою вул. Присіретська 5, урочище «Коаста» до земель запасу сільської ради.


СЛУХАЛИ: Заяву гр. Нікорич Надії Василівні, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки для будивніцтва та обслуговування житлового будинку який розтошован у с. Купка на урочище «Склад»,та вона користуется ім з червня 1998 року.
ВИРІШИЛИ: Земельна ділянка буде надана у приватну власність після набуття права власності на нерухоме майно

При бажані користуватися цією ділянкою сільська рада може надати дозвіл на оформлення договору оренди землі.
СЛУХАЛИ: Заяву гр. Дулгера Аркадія Васильовича, який просить прийнять в фонд сільської ради 0,4000га землі для ведення особистого селянського господарства яка знаходиться на урочище «Старий тік».
ВИРІШИЛИ: 1. Керуючись ст.. 142 п.1 Земельного кодексу України вилучити у гр. Дулгера Аркадія Васильовича земельну ділянку площею 0,4000га для ведення особистого селянського господарства яка знаходиться на урочище «Старий тік».
Зарахувати земельну ділянку в розмірі 0,4000га для ведення особистого селянського господарства яка знаходиться на урочище «Старий тік» до земель запасу сільської ради.
СЛУХАЛИ: Заяву гр. Постевка Георгія Петровича, який просит сприяння у розгляді та вирішення питання щодо визначення дороги для заїзду на земельну ділянку з боку центральної дороги.

ВИРІШИЛИ: Оказати посильну допомогу в вирішні даного питання не порушуючи вимоги законів України про використання земель.

Сільській голова А.М.Алергуш
К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №191-14/2013

Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року
Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки в приватну власність площею 0,6000 га з яких 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будінку та 0,4500 га для ведення особистого селянского господарства за адресою вул. Присиретьська 5 , гр. Молоч Оксана Лазарівна які розташовані в с. Купка Глибоцького району Чернівецької області.
Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.ст. 12,118. та п.12 “Перехідних положень ” Земельного кодексу України та розглянувши заяву гр Молоч Оксани Лазарівни,яка просить, надати ії безоплатно у власність та дозволити виготовлення проекту відводу земельних ділянок у приватну власність земельних ділянок площею 0,6000 га, з яких 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та 0,4500 га для ведення особистого сільського господарства, яки знаходиться за адресою вул. Присіретська 5, земля розташована в межах населеного пункту Купка;
Купська сільська рада ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл гр. Молоч Оксані Лазарівні на виготовлення проекту відводу земельних ділянок у приватну власність площею - 0,6000 га землі, з яких 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та 0,4500 га для ведення частого сільського господарства яка знаходиться за адресою вул Присіретської 5 .

2.Технічну документацію та матеріали по приватизації земельних ділянок подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради.


3. Контроль за виконання даного рішення покласти на землевпорядника сільської ради Козачука Ф.А.

Сільській голова А.М.Алергуш

К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №192-14/2013


Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року

Про надання дозволу на передачу земельної частки /пай/ в натурі

Розглянувши заяви громадян села про передачу земельної частки /пай/ в натурі /згідно додатку №1, відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року „ Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Рекомендувати громадянам села /додаток № 1 / прийняти в натурі земельну частку пай для ведення товарного виробництва.
2.Місце розташування земельної частки/пай/ відповідно до схеми розподілу на земельні частки /паї/, поле № 27 „Коаста
3.Термін передачі земельної частки /пай/ – 2012 рік.

Секретар сільської ради Л.І.Товарницька

Додаток №1

до рішення №192-14/2013

від 09.01.2013 року

№ п\п

Прізвище, і”мя, по батькові

Серія та

№ сертифікатаПлоща

ум. га.


1.

Алергуш Василь Григорович

ЧВ № 0152006

0,68

2.

Алергуш Василь Григорович

ЧВ № 0084909

0,68

3.

Алергуш Василь Григорович

ЧВ № 0152007

0,68

Секретар с/ради Л.І.Товарницька

К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №193-14/2013


Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року


Про надання дозволу на передачу земельної частки /пай/ в натурі

Розглянувши заяви громадян села про передачу земельної частки /пай/ в натурі /згідно додатку №1, відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року „ Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Рекомендувати громадянам села /додаток № 1 / прийняти в натурі земельну частку пай для ведення товарного виробництва.
2.Місце розташування земельної частки/пай/ відповідно до схеми розподілу на земельні частки /паї/, поле № 1 „Лан”
3.Термін передачі земельної частки /пай/ – 2013 рік.

Секретар сільської ради Л.І.Товарницька


Додаток №1

до рішення №193-14/2013

від 09.01.2013 року

№ п\п

Прізвище, і”мя, по батькові

Серія та

№ сертифікатаПлоща

ум. га.


1.

Павлюк Тодор Іванович

ЧВ № 0152039

0,68

Секретар с/ради Л.І.Товарницька

К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ 194-14/2013

Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року
Про затвердження технічної документації

по виготовлення державних актів на право

приватної власності на землю громадянам

села Купка
Розглянувши матеріали технічної інвентаризації земельних ділянок по виготовлення державних актів на право приватної власності на землю громадянам села Купка передані їм у власність рішенням сільської ради та керуючись ст..81 Земельного кодексу України, Декретом Кабінету Міністрів № 15-92 від 26.12.1992 року «Про приватизацію земельних ділянок» сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію по виготовленню державних актів на право приватної власності на землю.

2. Затвердити уточнені площі земельних ділянок та передати у власність громадянам згідно таблиці.

п/п


Прізвище ім’я по батьковіПлоща земельної ділянки по матеріалам темничної інвентаризації,га

В тому числі

Для будівництва та обсл. житлового будинку

Для ведення

особисто


селянського господарства.

01

Русу Олена Миколаївна

0,5246

0,1163

0,4083

02

Бічер Іван Аурелович

0,4700

0,2500

0,2200

03

Богданюк Теодор Костянтинович

0,5700

0,2500

0,3200-

04

Олар Марія Георгіївна

0,5346

0,2274

0,3072

та дозволити виготовити державні акти на право приватної власності на землю.
3.Погодити технічну документацію на виготовлення державних актів с. Купка в частини земельних ділянок яки знаходиться в адмінмежах с. Купка Глибоцького району Чернівецької області.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на землевпорядника сільської ради Козачук Ф.А.

Сільській голова А.М.Алергуш

К У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ №195-14/2013


Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок,які надаються безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, для ведення особистого селянського господарства по вул. Українська 36 в с. Купка, Глибоцького району, Чернівецької області.
Керуючись ст..ст.26.33 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст..ст.12,20,186 Земельного Кодексу України, Постанови КМУ № 502 від 11.04.2002 року, розглянувши заяву гр. Дручук Олені Георгіївні та проект землеустрою земельних ділянок, сесія сільської ради ВИРІШИЛА :
1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення гр. Дручук Олені Георгіївні земельних ділянок площею 0,6887 га у власність з яких 0,1200 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та 0,5687 для ведення особистого селянського господарства в с. Купка, Глибоцького району, Чернівецької області.

2. Передати гр. Дручук Олені Георгіївні у приватну власність 0,6887га з яких 0,1200га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та 0,5687га для ведення особистого селянського господарства в с. Купка, Глибоцького району, Чернівецької області.


3.Дозволити гр. Дручук Олені Георгіївні виготовити державні акти на земельні ділянки 0,6887га з яких 0,1200га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та 0,5687га для ведення особистого селянського господарства в с. Купка, Глибоцького району, Чернівецької області.
4. Внести зміни в земельно-облікові документи, а саме закріпивши за гр. Дручук Оленою Георгіївною земельні ділянки площею 0,6887га з яких 0,1200га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та 0,5687га для ведення особистого селянського господарства в с. Купка, Глибоцького району, Чернівецької області
5.Контроль за виконання даного рішення покласти на землевпорядника сільської ради Козачка Ф.А.

Cільський голова А.М.АлергушК У П С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
Глибоцького району Чернівецької області
РІШЕННЯ № 196-14/2013
Чотирнадцятої сесій УІ скликання від 09.01.2013 року
Про затверження технічної документації

по виділенню в натурі земельних часток (паїв)

на території с. Купка Купської сільської ради

Глибоцького району Чернівецької області

Розглянувши технічну документацію по виділенню в натурі (на місцевості) належної громадянам земельної частки (паю) із пайового фонду колишнього КСП «Купський» в межах с. Купка Купської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області,розроблену фізичною особою-підприємцем Малайком Іваном Сільвестровичем, керуючись Земельним кодексом України ст. .№№ 22,81,121,!86 Купська сільська рада


ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію по виділенню в натурі (на місцевості) належної громадянам земельної частки (паю) із пайового фонду колишнього КСП «Купський» в межах с. Купка Купської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області.

2.Погодити протоколи розподілу земельних ділянок між власниками сертифікатів.

3.Надати у власність та виділити в натурі (на місцевості) земельні частки (паї) громадянам, згідно з додатком для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

4.Погодити передачу:

а) до земель загального користування – 1,0407 га земель, в тому числі запроектованих доріг – 1,0407 га, за рахунок ріллі – 1,0407 га, випасів – га.

б) до земель запасу сільської ради – 0,6964 га земель,за рахунок ріллі – 0,6964 га, випасів – га.

5.Погодити обмеження у використанні земельних часток (паїв) згідно з проектом організації території.

6.Державні акти на право власності на земельні ділянки видати громадянам взамін сертифікатів,які посвідчують право на земельну частку (пай).

7.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Купський сільський голова А.М.Алергуш


Додаток

до рішення № 196 - 14/2013 сесії

УІ скликання Купської сільської ради

Від 09.01.2013 р.


СПИСОК
громадян – власників сертифікатів на земельну частку (пай), яким виділяються земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колишнього КСП «Купський» в межах с. Купка Купської сільської ради Глибоцького району

п/пПрізвище, ім*я по

батькові

Місце проживання


Номер та серія

сертифікату


Розмір земельної частки (паю) га

Всього


в тому числі

ріллябаг.

нас.інші

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Бічер Домніка Георгіївна

с. Купка

ЧВ №0084757

0,5492

0,5492

-

-

2.

Бічер Георгій Васильович

с. Купка

ЧВ №0084908

0,5493

0,5493

-

-

3.

Опаєць Марія Іванівна

с. Купка

ЧВ №0084784

0,5493

0,5493

-

-

4.

Бічер Іван Васильович

с. Купка

ЧВ №0084929

0,1833

0,1833

-

-

5.

Бічер Георгій Васильович

с. Купка

ЧВ №0088719

0,1833

0,1833

-

-

6.

Майор Марія Василівна

с. Купка

ЧВ №0088720

0,1834

0,1834

-

-

7.

Цугуй Василь Миколайович

с. Купка

ЧВ №0151969

0,5500

0,5500

-

-

8.

Вебер Катерина Петрівна

с. Купка

ЧВ №01522490

0,5500

0,5500

-

-

9.

Ткачук Георгій Костянтинович

с. Купка

ЧВ №0152215

0,5461

0,5461

-

-

10.

Симинюк Минодора Василівна

с. Купка

ЧВ №0151881

0,5500

0,5500

-

-

11.

Ністор Олена Василівна

с. Купка

ЧВ №0152118

0,5500

0,5500

-

-

12.

Алергуш Віоріка Іванівна

с. Купка

ЧВ №0152145

0,5643

0,5643

-

-

13.

Луцу Ганна Миколаївна

с. Купка

ЧВ №0152019

0,5500

0,5500

-

-

14.

Болокан Георгій Васильович

с. Купка

ЧВ №0084873

0,5500

0,5500

-

-

15.

Василенюк Замфира Дмитрівна

с. Купка

ЧВ №0152085

0,5501

0,5501

-

-

16.

Бічер Аурел Васильович

с. Купка

ЧВ №0084825

0,5499

0,5499

-

-

17.

Броаска Катерина Григорівна

с. Купка

ЧВ №0084833

0,5500

0,5500

-

-

18.

Плеван Наталія Іванівна

с. Купка

ЧВ №0151929

0,5500

0,5500

-

-

19.

Чоботар Марія Григорівна

с. Купка

ЧВ №0152201

0,5500

0,5500

-

-

20.

Павлюк Василь Тодорович

с. Купка

ЧВ №0152254

0,5500

0,5500

-

-

21.

Дущак Олена Іванівна

с. Купка

ЧВ №0152112

0,5499

0,5499

-

-

22.

Дущак Георгій Томович

с. Купка

ЧВ №0152080

0,5500

0,5500

-

-

23.

Болокан Раду Георгійович

с. Купка

ЧВ №0084819

0,5500

0,5500

-

-

Секретар сільської ради Л.І.Товарницька

<< попередня сторінка   наступна сторінка >>