Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів пат «Альфа-Банк» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства 1 26.2kb.
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів... 1 58.62kb.
11 годині 00 хвилин чергових Загальних зборів акціонерів Публічного... 1 89.57kb.
Публічне акціонерне товариство дтек пем-енерговугілля 1 54.25kb.
Публічне акціонерне товариство «дтек павлоградвугілля» Код за єдрпоу... 1 42.39kb.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 1 60.56kb.
Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах... 1 165.53kb.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 1 41.51kb.
Інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів пат... 1 38.88kb.
Порядок денний : Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 1 37.99kb.
Інформація щодо підсумків голосування з питань порядку денного 1 147.63kb.
Рішення №1084 Про заходи щодо покращання діяльності органів внутрішніх... 1 30.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів пат «Альфа-Банк» - сторінка №1/1
Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 14-30 годині в приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (каб. № 2-19 г) за адресою: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6.
Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк»:


  1. Призначення лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

  2. Затвердження звіту про основні напрямки діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2012 році й визначення основних напрямків діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2013 році.

  3. Затвердження результатів діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2012 році.

  4. Затвердження звіту й висновків Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2012 році.

  5. Затвердження звіту й висновків Правління за результатами діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2012 році.

  6. Затвердження звіту й висновків Спостережної Ради за результатами діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2012 році.

  7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2012 році.

  8. Розподіл прибутків й збитків ПАТ “Альфа-Банк ” за 2012 рік.

  9. Призначення Ревізійної комісії ПАТ “Альфа-Банк ”.Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Альфа–Банк» за 2011-2012 роки (тис. грн.)


Найменування показника 

період 

звітний  2012рік

попередній  2011 рік

Усього активів  

25 588 815

  27 964 574

Основні засоби  

412 555

  333 104

Довгострокові фінансові інвестиції  

13 508 860

 12 781 583 

Запаси 

58

  398

Сумарна дебіторська заборгованість  

171 538

  311 224

Грошові кошти та їх еквіваленти 

5 476 573

5 693 256

Нерозподілений прибуток 

36 251

  17 454

Власний капітал 

4 099 882

  4 075 070

Статутний капітал 

4 639 121

  4 639 121

Довгострокові зобов'язання 

5 956 396

  10 573 979

Поточні зобов'язання 

15 532 537

  13 315 525

Чистий прибуток (збиток) 

36 251

  17 454

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 094 907

  912 252

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5 355

  4 839

Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 29 квітня 2013 року з 14-10 до 14-30 у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (каб. № 2-19 г).

Акціонерам для реєстрації необхідно мати документ, що засвідчує особу, належним чином оформлену довіреність (для представників акціонерів).

Перелік акціонерів, яких необхідно повідомити про скликання Загальних зборів акціонерів, складений на 15.03.2013 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 23.04.2013 року.Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішення на Загальних зборах акціонерів можна в робочі дні з 9.00 до 18.00 в приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (каб. № 2-19 г) за адресою: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6. Відповідальний співробітник за надання необхідних матеріалів – Ружанський Олександр.