Порядок прийому громадян в Оратівському районному управлінні юстиції - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №8а/12 Про затвердження Порядку особистого прийому громадян... 1 34.54kb.
Наказ №16/39 Про затвердження Графіків особистого прийому громадян... 1 38.1kb.
Інструкція з діловодства в Зіньківському районному управлінні юстиції 6 926.02kb.
Затверджено наказ Оратівського районного управління юстиції Вінницької... 4 1143.9kb.
Наказ №42 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання... 1 152.61kb.
Затверджено наказ Головного управління юстиції у Київській області... 1 65.92kb.
Наказ №41 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову... 1 24.93kb.
Наказ №7 (додається) 1 37.52kb.
Порядок особистого прийому громадян начальником управління, начальниками... 1 39.95kb.
Наказ №17 Про затвердження Порядку особистого прийому громадян начальником... 1 84.75kb.
Наказ №479 Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень... 1 18.94kb.
Порядок особистого прийому громадян начальником управління, начальниками... 1 39.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Порядок прийому громадян в Оратівському районному управлінні юстиції - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Оратівського районного управління юстиції

від 18 травня 2013 року № 38

Порядок прийому громадян в Оратівському районному управлінні юстиції


  1. Загальні положення

Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян посадовими особами Оратівського районного управління юстиції Вінницької області.

Посадові особи управління, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», указом Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян є реалізація положень Закону України від 02.10.1996 р. № 393 „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”; сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до управління юстиції, відповідно до чинного законодавства.

Прийом громадян в Оратівському районному управлінні юстиції Вінницької області проводиться щоденно з 9.00 до 18.00 години за адресою: смт.Оратів, вул. Леніна 107.
2. Організація особистого прийому громадян
У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

- жінки, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня»;

- інваліди Великої Вітчизняної війни;

- Герої соціалістичної праці;

- Герої Радянського Союзу;

- Герої України.


Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, що потребують соціального захисту та підтримки.

У особистому прийомі може бути відмовлено на таких підставах:

- повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до Управління для розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;

- звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження кого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках із такими і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції управління юстиції, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації доцільно звернутися, і по змозі сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних відділів Управління або одержувати від них необхідну інформацію.

Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Управління, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по змозі сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до відділу з організаційних питань для реєстрації. Спеціалісти Управління, яким подається на розгляд звернення з особистого прийому, зобов’язані у встановлені законом строки направляти заявникам відповіді та повідомляти про результати розгляду звернення відділ з організаційних питань, який здійснює контроль за дотриманням термінів виконання рішень посадових осіб.

Посадові особи управління несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень.

Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється безпосередньо начальником Оратівського районного управління юстиції Вінницької області.

Посадова особа зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку управління юстиції та визначеного графіком часу.

За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов’язки.

У прийомі громадян можуть брати участь її представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку.

Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

У разі необхідності, посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами ст. 5 Закону України „Про звернення громадян” може бути підставою для відмови в особистому прийомі.
  1. Відповідальність посадових осіб


Посадові особи Оратівського районного управління юстиції Вінницької області несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їхніх звернень.