Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий... 1 111.26kb.
Наказ №55 Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу... 1 23.14kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від № положення... 1 53.82kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від № порядок... 1 65.76kb.
Про затвердження плану заходів з організації підвищення кваліфікації... 1 77.58kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 163.5kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 35.36kb.
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий... 1 131.16kb.
Методичні рекомендації щодо проведення щорічного Всеукраїнського... 1 331.54kb.
Рішенням організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського... 1 73.79kb.
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
Постанова №1850-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 54.48kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2007 р. N 1152

ПОРЯДОК

проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

1. Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Конкурс).

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

створення умов для кар'єрного зростання державних службовців;

залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади;

сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;

вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;

виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

4. Конкурс проводиться у три тури:

перший - березень-квітень;

другий - травень-червень;

третій - вересень-жовтень.

5. Конкурс проводиться серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

"Кращий керівник" (беруть участь керівники структурних підрозділів);

"Кращий спеціаліст" (беруть участь спеціалісти).

6. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об'єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю. План проведення інформаційної кампанії затверджується головою Організаційного комітету з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Організаційний комітет).

7. Для проведення Конкурсу утворюються:

2

державними органами - організаційні комітети з проведення першого туру Конкурсу, які очолюють керівники (заступники керівника) державного органу;головою Організаційного комітету - організаційний комітет з проведення другого туру Конкурсу між Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, іншими державними органами, який очолює Начальник Головдержслужби;

заступником голови Організаційного комітету - організаційні комітети з проведення другого туру Конкурсу між Секретаріатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, які очолюють керівники територіальних органів Головдержслужби;

Кабінетом Міністрів України - Організаційний комітет з проведення третього туру Конкурсу, який очолює Міністр Кабінету Міністрів України.

До складу організаційних комітетів можуть входити представники громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

8. Організаційний комітет розробляє та затверджує щороку в січні порядок проведення Конкурсу на поточний рік.

9. Кожне виконане завдання учасниками усіх турів оцінюється за п'ятибальною шкалою.

10. Результати кожного туру Конкурсу оформляються протоколом, який підписує голова та члени відповідного організаційного комітету.

11. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до II - VII категорії посад і мають стаж державної служби:

у номінації "Кращий керівник" - загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

у номінації "Кращий спеціаліст" - загальний стаж державної служби не менш як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

12. Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) у номінації "Кращий керівник":

рівень професійності, якості лідера;

здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

комунікабельність, використання сучасних методів управління;

ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу підпорядкованого структурного підрозділу;

рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами;

оцінка роботи керівника споживачами послуг;

роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу;

ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

2) у номінації "Кращий спеціаліст" - рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп'ютером, наявність внесених

3

пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу (органу), роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу (органу), рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.13. Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

заяву про участь;

копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;

інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

14. Організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу на підставі поданих документів приймає рішення щодо участі державних службовців у Конкурсі, яке оформляється протоколом за підписом голови та секретаря організаційного комітету, про що інформує державних службовців або надсилає їм обґрунтовану відмову.

15. За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця;

виконання практичних завдань:

складення ділового документа;

володіння персональним комп'ютером.

16. Переможці першого туру Конкурсу за поданням організаційного комітету з проведення першого туру Конкурсу беруть участь у другому турі.

Копії всіх документів переможців першого туру надсилаються до організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу:

від Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів - до Головдержслужби;

від Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій - до територіальних органів Головдержслужби.

17. За умовами другого туру Конкурсу передбачається:

проведення співбесіди з питань державного управління;

виконання практичних завдань з питань службової етики та етикету;

підготовка та здійснення публічного виступу у рамках засідань за круглим столом з тематики, яка доводиться до відома учасників за 15 днів до його проведення.

18. Переможці другого туру Конкурсу за поданням організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу беруть участь у третьому турі.

Копії всіх документів переможців другого туру надсилаються до Організаційного комітету.

19. Учасники третього туру за місяць до початку Конкурсу подають Організаційному комітетові творчу роботу згідно із запропонованою тематикою для проведення її попередньої експертної оцінки.

4

20. Під час третього туру Конкурсу проводиться:захист творчої роботи;

ділова гра;

презентація учасника.

21. Після проведення третього туру Організаційний комітет шляхом простого голосування визначає переможців та лауреатів.

Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

22. Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломом переможця та грошовою винагородою в сумі 10 тис. гривень.

23. Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються:

за друге місце - дипломом лауреата та грошовою винагородою в сумі 5 тис. гривень;

за третє та четверте місця - пам'ятними листами учасників Конкурсу.

24. Переможці та лауреати Конкурсу:

користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі "Державне управління";

рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;

рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.

25. Організаційним комітетом вносяться пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

26. Організаційні комітети з проведення першого та другого туру Конкурсу у межах своїх повноважень приймають рішення щодо відзначення переможців турів.

27. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.

28. Досвід роботи переможців та лауреатів Конкурсу узагальнюється Головдержслужбою, поширюється серед державних органів.

29. Головдержслужба інформує Кабінет Міністрів України про результати проведення Конкурсу, створює та веде базу даних учасників.

30. Результати Конкурсу оприлюднюються у журналі "Вісник державної служби України" та висвітлюються в інших засобах масової інформації.

31. Інформаційні матеріали про учасників Конкурсу, його проведення, фотографії переможців та лауреатів розміщуються на офіційних веб-сайтах Головдержслужби та її територіальних органів.32. Узагальнені матеріали щодо проведення Конкурсу видаються окремою брошурою не пізніше ніж у лютому наступного року.

______________________________________