Постанова № ­­­­­­­272-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 27. 09. 2011 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова №4-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 78.68kb.
Постанова №272-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 82.51kb.
Постанова №198-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 51.23kb.
Постанова №348-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 58.87kb.
Постанова №187-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 45.11kb.
Постанова №254-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 63.64kb.
Постанова №241-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 63.22kb.
Постанова №145-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 61.5kb.
Постанова № ­­­­234-зп про накладення санкції за правопорушення на... 1 60.21kb.
Постанова №242-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 62.86kb.
Постанова №240-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 61.68kb.
Постанова №297-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 42.51kb.
Розпорядження від 06 червня 2012 року №277 Про внесення змін до районного... 1 103.72kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Постанова № ­­­­­­­272-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних - сторінка №1/1


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

вул. 12 Квітня, будинок 1, м. Запоріжжя, 69037

телефон/ факс: (061) 224-03-31; e-mail: tu@zp.ssmsc.gov.ua


ПОСТАНОВА № ­­­­­­­272-ЗП

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів
м. Запоріжжя 27.09.2011
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Здоронок Галина Іванівна, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та Рішення Державної косімії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 №1084, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відкритого акціонерного товариства “Завод “Львівсільмаш” (скорочене найменування: ВАТ “Завод “Львівсільмаш”, місцезнаходження: 69035 м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, р/р №26005093550601 в ЛФ АТ “Брокбізнесбанк”, МФО 325774, код ЄДРПОУ: 05786134, тел/факс (032) 238-40-00), в присутності представника товариства Горобченка Віктора Валерійовича, який діє за довіреністю від 01.05.2011, та провідного спеціаліста відділу корпоративних фінансів та звітності Фролова Максима Петровича,
В С Т А Н О В И Л А:
На підставі розгляду регулярної (річної) інформації за 2010 рік, наданої до Запорізького територіального управління ДКЦПФР 25.05.2011 вх.№2299/01.4, було виявлено факт порушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Завод “Львівсільмаш” (далі - товариство), а саме:

Згідно даних, наведених в формі річного звіту ВАТ “Завод “Львівсільмаш” за 2010 рік “Інформація щодо вартості чистих активів емітента” вартість чистих активів ВАТ “Завод “Львівсільмаш” станом на 31.12.2010 року становила від’ємне значення 11180,0 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу товариства станом на 31.12.2010 складав 19496,0 тис. грн. Отже, розмір чистих активів ВАТ “Завод “Львівсільмаш” на кінець звітного 2010 року був менший від розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату. Товариство не здійснило дій передбачених вимогами ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.

За цим фактом в.о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко У.В. 31.08.2011 порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства.

08.09.2011 Блажко У.В. складено акт № 254-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Завод “Львівсільмаш”. Дане правопорушення скоєно вперше.

Для підписання акта про правопорушення та надання пояснень з’явився представник товариства Єніна Олена Григорівна, яка діє на підставі довіреності від 10.08.2011. Акт 254-ЗП було видано особисто під розпис представнику товариства.

13.09.2011 в. о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко У.В. призначено розгляд справи у відношенні товариства на 27.09.2011, про що винесено постанову. Товариство повідомлено своєчасно про дату розгляду справи, що підтверджується поштовою квитанцією та реєстром відправленої рекомендованої кореспонденції від 13.09.2011.

На розгляд справи з’явився представник товариства Горобченко Віктор Валерійович, який діє за довіреністю від 01.05.2011.

Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.

Згідно даних, наведених в формі річного звіту ВАТ “Завод “Львівсільмаш” за 2010 рік “Інформація щодо вартості чистих активів емітента” вартість чистих активів ВАТ “Завод “Львівсільмаш” станом на 31.12.2010 року становила від’ємне значення 11180,0 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу товариства станом на 31.12.2010 складав 19496,0 тис. грн. Отже, розмір чистих активів ВАТ “Завод “Львівсільмаш” на кінець звітного 2010 року був менший від розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату. Товариство не здійснило дій передбачених вимогами ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Відповідно до пояснень, наданих листом від 08.09.2011 № 08/08/1 (вх. № 3607/03 від 08.09.2011) представником товариства за довіреністю Єніною О.Г., ВАТ “Завод “Львівсільмаш” повідомляє, що товариством було погашено в повному обсязі заборгованості по заробітній платі перед працівниками та здійснюється перерахування коштів в рахунок погашення заборгованості перед Пенсійним фондом. З метою вирішення проблеми збиткової діяльності товариства, запроваджується ряд заходів спрямованих на підвищення технічного, організаційного, планово-економічного характеру. Таким чином, на даний час нинішнім керівництвом заводу створено передумови для виведення підприємства з кризи та вирішення проблеми збитковості виробництва, в зв’язку з цим питання збільшення вартості чистих активів ВАТ “Завод “Львівсільмаш” по відношенню до розміру його статутного капіталу до цього часу не могло бути вирішене. У зв’язку із стабілізацією діяльності підприємства в найближчий час буде вжито ряд заходів з метою збільшення вартості чистих активів ВАТ “Завод “Львівсільмаш”.

Відповідно до ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Отже, законодавець зобов’язує товариство або зменшити розмір статутного капіталу, або, якщо це неможливо, ліквідуватися.

Таким чином, ВАТ “Завод “Львівсільмаш” не здійснило дій, передбачених вимогами ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96р., зі змінами, внесеними Законом України від 06.09.2005р. № 2804-ІV, п. 1.13 р. XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272,


П О С Т А Н О В И Л А:
За порушення законодавства про цінні папери винести відкритому акціонерному товариству “Завод “Львівсільмаш” попередження.

Постанова набирає чинності з моменту її винесення.

Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.


Начальник управління Г.І. Здоронок