Постанова №118-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Львів 30 серпня 2011 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова №1785-ку про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 32.67kb.
Постанова №1755 -ку про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 31.33kb.
Постанова №145-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 48.74kb.
Постанова №129 -лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 44.6kb.
Постанова №134-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 46.94kb.
Постанова №097лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 42.19kb.
Постанова №252-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 52.65kb.
Постанова №271-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 52.27kb.
Постанова №013-зх-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 54.83kb.
Постанова №012-зх-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 57.35kb.
Постанова №011-зх-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 55.82kb.
Ми є діти українські, Хлопці та дівчата 1 34.33kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Постанова №118-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - сторінка №1/1


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №118-ЛВ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м.Львів 30 серпня 2011 року
Я, уповноважена особа Комісії – начальник Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Савицька Діана Ігорівна , розглянувши у присутності:

Якубович Марії Андріївни – начальника відділу роботи з емітентами та професійними учасниками ринку цінних паперів;

Бойка Степана Михайловича - голови правління ВАТ «Управління механізації №1»,

у відношенні ВАТ "Управління механізації №1" (місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул.. Польова, 46; засоби зв`язку: тел. 294-03-92; р/р 26007301410786 у ПАТ "Промінвестбанк" м. Львів; МФО 325633; код ЄДРПОУ01272172; керівник Бойко Степан Михайлович)


в с т а н о в и л а :

Під час аналізу бази даних Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено, що товариством порушено вимоги ч.1 ст. 39, ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV та пункту 1 глави 7 розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року №97/13364 (зі змінами), оскільки ВАТ "Управління механізації №1", як емітентом цінних паперів не розкрито у терміни, передбачені законодавством, регулярну інформацію за 2010 рік

Щодо викладених вище обставин необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-ІV регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).

Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України,Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Строки, порядок та форми розкриття регулярної інформації про емітента встановлено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у «Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за №97/13364 (надалі «Положення №1591»).

Відповідно до пункту 1 Глави 7 розділу V «Положення №1591», розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії річної інформації емітентами здійснюється у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Проте, всупереч вищезазначеним вимогам законодавства ВАТ "Управління механізації №1" розміщено річну інформації за 2010 рік у загальнодоступній інформаційній базі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку несвоєчасно – 19.05.2011 р.

Факт вчинення цього правопорушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №118-ЛВ від 15 серпня 2011 року та іншими наявними у справі доказами.

Таким чином, порушивши вимоги законодавства України про цінні папери щодо розміщення інформації, розміщення якої у встановлені терміни передбачене законодавством України, ВАТ "Управління механізації №1" – як учасник ринку цінних паперів вчинило правопорушення на ринку цінних паперів, відповідальність за яке передбачено п.6 ч.1 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Пом`якшуюча та обтяжуюча відповідальність обставина – відсутні.

Враховуючи вищенаведене, на підставі статей 8, 11 і 12 Закону України "Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні" та керуючись п.1, 3 розділу VII та п.1.3 розділу XVII "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року №2272 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за №120/14811),


П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. За нерозміщення інформації у загальнодоступній базі даних Комісії застосувати до ВАТ "Управління механізації №1" штрафну санкцію у розмірі 10 (десять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дану постанову направити ВАТ "Управління механізації №1".

Постанова може бути оскаржене протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством України порядку.Уповноважена особа Комісії Д.Савицька
Постанову мені оголошено "_____"_______________2011 року.

З правами особи, до якої застосована санкція, ознайомлений.

Керівник (представник)

ВАТ "Управління механізації №1"__________________(____________________)