Постанова 22 березня 2012 року №53 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова іменем україни 6 березня 2012 року 1 47.87kb.
Постанова іменем україни 20 березня 2012 року 1 128.47kb.
Постанова іменем україни 13 березня 2012 року м. Київ 1 76.77kb.
Постанова іменем україни 6 березня 2012 року м. Київ 1 45.17kb.
Постанова іменем україни 28 березня 2012 року м. Вінниця 1 160.66kb.
Постанова іменем україни 14 листопада 2012 року м. Київ 1 348.73kb.
Постанова №196-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 30.67kb.
Постанова №203-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 34.62kb.
Постанова №257-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 33.74kb.
Постанова №333-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.43kb.
Постанова №239-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.56kb.
Постанова №230-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 41.95kb.
Рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської... 1 112.45kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Постанова 22 березня 2012 року №53 - сторінка №1/1


УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
22 березня 2012 року № 53
Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій з виборів народних депутатів України
та штампа "Вибув"

З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про вибори народних депутатів України в частині, що стосується виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій та штампа "Вибув", відповідно до частин п’ятої, шостої статті 25, пунктів 2, 6, 14 частини другої статті 30, пункту 11 частини другої статті 31, частини восьмої статті 81, частини сьомої статті 115 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1, 8, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій з виборів народних депутатів України та штампа "Вибув" (додаток 1).
2. Встановити форми:
акта про передачу печатки окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України (додаток 2);
акта про передачу печаток дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць (додаток 3);
акта про передачу штампа "Вибув" дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць (додаток 4);
відомості про передачу печаток дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України окружною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць (додаток 5);
відомості про передачу штампа "Вибув" окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць (додаток 6);
акта про передачу печатки дільничної виборчої комісії звичайної та спеціальної виборчої дільниці та штампа "Вибув" окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України (додаток 7);
акта про приймання – передачу окружною виборчою комісією на зберігання печаток окружної та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та штампа "Вибув" до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (додаток 8);
акта про приймання – передачу на зберігання печатки дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України закордонної виборчої дільниці та штампа "Вибув" (додаток 9);
акта про передачу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування печаток виборчих комісій з виборів народних депутатів України та штампа "Вибув" окружній виборчій комісії (додаток 10).
3. Встановити, що печатки окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, які були виготовлені не за зразками, передбаченими постановою Центральної виборчої комісії від 22 березня
2012 року № 52 "Про зразки та опис печаток, вивісок окружної і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України", та залишилися на зберіганні у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, підлягають знищенню.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 8 травня 2008 року № 22 "Про Роз’яснення щодо виготовлення, зберігання та знищення печаток виборчих комісій і штампів" у частині, що стосується порядку виготовлення, зберігання та знищення печаток окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.
5. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення.

Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 березня 2012 року № 53


ПОРЯДОК

виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій з виборів народних депутатів України

та штампа "Вибув"
Цей Порядок розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) щодо порядку зберігання та використання печаток окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі відповідно – окружна виборча комісія, дільнична виборча комісія, вибори депутатів).

  1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення печаток окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та штампа "Вибув" для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць.

  2. Окружна виборча комісія забезпечує виготовлення печаток дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць та штампа "Вибув" для цих комісій.

  3. Печатки виборчих комісій виготовляються на замовлення відповідних виборчих комісій спеціалізованими підприємствами (штемпельно-граверними майстернями) за зразками, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 22 березня 2012 року № 52.

  4. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день після прийняття рішення про утворення окружних виборчих комісій передає їм відповідні печатки через представників Державного підприємства спеціального зв’язку, про що складається акт у двох примірниках (додаток 2), один з яких залишається у відповідній окружній виборчій комісії, інший – передається до Центральної виборчої комісії.

  5. Печатки дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць передаються Центральною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України не пізніш як на другий день після прийняття рішення про утворення зазначених виборчих комісій, про що складається акт (додаток 3).

Штампи "Вибув" передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України одночасно з виборчими бюлетенями, про що складається акт (додаток 4).

6. Окружна виборча комісія передає відповідним дільничним виборчим комісіям їх печатки не пізніш як на третій день після дня прийняття свого рішення про утворення в межах відповідного одномандатного виборчого округу зазначених дільничних виборчих комісій. Про передачу печаток дільничних виборчих комісій голова (заступник голови, секретар) окружної виборчої комісії складає відомість (додаток 5).

7. Окружні виборчі комісії не пізніш як за сім днів до дня голосування забезпечують виготовлення штампів "Вибув" з розрахунку по одному штампу для кожної дільничної виборчої комісії виборчої дільниці в межах відповідного одномандатного виборчого округу.

Виготовлені штампи зберігаються в окружній виборчій комісії із дотриманням затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від


15 вересня 2010 року № 350 Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдуму.

У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про внесення змін до виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України голова (заступник голови, секретар) окружної виборчої комісії разом із зазначеним рішенням передає штампи "Вибув" дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць, про що складається відомість (додаток 6).

8. Не пізніш як через п’ять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць передають власні печатки та штамп "Вибув" до окружної виборчої комісії, що їх утворила.

Не пізніш як через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів окружні виборчі комісії передають власні печатки, печатки дільничних виборчих комісій та штампи "Вибув" на зберігання до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Не пізніш як через п’ять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць передають печатки та штампи "Вибув" через Міністерство закордонних справ України на зберігання до Центральної виборчої комісії.

9. Про передачу печаток виборчих комісій та штампів "Вибув" на зберігання складаються відповідні акти у двох примірниках (додатки 7 – 9), один з яких залишається у місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, Міністерстві закордонних справ України, інший – передається відповідною виборчою комісією, Міністерством закордонних справ України до Центральної виборчої комісії.

10. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити збереження переданих їм на зберігання печаток і штампів.

11. Про втрату (пошкодження тощо) печатки голова відповідної виборчої комісії або особа, яка відповідно до Закону здійснює його повноваження, невідкладно повідомляє комісію, яка забезпечила виготовлення печатки.

Нові печатка та штамп "Вибув" на заміну втрачених (пошкоджених тощо) виготовляються відповідно до пунктів 1 – 3 цього Порядку, в межах кошторисів видатків на підготовку та проведення відповідних виборів.

12. У разі проведення чергових, позачергових, повторних або проміжних виборів депутатів Центральна виборча комісія через Міністерство закордонних справ України, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування передає печатки виборчих комісій, штампи "Вибув" у строки, встановлені пунктами 4, 5 цього Порядку, відповідно дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць та окружним виборчим комісіям, про що складається акт за формою згідно з додатком 10.

Окружна виборча комісія передає печатки відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку та строки, встановлені пунктом 6 цього Порядку.

Після офіційного оприлюднення результатів чергових, позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів виборчі комісії зобов’язані повернути (передати) печатки та штамп "Вибув" на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Центральної виборчої комісії через Міністерство закордонних справ України.

13. Окружні та дільничні виборчі комісії з виборів депутатів використовують свої печатки у випадках та порядку, встановлених Законом.

14. Голови виборчих комісій, а у разі їх відсутності – особи, які відповідно до Закону здійснюють їх повноваження, зобов’язані забезпечити збереження печаток виборчих комісій та штампів. У разі неправомірного використання печаток, штампів зазначені особи несуть встановлену законодавством відповідальність.Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 березня 2012 року № 53

____________________________________________________(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)
АКТ

про передачу печатки окружної виборчої комісії

з виборів народних депутатів України


"___" ____________ 20____ року(дата складання)
(місце складання)

Центральна виборча комісія через __________________________________________(назва відповідного обласного,

_____________________________________________________________________________Кримського республіканського вузлів спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку)

передала, а голова1 ___________________________ окружної виборчої комісії з виборів(заступник голови, секретар)

народних депутатів України одномандатного виборчого округу № ___ _______________________________________ отримав (ла) печатку окружної виборчої


(прізвище, ініціали)

комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого


округу № ___, про що складено цей акт.


Представник

_______________________________________(назва відповідного обласного, Кримського республіканського

_______________________________________вузла спеціального зв’язку

_______________________________________Державного підприємства спеціального зв’язку)

_______________________________________(найменування посади)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

МП


Голова (заступник голови, секретар)

окружної виборчої комісії

одномандатного виборчого округу № ___


(підпис) (прізвище та ініціал)

МП


Представник

Центральної виборчої комісії

________________________________________ (найменування посади)
(підпис)

(прізвище, ініціали)

МП
Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
____________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)
АКТ

про передачу печаток дільничних виборчих комісій

з виборів народних депутатів України

закордонних виборчих дільниць


"___" ____________ 20____ року(дата складання)
(місце складання)

Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць через уповноваженого представника Міністерства закордонних справ України _______________________, _______________________________________________,(прізвище, ініціали) (найменування посади)
печатки дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць у кількості ____________________________
(цифрами)

________________________________________________, про що складено цей акт.(прописом)


Представник

Центральної виборчої комісії


________________________________________

(найменування посади)

________________________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

МП


Представник

Міністерства закордонних справ України


________________________________________

(найменування посади)

________________________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

МП

Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
____________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)
АКТ

про передачу штампа "Вибув"

дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України

закордонних виборчих дільниць


"___" ____________ 20____ року(дата складання)
(місце складання)

Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим


комісіям з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць з № ___ до № ___ через уповноваженого представника Міністерства закордонних справ України _____________________, ____________________________________,

(прізвище, ініціали) (найменування посади)
штамп "Вибув" у кількості _____________ __________________________________,

(цифрами) (прописом)

про що складено цей акт.

Представник

Центральної виборчої комісії


________________________________________

(найменування посади)

________________________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

МП


Представник

Міністерства закордонних справ України


________________________________________

(найменування посади)

________________________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

МП

Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 5

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ

про передачу печаток дільничних виборчих комісій

окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць

"___" ______________ 20__ року(дата складання)
(місце складання)

Голова (заступник голови, секретар) окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №____ передав (ла) головам* (заступникам голів, секретарям) дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України звичайних та спеціальних виборчих дільниць відповідного одномандатного виборчого округу печатки дільничних виборчих комісій, а саме:

з/п


Дільнична виборча комісія виборчої дільниці №

Прізвище та ініціали голови (заступника голови, секретаря), який отримав печатку

Підпис голови (заступника голови, секретаря), який отримав печаткуГолова (заступник голови, секретар)
окружної виборчої комісії

(підпис)
(прізвище, ініціали)МП


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Додаток 6

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ

про передачу штампа "Вибув" окружною виборчою комісією

з виборів народних депутатів України дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць

"___" ______________ 20__ року(дата складання)
(місце складання)

Голова (заступник голови, секретар) окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №____ передав (ла) головам* (заступникам голів, секретарям) дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України звичайних та спеціальних виборчих дільниць відповідного одномандатного виборчого округу штамп "Вибув"**, а саме:

з/п


Дільнична виборча комісія виборчої дільниці №

Прізвище та ініціали голови (заступника голови, секретаря), який отримав печатку

Підпис голови (заступника голови, секретаря), який отримав печатку
Голова (заступник голови, секретар)
окружної виборчої комісії

(підпис)
(прізвище, ініціали)МП
Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Додаток 7

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
____________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)
АКТ

про передачу печатки дільничної виборчої комісії

звичайної та спеціальної виборчої дільниці

та штампа "Вибув" окружній виборчій комісії

з виборів народних депутатів України"___" ____________ 20____ року(дата складання)
(місце складання)

Голова (заступник голови, секретар) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України _________________________ виборчої дільниці № ___(звичайної/спеціальної)

передав (ла) окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № ____ печатку та штамп "Вибув", про що складено цей акт.
Голова (заступник голови, секретар)

дільничної виборчої комісії

виборчої дільниці № ___

Голова (заступник голови, секретар)

окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № ___
(підпис)
(прізвище, ініціали)
(підпис)
(прізвище, ініціали)
МП


МП
Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Додаток 8

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
____________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)
АКТ

про приймання – передачу окружною виборчою комісією

на зберігання печаток окружної та дільничних виборчих комісій

з виборів народних депутатів України та штампа "Вибув"

до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування


"___" ____________ 20____ року(дата складання)
(місце складання)

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № ____ передала, а представник _______________________________________________________________________(повна назва органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, місце його розташування)

_______________________________________________________________________(найменування посади, прізвище, ініціали)

прийняв на зберігання:
Назва

матеріальних цінностейКількість,

шт.


Усього

Печатка окружної виборчої комісіїПечатка дільничної виборчої комісіїШтамп "Вибув"


Представник

_______________________________________(назва органу виконавчої влади _______________________________________

або органу місцевого самоврядування)

______________________________________(найменування посади)
(підпис)

(прізвище, ініціали)

МП

Голова (заступник голови, секретар)

окружної виборчої комісії

одномандатного виборчого округу № ___(підпис) (прізвище та ініціал)

МП

СекретарЦентральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Додаток 9

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
____________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)
АКТ

про приймання – передачу на зберігання печатки

дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України

закордонної виборчої дільниці та штампа "Вибув"


"___" ____________ 20____ року(дата складання)
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України закордонної виборчої дільниці № _____ передала на зберігання Центральній виборчій комісії через уповноваженого представника Міністерства закордонних справ України _________________________, ________________________________,(прізвище, ініціали) (найменування посади)

печатку дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці №  _______, про що складено цей акт.

Голова (заступник голови, секретар)

дільничної виборчої комісії

закордонної виборчої дільниці № ___


(підпис)
(прізвище, ініціали)

МППредставник

Міністерства закордонних справ України(найменування посади)
(підпис)
(прізвище, ініціали)

МППредставник

Центральної виборчої комісії
(найменування посади)
(підпис)
(прізвище, ініціали)Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Додаток 10

до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2012 року № 53
____________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)
АКТ

про передачу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування печаток виборчих комісій з виборів народних

депутатів України та штампа "Вибув" окружній виборчій комісії


"___" ____________ 20____ року(дата складання)
(місце складання)

Представник_________________________________________________________(повна назва органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, місце його розташування)

_______________________________________________________________________(найменування посади, прізвище, ініціали)

передав, а голова (заступник голови, секретар) окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № _______ прийняв:
Назва

матеріальних цінностейКількість,

шт.


Усього

Печатка окружної виборчої комісіїПечатка дільничної виборчої комісіїШтамп "Вибув"


про що складено цей акт.Голова (заступник голови, секретар)

окружної виборчої комісії

одномандатного виборчого округу № ___

(підпис)
(прізвище та ініціал)


МП


Представник

_______________________________________(назва органу виконавчої влади _______________________________________

або органу місцевого самоврядування)

________________________________________(найменування посади)


(підпис)

(прізвище, ініціали)

МП
Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ


1У разі якщо посада голови окружної виборчої комісії є вакантною або невиконання з поважних причин ним своїх повноважень печатки отримує заступник голови комісії, а у разі його відсутності – секретар.