Постанова №230-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Львів 22 вересня 2011 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова №2040-цд-3-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 41.63kb.
Постанова №2060 -цд-1-е про накладення санкції за правопорушення... 1 29.25kb.
Постанова №2101-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 33.71kb.
Постанова №859-цд-4-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.64kb.
Постанова №823-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 41.9kb.
Постанова №883-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.38kb.
Постанова №872-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.95kb.
Постанова №874-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 41.91kb.
Постанова №1279-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 27.84kb.
Постанова №884-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.39kb.
Постанова №829-цд-4-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44.17kb.
Постанова №822-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.82kb.
Постанова №145-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 48.74kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Постанова №230-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - сторінка №1/1


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №230-ЛВ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м.Львів 22 вересня 2011 року
Я, уповноважена особа Комісії – начальник Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Савицька Діана Ігорівна, розглянувши у присутності:

  • Мартинів Руслани Зіновіївни – т.в.о. начальник відділу роботи з емітентами та професійними учасниками ринку цінних паперів;

  • Петрика Михайла Юрійовича – голови правління ВАТ "Рава-Руський хлібозавод",

матеріали справи Відкритого акціонерного товариства "Рава-Руський хлібозавод" (місцезнаходження: 80316, Львівcька обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. Героїв Дніпра, 28; засоби зв`язку: тел (03252) 4-39-45, 4-35-87; р/р 26003385116001 у ПАТ ЗГРУ КБ "Приватбанк" м. Рава-Руська; МФО 325644; код ЄДРПОУ20824750; керівник Петрик Михайло Юрійович),

в с т а н о в и л а :

Під час аналізу подання річних звітів емітентами цінних паперів до Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 12 серпня 2011 р. встановлено, що товариством порушено вимоги ч.1 ст. 39, ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV та пункту 1 глави 7 розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”(зі змінами), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року №97/13364, оскільки емітентом не опубліковано в офіційному друкованому виданні регулярну інформацію за 2010 рік.

Відповідно до абзацу 3 пункту 1 глави 7 розділу V Положення, опублікування в офіційному друкованому виданні здійснюється у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
Щодо викладених вище обставин необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, зобов`язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента у строки, встановлені законодавством.

Відповідно до п.1 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).

Згідно до п.6. ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» cтроки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.Строки , порядок та форма подання регулярної річної інформації емітента визначені в «Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за №97/133641 (далі «Положення»).

Відповідно до абзацу 3 пункту 1 Глави 7 розділу V надалі Положення, опублікування в офіційному друкованому виданні річної інформації емітентами здійснюється у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Всупереч вищезазначеним вимогам законодавства ВАТ "Рава-Руський хлібозавод" не опублікувало в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку річну інформацію за 2010 рік.

Факт вчинення цього правопорушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №230-ЛВ від 22 вересня 2011 року та іншими наявними у справі доказами.

Пом`якшуючі та обтяжуючі відповідальність обставини - відсутні.

Таким чином, порушивши вимоги законодавства України про цінні папери щодо опублікування інформації на фондовому ринку, опублікування якої у встановлені терміни передбачене законодавством України, ВАТ "Рава-Руський хлібозавод" – як учасник ринку цінних паперів вчинило правопорушення на ринку цінних паперів, відповідальність за яке передбачено п.5 ч.1 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Враховуючи вищенаведене, на підставі статті 8, ст. 11 і ст. 12 Закону України "Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.За неопублікування інформації застосувати до ВАТ "Рава-Руський хлібозавод" штрафну санкцію у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.Дану постанову направити ВАТ "Рава-Руський хлібозавод"

3. ВАТ "Рава-Руський хлібозавод":  1. протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови перерахувати суму штрафу в доходи Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" на рахунки, що відкриваються на ім`я територіальних органів Державного казначейства України по місцю знаходження платника;

  2. у 5-денний термін з моменту виконання постанови направити до Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м.Львів, пл.Міцкевича 8, ІІІ-ій поверх) разом із супровідним листом копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством України порядку.

Уповноважена особа Комісії Д.Савицька

Постанову мені оголошено "_____"_______________2011 року.

З правами особи, до якої застосована санкція, ознайомлений.

Керівник (представник)ВАТ "Рава-Руський хлібозавод" __________________ (________________________)