Повідомлення жовтоводська міська рада подає на обговорення проект регуляторного акту Про затвердження Положення про порядок визначен - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту 1 265.27kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту 1 52.08kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Вид та назва... 1 61.19kb.
Положення про порядок списання майна спільної власності територіальної... 1 40.87kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 1 20.38kb.
Україна чернівецька міська рада 30 сесія VІ скликання 1 152.56kb.
Звіт про базове відстеження регуляторного акту Вид регуляторного... 1 16.82kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 23.62kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 23.69kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту. 1 55.13kb.
Про затвердження Положення про порядок легалізації органів самоорганізації... 1 301.67kb.
Новоселиця профіль міста підготовлений Чернівецьким регіональним... 1 130.11kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення жовтоводська міська рада подає на обговорення проект регуляторного акту - сторінка №1/1
ПОВІДОМЛЕННЯ
Жовтоводська міська рада подає на обговорення проект регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області»

Додатки до рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області» розміщено на сайті міста в мережі Інтернет: Zhovtivody.dp.ua.Поштова та електронна адреса розробника:

Жовтоводська міська рада, вул. Петровського, 33, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл., тел. 2-35-28; е-mail: gvody@mail.ruТермін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження:

місяць з дня оприлюднення;Спосіб надання пропозицій та зауважень:

будь-яка форма.

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

( )
П Р О Е К Т

РІШЕННЯ
Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області
Керуючись Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у місті Жовті Води, Жовтоводська міська рада, -

В И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області (далі Положення), що додається.

2. Затвердити форму повідомлення про необхідність відшкодування збитків згідно з додатком 1 до Положення.

3. Затвердити форму договору про добровільне відшкодування збитків, спричинених власникам землі та землекористувачам згідно з додатком 2 до Положення.

4. Відповідно до пункту 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, підприємцями, установами та організаціями,посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території

5. Організаційному відділу виконавчого комітету міської ради оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації Жовтоводської міської ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань з питань містобудування, землекористування, комунальної власності (голова комісії - Чепрасов С.А.)

Міський голова А.В.КУЗЬМЕНКО

м. Жовті Води

«______»______________2013р.

№ _____________________

Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області (далі — Положення) визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим незаконним зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» № 284, та спрямовано на створення єдиних організаційно—правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у місті Жовті Води.

1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю.


1.4.Відшкодуванню підлягають:


вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;


вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень, посаджених на законних підставах;


вартість лісових і дерево—чагарникових насаджень;


вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд, споруджених згідно відповідного дозволу;


понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;


інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.


Неодержаний доход — це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.
2. Організація визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам

2.1. Визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам у місті Жовті Води здійснює комісія з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам (далі — Комісія), яка створюється за рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.


2.2. До складу Комісії включаються перший заступник міського голови, начальник управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради, представники відділу майнових та земельних відносин управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради, відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, фінансового управління Жовтоводської міської ради, відділу економіки та споживчого ринку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, юридичного відділу виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, Жовтоводського відділення Верхньодніпровської ОДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби, депутати Жовтоводської міської ради, представник територіального органу Державного агентства земельних ресурсів України, власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та фізичні особи, діями чи бездіяльністю яких спричинені збитки та які будуть їх відшкодовувати. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісій включаються також представники санітарно—епідеміологічних і природоохоронних органів.


2.3. До роботи Комісії можуть залучатися спеціалісти підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівником) для розгляду питань, що пов’язані з визначенням розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.


2.4. Комісія при здійсненні наданих цим Положенням повноважень керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» та іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно—правовими актами, рішеннями Жовтоводської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
3. Порядок підготовки та розгляд матеріалів по визначенню розміру збитків
3.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню розміру збитків здійснює відділ майнових та земельних відносин управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради.

3.2. На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:


— заява власника землі (уповноваженого ним органу, особи) або орендаря про визначення розміру збитків (у разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є територіальна громада міста в особі міської ради, її інтереси представляє перший заступник міського голови);


— рішення Жовтоводської міської ради про надання в оренду або поновлення договору оренди земельної ділянки (при наявності);


— документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (при наявності);


— документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше);


— акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства (при наявності);


— рішення Жовтоводської міської ради про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб;


— документація із землеустрою на земельну ділянку (при наявності);


— акт обстеження та визначення меж земельної ділянки;


— довідка державного податкового органу щодо справляння земельного податку чи орендної плати за землю;


— попередній розрахунок суми збитків, виконаний територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України (додаток 3);


— письмове повідомлення підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, яким нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;


— письмове повідомлення підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;


— інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб’єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.


3.3. Перелік матеріалів, які необхідно подати по кожному конкретному випадку визначення розміру збитків, визначається Комісією.


3.4. Комісія має право запросити інші документи.
4. Порядок визначення розміру збитків
4.1. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

4.2. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, або не оформлення у визначений рішенням міської ради час договору оренди або договору особистого строкового сервітуту, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою, згідно чинного законодавства.


4.3. У випадку не оформлення користування земельною ділянкою (договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту) та державної реєстрації згідно чинного законодавства вище зазначених документів з дня прийняття рішення Жовтоводської міської ради про надання в користування земельної ділянки або поновлення договору оренди чи особистого строкового сервітуту, права оренди земельної ділянки чи права сервітутного користування, збитки визначаються після закінчення двох місяців з дня прийняття такого рішення.


4.4. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку Жовтоводська міська рада могла би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків (з урахуванням чинної на той час нормативної грошової оцінки земель міста).


4.5. Витрати, понесені на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи визначаються на підставі документів, що підтверджують понесені користувачем витрати.


5. Порядок роботи комісії з визначення розміру збитків,заподіяних власникам землі та землекористувачам

5.1. Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організує голова Комісії в особі заступника міського голови, до повноважень якого віднесено вирішення питань у сфері земельних відносин.


5.2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більш ніж половина її членів.


5.3. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії шляхом відкритого голосування та вносяться до протоколу засідання, що підписується головою та секретарем Комісії.


5.4. Результати роботи Комісії оформлюються відповідними актами, що затверджуються рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради і в яких встановлюються розміри збитків по кожному суб’єкту окремо.


5.5. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.


5.6. Матеріали по визначенню розміру збитків розглядаються по кожному суб’єкту та об’єкту окремо.


5.7. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.


5.8. Головуючий доповідає матеріали по збитках та пропонує суб’єктам, з вини яких виникли збитки, надати відповідні пояснення.


5.9. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні комісії та особою, яка має відшкодувати збитки або її представником. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті.


5.10. Комісія має право:


— одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;


— звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.


5.11. Комісія проводить засідання по мірі необхідності.
6. Порядок відшкодування збитків
6.1. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок — після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.

В окремих випадках збитки відшкодовуються з розстроченням платежу за рішенням комісії відповідно до порядку та строків, передбачених договором про добровільне відшкодування збитків (додаток 2).


6.2. При вилученні (викупі) земельних ділянок до земель запасу збитки відшкодовує власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, Жовтоводська міська рада, яка прийняла рішення про вилучення (викуп) земель.


6.3. Після затвердження акта про визначення збитків рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради комісія у п’ятиденний термін направляє підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що заподіяли збитки, повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1).


6.4. У повідомленні зазначаються:


— результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;


— попередження про необхідність інформування осіб, яким спричинено збитки, у письмовій формі у 10—денний термін з дня отримання повідомлення про результати його розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.


6.5. Повідомлення підписується першим заступником міського голови та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом зі зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис. У разі відмови від одержання повідомлення особисто, складається акт про відмову у отриманні повідомлення із залученням двох свідків.


6.6. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди на добровільне відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків.


6.7. Договір про добровільне відшкодування збитків укладається між підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким заподіяно збитки з особами, що заподіяли збитки.


6.8. Договір про відшкодування збитків Жовтоводській міській раді підписується першим заступником міського голови, за погодженням з юридичним відділом Жовтоводської міської ради.


Невід’ємною частиною договору є:


— акт комісії про визначення збитків власнику землі або землекористувачу;


— рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі;


— документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків.


6.9. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, комісія передає матеріали щодо відшкодування збитків до юридичного відділу Жовтоводської міської ради для підготовки позову до прокуратури про примусове відшкодування збитків у судовому порядку.
7. Заключні положення
7.1. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Додаток 1


до Положення про порядок визначення та відшкодування збитків,

заподіяних власникам землі та землекористувачам

Назва юридичної особи, її юридична або фактична адреса П.І.Б. фізичної особи, її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

Повідомлення

На підставі Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води комісією з визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Вди, засідання якої відбулося ____________________, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені ___________________________________________________ (назва юридичної або фізичної особи, яка заподіяла збитки) _______________________________________________ (назва юридичної або фізичної особи, якій заподіяно збитки) та підлягають відшкодуванню у зв’язку з (зазначити необхідне)___________________________________________________ _________________________________________________________/вилученням (викупом), тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведенням їх у непридатний для використання стан, неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю/.

Земельна ділянка площею _________________ знаходиться за адресою _____________________________________________________________.

Акт про визначення збитків власнику землі (землекористувачу)  від __________________ № _______затверджений рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від  _________________ № ________.

Пропонуємо у 10—денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі першого заступника міського голови.

У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування збитків.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки вони стягуються у судовому порядку.

Додаток:


— копія Акта про визначення збитків власнику землі (землекористувачу) від ____________№______;

— копія рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від ___________ №_______.


Перший заступник міського голови


Додаток 2


до Положення про порядок визначення та відшкодування збитків,

заподіяних власникам землі та землекористувачамДоговір про добровільне відшкодування збитків, спричинених власникам землі та землекористувачам

м. Жовті Води «___»______20___р.

___________________________________________________________(назва підприємства, установи, організації, фізичної особи, яким спричинено збитки) в особі ___________________________________________________________________ (Юридична адреса: ____________________________________), в подальшому — Сторона 1, яка діє на підставі____________________________________________________________________ та _________________________________________________________ (назва підприємства, установи, організації, фізичної особи, яка спричинила збитки) в особі_________________________________________________ в подальшому — Сторона 2 (Юридична адреса___________________________________________________) уклали цей договір про наведене нижче:

1. Предмет договору

За цим договором Сторона 2 зобов’язана відшкодувати Стороні 1 збитки, завдані внаслідок (зазначити необхідне)_________________________________________________ _____________________________________________________________________________ /вилучення (викуп), тимчасове зайняття земельних ділянок, встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведення їх у непридатний для використання стан, неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю/, загальною площею ______, яка розташована за адресою ________________________, в період з__________до ________ та використовується для _________________________________________________________ .

2. Підстави для відшкодування збитків

Підставою для відшкодування збитків є Акт про визначення збитків власнику землі (землекористувачу) від ____________№______, затверджений рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від ____ №_______.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Сторона 2 зобов`язується в строк до ______сплатити Стороні 1 збитки в сумі_______грн.

3.2. Збитки сплачуються щомісячно (при відшкодуванні збитків з розстроченням платежу) у грошовій формі рівними сумами або наступним чином:

___________місяць ________грн.
___________місяць _________грн.
на наступний рахунок:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

3.3. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків у повному обсязі.

3.4. Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов’язку дотримуватись земельного законодавства.

4. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору


У разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.

5. Припинення дії договору

Дія договору припиняється в наступних випадках:

— закінчення строку, на який його було укладено,

— сплата збитків у повному обсязі.

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.

6.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

6.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід’ємними частинами.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

6.5. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий — у Сторони 2.

6.6. Невід`ємною частиною договору є:

— акт комісії про визначення збитків власникам землі (землекористувачам) від ___________________№ _________;

— рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власникам землі (землекористувачам) від ___________________ № _________;

— документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків від ______ № _____.

7. Реквізити Сторін

Сторона 1                             Сторона 2Додаток 3
до Положення про порядок визначення та відшкодування збитків,

заподіяних власникам землі та землекористувачамПопередній розрахунок суми збитків, спричинених власникам землі та землекористувачам
Аналіз впливу регуляторного акта

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» надаємо аналіз впливу регуляторного акту, а саме, проект рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області»:
  1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні",  "Про охорону земель", Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами повноваження щодо здійснення  контролю  за  визначенням та відшкодуванням збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води належать міській раді.

  Таким чином, з метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за визначенням та відшкодуванням збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води та недопущення суперечливих ситуацій при його здійсненні, стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, необхідно прийняти регуляторний акт – проект рішення міської ради "Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області ".  1. Ціль державного регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить установити єдиний чітко визначений порядок взаємодії між відділами виконкому міської ради, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при визначенні та відшкодуванні збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам у місті.

Якщо дана проблема не буде вирішена, це може негативно вплинути на забезпечення додержання органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання і громадянами земельного законодавства.

На теперішній час міською радою не прийнято жодного регуляторного акта, яким би встановлювався порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам органами місцевого самоврядування. Тому, зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів або внесення змін до них.

Метою цього регуляторного акта  є запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасне їх виявлення та усунення, визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам у місті.
  1. Прийнятні альтернативні способи досягнення цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

-    пропозицію відмови від уведення в дію запропонованого акта;

-    здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.

У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта не буде в повній мірі забезпечено реалізацію повноважень міської ради у відповідній сфері раціонального використання земель; запобігання порушенням законодавства у сфері використання земель, своєчасне виявлення таких  порушень  і  вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Вимоги чинного законодавства будуть виконані у разі затвердження міською радою Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області.


  1. Механізм регулювання

Розв’язання визначених проблем забезпечать наступні механізми та заходи:

- запровадження чітко визначеного порядку взаємодії між відділами виконкому міської ради, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам у місті;

- проведення відстежень результативності дії регуляторного акта.

Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам у місті, позитивно вплине на темпи економічного зростання, зниження соціального напруження у суспільстві.

  1. Обґрунтування можливості досягнення цілей

У разі затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області буде чітко встановлено порядок взаємодії між органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, правоохоронними та контролюючими органами.

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей вплине на витрати   населення та суб’єктів господарювання, пов’язані з виготовленням технічної землевпорядної документації, здійснення державної реєстрації договорів оренди землі, додаткових угод до них та державних актів на право власності на землю, але й надасть вигоди, а саме додаткові надходження до бюджету міста для направлення їх на поліпшення соціальних гарантій тієї ж територіальної громади місті.

Витрати органів місцевого самоврядування направлені на порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області.

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта можуть бути кількісно визначені, серед них: створення умов для економічного стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок, подальшого розвитку підприємництва в місті.6. Очікуваний результат

Регулювання впливає на інтереси кожної з трьох базових сфер: територіальної громади та суб’єктів господарювання, у власності або  користуванні яких знаходяться земельні ділянки; органів місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

 

Сфера

 інтересівВигоди

Витрати

Територіальна громада міста

Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок.

Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінан-сування міського господарства.Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою (у разі необхідності).

Суб’єкти господарювання

Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок.

Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінан-сування міського господарства.Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою (у разі необхідності).

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.

Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

Можливість спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства.


Державний та самоврядний  контроль за використанням земель на території міста при визначенні та відшкодуванні збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті. 

 7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям  урядом нормативних актів, до нього теж будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.
8. Показники результативності акту

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є кількість укладених договорів оренди землі, обсяг надходжень до міського бюджету від плати за землю при практичному застосуванні Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Жовті Води Дніпропетровської області.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Результативність дії цього регуляторного акта буде відстежуватися шляхом здійснення моніторингу за:

- кількістю оформлення нових і поновлення діючих договорів оренди земельних ділянок;

- сумою надходжень орендної плати за землю до міського бюджету.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії цього рішення.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта..
Міський голова А.В. Кузьменко