Повідомлення про оприлюднення проектів рішень та регуляторних актів сергіївської сільської ради Чернівецької області. Назва регулято - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів. Виконавчий... 3 848.21kb.
Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурний... 1 34.92kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту... 1 193.17kb.
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 73.8kb.
Перелік регуляторних актів облдержадміністрації, які за результатами... 1 359.06kb.
Рішення 11. 12. 2012 №791/24 м. Чернівці Про затвердження Плану діяльності... 1 24.31kb.
Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного... 1 39.45kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 42.71kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 40.94kb.
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 39.05kb.
Аналіз регуляторного впливу Назва регуляторного акта 1 40.21kb.
1755 Фізична особа-підприємець Мацуков Андрій Євгенович (м. 1 201.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення про оприлюднення проектів рішень та регуляторних актів сергіївської - сторінка №1/4
Регуляторні акти -02.11.2011р.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Сергіївської сільської ради Чернівецької області.

Назва регуляторного акта

1. Про Про затвердження Положення про надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду


Сергіївської сільської ради.
2. Про Про затвердження Положення про надходження
та використання податку з  власників  транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів
Сергіївської сільської ради

3.Про Про затвердження Положення про надходження та використання коштів фонду охорони та раціонального використання природних ресурсів Сергіївської сільської ради.


4. Про затвердження Положення про цільовий фонд.

5. Про затвердження Правил благоустрою щодо забезпечення чистоти і порядку на території Сергіївської сільської ради.Проект рішення

Додаток до рішення

Аналіз регуляторного впливуПоштова адреса розробника проекту

59107, Чернівецька область с.Сергії, вул.Головна,85 Сергіївська сільська рада, тел.2-43-17

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу

Проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу розміщено на веб-порталі в мережі Інтернет Сергіївської сільської ради

Термін та прийняття та спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань в місячний термін з дня опублікування за адресою: с.Сергії вул. Головна, 85 Сергіївська сільська рада, Путильського району Чернівецької області, тел.2-43-17ПРОЕКТ


УКРАЇНА

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія УІ скликання


РІШЕННЯ №
«______»_______________2011 р. с.Сергії

Про затвердження Положення про


надходження та використання коштів
бюджету розвитку спеціального фонду
Сергіївської сільської ради.

 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, ст.. 25,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада


         В И Р І Ш И Л А  :  1. Затвердити Положення про надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду Сергіївської сільської ради, що додається.

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.

Сергіївський сільський голова М.Маковійчук

Додаток

до рішення сесії сільської ради

6 скликання №

від. 2011 рокуПОЛОЖЕННЯ

про надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду Сергіївської сільської ради

Дане Положення розроблено з метою цільового направлення та використання бюджетних коштів спеціального фонду сільської ради, відповідно до ст.. 25,73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України .Перелік надходжень.

         Дохідна частина фонду формується за рахунок:
              1. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
          2. Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;
              3. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації);
              4. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм (проектів);
              5. Кошти від повернення кредитів, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним Кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;
              6. Місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному Бюджетним Кодексом та іншими законами України;
7.Кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням сільської ради.


Перелік видатків.

         До витрат бюджету розвитку селищного бюджету належать:


            1. Капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пунктами 2 - 15 частини другої статті 69 Бюджетного Кодексу надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів);
         2. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на:
             -соціально-економічний розвиток села;
           -виконання інвестиційних програм (проектів);

              - будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію , а також фінансування робіт по розробленню та проходженню експертизи проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства;


             
                          -збереження та розвиток історико-культурних місць села ;
             -розвиток дорожнього господарства;
            - придбання основного капіталу , основних засобів, що мають матеріальну форму і термін експлуатації яких перевищує 1 рік.

Сюди відносяться такі види товарів тривалого користування як нерухомі основні фонди ,в тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники,тощо .


             -інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.

         3. Бюджет розвитку сільського бюджету є складовою частиною спеціального фонду сільського бюджету.


         4. Кошти бюджету розвитку розподіляються за об'єктами за рішенням сільської ради при затвердженні сільського бюджету та при внесенні змін до нього. За об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються при затвердженні місцевих бюджетів протягом усього строку впровадження таких об'єктів.


Секретар сільської ради В.ЛогошАналіз регуляторного впливу

Рішення Сергіївської сільської ради « Про Положення про надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду Сергіївської сільської ради»

         Дане положення розроблено з метою цільового направлення та використання бюджетних коштів спеціального фонду селищної ради, відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України .  1. Ціль державного регулювання.

Ціллю державного регулювання є забезпечення стабільності місцевого бюджету за рахунок надходжень до спеціального фонду, ефективне використання коштів. Забеспечення дотримання вимог чинного законодавства щодо фінансових відносин.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

В якості альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості;

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту;

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння коштів до спеціального фонду визначеного Положенням відповідно до чинного Законодавства , одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв»язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок фінансування відповідно до чинного щ законодавства належить Сергіївській сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов»язковості рішень Сергіївської сільської ради для виконання на території, що передбачено ст.. 144 онституції Укрраїни, ст..73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Податковим кодексом України.  1. Механізм розв»язання проблем.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття Положення про надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду пропонується шляхом прийняття рішення Сергіївської сільської ради «Про затвердження Положення про надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду».

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтування на загальнообов»язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного законодавста.а.5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття рішення.

Запропонований проект регуляторного акту є обґрунтованим, встановлені чіткі ставки доходів спеціального фонду бюджету розвитку по кожному виду доходу визначене цільове та функціональне призначення, а також перелік витрат бюджету розвитку.6. Очікувані результати прийняття рішення.

Вигодами суб»єктів господарювання та населення є:

- покращення життєзабезпечення та життєдіяльності бюджетних установ, які фінансуються за рахунок бюджетних установ, та покращення соціально-економічного розвитку села.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає аналізу вигод та втрат, які виникають у різних груп суб»єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників податків, органів державної податкової служби та місцевого самоврядування.Термін дії регуляторного акту.

Рішення Сергіївської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду» є загальнообов»язковим термін його дії необмежений . У зв»язку з невизначеністю строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом немає потреби визначати термін дії даного акту.

В частині надходження ставок від єдиного податк, термін дії – до перегляду ставок сплати єдиного податку.8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта.

Додаткові надходження до бюджету села, стабільність на покращення комплексного розвитку території села.9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акту.

Термін проведення базового відстеження результативності регуляторного акту здійснюється після набрання чинності даного регуляторного акту проводитиметься базове відстеження результативності дії акту, але не пізніше 2- років..

Періодичні відстеження будуть здійснюватись кожні три роки.

Для відстеження використовуються статистичні дані (фінансові звіти) та опитування щодо якості надання послуг.

Секретар сільської ради В.Логош

ПРОЕКТУКРАЇНА

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія УІ скликання


РІШЕННЯ №
«_____»_______________2011р. с. Сергії
Про затвердження Положення про надходження
та використання податку з  власників  транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів
Сергіївської сільської ради.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, Законів України «Про Держвний бюджет України », «Про джерела фінансування дорожного господарства», ст. 25,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:


  1. Затвердити Положення про надходження та використання  податку з власників транспортних засобів та інших самохідних  машин та механізмів  Сергіївської сільської ради, що додається.

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.

Сергіївський сільський голова М.Маковійчук

 
Додаток

до рішення сесії сільської ради

6 скликання №

від 2011 рокунаступна сторінка >>