Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови кабінету міністрів... 1 108.51kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 119.84kb.
Повідомлення про оприлюднення Проект постанови кму "Деякі питання... 1 98.33kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 22.99kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України... 1 43.4kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 18.19kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України... 1 50.83kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 17.23kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 20kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 94.6kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 16.69kb.
Міністерство освіти І науки україни київський національний університет... 1 79.87kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Про доповнення - сторінка №1/1
Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1175”

З метою виконання пункту 66.4 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (далі - Національний план дій на 2013 рік), затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 128, яким передбачено видання нормативно-правових актів про затвердження порядків видачі документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких передбачена Законом України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, а також Законами України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження” розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1175” (далі - проект постанови).

Проектом постанови передбачається врегулювати питання видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин: виставок, змагань тварин, ярмарків, аукціонів, вистав з тваринами, що мандрують, пересувних зоопарків тощо.

Завдяки впровадженню норм, передбачених проектом постанови, будуть реалізовані єдині для всіх суб’єктів господарювання вимоги щодо поліпшення контролю за проведенням заходів із залученням тварин, передбачені Законами України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

До найважливіших положень регуляторного акта слід віднести визначення умов отримання дозволу на проведення заходів із залученням тварин, серед яких, насамперед, встановлення вичерпного переліку документів, які подаються державному адміністратору для отримання дозволу та їх зміст.

Також проектом постанови визначається, що порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Окремо, визначено умови здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, як перед проведенням самого заходу, в контексті передуючому видачі дозволу, так і після отримання дозволу у порядку нагляду за дотриманням умов, зазначених у дозволі.

Розробником проекту постанови є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Проект постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднено шляхом розміщення на WEB-сторінці (адреса: www.vet.gov.ua в розділі - Законодавство Підрозділ – Проекти документів ).

Зауваження від фізичних, юридичних осіб та об’єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту постанови на сторінці в мережі Internet, на електронну або поштову адресу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1; udvi@vet.gov.ua) та Державної служби України з питань регуляторної політики та підприємництва (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01001; mail@dkrp.gov.ua) до 16.08.2013.Голова В.М. Горжеєв
Проект

gerb

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2013 р. №

Київ

Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1175
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити преамбулу постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1175 “Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 98, ст. 3492) після слів “господарської діяльності” словами та цифрами “, статті 25 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1175
1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності:
Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (далі - Національний план дій на 2013 рік), затвердженим Указом Президента України від 12.03.2012 № 128, передбачено (пункт 66.4) видання нормативно-правових актів про затвердження порядків видачі документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких передбачена Законом України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

З метою реалізації завдань, визначених Національним планом дій на 2013 рік, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1175” (далі – проект постанови).


2. Цілі державного регулювання

Метою розроблення проекту постанови є встановлення процедури видачі, відмови в видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

Це завдання орієнтоване на вдосконалення проведення державного контролю та нагляду за проведенням заходів із залученням тварин, забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в країні.

Реалізація проекту постанови враховує вимоги статті 38 Закону України “Про ветеринарну медицину”, статті 25 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та визначає умови видачі дозволу, встановлює перелік необхідних документів для отримання зазначеного дозволу, а також врегульовує питання відмови у видачі дозволу, переоформлення, видачі дублікатів дозволу, строк дії дозволу, процедурні питання його отримання.


3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін.

Друга альтернатива – прийняти запропонований проект постанови.

Відповідно до статті 38 Закону України “Про ветеринарну медицину” особи, які проводять виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують, організовують пересувні зоопарки тощо, зобов'язані отримати на здійснення таких заходів дозвіл головного державного інспектора ветеринарної медицини відповідного територіального органу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Відповідно до статті 25 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

Завдяки впровадженню норм, передбачених проектом постанови, будуть реалізовані єдині для всіх суб’єктів господарювання вимоги щодо поліпшення контролю за проведенням заходів із залученням тварин, передбачені Законами України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

Оскільки, регуляторний акт підготовлено відповідно до вимог Законів України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження” альтернативних способів досягнення зазначених цілей не має.
4. Механізм застосування для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Після набрання чинності положень, що затверджуються проектом постанови, будуть вирішені процедурні питання, пов’язані із процедурою видачі або відмови в видачі дозволів на проведення заходів із залученням тварин, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання даних дозволів.


5. Досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Передбачається високий ступінь ефективності застосування акта регуляторного впливу.

Виконання вимог проекту постанови буде обов’язковим як для осіб, які проводять заходи із залученням тварин, так і для державних органів ветеринарної медицини згідно з Законами України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

У разі прийняття запропонованої постанови, спеціалісти державні інспектори ветеринарної медицини у повній мірі виконуватимуть покладені на них функції відповідно завдань щодо безпеки і зниження ризику, пов’язаного із проведенням заходів із залученням тварин.

Упорядковується діяльність виставок, змагань тварин, ярмарків, аукціонів, виставок з тваринами, що мандрують тощо.

Буде вдосконалено здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду та контролю за діяльністю осіб, які проводять заходи із залученням тварин.

Прийняття постанови позитивно вплине на епізоотичне благополуччя держави.
6. Очікувані результати прийняття акта

Запропонований регуляторний акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян.
Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні.

Сприяння адаптації законодавства України до міжнародного законодавства, в т.ч. Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів членів СОТ.

Посилення відповідальності осіб, які проводять заходи із залученням тварин.


Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів осіб, які проводять заходи із залученням тварин

Упорядкування діяльності та приведення її у належний нормативно – правовий стан

Додаткові витрати суб’єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Встановлення рівня захисту здоров’я людей та тварин відповідно до міжнародних вимог.

Відсутні

Результатом прийняття та впровадження даного регуляторного акту буде забезпечення епізоотичного благополуччя держави та зниження ризику, пов’язаного із проведенням заходів із залученням тварин: виставками, змаганнями тварин, ярмарками, аукціонами, виставами з тваринами, що мандрують тощо.
7. Обґрунтування дії строку акта

Термін дії регуляторного акта буде залежати від строку чинності Законів України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження” і розрахований на довгострокову дію.


8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності проекту постанови, в разі її прийняття будуть:

- кількість виданих дозволів;

- кількість відмов у видачі дозволів;

- кількість заходів на яких виявлено порушення положень Законів України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження” ветеринарно-санітарних заходів.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не передбачається, тому що видача дозволів на проведення заходів із залученням тварин здійснюється безкоштовно.

Кількість осіб, на яких буде поширюватися дія регуляторного акта, відповідатиме тій їх кількості, на яку розповсюджується дія Законів України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта – проектом передбачено термін видачі дозволів на проведення заходів із залученням тварин, який не повинен перевищувати 30 днів з дати надходження необхідних документів, передбачених цим проектом постанови без додаткових витрат коштів.

У цей термін не входить час, що необхідний заявникові для усунення зауважень, які визначені в акті за результатами проведення інспекції та є підставою для продовження терміну здійснення процедури видачі дозволу.

Передбачається високий рівень поінформованості: по-перше – проект постанови буде оприлюднено з метою обговорення та отримання зауважень та пропозицій; по-друге – після прийняття, зазначений нормативно-правовий акт буде розміщено на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Верховної Ради України.

Проект постанови буде розміщено на офіційному сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, розміщено на сайті Верховної Ради України та буде надіслано всім державним установам ветеринарної медицини поштою.
9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом аналізу показників результативності.

Базове відстеження результативності проекту буде здійснюватися шляхом обробки результатів та аналізу показників статистичної звітності державного контролю і нагляду.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності зазначених в пункті 8, та шляхом обробки статистичної звітності проведення державного ветеринарно-санітарної контролю та нагляду в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не більше сорок п’ять робочих днів.

Голова Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України В.М. Горжеєв
“____” ___________ 2013 р.