Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Украї - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови кабінету міністрів... 1 108.51kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України... 1 43.4kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України... 1 50.64kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України... 1 54.49kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 17.23kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 94.6kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 99.7kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України... 1 50.83kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України 1 35.82kb.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного... 1 46.17kb.
До проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін... 1 67.38kb.
Наказ №615 Київ Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських... 5 1532.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про - сторінка №1/1
26.01.2008 11:23

Повідомлення про оприлюднення

 

 

проекту постанови Кабінету Міністрів України 

 

“ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

 

від 21 лютого 2007 року № 261” 

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 261” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України 26 січня 2008 року оголошує про його публікацію. 

 

Зазначений проект постанови розроблено на виконання пункту 23 доручення Кабінету Міністрів України від 08.01.2008р. № 53748/1/1-07 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 28.12.2007 № 107-VІ, з метою забезпечення прозорості у використанні коштів державного бюджету КПКВК 2801580 „Здешевлення вартості страхових премій (внесків) фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку”. Проектом постанови затверджується Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку з метою підвищення фінансової дисципліни при використанні бюджетних коштів. 

 

Прийняття даного правового акту надасть можливість мінімізувати ризики негативних наслідків непередбачуваних подій у сільськогосподарському виробництві, захистить майнові інтереси суб'єктів аграрного ринку, стабілізувати доходи сільгосптоваровиробників. 

 

Цього можна досягти шляхом затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 261”. 

 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua 

 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: 

 

Міністерство аграрної політики України, 

вул. Хрещатик 24,

м. Київ, 01001

E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua, pirog@minapk.gov.ua

 

 

  

Перший заступник Міністра

 

 

Аграрної політики Ю.Я. Лузан 

 

“___”______________2008 р. 

 

Проект 

 

  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА 

 

від 2008 р. № 

 

Київ 

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

 

від 21 лютого 2007 року № 261 

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 261 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 14, ст. 520; № 52, ст. 2127) зміни, що додаються. 

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

постановою Кабінету Міністрів України 

 

від "___" ________ 2008 р. № ___ 

 

ЗМІНИ, 

 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

 

від 21 лютого 2007 року № 261 

 

1. У назві та вступній частині постанови цифри "2007" замінити цифрами "2008". 

 

2. Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку, затверджений зазначеною постановою викласти в такій редакції: 

 

"Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики (далі - бюджетні кошти) для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку страховикам за застраховані ризики загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції або її частини, шляхом проведення часткової компенсації таких премій (внесків) (далі - компенсація). 

 

2. Компенсація виплачується суб'єктам аграрного ринку, що застрахували ризики загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції (пшениці, жита, суміші пшениці та жита, ячменю, вівса, гороху, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, насіння ріпаку, насіння соняшнику, шишки хмелю, цукрових буряків) згідно з правилами комплексного та індексного страхування (далі - страхувальники), у розмірі 50 відсотків вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених ними, у межах страхової премії (внеску), яка не перевищує 5 відсотків суми застрахованого ризику, розрахованого виходячи з розміру мінімальної закупівельної ціни зазначеної продукції. 

 

3. Мінагрополітики створює конкурсну комісію в установленому ним порядку, яка протягом місяця на конкурсній основі визначає страхові компанії (далі - оператори), що будуть здійснювати страхування сільськогосподарських ризиків. 

 

Комісія визначає переможців - операторів, які будуть проводити страхування сільськогосподарських ризиків. 

 

Мінагрополітики своїми розпорядчими документами затверджує склад конкурсної комісії, регламент її роботи та порядок відбору операторів і надання необхідних документів. 

 

За результатами проведеного конкурсу Мінагрополітики укладає угоди з переможцями – операторами щодо страхування сільськогосподарських ризиків, в яких визначаються типові умови страхування для усіх страхувальників та операторів. 

 

На підставі укладених з операторами договорів Мінагрополітики видає наказ та затверджує перелік операторів, які будуть здійснювати страхування сільськогосподарських ризиків, та умови страхування. 

 

Укладання договорів страхування проводиться по сільськогосподарських культурах: навесні по ярих культурах - до 10.06.2008 року, восени по озимих - до 01.12.2008 року.

 

 

Сплата суб'єктами аграрного ринку страхових премій (внесків) згідно укладених договорів страхування проводиться в термін не пізніше 5 грудня поточного року. 

 

4. Розподіл бюджетних призначень здійснюється Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, визначаючи ліміти бюджетних асигнувань в розрізі регіонів, які в свою чергу розподіляють ліміти бюджетних коштів між управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій пропорційно питомій частці середньої величини посівних площ сільськогосподарських культур за попередні три роки згідно з даними органів державної статистики. 

 

Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій протягом п'яти робочих днів публікують оголошення про проведення компенсації із зазначенням переліку необхідних документів і строку їх подання. 

 

5. Мінагрополітики може здійснювати за підсумками 9 місяців, а надалі щомісяця, виходячи з обсягу застрахованих площ, перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій. 

 

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть здійснювати за підсумками 9 місяців, а надалі щомісяця, виходячи з обсягу застрахованих площ, перерозподіл невикористаних бюджетних коштів. 

 

6. Для визначення переліку страхувальників, яким виплачується компенсація, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації утворює комісію. Положення про комісію та її склад затверджує голова відповідної держадміністрації. 

 

7. Для виплати компенсації страхувальник подає до утвореної згідно з пунктом 5 цього Порядку комісії (далі - комісія) такі документи: 

 

заяву, форму якої затверджує Мінагрополітики; 

 

нотаріально засвідчену копію договору страхування; 

 

копії розрахунково-платіжних документів, що засвідчують суму фактично сплачених страхових премій (внесків), засвідчених банком; 

 

довідка відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 

 

копії: звіту про сівбу ярих культур на "__" __ 2008 року (ф. № 3-сг) ; 

 

заключного звіту про підсумки сівби під урожай 2008 року (ф. №4-сг); 

 

звіту про хід збирання урожаю та проведення інших польових робіт на "__"_____ 2008 року (ф. № 7-сг); 

 

письмове зобов'язання щодо повернення у місячний строк отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі несвоєчасного повернення коштів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення); при цьому в разі виявлення вищезазначених фактів такому сільськогосподарському підприємству припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом 3 наступних років. 

 

Подані документи перевіряються комісією та реєструються в журналі обліку, за формою встановленою Мінагрополітики. 

 

Компенсація не надається суб'єктам аграрного ринку, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, або мають прострочену більше за півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України. 

 

8. Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації складає на підставі поданих комісією документів у порядку їх надходження і затверджує реєстр страхувальників, які мають право на компенсацію (далі - реєстр), форму якого встановлює Мінагрополітики. 

 

9. Операції за бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством. 

 

Для виплати компенсації управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації подає органу Державного казначейства платіжні доручення та реєстр. 

 

Компенсація перераховується на поточний рахунок страхувальника, відкритого в установі банку. 

 

10. У разі відмови у виплаті компенсації у триденний строк після прийняття відповідного рішення надсилається письмове повідомлення із зазначенням причин. 

 

11. Нарахування сум компенсації здійснюється у період з 1 січня по 10 грудня 2008 року. 

 

12. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій щомісяця до 10 числа наступного періоду надсилають Мінагрополітики в установленому ним порядку інформацію про використання бюджетних коштів. 

 

Мінагрополітики подає щомісяця до 20 числа та у місячний строк після закінчення бюджетного року Мінфіну звіт про стан використання бюджетних коштів. 

 

13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку." 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

 

" Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

 

від 21 лютого 2007 року № 261" 

 

1.      Обгрунтування необхідності прийняття постанови 

 

Проект постанови розроблений на виконання пункту 23 доручення Кабінету Міністрів України від 08.01.2008 № 53748/1/1-07 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та з метою мінімізації ризиків негативних наслідків непередбачуваних подій у сільськогосподарському виробництві, захисту майнових інтересів суб'єктів аграрного ринку, стабілізації доходів сільгосптоваровиробників, а головне - підвищення економічного розвитку аграрного сектора. 

 

2.          Мета прийняття проекту постанови і шляхи її досягнення 

 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" передбачені кошти для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку в сумі 200 млн. гривень. 

 

Метою прийняття проекту постанови є досягнення шляхом часткової компенсації страхових премій суб'єктам аграрного ринку, що застрахували ризики загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції (пшениці, жита, суміші пшениці та жита, ячменю, вівса, гороху, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, насіння ріпаку, насіння соняшнику, шишки хмелю, цукрових буряків) згідно з правилами комплексного та індексного страхування, у розмірі 50 відсотків вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених ними, у межах страхової премії (внеску), яка не перевищує 5 відсотків суми застрахованого ризику, розрахованого виходячи з розміру мінімальної закупівельної ціни зазначеної продукції. 

 

Мінагрополітики розроблено Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, яким передбачається включення до переліку об'єктів державного цінового регулювання сільськогосподарські культури, зокрема горох, сплачені премії по якому підлягають здешевленню при умові виконання умов постанови. 

 

3. Правові аспектиНормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання є Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" та Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158.

 

 4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

 Для реалізації запропонованого проекту постанови в Державному бюджеті України на 2008 рік передбачені кошти для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку, в сумі 200 млн. гривень. Це надасть можливість застрахувати врожай сільськогосподарських культур на площі біля 8 млн. гектарів, що забезпечить фінансову підтримку та економічну стабільність суб'єктів аграрного ринку.

 

 5. Позиція заінтересованих органів

 

 Позиція заінтересованих органів буде відображена після погодження проекту постанови усіма заінтересованими органами виконавчої влади.

 

 Проект направлено на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державного казначейства України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

6. Регіональний аспект

 

 

Проект постанови розроблявся з урахуванням пропозицій, які були висловлені в зверненнях Головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, сільгосптоваровиробників, з метою врегулювання розбіжностей, які виникають при практичному застосуванні Порядку здійснення фінансової підтримки суб'єктів аграрного ринку через механізм часткової компенсації страхових премій. 

 

7. Громадське обговорення. 

 

Проект постанови підготовлений з урахуванням пропозицій з регіонів, тому проблемні питання, які будуть врегульовані після його прийняття, достатньо знайомі в регіонах. 

 

Крім того, проект постанови офіційно оприлюднений на сайті Міністерства аграрної політики України 26 січня 2007 року. 

 

8. Прогноз результатів 

 

Прийняття даної постанови дасть можливість мінімізувати негативні наслідки непередбачуваних подій у сільськогосподарському виробництві та в деякій мірі стабілізувати соціально-економічний добробут на селі. 

 

Негативних соціально - економічних та інших наслідків при прийнятті постанови не передбачається. 

 

Міністр аграрної політики України Ю.Ф. Мельник 

 

" ___ " _______________ 2008 р.