Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту... 1 193.17kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта 1 21.18kb.
Рішення про розгляд проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного... 1 93.62kb.
Інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим... 1 63.63kb.
Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного... 1 39.45kb.
Повідомлення про оприлюднення проектів рішень та регуляторних актів... 4 479.12kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 42.71kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 40.94kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Про внесення... 1 69.72kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Проект рішення... 1 104.93kb.
Аналіз регуляторного впливу Назва регуляторного акта 1 40.21kb.
Додаток 22 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів... 1 29.46kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - сторінка №1/1
22.12.2011р.

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акта
З метою залучення територіальної громади міста до участі у здійсненні регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, розробниками (структурними підрозділами Підгаєцьке відділення Бережанської МДПІ, комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Підгаєцької міської ради, секретар міської ради) щодо оприлюднення проекту рішення Підгаєцької міської ради «Про встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2012 рік ».

За показниками: надходження коштів до міського бюджету від сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; середньооблікова чисельність платників збору.

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного акта надсилати за поштовою адресою: 48000,Тернопільська обл., Підгаєцький р-н., м.Підгайці, вул. Бережанська,8, Підгаєцька міська рада; тел.2-23-49 .Примітка. Рішення довести до громадян шляхом опублікування в районній газеті «Земля Підгаєцька», розмістити на сайті Підгаєцької районної державної адміністрації та на дошці оголошень Підгаєцької міської ради.

Міський голова Т.В.Левкович

О.В.Шкрум

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ регуляторного акта

назва регуляторного акта: проект рішення сесії Підгаєцької міської ради «Про встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності».
Регуляторний орган: Підгаєцька міська рада

Розробник документа: Підгаєцьке відділення Бережанської МДПІ, комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Підгаєцької міської ради, секретар міської ради

Контактний телефон : 2-23-49
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 року № 1160-І\/ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 відповідно до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємства від 13.01.2011 року №2 та визначає правові і організаційні засади реалізації рішення сесії Підгаєцької міської ради «Про встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2012 рік».
1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.
У зв'язку з набранням чинності Податкового кодексу України, який затверджено від 02.12.2010 р.№ 2755-\/І та на виконання статті 10 розділу І та статті 267 розділу ХІІ Кодексу, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,а також із збільшенням мінімальної заробітної плати пропонується розроблений новий акт «Про встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2012 рік ».

Кодекс регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний їх перелік, що справляються в Україні, порядок адміністрування, платників податків та зборів, їх права, обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податковим Кодексом змінено порядок розрахунку ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, ставок збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг. Ставки збору встановлюються міською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в залежності від виду діяльності.

Таким чином, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій міська рада повинна прийняти рішення «Про встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2012 рік» на території м. Підгайці. Регуляторний акт підготовлено з метою мобілізації надходжень коштів до доходної частини бюджету міста з урахуванням темпів розвитку окремих напрямків бізнесу.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на платників збору суб'єктів господарювання(юридичні особи та фізичні особи,підприємці),їх відокремлених підрозділів, які отримують в установленому статтею 267 Податкового кодексу України порядку торгівлі патенти та проводять діяльність у пунктах продажу товарів,із надання платних побутових послуг,на території м. Підгайці.
2.Мета правового регулювання.

Метою цього регуляторного акту є встановлення місцевого збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території міста відповідно до вимог Податкового кодексу України, оптимізація ставок збору з урахуванням асортименту товарів, балансу інтересів територіальної громади та суб'єктів господарювання, зміцнення ресурсної бази бюджету міста.


3.Механізм та заходи для розв'язання проблеми.

Державне регулювання розміру ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  вводиться на підставі Податкового кодексу України шляхом встановлення міською радою ставки  з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року. У зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2012 року потрібно внести зміни щодо встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. А саме:

- за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктів)  та діяльності з надання платних послуг встановлюються на території Підгаєцької міської ради до 0,2  розміру мінімальної заробітної плати (п.п.267.3.2 ПКУ);

- за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу (п.п.267.3.4 ПКУ);

      - за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється у розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно (п.п.267.3.7 ПКУ);

- за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати ( п.пю267.3.8)

- за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати , установленої законом на 1 січня календарного року.
Основним принципом запропонованого проекту рішення є забезпечення:

- дотримання суб'єктами господарювання порядку провадження окремих видів господарської діяльності (торгівельної діяльності, надання платних послуг, діяльності у сфері розваг);

- належного порядку видачі місцевим податковим органом торгових патентів згідно чинного законодавства.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- встановлення ставок;

- визначення порядку та строків сплати збору;

- порядок використання торгового патенту;

- строк дії торгового патенту;

- створення умов для добросовісної конкуренції.


Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.
4.Альтернативи.

Регуляторний акт - є безальтернативним,так як він розроблений у відповідності до положень Податкового Кодексу.

Прийняття нового регуляторного акту дасть можливість врегулювати порядок права суб'єктів господарювання та підприємницьку діяльність та ресторанного господарства,а також надання послуг.

Даний проект рішення збільшить надходження до бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Податкового кодексу України, який затверджено 02.12.2010 року № 2755-\/І, буде запобігати зловживання та корупційним діям у питаннях, пов'язаних з організацією роботи у торгівельній діяльності.У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей потрібно розглянути такі можливості:

- пропозицію відмови від введення в дію запропонованого акта;

- установлення єдиних найвищих розмірів ставок збору на провадження деяких видів підприємницької діяльності в місті;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту приведе до сплати збору за мінімальними ставками, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Друга альтернатива може привести до заглиблення проблем провадження певних видів підприємницької діяльності.

У разі не встановлення розміру збору рішенням сесії міської ради цей збір буде сплачуватись платниками за мінімальними ставками,що призведе до значних втрат бюджету і не дозволить забезпечити фінансування потреб громади та фінансування програм.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу є не можливим у зв'язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначити порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.


5.Обгрунтування можливостей досягнення цілей.

Можливість досягнення цілей у разі прийняття зазначеного проекту рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі, досягнення цілей вбачається цілком реальним.

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей не вплине на економічні витрати територіальної громади, держави, а для суб'єктів господарювання вони будуть приведені до економічного обґрунтованих розмірів.


6.Очікувані результати прийняття акта.

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акту очікуються наступні вигоди та витрати:

1.Чіткий порядок встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, в залежності від видів торгівельної діяльності, асортименту товарів, надання платних побутових послуг.

2.Створення нових робочих місць та легалізація зайнятості населення.

3.Зменшення часових затрат на підготовку змін до регуляторного акту, у зв'язку із залежністю збору від росту суми мінімальної заробітної плати.

4.Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.


5.Мобілізація коштів до бюджету.

Інтереси територіальної громади міста:

1.Створення нових робочих місць.

2.Стабільність та передбачуваність, прогнозовані ставки збору.

3.Стимулювання розвитку підприємництва;

4.Покращення стану прозорості дій влади та можливість реалізації соціальних заходів у зв'язку з додатковими надходженнями до міського бюджету

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог цього регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат. При цьому, не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників належить:

- надходження коштів від сплати збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності

- кількість платників збору.


7.Строк дії.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям урядом нормативних актів, до нього теж будуть вноситься відповідні зміни відповідно до регуляторної процедури.
8.Показники результативності.

Показники результативності дії рішення міської ради:

- кількість суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється дія акту;

- кількість виданих патентів;

- кількість доходної частини бюджету;

- кількість виданих документів дозвільного характеру на види діяльності, що патентуються.
9.Заходи відстеження результативності рішення.

Відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття буде здійснюватися комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Підгаєцької міської ради, секретарем міської ради.

Результативність регуляторного акту буде проводитись на підставі даних Підгаєцької районної податкової інспекції шляхом відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Міський голова Т.В.Левкович

О.В.Шкрум

ПІДГАЄЦЬКА МІСЬКА РАДА ПІДГАЄЦЬКОГО РАЙОНУ

(________________сесія шостого скликання)
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 22 грудня 2011року
Про встановлення ставок збору

за провадження деяких видів

підприємницької діяльності на 2012 рік.
Розглянувши листа Підгаєцького відділення Бережанського МДПІ №4371/1501 від 21.12 2011року про внесення змін щодо встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,

відповідно до ст.267.3.1Податкового Кодексу України № 2755-V1 від 02.12.2010р. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року,

керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,

м і с ь к а р а д а в и р і ш и л а:


1.Встановити з 01 січня 2012 року на території міста Підгайці наступні ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, а саме:

- за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктів)  та діяльності з надання платних послуг встановлюються на території Підгаєцької міської ради до 0,2  розміру мінімальної заробітної плати (п.п.267.3.2 ПКУ);

- за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу (п.п.267.3.4 ПКУ);

      - за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється у розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно (п.п.267.3.7 ПКУ);

- за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати ( п.пю267.3.8)

2. Встановити з 01 січня 2012 року на території м. Підгайці збір за місце для паркування транспортних засобів:

  - за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати , установленої законом на 1 січня календарного року.

3. Рішення довести до громадян шляхом опублікування в районній газеті «Земля Підгаєцька», розмістити на сайті Підгаєцької районної державної адміністрації та на дошці оголошень Підгаєцької міської ради.

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Підгаєцької міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.Міський голова Т.В.Левкович