Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту Згідно з вимогами... 1 62.51kb.
Звіт про базове відстеження регуляторного акту Вид регуляторного... 1 16.82kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту на виконання... 1 166.86kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Вид та назва... 1 61.19kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту. 1 55.13kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту 1 52.08kb.
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської... 1 74.85kb.
Повідомлення жовтоводська міська рада подає на обговорення проект... 1 241.9kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта 1 110.54kb.
Повідомлення про оприлюднення Проект постанови кму "Деякі питання... 1 98.33kb.
Повідомлення про оприлюднення проектів рішень та регуляторних актів... 4 479.12kb.
Рішення Сєверної селищної ради «Про затвердження Положення про пайову... 1 48.41kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту - сторінка №1/1



УКРАЇНА


СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до плану розробки регуляторних актів Смілянської міської ради, управлінням архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста підготовлено проект рішення міської ради “Про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста”, який представляється для громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту приймаються письмово протягом місяця з дня оприлюднення регуляторного акту в газеті "Сміла", офіційному веб-сайті Смілянської міської ради в мережі інтернет: www.smila.ck.ua. Також свої пропозиції та зауваження можна надати управлінню архітектури (вул. Тельмана, 2, будинок Побуту, кімната 311) або до міської ради (вул. Леніна, 37), для узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії міської ради.


Аналіз регуляторного впливу рішення міської ради «Про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста»
Проблема, яку передбачається розв’язати

Обмеження коштів бюджету міста  зменшує об’єми  виконання робіт по будівництву (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об'єктів будівництва), реконструкції об’єктів благоустрою, інженерних мереж, транспортної та соціальної інфраструктури з урахуванням  соціально-економічного значення. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” дозволяють органам місцевого самоврядування залучати кошти замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та  соціальної інфраструктури міста. 

Разовим внеском пайових коштів компенсуються витрати міста, необхідні для відтворення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Сміла, а також економічні наслідки, пов’язані зі змінами характеру використання території.

Цілі регулювання


  1. Залучити кошти інвесторів на  розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста.

  2. Запровадити механізм розрахунку розміру внеску на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста.

3. Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та на умовах договору сплати пайової участі (внесу) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об’єктів містобудування на території міста.

Визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Альтернативного способу для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста законодавством не передбачено.



Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми

- визначення методики розрахунку пайової участі (внеску) при будівництві нових, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту існуючих об’єктів містобудування;

- укладання договорів про внесок пайових коштів.
Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 Визначення розміру пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста надасть можливість забудовнику включати дані суми у розмір видатків. З’являється можливість заключити на визначених умовах договір про пайову участь, виконати вимогу законодавства та залучити кошти інвесторів на виконання робіт з розвитку інфраструктури міста.


Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок пайових коштів забудовників.

Комплексний підхід до розвитку соціальної інфраструктури міста.

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку міста.


Термін дії регуляторного акту

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто для внесення до нього відповідних змін або скасування.



Показники результативності регуляторного акту

Показниками результативності регуляторного акту будуть:

- розміри додаткових надходжень до міського бюджету;

- створені за рахунок пайових внесків об'єкти інфраструктури міста.


Заходи, за допомогою яких здійснюється базове відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється шляхом порівняння даних базового, повторного та періодичного відстежень. Базове відстеження показало, що за попередніх умов з 2009 по 2010 рік було укладено 24 угоди, заключено 11 договорів про сплату пайового внеску, що збільшило надходження до міського бюджету на 138,993 грн. У 2011 році не укладено жодної угоди, так як дію Порядку було припинено рішенням Смілянської міської ради від 28.04.2011 №8-15 "Про перегляд регуляторних актів" на виконання вимог Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" від 14.12.2010 №2784-ІV.

Метою повторного відстеження буде оцінка ступеня досягнення даним актом поставлених цілей через два роки після набрання рішенням чинності.
Заступник міського голови П.Ю. Некоз
Браунер

Кучерук

4 50 79


УКРАЇНА

Смілянська міська рада Черкаської області
_____ сесія
РІШЕННЯ
від № /VІ

Про порядок залучення, розрахунку

розміру і використання коштів пайової

участі у розвитку інфраструктури міста

Відповідно до п. 34 ст. 26; п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами і доповненнями, ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VІ зі змінами і доповненнями, з метою залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури, компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної інфраструктури міста, забезпечення комплексної забудови міста усіма суб'єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого і невиробничого призначення, міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (Додаток 1).

2. Затвердити зразки документів: Заяви, Договору, Розрахунку розміру (Додатки 2, 3, 4) пайової участі замовника.

3. Затвердити нормативи вартості створення одиниці потужності при будівництві об’єктів у м. Сміла (Додаток 5).

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови ____ (за напрямком).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та профільну депутатську комісію (за напрямком).



Міський голова В.В. Решетняк

Додаток 1

до рішення міської ради

від ________ 2011 № ___
Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста
1.Загальна частина

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності»" з метою залучення інвестицій, компенсації витрат бюджету міста на розвиток та розширене відтворення соціальної інфраструктури міста, забезпечення комплексної забудови міста усіма суб'єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів будівництва.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію в місцевий бюджет коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

{Частина третя статті 40 набирає чинності з 1 січня 2013 року - див. підпункт 3 пункту 1 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»}

Розмір та порядок сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначається договором, який від міської ради укладає заступник міського голови за напрямком.

До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у випадках, визначених чинним законодавством.

До кошторисної вартості будівництва об’єкта, що подається для розрахунку розміру пайової участі не враховуються витрати визначені чинними на час розрахунку законодавчими та нормативно правовими актами.

У разі якщо замовником будівництва не подано відомості про загальну кошторисну вартість будівництва об'єкта, визначену згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених міською радою нормативів для одиниці створеної потужності наведених в Додатку 5 до рішення міської ради "Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста ".

У разі невідповідності норм цього Порядку вимогам закону, застосовуються норми законодавства, а цей Порядок підлягає негайному перегляду.

Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Сміла.



2. Порядок укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста

Замовник нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів будівництва при отриманні містобудівних умов та обмежень або дозволу міської ради на розробку проекту відведення (технічної документації) під об’єкт містобудування зобов’язується звернутись за укладенням договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Для укладення договору замовник подає до Дозвільного центру заяву до міської ради про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста та додає до нього документи, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.

У разі відсутності таких документів в заяві вказується дана обставина, та прохання провести розрахунок за встановленими міською радою нормативами для одиниці створеної потужності.

Заява направляється до уповноваженого радою підрозділу виконавчого комітету для проведення розрахунку розміру внеску та підготовки проекту договору за встановленою формою (Додатки 2, 4).

Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається уповноваженим підрозділом виконавчого комітету протягом 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь

Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста є:



  1. розмір пайового внеску;

  2. строк (графік) сплати пайової участі;

  3. відповідальність сторін.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Після сплати коштів в примірнику договору замовника фінансовим управлінням проставляється відмітка про їх надходження на рахунок міської ради. Без представлення договору з відміткою про надходження коштів, підрозділам виконкому забороняється проводити розгляд питань про визнання права власності на вказаний об'єкт.

Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, вирішуються в судовому порядку.



3. Розрахунок величини пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту

Граничний розмір пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не може перевищувати розмірів встановлених чинним законодавством.

Величина внеску обраховується виходячи з заявленої загальної кошторисної вартості будівництва, а у разі відсутності відповідної кошторисної документації за нормативами встановленими рішенням міської ради (Додаток 5), за наступною формулою:

Р= В х Пгр х(Кв1хКсез2хКр3х Крм4х Кзф5*) ,

де Р – розмір пайової участі, грн.

В – кошторисна вартість будівництва, яка в разі не представлення документів, що її вказують, розраховується з затверджених міською радою нормативів створення одиниці потужності за формулою:

В= Nод. пот. х Пварт. ств. ,

де Nод. пот. – заявлена кількість одиниць потужності (площа, об’єм, довжина, інш.);

П варт. ств – вартість створення одиниці потужності;

П гр. – затверджений законодавством максимальний розмір внеску для даного типу об’єкта;

Кв1 - коефіцієнт, що враховує вартість об’єкта;

Ксез2 - коефіцієнт, що враховує соціально-економічну значущість об'єкта;

Кр3 - коефіцієнт, що враховує розміщення об’єкта;

Крм4 - коефіцієнт, що враховує кількість створених робочих місць;

зф5 - коефіцієнт, що враховує зміни при реконструкції об’єкту.

Розмір коефіцієнтів вибирається з таблиць:

Таблиця для визначення коефіцієнта Кв1



№ з/п

Кошторисна вартість об’єкта будівництва, реконструкції, В, тис. грн.

Залучення коштів з урахуванням величини кошторисної вартості об’єкту будівництва, реконструкції, Кв1

Для житлових будинків (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових,
дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

Для нежитлових будівель або споруд (крім будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення)

1

До 50,0

1,0

1,0

2

50,001-200

0,8

0,8

3

200,001-500

0,6

0,6

4

500,001-1000

0,4

0,4

5

Понад 1000,001

0,25

0,25

Таблиця для визначення коефіцієнта соціально-економічної значущості об’єкта Ксез2

Назва галузі

Ксез2

Виробнича сфера




хімічна та нафтохімічна промисловість

2,0

Інші галузі

1,0

Невиробнича сфера




Гаражі, (в т. ч. багатоповерхові та підземні), паркінги та автостоянки

0,1

Житлове будівництво (в т. ч. добудова до існуючих будинків аттикових, мансардних поверхів, приміщень житлово-комунального призначення)

0,5

Ігорні заклади (ігрові автомати, казіно, тоталізатор, букмекерські кантори тощо)

2,0

Інші об’єкти невиробничої сфери

1,0

Таблиця для визначення зонального коефіцієнта Кз3



з/п

Зона

Територія, на яку розповсюджується застосування коефіцієнту

Зональний коефіцієнт Кз3

1

2

3

4

1

А

Центральна частина міста - обмежена вулицями Перемоги, Севастопольською, Косіора, Мічуріна, центральний ринок

Залізничний вузол станції ім. Т. Шевченка обмежений вул. Жовтневою від вул. Краснопресненської до вул. Б. Хмельницького,

вул. Коробейника від пров. Амурського

Ринок біля станції ім.. Т. Шевченка



1,2

2

Б

вул. Тельмана,

вул. Леніна – обмежена вул. Дзержинського

вул. Уманська,

вул. Свердлова – обмежена вул. Перемоги

вул. Орлова,

вул. Перемоги – обмежена вул. Свердлова вул. Мічуріна,

вул. Дзержинського – обмежена вул. Перемоги вул. Леніна


1,4

3

В

вул. 60 років СРСР;

вул. Леніна;

вул. Свердлова;

вул. Жовтнева;

вул. Б. Хмельницького, вул. Кармелюка,

вул. Мазура, вул. Комунарська, вул. Уманська, ринок 53 мікрорайону, ринок 49 мікрорайону, ринок „Берізка”.



1,1

4

С

Інші частини міста і території, що не зазначені в п. 1, 2, 3, 5

1,0

5

Д

Район Гречківка, М. Яблунівка

0,6

Таблиця для визначення коефіцієнта враховуючого кількість створених робочих місць Крм4

Кількість створених нових робочих місць

Коефіцієнт К4

до 10

1

від 11 до 50

0,9

від 51до 100

0,8

від 101 до 300

0,7

від 301 до 1000

0,6

понад 1000

0,5

Таблиця для визначення коефіцієнта, що враховує окремі значущі фактори Кзф5



№ з/п

Фактори, що впливають на визначення розміру пайової участі

Коефіцієнт Кзф5

1

- проведення реконструкції не передбачає зміну профілю об'єкта реконструкції та введення в експлуатацію додаткових площ

0,01

2

- будівництво об'єктів, що споруджуються в порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умов передачі новозбудованих об'єктів в комунальну власність;

0,01

3

- добудову об'єктів незавершеного будівництва, що були придбані в процесі приватизації

0,01

4

- будівництво релігійно-культових об'єктів

0,01

5

- реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються

0,01

6

- відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;

0,01

7

- реконструкцію об'єктів, що є пам'ятками архітектури, історії та культури, якщо інвесторами (забудовниками) було здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних в процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються

0,01

При наявності кількох факторів для визначення коефіцієнта Кзф5, застосовується найвище значення з визначених таблицею.

Секретар ради О.М. Литвиненко


Додаток 2

до рішення міської ради

від ________ 2011 № ___
До міської ради
Адміністратору Дозвільного центру

Проненко Л.В.


__________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________

________________________________________ (місце проживання)

________________________________________

(телефон)

З а я в а

Прошу укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Сміла, відповідну виконаному(ій) мною: капітальному ремонту, реконструкції, будівництву (непотрібне закреслити) _______________________________________________________________________

(назва об’єкта)

_______________________________________________________________________

(Адреса розміщення об’єкта)

________________________________________________________________________

Розрахунок величини пайової участі прошу провести виходячи

з вартості будівництва _________________________________________ грн.

(Сума)


з нормативів затверджених міською радою (непотрібне закреслити).

Для підтвердження вартості будівництва та здійснення розрахунку додаю копії проектно-кошторисних документів, опис яких наведений на звороті, разом на _______________ аркушах.



<<____ >> ______20____ _______________ ___________

(підпис) (ініціали та прізвище)



Примірний ОПИС

додатків до заяви

__________________________________________________________________

(назва заявника)



№ з/п

назва документа

кількість аркушів




Копії документів, що посвідчують особу заявника або уповноваженої особи

























Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (посвідчена копія).
















Копія документа, що посвідчує право користування чи право власності на земельну ділянку (крім об’єктів багатоквартирної забудови, при наявності)

























Викопіювання з генплану з зазначенням місця будівельних робіт в системі забудови міста







Викопіювання з технічного паспорту чи інвентарної справи (ЧООБТІ) (при наявності).







Копії документів що посвідчують право власності на об’єкт (при наявності)
















Проектна документація:
















Кошторисна документація:




Секретар ради О.М. Литвиненко

Додаток 3

до рішення міської ради

від ________ 2011 № ___
Д О Г О В І Р

про пайову участь (внесок) замовника

у розвитку інфраструктури міста Сміла
"_____" _____________ 20__ року м. Сміла
Цей договір укладено між Смілянською міською радою в особі заступника міського голови ____________________________ ______________, що діє на підставі ________________________________________________________________ та Замовником будівництва ______________________________________________

_______________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по-батькові або назва юридичної особи)

(далі Замовник), що діє на підставі_____________________________________

_________________________________________________________________

(назва установчого документа)

який має намір здійснити будівництво у м. Сміла ____________________________



(місце розташування, адреса об’єкта будівництва)

______________________________________________________________________
(назва об’єкта будівництва чи виду будівельних робіт).

про наступне :


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Встановлення розміру та порядку участі Замовника у розвитку інфраструктури м. Сміла.


2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН:

2.1. Замовник зобов'язується:

- взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Сміла у розмірі внеску встановленого згідно з Розрахунком, що є невід'ємною частиною цього договору;

- перерахувати кошти пайової участі у розмірі ____________________________________________________________________________________________________________________________________у строк встановлений розділом 4 цього договору величиною ____% загальної вартості будівництва об’єкта містобудування на розрахунковий рахунок 31412544700009 УДК в Черкаській області МФО 854018 ЗКПО 22809156 код бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження» отримувач - місцевий бюджет м. Сміла.

2.2. Смілянська міська рада зобов'язується:

- ознайомити Замовника з Програмою соціально-економічного розвитку міста, до виконання якої залучаються його кошти;

- використати отримані від Замовника кошти виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- ознайомити замовника з результатами використання коштів.


4. ГРАФІК ОПЛАТИ ПАЙОВОГО ВНЕСКУ

Замовник сплачує пайовий внесок до прийняття об’єкта в експлуатацію

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
5. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

5.1. Цей договір набирає чинності після підписання обома сторонами.

5.2. Усі зміни та доповнення до договору мають юридичну силу тільки при умові, якщо вони оформлені письмово в установленому порядку.

5.3. Усі спірні питання, що виникли між сторонами у відношенні даного договору, вирішуються шляхом переговорів протягом одного місяця з моменту отримання договору.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

    1. Сторони несуть відповідальність за виконання взятих на себе за цим договором зобов'язань у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України

    2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вени.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цю угоду укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник видається Забудовнику, а другий зберігається в управлінні житлово-комунального господарства.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАБУДОВНИК



в особі заступника міського голови

______________________________



прізвище, ім'я та по батькові

діючого на підставі ________________________



установчого документа (назва, ким і коли затверджений),
______________________________

______________________________


Місце знаходження юридичної особи

20700, м. Сміла вул. Леніна,37________________

індекс, місто,вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код



___________________________

_______________________________

_______________________________



прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

що діє на підставі свідоцтва про державну

реєстрацію _______________________________

паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)

виданий __________________________________

_______________________________
Місце проживання __________________ особи,

______________________________



(індекс, область, район, місто,

________________________________



село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер

________________________________

(фізичної особи)





М.П. _______________________ М.П. ______________________

Секретар ради О.М. Литвиненко

Додаток 4

до рішення міської ради

від ________ 2011 № ___
Розрахунок розміру пайового внеску

Представленими ______________________________________________

Прізвище , імя, по-батькові громадянина/Назва особи

проектно-кошторисними документами встановлена загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції)___________________________________

Назва об’єкта містобудування

Адреса розміщення обєкта

становить __________________________________________________ гривень.

Відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста, затвердженого рішенням міської ради від ___________№________ для здійснення розрахунку визначені значення наступних елементів:



Р= В х Пгр х(Кв1хКсез2хКз3х Крм4х Кзф5*),

де


В – вартість будівництва об'єкта (в разі не представлення документів, що вказують кошторисну вартість будівництва, вона розраховується з затверджених міською радою нормативів створення одиниці потужності за формулою:

В= Nод. пот. х Пварт. ств., де Nод. пот. – заявлена кількість одиниць потужності (площа, об’єм, довжина, інш.) _____________________ П варт. ств – вартість створення одиниці потужності ________________________;

В =____________________________________________________________ грн.;

Пгр – затверджений законодавством максимальний розмір внеску для даного типу об’єкта у вигляді відповідного коефіцієнта (4%=0,04, 10%=0,1): ________________;

Кв11 – коефіцієнт, що враховує вартість об’єкта: _________________________ ;

Ксез2 – коефіцієнт, що враховує соціально-економічну значущість об'єкта : ____ ;

Кз3 - коефіцієнт, що враховує розміщення об’єкта ________________________ ;

Крм4 - коефіцієнт, що враховує кількість створених робочих місць __________ ;

*Кзф5 – коефіцієнт, що враховує значущі фактори ________________________.

Розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста становить:

Р= ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________ гривень (прописом).

__________________ _____________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали,посада особи, що здійснила розрахунок )

__________________ _______________________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали особи, що здійснила будівництво або уповноваженої нею)

Секретар ради О.М. Литвиненко



№ з/п

Вид створеної одиниці потужності

Одиниці потужності (площа, об’єм, довжина, інш.)

Вартість створення одиниці потужності, П варт. ств. , грн.

1

Житлові будинки

кв.м загальної площі

4744

2

Громадські будинки

кв.м загальної площі

7000

3

Гаражі капітальні в т. ч. багатоповерхові

кв.м загальної площі/1м3

6400

1700





Підземні паркінги

кв.м загальної площі

4800

4

Адміністративно-будівельні комплекси

м3

1200

5

Виробничі корпуси

м3

1000

6

Склади, сховища

м3

550

7

Позаплощадкові інженерні мережі

1 км траси

250

8

Інші будівлі

кв.м загальної площі

4500
Додаток 5

до рішення міської ради

від ________ 2011 № ___

Норматив вартості будівництва для одиниці створеної потужності у м. Сміла




. Секретар міської ради О.М. Литвиненко