Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфер - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту на виконання... 1 166.86kb.
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 58.31kb.
Дорошовецька сільська рада заставнівського району чернівецької області... 1 66.04kb.
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 67.87kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна... 1 12.4kb.
Аналіз впливу Регуляторного акту „Про затвердження вартості норми... 1 84.26kb.
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 89.78kb.
Отчет об отслеживании результативности регуляторного акта 1 24.39kb.
Наказ №178 Про внесення змін до Плану діяльності виконавчої дирекції... 1 14.87kb.
Наказ №40 Про внесення змін до Плану діяльності виконавчої дирекції... 1 15.79kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України... 1 166.39kb.
Обласні опорні заклади освіти 1 52.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту Згідно з вимогами Закону України - сторінка №1/1
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту

Згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на сайті Вороньківської сільської ради voronkivslr@gmail. com

буде оприлюднено проект рішення Вороньківської сільської ради « Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» » з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також в приміщенні Вороньківської сільської ради .

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: вул. Жовтнева , 2 с.Вороньків Бориспільського району Київської області.
Аналіз

регуляторного впливу – проекту рішення Вороньківської сільської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

У зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу України, відміною раніше діючих законодавчих актів, регулюючих провадження місцевих податків і зборів у державі, а також зміною складу місцевих податків і зборів, виникла потреба у встановленні ставок по місцевим податкам і зборам та затвердження Положення по ним згідно чинного законодавства.

При запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну для окремо взятого регіону систему справляння місцевих податків і зборів.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно чинного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить збільшення надходжень до бюджету сільської ради. Врегулювання питання щодо затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, необхідно вирішити шляхом прийняття сільською радою відповідного рішення з урахуванням норм статті 265 розділу XII «Місцеві податки і збори» Податкового Кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів.

Для фізичних осіб – платників податку, житлова площа об’єкта житлової нерухомості не оподатковується для квартири – до 120 кв. метрів включно та для житлового будинку – 250 кв. метрів включно. Така пільга надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до одного об’єкта житлової нерухомості. Зазначена пільга не поширюється на юридичних осіб.


Пропонується встановити ставки податку за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості в наступних розмірах:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, - 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня звітного (податкового) року.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- Регулювання ситуації на ринку житла;

- Встановлення соціальної справедливості при оподаткуванні об’єктів нерухомості на території Вороньківської сільської ради;

- Затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до ст. 265 Податкового Кодексу України;

- Поповнення доходної частини бюджету сільської ради за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв’язку з тим, що згідно Податкового Кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є обов’язковим для встановлення сільською радою. Таким чином, визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази бюджету сільської ради та часткова компенсація його втрат від ліквідації малоефективних місцевих податків і зборів.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення сільської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахуванням громадської думки.5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта:

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить належне стягнення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Вороньківської сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат:

Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, фізичних осіб та органи місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти господарювання

Фізичні особиВстановлення чіткого порядку щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку в запланованому обсязі;
Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує
7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Вороньківської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.8. Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників;

- обсяги надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету сільської ради.9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Упродовж кожних двох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності цього регуляторного акта, за умови його чинності, проводити періодичне відстеження його результативності.с. Вороньків
Сільський голова І.М.Заборний