Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студен - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції... 1 42.61kb.
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній... 1 73.92kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської... 1 68.4kb.
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Шановні колеги! 1 55.39kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 37.85kb.
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції... 1 44.66kb.
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 1 12.13kb.
X всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Молодь... 1 35.43kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної... 1 60kb.
Міжнародна науковО-практична конференція «педагогіка та психология... 1 35.38kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської... 1 69.21kb.
Автоматическая сварка 1 34.29kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній - сторінка №1/1
ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

молодих вчених та студентів

Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи.

що відбудеться 19-20 жовтня 2012 року

в Луцькому національному технічному університеті.До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Фізико - хімічні властивості та структура матеріалів.

  2. Сучасні фізико-технічні аспекти напівпровідникових пристроїв.

  3. Новітні фізичні та хімічні методи дослідження і технології.

  4. Проблемні питання мікро- та нано-електроніки, наноструктурні матеріали.

  5. Методологія навчання фундаменталь-них дисциплін у вищій школі.


ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Оргвнесок в сумі 100 грн. (для студентів та магістрантів 50 грн.) оплачується поштовим переказом або особисто при реєстрації.

Оргвнесок включає оплату видання програми та тез конференції, оренди конференц-залу і демонстраційної техніки, організаційних витрат та розсилки збірника матеріалів конференції для заочних учасників.

Оргвнесок надсилати поштовим переказом на адресу:Перепич Наталія Олександрівна,

вул. 7-й провулок Малоомелянівський, 12,

м. Луцьк, Волинська обл.,

43018. (Вказати: оргвнесок на конференцію).АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ

Оргкомітет ІІ ВК ФХТТ

Кафедра фізики і електротехніки

Кафедра матеріалознавства та ПФКМ

Луцький національний технічний університет

43018 вул. Львівська, 75, Луцьк, Україна
(0332) 74-61-09 (кафедра фізики і електротехніки)

(0332) 74-61-46 (кафедра М та ПФКМ)
e-mail: lutsk_phischem@ukr.net

http://www.Lutsk-ntu.com.ua

http://www.Lntu.edu.ua

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


Проведення конференції планується у головному корпусі ЛНТУ

(м. Луцьк, вул. Львівська, 75).


До послуг учасників конференції обладнана сучасними технічними засобами зала засідань, місця для стендових доповідей форматом А1.
Для проживання учасників пропонуються одно- та двомісні номери у готелі «Лучеськ» (м. Луцьк) і гуртожитки університету.
Для зареєстрованих учасників конференції буде організована екскурсія історичною частиною міста та запропоновано інші культурні заходи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ

ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА НАН УКРАЇНИ

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ім. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ

ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення

і перспективи»


ЛУЦЬК, УКРАЇНА

19 – 20 жовтня 2012 року

Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА учасника

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів«Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення

і перспективи»

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Наук. ступ.
Вчене звання
Посада
Організація

Адреса

вулиця, № буд.
місто
індекс
країна
Адреса для листування (якщо відрізняється від адреси організації):

ПІБ
вулиця, № буд.
місто
індекс
країна
телефон
факс
e-mail
Співавтори
Назва доповіді
Доповідь*

усна

стендова

Секція*

1

2

3

4

5

Особиста присутність*

так

ні

*– необхідне підкреслити.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

До 20.09.2012

– кінцевий термін подання заявок та тез доповідей (додаток 1, 2)До 30.09.2012

– термін оплати організаційного внеску


01.10.2012

– II інформаційне повідомлення


Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Для участі в конференції до 20.09.2012 р. необхідно прислати у друкованому варіанті на адресу оргкомітету: тези доповідей, реєстраційну картку учасника та рецензію наукового керівника (для студентів і аспірантів).

2. Тези доповідей, реєстраційну картку учасника та копію квитанції про сплату оргвнеску слід також прислати в електронному варіанті на e-mail: lutsk_phischem@ukr.net (тема - конференція).

3. Вимоги до тез:Текстовий редактор: WinWord 97-2003.

Формат: А5.

Поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 1,5 см.

Гарнітура: Times New Roman.

Кегль: 12 пт.

Міжрядковий інтервал: одинарний.

Вирівнювання тексту: по ширині сторінки.

Нумерація сторінок: не ставити.

Відступ абзацу: 1 см.

Заголовок:

УДК— зліва;назва тез — великими жирними літерами, без переносів, по центру;

посади, прізвища та ініціали авторів — малими (крім перших літер) жирними літерами (для студентів і магістрантів вписати наукового керівника), без переносів, по центру;

назва установи, адреса , e-mail – курсивом, по центру.

Рисунки і таблиці, представлені в тезах, повинні відповідати необхідному розміру видрукуваної версії.Посилання на літературу нумеруються в порядку їх появи в тексті, номери посилань наводяться у квадратних дужках.

Обсяг тез: до трьох повних сторінок.

При пересиланні матеріали не згинати і не зшивати.

Відповідальність за зміст та оформлення тез несе автор!

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, російська, англійська
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Кращі доповіді конференції будуть рекомендовані до друку у фахових виданнях, зокрема у збірнику наукових праць «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ» Луцького національного технічного університету та «НАУКОВОМУ ВІСНИКУ» Волинського національного університету імені Лесі Українки (серії «Фізичні науки», «Хімічні науки»).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Співголова: доктор технічних наук П.П. Савчук Співголова: доктор хімічних наук Л. Д. Гулай

Члени програмного комітету:

доктор фіз.-мат.наук , професор П. І. Баранський;

доктор фіз.-мат.наук , професор Г.Є. Давидюк;

доктор технічних наук, професор В.І. Марчук;

доктор технічних наук, професор І. І. Булик;

доктор хімічних наук , професор І. Д. Олексеюк;

доктор хімічних наук , професор Д. І. Семенишин;

доктор пед. наук , професор Л. М. Романишина.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету: професор М.Н. ЛябукЧлени організаційного комітету: Л.В. Ящинський, О.І. Гулай, Д.А. Захарчук, Ю.В. Коваль, М.В. Шевчук, С.В. Луньов.