Повідомлення за одиницю часу, і рівна, де n кількість символів, що виробляється джерелом повідомлень за одиницю часу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Практична робота №1. Кількісна міра інформації. Мета заняття 1 30.59kb.
Праця, кадри та соціальний розвиток колективу 1 130.29kb.
Інтелектуальна система прийняття рішень для розміщення об’єктів рекламної... 1 97.26kb.
Вимірювання газових потоків 1 206.58kb.
Лекція №5. Діелектричні втрати План: Діелектричні втрати. Основні... 1 114.54kb.
NazvTovary Назва фірми- дата операції Кількість Ціна за одиницю Вартість... 1 20.84kb.
Лекція Похибки засобів вимірювання. Класифікація характеристик звт 1 217kb.
Ієрархія Надходження 1 89.86kb.
Ціна за одиницю виміру товару: 3 390,00₴ Кількість товару, який надійшов 1 24.35kb.
Назва товару Дата операції Кількість товару, який надійшов або був... 1 18.19kb.
1. Опис підготовки робочого місця і утримання його під час роботи 1 97.95kb.
Лекція Обчислення кількості інформації при передачі повідомлень по... 1 65.9kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення за одиницю часу, і рівна, де n кількість символів, що виробляється джерелом - сторінка №1/1
Лекція 10. Обчислення швидкості передачі інформації і

пропускної здатності каналів зв’язку

В умовах відсутності завад швидкість передачі інформації визначається кількістю інформації, що переноситься символом повідомлення за одиницю часу, і рівна

,

де n – кількість символів, що виробляється джерелом повідомлень за одиницю часу;H – ентропія (невизначеність), яка усувається при отриманні одного символу повідомлень, що виробляються даним джерелом.

Швидкість передачі інформації також може обчислюватись як, де – час передачі одного символу.

Швидкість передачі інформації завжди визначається відносно первинного алфавіту і залежить від його ентропії. А швидкість передачі сигналів обчислюється відносно вторинного алфавіту, якщо апаратура забезпечує передачу усіх якісних його ознак. Швидкість передачі сигналів обчислюється за формулою., де – час передачі одного символу вторинного алфавіту.

Таким чином, швидкість передачі інформації залежить від інформаційних характеристик джерела повідомлень, а швидкість передачі сигналів – від швидкодії апаратури. Ці величини не слід плутати, оскільки вони обчислюються за різними формулами і мають різну розмірність.

Для повідомлень, складених з рівноімовірних взаємонезалежних символів однакової тривалості, швидкість передачі інформації обчислюється так:

.

У випадку нерівноімовірних символів однакової тривалості.

У випадку нерівноімовірних і взаємозалежних символів різної тривалостіПропускна здатність (або ємність) каналу зв’язку – це максимальна швидкість передачі інформації по даному каналу зв’язку. Нагадаємо, що під каналом зв’язку розуміється сукупність засобів, призначених для передачі інформації від заданого джерела повідомлень до адресата. Отже, .

Для двійкового коду .

При наявності завад пропускна здатність каналу зв’язку обчислюється так:Пропускна здатність реальних каналів зв’язку обчислюється за допомогою імовірностей помилкового (неправильного) прийому , які враховують дію завад. При цьому імовірність правильного прийому . Канал, в якому імовірності помилкових переходів однакові та імовірності правильного прийому одного символу дорівнює правильному прийому іншого символу, називаються симетричними.

В дійсності не існує абсолютно симетричних каналів зв’язку на інтервалі слова. Канали можуть бути симетричними на нескінченному участку. Практично симетричними каналами вважаються канали з близькими імовірностями прийому якісних ознак. Ряд каналів принципово несиметричні: це кабельні канали з цифровим зв’язком, канали з пасивною паузою. Однак, багато каналів з достатньою точністю описуються моделлю симетричного каналу.

Властивості симетричного каналу зв’язку:


  1. Ентропії джерела та приймача рівні: .

  2. Умовна ентропія симетрична: .

  3. Середня кількість інформації в прийнятому ансамблі відносно переданого:

.

  1. Канальна матриця зі сторони джерела і з боку приймача має однаковий вигляд.

  2. В канальних матрицях сума імовірностей в кожному рядку і в кожному стовпці рівна одиниці.

  3. Пропускна здатність від джерела до приймача дорівнює пропускній здатності від приймача до джерела.

Розглянемо швидкість передачі інформації симетричного бінарного каналу. Бінарним називається канал зв’язку, в якому повідомлення передаються за допомогою двох якісних ознак.

Оскільки в симетричному бінарному каналі і , тоді.

Пропускна здатність .Пояснення 1+. З симетрії випливає, що максимальна швидкість передачі інформації буде для джерел, в яких імовірність передачі 0 і 1 рівні, тобто , а