Пояснювальна записка до робочого навчального плану шевченківської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів шевченківської районної - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої... 7 1690.83kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької... 6 839.78kb.
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок... 3 346.3kb.
Використання ікт на уроках в початковій школі 1 303.45kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Асіївської загальноосвітньої... 1 63.82kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Малорогозянської... 1 258.78kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Жовтневої загальноосвітньої... 1 401.05kb.
Пояснювальна записка до змін до робочого навчального плану тавежнянської... 1 40.7kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Староводолазької... 4 540.59kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Вишнівської загальноосвітньої... 1 287.01kb.
План заходів Харківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів... 1 84.08kb.
Функтори Функтори 1 31.09kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Пояснювальна записка до робочого навчального плану шевченківської загальноосвітньої - сторінка №1/3
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської районної

державної адміністрації

____________ С. В. Старіков

"_____" ____________ 2013 року

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №1 І-ІІІ СТУПЕНІВ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні ради школи

від 28.05. 2013 протокол №9

Голова ради школи

А.В. Москвітіна


«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні педагогічної

ради школи від 30.05.2013

протокол №5

Голова педагогічної ради

Л.М. Луб’янко


МП

ПОГОДЖЕНО

Завідувач районного методичного кабінету

____________ О.В. Антошик


«_____»_____________2013 року

ПОГОДЖЕНО

Методист районного методичного кабінету

______________Т.А. Пирог


«_____» _____________2013 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №1 І-ІІІ СТУПЕНІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На 2013/2014 навчальний рік
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Робочий навчальний план Шевченківської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів розроблено на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 №462 (чинний для 1-2 класів), «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 16.11.2000 №1717 (чинний для 3-4 класів), «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 №1392 (чинний для 5-х класів), «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 №778, «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24» від 27.08.2010 №776, Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854, постанови Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 №561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», постанови Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 №494 «Про затвердження Державної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», листа Міністерства освіти і науки України від 14.06.2005 №1/9-321, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності… Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за №229/6517, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.05.2013 №1/9-324 «Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2013/2014 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 №392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр.», від 02.11.2010 №579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 №354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», листа Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 27.03.2013 №2/4-14-737 «Про запровадження факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ», наказу відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської райдержадміністрації від 28.05.2013 №161 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району».

Школа здійснює освітню діяльність на основі статуту загальноосвітньої школи №1, затвердженого рішенням ХХІХ сесії VІ скликання Шевченківської районної ради від 05.04.2013. Згідно зі Статутом школи мова навчання – українська.

У складі школи функціонують 18 класів, 385 учнів:

З них:

- 8-9 класи – допрофільна підготовка:

8 клас – природничо-математичний напрям;

9а клас – філологічний напрям.профільні класи старшої школи:

- 10 клас – математичний профіль;

- 11 клас – математичний профіль.

Робочий навчальний план школи розроблений: • для початкової школи: для 1-2 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток 1);

 • для 3-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 1);

 • для 5-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 №551 (додаток 1);

 • для 6 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 ( додаток 2);

 • для 7-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 ( додаток 1);

 • для 10, 11 класів математичного профілю – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додаток 5).


ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ.
Робочий навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, де передбачено додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини робочого навчального плану в допрофільних 8-9-х і профільних 10-11класах.

Години варіативної частини робочого навчального плану використано таким чином:У початковій школі з метою корекції і поглиблення знань виділено додатковий час на предмети інваріантної складової:

 • з математики та української мови по 1 годині на тиждень з кожного предмету в 1-2 класах;

 • з математики та української мови по 1 годині на тиждень з кожного предмету в 3-4 класах;

 • з англійської мови по 0,5 годин на тиждень в 3-4 класах.

З метою прищеплення в дітей споживчої культури, навчання навичок розумної споживчої поведінки, підготовки їх до життя в сучасному суспільстві

із варіативної складової робочого навчального плану введено курс за вибором «Основи споживчих знань» по 0,5 годин на тиждень в 3-4 класах.У школі ІІ ступеню години варіативної складової використані із врахуванням допрофільної підготовки у 8-9 класах і бажання батьків та учнів. З метою глибшого вивчення історії рідного краю у 8-9-х класах введено спеціальний курс «Харківщинознавство» по 1 годині. У 5-7-х класах з метою формування духовно-моральних цінностей учнів введено факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» та курс за вибором «Етика» у 5-х класах. Розподіл годин варіативної складової навчального плану в 5-9 класах подано в таблиці:

Класи

Кількість годин

Додатковий час на предмети інваріантної складової та курси за вибором

Факультативи, індивідуальні заняття

5а клас

0,5 год.

1 год.


Етика

-

Православна культура Слобожанщини


5б клас

0,5 год.

1 год.


Етика

-

Православна культура Слобожанщини


6а клас

1 год.


-Православна культура Слобожанщини

6б клас

1 год.


-Православна культура Слобожанщини

7а клас

1 год.

0,5 год.


-

-


Цікава хімія

Православна культура Слобожанщини7б клас

1 год.

0,5 год.


-

-


Цікава хімія

Православна культура Слобожанщини8 клас

1 год.
1 год.

1 год.


0,5 год.
1 год.

0,5 год.


0,5 год.

Харківщинознавство
-

-

-


-

Оптичні системи і прилади

-


-
Діалог

Українська мова

Розв’язування задач з параметрами

Хімія у побуті

-

Модуль числа9а клас

1 год.

0,5 год.


0,5 год.

0,5 год.
1 год.Харківщинознавство

--

Цікава орфографія

Шкільна риторика

Історія давнього українсь-кого письменства

Захисти себе від ВІЛ


9б клас

1 год.

0,5 год.
1 год.

1 год.


Харківщинознавство

-
-


-

-

Розв’язування задач з параметрами

Захисти себе від ВІЛ

Українська моваВаріативна складова робочого навчального плану в 10-11 класах доповнена додатковими годинами з предметів інваріантної складової, факультативами і курсами за вибором з метою забезпечення більш глибокої підготовки старшокласників в галузі математики, формування міцних навичок здорового способу життя, підготовки до успішного складання ЗНО з української мови.

Розподіл годин варіативної частини робочого навчального плану в старшій школі подано в таблиці:Класи

Кількість годин

Додатковий час на предмети інваріантної складової та курси за вибором

Факультативи, індивідуальні заняття

10 клас1 год.

Українська мова


-

1 год.

Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах


-

0,5 год.

-

Розв’язування задач з параметрами

0,5 год.

-

Модуль числа

1 год.

-

Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу

0,5 год.

Основи створення

комп’ютерних презентацій-

1 год.

-

Обчислювальний практикум

1 год.

Хімія

-

11 клас

1 год.

Українська мова


-

1 год.


Застосування похідної розв’язання задач

-


0,5 год.


-


Розв’язування задач з параметрами

0,5 год.

-

Модуль числа

1 год.

-

Захисти себе від ВІЛ

1 год.


-

Методи розв’язування задач з термодинаміки та електродинаміки

Враховуючи наявність матеріально-технічної бази школи, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів змістове наповнення варіативної складової з фізичної культури складається з таких модулів:

 • 5-9 класи: футбол, гімнастика, волейбол, легка атлетика, баскетбол;

 • 10-11 класи: футбол, гімнастика, волейбол.

Із технологій (трудового навчання) такі модулі:

 • 5 клас: «Технологія виготовлення виробів, зроблених аплікацією», «Технологія виготовлення м’якої іграшки»;

 • 6 клас: «Технологія виготовлення народної ляльки», «Технологія виготовлення вишитих виробів»;

 • 7 клас: «Технологія виготовлення виробів, плетених гачком та в’язаних спицями», «Технологія вишивання мережками», «Технологія української народної вишивки»;

 • 8 клас: «Художня обробка паперу», «Модульне оригамі»;

 • 9 клас: «Технологія виготовлення виробів у техніці макраме»;

 • 10 клас: «Технологія ниткової графіки»;

 • 11 клас: «Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури».

Навчальні предмети, які мають не ціле число годин, у 2013/2014 навчальному році будуть викладатися таким чином:


Клас

Предмети

К-ть годин

І, ІІІ тиждень

ІІ, ІV тиждень

Предмет, з яким чергується

К-ть годин

І, ІІІ тиждень

ІІ, ІV тиждень

5а клас


Українська мова

3,5

3

4

-

-

-

-
5б клас

Українська мова

3,5

3

4

-

-

-

-

7а клас

Алгебра

Фізична культура2,5

2,5


2

2


3

3


Геометрія

-


1,5

-


2

-


1

-


7б клас


Алгебра

Фізична культура
2,5

2,5


2

2


3

3


Геометрія

-


1,5

-


2

-


1

-


8 клас

-
Історія України

-
1,5

-
1

-
2

Основи здоров’я

Географія0,5
1,5

-
2

1
1

9а клас


Історія України

Основи здоров’я1,5

0,5


1

-


2

1


Географія

-


1,5

-


2

-


1

-


9б клас

Історія України

Основи здоров’я
1,5

0,5


1

-


2

1


Географія

-


1,5

-


2

-


1

-


10 клас


Художня культура

0,5

1

-

-

-

-

-

Біологія

1,5


12

Географія


1,5

ометріяа Євро-и від 06.02. 20уки обласно2


1

11 клас


Історія України

1,5

2

1

Біологія

1,5

1

2

Художня культура

0,5

-

1

Людина і світ

0,5

1

-

Астрономія

0,5

-1

Екологія

0,5

1

-


наступна сторінка >>