Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Пояснювальна записка до робочого навчального плану шевченківської... 3 647.46kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Асіївської загальноосвітньої... 1 63.82kb.
Пояснювальна записка до змін до робочого навчального плану тавежнянської... 1 40.7kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Староводолазької... 4 540.59kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої... 7 1690.83kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Вишнівської загальноосвітньої... 1 287.01kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Малорогозянської... 1 258.78kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Жовтневої загальноосвітньої... 1 401.05kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану 1 342kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Аполлонівської... 1 270.64kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Шелестівського... 1 271.51kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 07. 1 61.84kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої - сторінка №1/6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Валківської районної державної адміністрації

________________Алієва Р.Д.

«___» червня 2013 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рікПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

від 11.06.2013 протокол№ 4

Голова ради школи

______________ Вернигора В.П

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

від 11.06.2013 протокол № 7

Голова педагогічної ради,

директор

______________ Сухоруков Ю.О.

М.П
7
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади
Робочий навчальний план Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013/2014навчальний рік складено згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 776 (10 – 11 класи), відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854, листаМіністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9–349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказу Департаменту наукиі освіти Харківської обласноїдержавноїадміністрації від 28.05.2013 № 354«Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»,наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від 29.05.2013 № 131 «Прозатвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Валківського району».

Робочінавчальніплани на 2013/2014навчальнийрікскладаються: • для 1 – 2класів - за Типовиминавчальними планами початковоїшколи, затвердженими наказом Міністерстваосвіти і науки,молодіта спортуУкраїнивід 10.06.2011 № 572 (Додаток 1);

 • для 3 –4 класів – за Типовиминавчальними планами початковоїшколи, затвердженими наказом Міністерства освіти і наукиУкраїнивід 29.11.2005 № 682 (Додаток 1);

 • для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерстваосвітиі науки,молодіта спортуУкраїнивід 03.04.2012 № 409 зізмінами, внесеними наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 17.05.2013  551 (Додаток 1);

 • для 6 – 9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (Додаток 2);

 • для 10класу – за Типовиминавчальними планами загальноосвітніхнавчальнихзакладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і наукиУкраїнивід 27.08.2010 № 834 (Додаток 4).

 • для 11 класу – за Типовиминавчальними планами загальноосвітніхнавчальнихзакладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і наукиУкраїнивід 27.08.2010 № 834 (Додаток 1).

Відповідно до рішення ради Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 24.05.2013, протокол № 3 та педагогічної ради навчального закладу від 24.05.2013, протокол № 4 у 10 класі організовано навчання учнів за універсальним профілем. У 11 класі продовжено навчання за універсальним профілем.

Мова навчання – українська.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план Старомерчицької загальноосвітньої школи Валківської районної ради Харківської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних і групових занять.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Для кращого засвоєння програмового матеріалу з окремих навчальних предметів вводяться індивідуальні заняття в 1-4 класах.Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи розподілені наступним чином.

1 клас:

 • додаткові години на викладання курсу «Каліграфія (з елементами розвитку зв’язного мовлення)» (1 година на тиждень) з метою вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного мовлення молодших школярів;

 • індивідуальні заняття іноземна мова (англійська) (1 година на тиждень).


2 клас:

 • додаткові години на викладання курсу «Основи екології» (1година на тиждень) з метою розширення і поглиблення екологічної складової програми з природознавства;

 • індивідуальні заняття з окремих навчальних предметів (1 година на тиждень);

 • індивідуальні заняття англійська мова(1 година на тиждень).

3 клас:

 • додаткові години на викладання курсу «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» (1година на тиждень) з метою формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку суспільства, позитивного сприйняття майбутнього;

 • спецкурс «Основи споживчих знань» (0,5 години на тиждень) з метою формування соціальної та економічної грамотності учнів;

 • індивідуальні заняття з окремих навчальних предметів (1 година на тиждень);

 • індивідуальні заняття англійська мова (1 година на тиждень).

4 клас:

 • додаткові години на викладання курсу за вибором «Логіка» (1 година на тиждень) з метою ознайомлення учнів із законами і формами правильного мислення;

 • індивідуальні заняття з окремих навчальних предметів (1 година на тиждень);

 • індивідуальні заняття англійська мова (1 година на тиждень).

В основній школі на виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 «Про запровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»,наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»,для реалізаціїпринципів безперервності і наступності у формуванні правової освіти і культури учнів, упровадження обласної Програми правової освіти населення Харківської області години варіативної складової використані на введення:

 • факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини» у 5, 6 класах по 1годині на тиждень, у 7 класі(0,5 годин на тиждень);

 • курсу «Харківщинознавство» у 8- 9 класах(1 година на тиждень);

 • факультативного курсу «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» («Захисти себе від ВІЛ») у 10-11класах (1 година на тиждень).

 • факультативного курсу«Правовідносини та судочинство Запорозької Січі» у 9 класі (0,5 години на тиждень);

 • факультативного курсу «Основи правової грамотності» у 10 класі(1 година на тиждень).

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів основної школи розподілені наступним чином.

5 клас:

 • іноземна мова (англійська) індивідуальні заняття (0,5 годин на тиждень);

8 клас:

 • додаткові години до годин інваріантної складової на викладання спецкурс «Основи споживчих знань» (1 година на тиждень) з метою формування соціальної та економічної грамотності учнів;

 • додаткові години до годин інваріантної складової на викладання курсу за вибором «Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів» (0,5 години на тиждень) з метою формування логічного мислення при розв’язку завдань з математики;

 • факультативний курс з психології(1 година на тиждень) з метою створення передумов для особистісного зростання підлітка та формування його позитивної «Я-концепції».

 1. клас:

 • додаткові години нафакультативний курс «Правовідносини та судочинство Запорозької Січі» (0,5 години на тиждень) з метою надання учням додаткових історичних і правових знань, удосконалення навичок учнів щодо проведення науково-краєзнавчої, дослідницької роботи.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів старшої школи розподілені наступним чином.

10 клас:

 • додаткові години до годин інваріантної складової на викладання предмету геометрії (1 година на тиждень);

 • додаткові години до годин інваріантної складової на викладання предмету «Захист Вітчизни» (1 година на тиждень) з метою освоєння курсу «основи медичного захисту», за бажанням батьків та учнів;

 • курсу за вибором «Підготовка до ЗНО» (2 години на тиждень) з метою розширеного формування в учнів алгоритму розв’язування задач, розвитку логічного мислення, алгоритмічної культури учнів, формування причинно-наслідкових зв’язків та якісної підготовки до ЗНО;

 • курс за вибором «Інформаційний працівник» (1 година на тиждень) з метою формування навиків практичного використання комп’ютерної техніки, мережі Інтернет та вмінням працювати з програмним забезпеченням, за бажанням батьків та учнів;

 • на факультатив «Екологія людини» (1 година на тиждень) з метою формування в учнів екологічних знань, необхідних навичок і етики ставлення до природи, виховання екологічного мислення, за бажанням батьків та учнів;

 • на факультативний курс «Основи правової грамотності» (1 година на тиждень) з метою розвитку правової самоосвіти, формування громадянської освіти, з урахуванням побажань батьків та учнів;

 • факультативний курс (тренінгові заняття) «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» («Захисти себе від ВІЛ»)(1 година на тиждень) з метою виховання свідомого, дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів здорового способу життя, формування компетентної, творчої, культурної, духовно розвиненої особистості, для профілактики негативних явищ, якісної освіти з основ здоров’я.

11 клас:

 • додаткові година до годин інваріантної складової на викладання курсу за вибором «Підготовка до ЗНО» (3години на тиждень) з метою розширеного формування в учнів алгоритму розв’язування задач, розвитку логічного мислення, алгоритмічної культури учнів, формування причинно-наслідкових зв’язків та якісної підготовки до ЗНО;

 • додаткові години до годин інваріантної складової на викладання предмету «Захист Вітчизни» (1 година на тиждень) з метою освоєння курсу «основи медичного захисту», за бажанням батьків та учнів;

 • індивідуальні заняття з історії України (0,5 години на тиждень) з метою покращення знань учнів, розвитку індивідуальних здібностей учнів, за проханням батьків та учнів;

 • індивідуальні заняття з географії (0,5 години на тиждень) з метою покращення та відновлення знань учнів, розвитку індивідуальних здібностей, за проханням батьків та учнів;

 • факультатив «Адаптаційна фізіологія людини і тварин» (1години на тиждень) з метою розвитку критичного мислення учнів, вміння узагальнювати матеріал з курсу біології за проханням батьків та учнів;

 • факультативний курс (тренінгові заняття) «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» («Захисти себе від ВІЛ»)(1 година на тиждень) з метою виховання свідомого, дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів здорового способу життя, формування компетентної, творчої, культурної, духовно розвиненої особистості, для профілактики негативних явищ, якісної освіти з основ здоров’я.

Викладання трудового навчання здійснюється за наступними варіативними модулями:

 • 5 клас – обов’язкова для вивчення складова - блок 2. «Технологія виготовлення виробів з аплікацією», варіативні модулі - «Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією», « Технологія виготовлення вишитих виробів»;

 • 6 клас – «Технологія виробів з тонколистного металу», «Технологія електротехнічних робіт»;

 • 7 клас – «Технологія обробки деревини», «Технологія мозаїки по дереву», «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням», «Технологія слюсарної обробки металів»;

 • 8 клас – «Технологія обробки деревини», «Технологія мозаїки по дереву», «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням», «Технологія слюсарної обробки металів»;

 • 9 клас – «Технологія української народної вишивки», «Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу»;

 • 10-11 клас – «Проектна технологія у перетворюючій діяльності людини», «Технологія виробів із сучасних деревинних матеріалів».

Викладання фізичної культури здійснюється за наступними модулями:

 • 5-9 клас – «Легка атлетика», «Футбол», баскетбол, волейбол;

 • 10 -11 клас – «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол».

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:2 клас

Українська мова - І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

Літературне читання - І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

3 клас

Українська мова - І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

Українське читання - І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

4 клас

Українська мова - І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

Українське читання - І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи. У 2, 5, 9 та 10 класах при вивченні предмету інформатика.


ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 30 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно осінні – 14.10 – 20.10.2013, зимові – 30.12.2013 – 12.01.2014, весняні – 07.04 – 13.04.2014.

Навчальні екскурсії та навчальна практика організовуються протягом навчального року згідно з методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61). Зокрема, навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-6-х класів - по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин; для учнів 7-8-х класів - по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин; для учнів 10-х класів - по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. Заняття розпочинаються о 8 годині 30 хвилин. Між уроками проводяться перерви по 10 хвилин та дві великі перерви по 20 хвилин.

Директор школи Сухоруков Ю.О.

Додаток № 1

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів

початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)


Робочий навчальний план для 1-2 класів

з українською мовою навчання

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень у класах
1

2-а

2-б

Українська мова (навчання грамоти)

7

-

-

Українська мова

-

3,5

3,5

Літературне читання

-

3,5

3,5

Іноземнамова (англійська)

1

2

2

Математика

4

4

4

Природознавство

2

2

2

Я у світі

-

-

-

Музичнемистецтво

1

1

1

Образотворчемистецтво

1

1

1

Трудовенавчання

1

1

1

Сходинки до інформатики

-

1

1

Основиздоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього
18+3

20+3

20+3

Варіативна складова

Додатковігодини на вивченняпредметівінваріантноїскладової, курсів за вибором, проведенняіндивідуальнихконсультацій та групових занять2

2

2

Курси за вибором

1

1

1

Каліграфія (з елементами розвитку зв’язного мовлення)

1Основи екології
1

1

Граничнодопустиметижневенавчальненавантаження на учня

20

22

22

Індивідуальні заняття

1

1

1

Іноземнамова (англійська)

1

1

1

Сумарнакількістьнавчальних годин інваріантної і варіативноїскладових, щофінансується з бюджету (без урахуванняподілукласів на групи)

23

25

25


Директор школи Сухоруков Ю.О.

Додаток № 2

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів

початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 29.11.2005 № 682)


Робочий навчальний план

для 3 - 4 класів з українською мовою навчання


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

3

4

Українська мова

3,5

3,5

Українське читання

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська )

2

2

Математика

4

4

Я і Україна

-

-

Я і Україна. Природознавство

1

1

Я і Україна. Громадянська освіта

1

1

Музика

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання

1

1

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

1

1

Разом

22

22

Варіативна складова

Додатковігодини на вивченнякурсів за вибором, проведенняіндивідуальнихконсультацій та групових занять3

3

Курси за вибором

1

1

Для стійкого розвитку. Моя щаслива планета

0,5
Основи споживчих знань

0,5
Каліграфія
1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

23

Індивідуальні заняття

2

2

Індивідуальні заняття

1

1

Іноземнамова (англійська)

1

1

Всього фінансується (без урахування поділу на групи)

25

25Директор школи Сухоруков Ю.О.

Додаток № 3

складений відповідно до додатку 1

Типовихнавчальнихпланівзагальноосвітніх

навчальнихзакладів ІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни від 03.04.2012 № 409 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551)
Робочий навчальний план

для 5 класу з навчанням українською мовою


Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень у класі

5

Українськамова

3,5

Українськалітература

2

Іноземнамова (англійська)

3

Російська мова

2

Світовалітература

2

ІсторіяУкраїни

1

Всесвітняісторія

-

Основиправознавства

-

Музичнемистецтво

1

Образотворчемистецтво

1

Мистецтво

-

Математика

4

Алгебра

-

Геометрія

-

Природознавство

2

Біологія

-

Географія

-

Фізика

-

Хімія

-

Трудовенавчання

2

Інформатика

1

Основиздоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

25,5+3

Варіативна складова

Додатковий час на навчальніпредмети, факультативи, індивідуальнізаняття та консультації1,5


Факультативи, індивідуальні заняття

1,5

Православна культура Слобожанщини

1

Іноземнамова (англійська)

0,5

Граничнодопустименавчальненавантаження

28

Всього (без урахуванняподілукласів на групи)

27+3Директор школи Сухоруков Ю.О

Додаток № 4

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів для основної та

старшої школи загальноосвітніх

навчальних закладів у структурі 12-ти річної

школи (наказ Міністерства освіти і науки

України від 23.02.2004 № 132, зі змінами,

внесеними наказом МОН України

від 05.02.2009 № 66)Робочий навчальний план для 6 –9 класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

6-а

6-б

7

8-а

8-б

9

Інваріантна складоваУкраїнська мова

3

3

3

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

2

2

2

Російська мова

2

2

1,5

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

-

-

1

Етика

1

1

-

-

-

-

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Художня культура

-

-

-

-

-

1

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2,5

2

2

2

Геометрія

-

-

1,5

2

2

2

Природознавство

1

1

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

3

Географія

2

2

2

1,5

1,5

1,5

Фізика

-

-

1

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Трудове навчання

1

1

2

2

2

1

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

2

3

3

3

Інформатика

-

-

-

-

-

1

Разом

28

28

30,5

30,5

30,5

32,5

Варіативна складова1

1

0,5

3,5

3,5

1,5

Спецкурси, курси за вибором:

-

-

-

2,5

2,5

1

Основи споживчих знань


1

1
Харківщинознавство


1

1

1

Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів


0,5

0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

29

29

31

33

33

33

Факультативи, індивідуальні заняття

1

1

0,5

1

1

0,5

Сходинки до вершини «Я».


1

1
Правовідносини та судочинство Запорозької Січі
0,5

Православна культура Слобожанщини

1

1

0,5


Всього фінансується (без урахування поділу на групи)

29

29

31

34

34

34


Директор школи Сухоруков Ю.О.

Додаток № 5

складений відповідно до додатку 4

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

ІІІ ступеню (наказ Міністерства освіти і

науки України від 27.08.2010 № 834)
Робочий навчальний план

для 10 класу з українською мовою навчання

з вивченням російської чи іншої мови національної меншини


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Українська мова

2

Іноземна мова

3

Російська мова

1

Українська література

2

Світова література

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

правознавство


1


економіка

-

людина і світ

-

Художня культура

0,5

Алгебра і початки аналізу

2

Геометрія

1

Астрономія

-

Біологія

1,5

Географія

1,5

Фізика

2

Екологія

-

Хімія

1

Інформатика

1

Технології

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

Разом

28

Варіативна складова

10

Курси за вибором

6

Виразне читання

1

Політична географія

1

Готуємось до ЗНО

3

Інформаційний працівник

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової

2

Захист Вітчизни

1

Геометрія

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:

33

Факультативи, індивідуальні заняття

2

Основи правової грамотності

1

Захисти себе від ВІЛ

1

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38


наступна сторінка >>