Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно... 1 60.88kb.
Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального... 1 259.41kb.
Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального... 1 297.08kb.
Графік прийому громадян з особистих питань працівниками відбіркової... 1 33.48kb.
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського... 1 326.42kb.
Правила прийому до Бізнес-коледжу Черкаської філії Приватного вищого... 1 264.78kb.
Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу... 1 168.88kb.
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський... 1 314.34kb.
Додаток 8 до Правил прийому до пвнз куеіту в 2013 році Порядок подання... 1 89.42kb.
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) 1 137.27kb.
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
Програма з української літератури для 10-12 класів Академічний рівень 3 688.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу - сторінка №1/4
d:\my docs\загрузки\коледж.jpg

Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

в 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Коледжі Вищого навчального закладу “Одеська державна академія технічного регулювання та якості” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №270279 від 07.05.2013 р.

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1855/24387 (далі – Умови), з врахуванням Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №1855/24388.І. Загальні положення


  1. Коледж вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» (далі коледж ОДАТРЯ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (Додаток 1).

  2. До вищого навчального закладу коледж ОДАТРЯ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Гуртожиток забезпечує необхідні умови для проживання, занять, відпочинку, виховної роботи, фізичного виховання студентів коледжу. До послуг студентів у гуртожитку створені і функціонують: кімнати для приготування їжі; кімната студентської ради гуртожитку; кабінет психолога; медичний пункт; душові кімнати; тренажерний зал; тенісний зал; перукарня.  Діють гуртки: авторської пісні; ритмічної гімнастики; гурток по озелененню прилеглої території.

1.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

1.6. Прийом до коледжу ОДАТРЯ на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти Коледж ОДАТРЯ має право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно до пунктів 5.8, 5.9 цих Правил).

Коледж ОДАТРЯ має право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

Зазначені категорії осіб зараховуються за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI,VII, VIII та пунктом 14.1 цих Правил.

2.4. Коледж ОДАТРЯ має право приймати на навчання осіб, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил.


  1. Коледж ОДАТРЯ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у коледжі ОДАТРЯ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в коледжі ОДАТРЯ на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії у період з 1 липня по 05 вересня 2014 р.:

- з понеділка по п‘ятницю з 9.00 до 17.00.

19 липня, 04, 07, 11, 23 та 29 серпня , 01 та 04 вересня 2014 р. комісія працює до 18.00;

- у суботу з 9.00 до 14.00, у суботи 19 липня, 23 серпня до 18.00;

- вихідний день - неділя (неділя 11 серпня, робочий день з 9.00 до 18.00 - закінчення третього строку вибору вступниками місця навчання);

- обідня перерва з 13.00 до 13.30, крім суботи;

- 23 та 29 серпня, 01 та 04 вересня 2014 року робочий день до 18.00

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньоїповної загальної середньої

1

2

3

4

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

25 липня 2014

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00

19 липня 2014 року16 серпня 2014

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
о 12.00

31 липня 2014 р.23 серпня 2014

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

з 21 липня по 31 липня

2014 рокуз 18 серпня по 23 серпня 2014

Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

1 серпня 2014 рокудо 12 години

25 серпня 2014Закінчення першого строку вибору вступниками місця навчання

о 18.00.

04 серпня 2014 рокуо 18.00.

29 серпня 2014Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

5 серпня 2014 року;до 12 години

30 серпня 2014Закінчення другого строку вибору вступниками місця навчання

о 18.00.

07 серпня 2014 рокуо 18.00.

01 вересня 2014Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

8 серпня 2014 рокудо 12 години

02 вересня 2014Закінчення третього строку вибору вступниками місця навчання

(другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

о 18.00.

11 серпня 2014 року

о 18.00.

04 вересня 2014Терміни зарахування вступників


за державним замовленням до 15.00.

12 серпня 2014 року


за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше

26 серпня 2014 рокуза державним замовленням до 15.00.

05 вересня 2014

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше

06 вересня 2014


4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування до коледжу ОДАТРЯ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
1

2

3

Початок прийому заяв та документів

з 01 липня 2014 року

25 липня 2014

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

19 липня 2014 року21 серпня 2014

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних екзаменів

21 – 25 липня 2014 року

22 – 23 серпня 2014

Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

26 липня 2014 рокудо 12 години

25 серпня 2014Закінчення першого строку вибору вступниками місця навчання

о 17.00.

29 липня 2014 рокуо 18.00.

29 серпня 2014Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

30 липня 2014 рокудо 12 години

30 серпня 2014Закінчення другого строку вибору вступниками місця навчання

о 17.00.

01 серпня 2014 рокуо 18.00.

01 вересня 2014Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

02 серпня 2014 рокудо 12 години

02 вересня 2014Закінчення третього строку вибору вступниками місця навчання

(другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)


о 18.00.

04 серпня 2014 року

о 18.00.

04 вересня 2014Терміни зарахування вступників


за державним замовленням до 15.00.

22 серпня 2014 року


за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності) не пізніше

29 серпня 2014 рокуза державним замовленням до 15.00.

05 вересня 2014


за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 06 вересня 2014V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у коледж ОДАТРЯ
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

5.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, що оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о (оригінал).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року


№ 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня
2008 року за № 189/14880.

5.9. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

5.10. Вступники, зазначені у розділі п. 5.8 та 5.9 цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510.

5.13. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому (додаток 5) мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

5.14. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.15. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті академії.

5.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.17. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.18. Приймальна комісія ОДАТРЯ перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів для тих вступників, які закінчили курси довузівської підготовки ОДАТРЯ та для тих, що є призерами (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України). При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія).

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.5 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених розділом IХ цих правил випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначається рішенням приймальної комісії.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста враховується середній бал документа кваліфікованого робітника, переведений у 200 бальну шкалу та бал, отриманий за письмовий фаховий екзамен (до 200 балів).

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які раніше здобули неповну, базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю вступні іспити не проводяться. Конкурс проводиться на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс навчання для цієї категорії осіб визначається за академічною різницею дисциплін навчального плану обраної спеціальності та дисциплін додатку до диплому вступника. При цьому допускається академічна різниця не більша 10 дисциплін. Конкурсний бал визначається за середнім балом додатку до диплому про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти переведений у 200 бальну шкалу.


6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.9. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.10. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються відповідними екзаменаційними комісіями і затверджуються ректором ОДАТРЯ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті академії www.kachestvo.od.ua.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу ОДАТРЯ, склад якої затверджується ректором.

6.12.1. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки подається у формі заяви до 17 години у день оголошення оцінки. Апеляція подається до секретаріату приймальної комісії й розглядається наступного дня апеляційною комісією. Апеляція повинна бути обґрунтованою. Апеляційні заяви з питань усунення від вступних випробувань не розглядаються. Розгляд апеляційної заяви вступника проводиться в його присутності. Присутність сторонніх осіб при розгляді апеляцій допускається з дозволу голови приймальної комісії.

6.12.2. Рішення апеляційної комісії щодо зміни результатів вступних випробувань затверджується приймальною комісією академії і є остаточним.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.VII. Цільовий прийом до коледжу ОДАТРЯ
7.1. Особи, які вступають до коледжу ОДАТРЯ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане - відповідними органами освіти районних, державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.2. Установлена квота складає 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.3. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIIІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу ОДАТРЯ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Зараховуються до коледжу ОДАТРЯ відповідно до розділу XІІ цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

9.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 4 до Умов.

9.4. Положення пунктів 9.1 – 9.3 цього розділу, поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.


9.5. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.


9.6. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ОДАТРЯ, для вступу на спеціальності, що визначені у додатку 6 на основі повної загальної середньої освіти додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації. Бали нараховуються відповідно до табл.2

Таблиця 2. Порядок нарахування додаткових балів особам, що закінчили підготовчі курси ОДАТРЯДля вступників на основі повної загальної середньої освіти

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Кількість балів, отриманих за підсумкову атестацію з трьох предметів

Додатковий бал

Кількість балів за підсумкову атестацію з двох предметів

Додатковий бал
1

2

3

4

від 372 до 400

10

8

1

від 400 до 420

11

10

1,1

від 420 до 440

12

12

1,2

від 440 до 460

13

14

1,3

від 460 до 480

14

16

1,4

від 480 до 500

15

18

1,5

від 500 до 520

16

20

1,6

від 520 до 540

17

21

1,7

від 540 до560

18

22

1,8

від 560 до 580

19

23

1,9

від 580 до 600

20

24

2,0

9.7. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.8. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ОДАТРЯ до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).

10.2 Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією ОДАТРЯ і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення доведеного ОДАТРЯ, але не менше 1 місця з кожного напряму (спеціальності), доведеного коледжу ОДАТРЯ. Квота у відсотках зазначається у додатку 4, кількість місць оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ОДАТРЯ. Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XI. Право на першочергове зарахування
11.1. Право на першочергове зарахування до коледжу ОДАТРЯ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого


2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня


2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники до коледжу ОДАТРЯ, що мають вищий бал з профільного предмету

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах ІХ, Х, ХІ цих Правил.

12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією ОДАТРЯ з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії.

наступна сторінка >>