Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно... 1 60.88kb.
Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального... 1 259.41kb.
Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального... 1 297.08kb.
Графік прийому громадян з особистих питань працівниками відбіркової... 1 33.48kb.
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського... 1 326.42kb.
Правила прийому до Бізнес-коледжу Черкаської філії Приватного вищого... 1 264.78kb.
Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу... 1 168.88kb.
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський... 1 314.34kb.
Додаток 8 до Правил прийому до пвнз куеіту в 2013 році Порядок подання... 1 89.42kb.
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) 1 137.27kb.
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
Програма з української літератури для 10-12 класів Академічний рівень 3 688.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу - сторінка №4/4

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)Конкурсні предмети на вибір

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Радіотехнічні вимірювання

5.05100101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література124

Електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

2. Математика

так

Профільний

124

Механічні вимірювання

5.05100103

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

2. Фізика

так

Профільний

124

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

Готельне обслуговування

5.14010101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література124

2. Математика

так

Профільний

124

  1. Географія

так

Профільний

124Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів


Статус

предмету


Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсомНазва

Код

Квота пільгових категорій

Радіотехнічні вимірювання

5.05100101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література
4

Електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

Механічні вимірювання

5.05100103

2. Математика


Профільний4

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

Готельне обслуговування

5.14010101


Додаток 4 до Правил прийому до Коледжу ОДАТРЯ в 2014році
Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,

при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.
Код
спеціальності


Назва спеціальності

5.05100101

радіотехнічні вимірювання

5.05100102

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100103

механічні вимірювання

5.05070205

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.14010201

обслуговування та ремонт електропобутової техніки


Додаток 5 до правил прийому до коледжу ОДАТРЯ в 2014році

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0
3,5

121,0
6

143,0
8,5

166,8
11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,22,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,12,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,12,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,02,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,02,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,92,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,92,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,82,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,83

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,73,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,73,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,63,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,63,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5
Додаток 7 до Правил прийому до Коледжу ОДАТРЯ в 2014 році
Прийом іноземців та осіб без громадянства у Коледж Одеської державної академії технічного регулювання та якості
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціальності

(напрями підготовки)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання


Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання
5.05100101

Радіотехнічні вимірювання

Загальний ліцензійний обсяг 50 осіб на рік

3

3
5.05100102

Електротеплотехнічні вимірювання

3

3
5.05100103

Механічні вимірювання

3

3
5.05070205

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

3

3
5.14010201

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

2,5

3
5.14010101

Готельне обслуговування

2,5

-

Прийом заяв та документів від іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних ) осіб здійснюється з 01 липня по 15 листопада 2014 року.

Іноземні громадяни, що не мають відповідної мовної підготовки та відповідної підготовки з профільних предметів (математика, фізика) приймаються до ОДАТРЯ на курси підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України з ліцензійним обсягом 50 осіб на рік.

Іноземні громадяни, що мають відповідну мовну підготовку та відповідну підготовку з профільних предметів (математика, фізика) приймаються до Коледжу ОДАТРЯ на навчання за акредитованими спеціальностями.

Для конкурсного відбору іноземних громадян та зарахування на навчання за ОКР молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти з вступниками проводиться співбесіда, яка включає питання з української (російської) мови, математики або фізики.
Перелік документів, що подаються іноземними громадянами при вступі:

паспорт;


копія паспорту з нотаріально завіреним перекладом на українську (російську) мову;

атестат про загальну середню освіту з нотаріально завіреним перекладом на українську (російську) мову;

диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (при вступі на навчання за програмою підготовки магістра, спеціаліста або бакалавра прискореного навчання);

медичну довідку за формою 086-о;

дванадцять матових кольорових фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см.;

довідку про відсутність ВІЧ інфекції;

свідоцтво про народження з нотаріально завіреним перекладом на українську (російську) мову;

зворотній квіток з відкритою датою виїзду на рік;довідка про реєстрацію за місцем проживання.

<< попередня сторінка