Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Первомайського району на 2013 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від „ 19 вересня 2012 року Козятин №462 Про розроблення... 1 178.63kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Розпорядження від 24 жовтня 2011 року №322 Про розроблення проекту... 1 149.82kb.
Розпорядження 26. 10. 2011 №386-р Про розроблення проекту Програми... 1 115.4kb.
Розпорядження від 16 вересня 2011 року №349 м. Корюківка Про розроблення... 1 115.53kb.
Рішення районної ради № програма економічного І соціального розвитку... 7 1119.74kb.
Рішення від 6 січня 2012 року №411/2 м. Стаханов Про виконання Програми... 6 1963.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 3 471.73kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 10. 1 82.31kb.
Доповідь на 3 сесії міської ради 6 скликання про виконання Програми... 1 68.65kb.
Розпорядження " 03 " 08 2012 р. №507-р Про формування Програми економічного... 8 982.74kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21. 1 58.06kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Первомайського - сторінка №4/4

Директор ____________________ ______________


Гол. Бухгалтер ______________ _______________

Додаток 3

До розпорядження голови

Райдержадміністрації

02.10.2012 № 466-р

ОСНОВНІ МАКРОПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 -2013 РОКИПоказники

Одиниця

виміру


2012 рік

(очік)


2013 рік

(прогноз)


1

2

3

4Сфера реального сектору економіки

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг - всього

млн. грн.


Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг на одну особу населення

грн.


Індекс промислової продукції у % до попереднього року

%


Індекс промислової продукції добувної промисловості у % до попереднього року

%


Індекс промислової продукції переробної промисловості у % до попереднього року

%


у тому числі:

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%


легка промисловість

%


виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

%


металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

%


машинобудування

%


Індекс промислової продукції виробництва та розподілення електроенергії, газу та води у % до попереднього року

%


Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях

господарств у цінах 2005 року - всьогомлн. грн.


у тому числі на душу населення

грн.


Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у % до попереднього року

%


Обсяг виробництва валової продукції рослинництва

млн. грн.


Обсяг виробництва валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%


Виробництво продукції рослинництва:

зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тис. тонн


цукрові буряки (фабричні)
соняшник
картопля
Обсяг валового виробництва продукції тваринництва

млн. грн.


Обсяг валового виробництва продукції тваринництва у % до попереднього року

%

Виробництво продукції тваринництва:

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

тис. тонн


молоко

тис. тонн


яйця

млн. шт.


Фінансові показники

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

млн. грн.


Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн. грн.


Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

%Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн. грн.


Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%Показники рівня життя

Номінальні доходи населення

млн. грн.


Реальні наявні доходи, у відсотках до попереднього року

%


Наявні доходи в розрахунку на одну особу населення

грн.


Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

млн. грн.
Фонд оплати праці працівників малих підприємств
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.


у тому числі:

у промисловості
у сільському господарстві

грн.


торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

грн.


Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника малих підприємств

грн.Індекс реальної заробітної плати у % до попереднього року

%


Показники розвитку споживчого ринку

Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товаро-бороту як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців)

млн. грн.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу

грн.


Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) (у порівняних цінах)

%Обсяги реалізованих послуг

млн. грн.


Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг без ПДВ у порівняних цінах (у порівняних цінах)

%


Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб


Економічно-активне населення у віці 15-70 років
працездатного віку
Кількість населення у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього
з них:

у промисловості (* очікувані дані)

тис. осіб


у сільському господарстві (* очікувані дані)
Кількість безробітного населення у віці 15-70 років (за методологією МОП)
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП)

%


Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій), на кінець року

осібКількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності - всього

осіб


у тому числі:

у промисловості
у сільському господарстві
у будівництві
у торгівлі
Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві

тис. чол.


Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва

місць


Інноваційна діяльність

Кількість інноваційно-активних підприємств


одиниць

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%


Обсяг реалізованої інноваційної продукції

всього


млн. грн.

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції


%

Впроваджено нових технологічних процесів, всього


одиниць

з них маловідходних, ресурсозберігаючих
Освоєно нових видів продукції, всього
з них нових видів техніки
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність


Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн. грн.


у порівнянних цінах у % до попереднього року

%


Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу

грн.


Обсяг інвестицій у житлове будівництво

млн. грн.


Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове будівництво

%


Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку –всього, на кінець року

млн. дол. США


у % до попереднього року

%


Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення
Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:промисловість
сільське господарство
будівництво
торгівля
транспорт
операції з нерухомістю
Обсяг експорту, всього

у тому числі за товарною структурою: товари

,,


зернові культури

,,


насіння і плоди олійних культур

,,


готові харчові продукти

,,


продукти неорганічної хімії

,,


механічне обладнання; машини та механізми

,,


інші товари

,,


послуги

,,


Обсяг експорту у % до попереднього року

%

Обсяг імпорту, всього


млн. дол. США


у тому числі за товарною структурою: товари

,,


готові харчові продукти

млн. дол. США


руди та концентрати алюмінієві

,,


недорогоцінні метали

,,


механічне обладнання, машини та механізми

,,


інші товари

,,


послуги

,,


Обсяг імпорту у % до попереднього року

%


Житлово-комунальне господарство

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.


Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%


Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.


Темп зростання (зменшення ) дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%


Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги станом на 1 січня відповідного року

млн. грн.


Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%


Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування:

Загальна площа житла

тис. кв. м


Середні навчальні заклади

уч. місць


Дошкільні заклади освіти

місць


Лікарні

ліжок


Амбулаторно-поліклінічні заклади

відвід. за зміну


Водопровід

км


Каналізація

км


Теплопостачання

км


Газові мережі

км


Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів

км

Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств

один.


Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%


Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.


Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.


Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств

%


Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%


Частка малих підприємств, які одержали прибуток

%


Частка малих підприємств, які одержали збиток

%


Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

млн. грн.
у тому числі:

прибуток

млн. грн.


збиток

млн. грн.


Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва

млн. грн.


Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок обласного бюджету

тис. грн.
<< попередня сторінка