Про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області у І півріччі - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про проведену роботу у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській... 1 38.44kb.
Звіт про проведену роботу у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській... 1 75.9kb.
Наказ №962 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання... 1 228.47kb.
Інформація про виконання вимог антикорупційного законодавства у Головному... 1 104.02kb.
Наказ №711/07 Про затвердження переліку відповідальних осіб з питань... 1 97.14kb.
Хроніка культурно-мистецького життя області за листопад 2013 року... 1 203.67kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування... 1 32.54kb.
Перелік вакантних посад по Головному управлінню Міндоходів у Дніпропетровській... 1 105.34kb.
Закону України "Про боротьбу з корупцією" 1 29.08kb.
Міністерство охорони здоров’я України наказом «Про затвердження уніфікованих... 2 322.23kb.
Довідка про роботу з організації та здійснення контролю за виконанням... 1 215.63kb.
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних... 1 125.42kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики - сторінка №1/1


Про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області у І півріччі 2013 року
Відповідно до «Плану заходів Державної служби статистики України щодо запобігання та виявлення корупції на 2013 рік», затверджених заходів та наказів Головного управління статистики у Дніпропетровській області сектором правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції проаналізовано стан додержання положень законодавчих актів про державну службу та боротьбу з корупцією в органах державної статистики області.

Аналіз свідчить, що керуючись Законами України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про державну службу» та іншими нормативними актами, структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики продовжують вживати заходи щодо запобігання порушення законодавства, добору, розстановки і виховання кадрів, додержання вимог законодавства при просуванні по службі, посилення виконавчої і трудової дисципліни, підвищення кваліфікації державних службовців.

Керівництвом Головного управління статистики, начальниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводиться індивідуальна виховна робота з працівниками органів держстатистики області, спрямована на підвищення особистої відповідальності кожного за суворе додержання законів, фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження корупційних діянь, інших порушень законодавства.

В березні 2013р. Головним управлінням статистики у Дніпропетровській області з метою належної організації декларування доходів державних службовців був виданий наказ від 04.03.2013р. №21 «Про декларування доходів державних службовців за 2012 рік», а також листом від 25.03.2013р. №18-05/35/1 направлені структурним та відокремленим підрозділам роз’яснення щодо особливостей декларування доходів та зобов’язань майнового характеру. Сектором правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції всім державним службовцям Головного управління статистики у Дніпропетровській області були надані усні роз’яснення та відповіді на запитання стосовно заповнення декларацій. В ході наданих консультацій, суб’єктам декларування було роз’яснено суть змін до законодавства України та розглянуто практичні аспекти контролю за достовірністю декларованих доходів.

Державні службовці структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Дніпропетровській області дотримувались вимог фінансового контролю. Державні службовці структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Дніпропетровській області (475 осіб подали, а 20 осіб перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною) своєчасно подали декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за 2012р. та дотримувались вимог статті 13 Закону України «Про державну службу», про що було проінформовано ДСCУ листом від 04.04.2013р. №18–09/53.

На нарадах Головного управління статистики у Дніпропетровській області в І півріччі 2013 року керівництвом управління було винесено на розгляд основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». На нарадах керівникам структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Дніпропетровській області надавались роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства з метою подальшого поглибленого вивчення вказаного нормативно-правового акту та проведення виховної роботи з підлеглими працівниками, спрямованої на підвищення особистої відповідальності, суворе додержання законів, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження корупційних діянь.

«План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень Головного управління статистики у Дніпропетровській області на І півріччя 2013 року» затверджений начальником Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 02.01.2013р. виконується в повному обсязі згідно термінів виконання. Порушень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» станом на 26.06.2013 року не виявлено. Виконання зазначених заходів постійно контролюється керівництвом Головного управління статистики у Дніпропетровській області, а хід їх виконання розглядається на поточних нарадах шляхом заслуховування доповідей відповідальних осіб.

Випадків корупційних правопорушень не виявлено та притягнених винних осіб до адміністративної відповідальності не має.

Проаналізувавши стан справ можна зробити висновки, що начальники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Дніпропетровській області в основному дотримуються вимог законодавчих актів про державну службу та запобігання і протидії корупції.

Керівництвом Головного управління статистики у Дніпропетровській області приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції серед працівників управління та надається всебічна методична допомога щодо застосування антикорупційного законодавства.

Відповідно Постанови КМУ від 08.12.2009р. №1336 «Про затвердження порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції» Головним управлінням статистики у Дніпропетровській області постійно оновлюється інформація на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Дніпропетровській області в рубриці «Запобігання проявам корупції».

У січні 2013р. на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Дніпропетровській області оновлено рубрику «Запобігання проявам корупції», в якій розміщено: «Список посадових осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області», «Звіт про проведену роботу у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області за 2012 рік», «Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції», «Запровадження прямої телефонної лінії».

З метою підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у сфері запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють її проявам в органах державної статистики та на виконання наказу Держкомстату України від 31.03.2011р. №76 «Про запровадження прямої телефонної лінії», наказом начальника Головного управління від 05.04.2011р. №50 запроваджена щомісячна пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з корупцією», яка діє кожного другого четверга місяця з 15.00 год. до 17.00 год.

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992р. №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», п. 3.2 наказу Мін’юсту від 19.01.2012р. №93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012р. за №67/20380, сектор правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції щомісяця надсилає до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області Перелік прийнятих актів (наказів) Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

Прийняття на роботу в органи державної статистики на посади державних службовців здійснювалось, як це передбачено ст.ст. 15, 25 Закону України “Про державну службу”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” від 25.02.2002р. №169, на конкурсній основі. На виконання статті 11 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», яка регламентує проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області були проведені спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.

У І півріччі 2013р. на державну службу за результатами проведеної спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, було прийнято 11 осіб. Зазначені особи успішно пройшли спецперевірку і були прийняті на роботу на конкурсній основі.

Стан реалізації антикорупційної стратегії, визначеної Президентом України:

Керівництвом Головного управління статистики у Дніпропетровській області акцентується увага на впровадженні «Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015 роки», схваленої Указом Президента України від 21.10.2011р. № 1001/2011, «Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011р. № 1240 та добросовісному виконанні своїх службових обов’язків працівниками Головного управління статистики у Дніпропетровській області. Неухильне дотримання вимог антикорупційного Законодавства позитивно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери та міжнародні відносини, підвищує довіру громадян до влади.


Завідувач сектору правового забезпечення,запобігання та виявлення корупції В.І. Гусельников