Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановля є - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції... 4 972.17kb.
Наказ №30а Про затвердження Плану основних заходів Укрнділга щодо... 1 20.57kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 171.44kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 172.43kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 14.48kb.
Здійснення моніторингу успішності впровадження Державної програми... 3 590.07kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання і протидії корупції... 1 87.55kb.
Рішення № від 20 лютого 2013р. Про затвердження плану роботи виконавчого... 1 9.75kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 13.72kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29. 1 85.54kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 146.96kb.
Програма щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015 роки Мета... 5 852.54kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 - сторінка №1/1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 28 листопада 2011 р. N 1240
Київ 

Про затвердження Державної програми щодо запобігання


і протидії корупції на 2011-2015 роки 


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Затвердити Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (далі - Програма), що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: 
забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом; 
подавати щороку до 15 лютого спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та включення до звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 р. № 1240ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки

Мета Програми
Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Відсутність єдиної загальнодержавної антикорупційної політики в Україні є однією з причин неефективного реагування держави та суспільства на загрозу корупції, рівень якої зростав протягом останніх років.
Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та громадських (неурядових) організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011–2015 роки, через:
продовження реформування антикорупційного законодавства відповідно до міжнародних стандартів;
ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;
створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;
забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;
посилення взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.
Проблему передбачається розв’язати шляхом:
визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції, усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних наслідків;
визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;
підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
упровадження системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
продовжити процес розвитку законодавства з урахуванням світових антикорупційних стандартів, закріплених у Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією, Додатковому протоколі до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, рекомендаціях Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та інших міжнародних інституцій;
підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції;
знизити рівень корупції у системі правоохоронних органів, інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
зменшити обсяги тіньової економіки;
формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.

Додатки