Про затвердження Інструкції про порядок приймання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей... 1 158.61kb.
Правила конкурсного приймання учнів до гімназії №31 м. Черкаси загальні... 1 59.58kb.
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення... 1 178.43kb.
Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної... 10 2054.4kb.
Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу... 1 101.35kb.
Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних... 1 146.33kb.
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення... 1 176.25kb.
Наказ №145 Про затвердження Інструкції з питань діловодства в Харківській... 2 434.47kb.
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення... 19 1395.76kb.
Додаток 8 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування... 1 66.64kb.
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення... 1 25.27kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 жовтня... 1 36.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Інструкції про порядок приймання - сторінка №1/2
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 314 від 31.05.93 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 серпня 1993 р.

за N 106


Про затвердження Інструкції про порядок приймання,

зберігання, обліку, знищення чи реалізації

вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та

боєприпасів до неї

( Додатково див. Наказ Міністерства внутрішніх справ

N 380 від 13.06.95 )

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 615 від 26.06.2002 )


З метою додержання порядку приймання, зберігання, обліку,

знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої

зброї та боєприпасів до неї, попередження зловживань і порушень

законності з цього питання, НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, зберігання,

обліку, знищення, чи реалізації вилученої, добровільно зданої,

знайденої зброї та боєприпасів до неї, що додається.

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та на

транспорті:

2.1. Організувати вивчення Інструкції про порядок приймання,

зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно

зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї з працівниками

служби озброєння, дозвільної системи, охорони громадського

порядку, дільничними інспекторами міліції, черговими, особовим

складом оперативних служб та прийняти від них заліки.

2.2. Перевірити технічний стан приміщень складів озброєння

управлінь (відділів) ГТ і МТЗ, їх охорони, кімнат, де тимчасово

зберігається така зброя і боєприпаси, дотримання встановлених

правил їх зберігання.

2.3. Здійснити заходи щодо укріплення кадрів служби

озброєння, підібрати працівників, здатних за своїми діловими

якостями забезпечити належне зберігання зазначеної зброї та

боєприпасів.

2.4. Переглянути склад постійно діючих комісій по перевірці.

зберігання зброї та боєприпасів. Підвищити відповідальність членів

комісій за якість перевірок і документальних ревізій.

2.5. Забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків за

зразками та формами, передбаченими Інструкцією, затвердженою цим

наказом.


3. Начальнику Української академії внутрішніх справ,

начальникам інших учбових закладів включити до програм підготовки

курсантів та слухачів вивчення вимог зазначеної Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника міністра генерал-лейтенанта міліції Недригайла В.М.,

начальників Штабу, Головне управління тилового і

матеріально-технічного забезпечення та Головне управління охорони

громадського порядку МВС України.


Міністр генерал-полковник

внутрішньої служби А.В.Василишин


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

31.05.1993 N 314


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 серпня 1993 р.

за N 106


ІНСТРУКЦІЯ

про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи

реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої

зброї та боєприпасів до неї


I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок роботи органів внутрішніх

справ щодо приймання, обліку, зберігання, передачі в інші

організації чи знищення вилученої, добровільно зданої і знайденої

нарізної вогнепальної зброї (револьверів, пістолетів автоматів,

кулеметів, карабінів, гвинтівок, дрібнокаліберних гвинтівок і

пістолетів, обрізів бойових гвинтівок, карабінів, мисливських

рушниць, саморобної нарізної зброї тощо), комбінованої

вогнепальної зброї, гладкоствольної мисливської зброї, боєприпасів

до вказаних видів зброї, мисливського пороху, холодної зброї

(мисливських ножів, кинжалів, фінських ножів, кортиків, стилетів,

палашів, шабель, шпаг, кастетів та інших предметів, призначених чи

пристосованих для ураження живої цілі).

2. З метою здійснення контролю за зберіганням в органах

внутрішніх справ і на складах управлінь, відділів

матеріально-технічного забезпечення (МТ і ТЗ) вилученої,

добровільно зданої та знайденої вогнепальної і холодної зброї,

боєприпасів у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) управліннях

(головному) внутрішніх справ (МВС, ГУМВС, УМВС), Управліннях

внутрішніх справ на транспорті (УВСТ) за наказом міністра

внутрішніх справ, начальників ГУМВС, УМВС, УМВС України на

транспорті створюються постійно діючі комісії. До складу комісії

включаються керівники, Управлінь, відділів адміністративної служби

міліції (УАСМ, ВАСМ), управлінь, відділів МТ і ТЗ,

експертно-криміналістичних відділів та інших служб. Очолюють ці

комісії один із заступників міністра внутрішніх справ, заступники

начальників ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті.

3. Для організації приймання зброї, боєприпасів, спеціальних

засобів, які надходять на склади господарських управлінь

(відділів, відділень), визначення їх технічного стану, знищення

наказами начальників ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м.

Севастополі та на транспорті створюються технічні комісії, до

складу яких входять працівники господарських управлінь (відділів,

відділень), науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів,

управлінь, відділів адміністративної служби міліції, інших

підрозділів. Головою такої комісії призначається заступник

начальника ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті, який відповідає за

роботу господарських підрозділів. ( Пункт 3 в редакції Наказу МВС

N 615 від 26.06.2002 )

4. Наказами начальників міськ-, рай-, лінорганів ГУМВС

України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській

області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті

відповідальність за зберігання вилученої, добровільно зданої та

знайденої зброї, бойових припасів, спеціальних засобів

покладається на працівників підрозділів дозвільної системи, а в

разі відсутності за штатним розкладом таких працівників ці

обов'язки покладаються на інших працівників міліції з числа

начальницького складу. (Пункт 4 в редакції Наказу МВС N 615

від 26.06.2002)II. Порядок приймання, обліку, передачі вилученої,

добровільно зданої та знайденої зброї і боєприпасів

до неї в органах внутрішніх справ

5. Приймання від працівників міліції, посадових осіб чи

громадян вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї і

боєприпасів до неї та їх оформлення здійснюється спеціально

виділеним працівником, який відповідає за їх зберігання, а в разі

його відсутності - черговим по органу внутрішніх справ з наступною

їх передачею в найкоротші строки працівнику, який відповідає за їх

зберігання, для прийняття рішення.

6. При здаванні зброї і боєприпасів працівнику, який

відповідає за їх зберігання, або черговому подається: працівником

органу внутрішніх справ - протокол вилучення у громадян зброї,

боєприпасів (додаток N 1), акт про вилучення зброї, боєприпасів з

підприємств, установ і організацій; рапорт (додаток N 2) про

добровільно здану чи знайдену зброю, боєприпаси з додатком заяви

особи, яка добровільно здала чи знайшла ці предмети; громадянами -

заява про добровільно здану чи знайдену зброю, боєприпаси.

7. При прийманні вилученої, добровільно зданої та знайденої

зброї і боєприпасів працівник, відповідальний за зберігання зброї,

або черговий по органу внутрішніх справ перевіряє відповідність

записів у поданих йому документах кількості, системам, номерам,

рокам виготовлення, зовнішньому та технічному стану зброї і

боєприпасів, що здається. У випадку розходження цих документів з

наявністю зброї за номерами чи іншими ознаками складається акт

(додаток N 3) за участю особи, яка здала предмети озброєння.

8. На кожну одиницю зброї, а також на загальну кількість

боєприпасів працівником, відповідальним за зберігання зброї, або

черговим по органу внутрішніх справ виписується квитанція (додаток

N 4). Квитанція видається особі, яка здала предмети озброєння,

корінець квитанції разом з документами (протоколом вилучення,

рапортом, заявою) протягом доби реєструється у журналі вхідної

кореспонденції у канцелярії (секретаріаті) і доповідається

начальнику органу внутрішніх справ, другий корінець квитанції

залишається для контролю.

9. Після оформлення документів працівник, відповідальний за

зберігання вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї,

бойових припасів, спеціальних засобів, разом із черговим

міськ-, рай-, ліноргану внутрішніх справ поміщають вилучену,

добровільно здану, знайдену зброю, бойові припаси, спеціальні

засоби в окрему металеву шафу, розміщену в кімнаті для зберігання

зброї, яка опечатується їх особистими печатками і здається

черговому із записом у книзі обліку приймання, передачі

озброєння. (Пункт 9 в редакції Наказу МВС N 615 від 26.06.2002)

10. Отримавши документи про прийняття зазначеного озброєння,

начальник органу внутрішніх справ розглядає їх протягом доби,

приймає рішення і передає секретарю для вручення працівникові,

який відповідає за зберігання такого озброєння.

11. Працівник органу внутрішніх справ, на якого покладені

функції по забезпеченню зберігання вилученої, добровільно зданої,

знайденої вогнепальної зброї і боєприпасів, отримавши у секретаря

документи з вказівкою начальника міськрайоргану про прийняття

зброї від чергового, приймає цю зброю і боєприпаси й розписується

на корінці квитанції, яка знаходиться у чергового. Необхідні

реквізити на прийняте озброєння заносяться цим працівником у книгу

обліку (додаток N 5). До кожної одиниці зброї прикріпляється бірка

(додаток N 6), а боєприпаси розміщуються в упаковці, куди

вкладається відповідний опис (додаток N 7). Прийнята зброя і

боєприпаси розміщуються у металевих шафах для вилученої,

добровільно зданої та знайденої зброї, боєприпасів, які

опечатуються і здаються під охорону черговому по органу внутрішніх

справ. Один примірник ключів від цієї шафи знаходиться постійно у

працівника, який відповідає за зберігання озброєння, другий - в

опечатаному пеналі у чергового по органу внутрішніх справ.

12. Зброя і боєприпаси, вилучені з об'єктів дозвільної

системи, після їх оформлення згідно з п. п. 7-11 цієї Інструкції

упаковуються і зберігаються у кімнаті органу внутрішніх справ, що

передбачена для зберігання зброї. Після закінчення місячного

терміну зберігання зазначена зброя і боєприпаси за умови усунення

недоліків, які стали причиною їх вилучення, повертаються

відповідним підприємствам, організаціям і установам. Коли недоліки

не усунуті, зброя і боєприпаси здаються на склади управлінь

(відділів) МТ і ТЗ ГУМВС (УМВС), УМВС України на транспорті.

13. Вся добровільно здана, вилучена з незаконного обігу у

державних установах чи окремих громадян, знайдена нарізна зброя

(револьвери, пістолети, автомати, кулемети, карабіни, гвинтівки,

дрібнокаліберні гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці),

саморобна вогнепальна зброя, мисливські гладкоствольні і

комбіновані рушниці, боєприпаси до цієї зброї, порох, холодна

зброя (мисливські ножі, кинджали, кортики, стилети, палаші, шпаги,

кастети і ін.), коли ця зброя не є речовим доказом, у 10-денний

строк повинна бути передана до складів управлінь (відділів) МТ і

ТЗ ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті.*

_______________

* Зброя і боєприпаси, які визнані речовими доказами,

приймаються на відповідальне зберігання слідчими органами чи

органами дізнання у порядку, встановленому чинним законодавством.

14. Вогнепальна мисливська нарізна, гладкоствольна чи

комбінована зброя, боєприпаси, порох, вилучені у громадян за

порушення встановленого порядку їх придбання, зберігання чи

використання, зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття

відповідними органами рішення про адміністративну відповідальність

винної особи, і не більше як 10 днів після прийняття такого

рішення, коли воно не оскаржене чи його виконання не зупинене.

15. У випадку прийняття відповідними органами рішення про

конфіскацію чи відшкодування вилучення зброї і боєприпасів, вони

передаються до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ ГУМВС, УМВС,

УМВС України на транспорті. Якщо прийняте рішення не пов'язане з

конфіскацією чи відшкодуванням вилученої зброї і боєприпасів, то

вони у 10-денний строк повертаються власникові.

16. Направлення зброї і боєприпасів на склади управлінь

(відділів) МТ і ТЗ здійснюється працівником, який відповідає за

зберігання озброєння, на підставі супровідного листа (Додаток

N 8), що підписується начальником органу внутрішніх справ,

реєструється у журналі вихідної кореспонденції і скріплюється

гербовою печаткою.

17. Зброя і боєприпаси, що підлягають здачі на склади

управлінь (відділів) МТ і ТЗ, упаковуються у спеціальну упаковку,

яка гарантує їх зберігання при перевезенні.

18. Перевезення зброї і боєприпасів від органу внутрішніх

справ до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ здійснюється у

супроводі озброєної охорони.

19. Уся добровільно здана чи вилучена із незаконного обігу у

державних установах і громадських об'єднаннях чи окремих громадян

нарізна вогнепальна зброя, яка надійшла до складів управлінь

(відділів) МТ і ТЗ, у 10-денний строк направляється до

Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) при

ГУМВС, УМВС для експериментального відстрілу і перевірки по

кулегільзотеці Криміналістичного центру МВС України. До отримання

результатів перевірки по кулегільзотеці така зброя не знищується.

20. Вогнепальна, холодна зброя із числа вилученої,

добровільно зданої, знайденої для створення, поновлення, зміни у

довідкових колекціях експертно-криміналістичних відділів та

криміналістичного центру МВС України, експонування у музеях МВС,

ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті видається тільки із

складів господарських управлінь (відділів, відділень) за письмовою

вказівкою міністра внутрішніх справ, начальника ГУМВС, УМВС, УМВС

України на транспорті. Забороняється поповнювати довідкові

колекції ЕКВ за рахунок зброї і боєприпасів, які надійшли для

експериментального відстрілу.

21. Передані із складів управлінь, (відділів) МТ і ТЗ до ЕКВ,

музеїв МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті зброя і

боєприпаси повинні бути оприбутковані у встановленому порядку цими

підрозділами, а також обліковані у службі озброєння управлінь,

(відділів) МТ і ТЗ.

22. Категорично забороняється до прийняття у відповідності з

п. 29 цієї Інструкції рішення про подальше використання видавати

для використання працівникам органів внутрішніх справ, іншим

особам, організаціям, установам зброю і боєприпаси з числа

вилучених, добровільно зданих, знайдених, проводити їх заміну та

використання замість табельного озброєння.

23. Зброя, яка передається для експонування до музеїв МВС,

ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті, працівниками служби

озброєння приводиться у непридатний для пострілу стан:

23.1. Робиться сегментний виріз на казенній частині ствола

знизу (у ПК-41 - Зверху), а також наскрізний проріз на початку

ствола з виходом його у зону патронника завширшки 4 мм і завдовжки

у АК і РКК - 48 мм, у СКС - 38 мм, у ПК-41 - 51 мм, у РКД - 48 мм,

у ДН і ДПМ - 65 мм, у СГД - 60 мм, у КК - 52 мм, у карабінів

зразка 1938, 1944 років - 57 мм.

23.2. Спилюється бойок (на усіх зразках зброї), опилюється

курок (у АК, АКМ і СКС) чи стінка затворної рамки у місці удару по

ударнику (РКД).

23.3. Монтується обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41,

ДП, ДПМ, ПК), який перешкоджає установці на учбову зброю стволів

від бойової зброї.

23.4. Робиться проточна на казенній частині ствола (у ПК-41,

ДП, ДПМ, ПК) для входження обмежувача ствола, який виступає у

середину ствольної коробки.

23.5. Проточуються наскрізні продольні пази у передній

частині ствола зверху й в кришці ствольної коробки.

III. Порядок приймання, обліку, передачі, знищення вилученої,

добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї на

складах управлінь (відділів) МТ і ТЗ, МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС

України на транспорті

24. Приймання зброї і боєприпасів, які надійшли на склади

управлінь (відділів) МТ і ТЗ, здійснюється завідуючим складом з

одночасним оглядом технічною комісією зброї у присутності здавача.

Для приймання на склад такої зброї і боєприпасів

встановлюються спеціальні дні і години (не менше одного разу на

тиждень).

25. На прийняту на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ зброю

і боєприпаси складається приймальний акт (додаток N 9) у двох

примірниках, який підписується членами комісії, завідуючим складом

і здавачем. Перший примірник акта є підставою для обліку зброї і

боєприпасів у службі озброєння управлінь (відділів) МТ і ТЗ,

другий - є підставою для зняття з обліку такої зброї і боєприпасів

в органі внутрішніх справ.

Якщо при прийнятті зброї і боєприпасів буде встановлена

нестача чи невідповідність записів у супровідних документах з її

фактичним станом, члени комісії зазначають про це у приймальному

акті і негайно інформують керівництво ГУМВС, УМВС, УМВС України на

транспорті для вжиття відповідних заходів.

26. Дозволяється приймати на склади управлінь (відділів) МТ і

ТЗ зайву справну чи непридатну для подальшого використання

вогнепальну зброю, боєприпаси безпосередньо від підприємств,

установ, організацій. Підставою для прийняття цих предметів є

вказівка керівництва ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті і

письмове клопотання керівників підприємств, установ, організацій,

в якому повинна бути зазначена причина здавання найменування,

кількість, калібр і номер кожної одиниці зброї,

27. Знищення зброї, боєприпасів до зброї, спеціальних

засобів здійснюється в присутності технічної комісії.

Забороняється залучати до виконання цих робіт матеріально

відповідальних осіб служби озброєння. (Пункт 27 в редакції Наказу

МВС N 615 від 26.06.2002)

28. На зброю, бойові припаси, спеціальні засоби, що

категоруються технічною комісією, складається акт (додаток 12),

який підписується головою та членами комісії і затверджується

начальником ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті.

Оформлені технічні акти на вилучені, добровільно здані,

знайдені зброю, бойові припаси, спеціальні засоби щокварталу

направляються до ДРЗ МВС України для подальшого розгляду.

Знищення, реалізація чи передача зброї, боєприпасів та

спеціальних засобів здійснюється тільки з письмового дозволу ДРЗ

МВС України.

Відомості про зброю, боєприпаси та спеціальні засоби, які

надійшли на склад озброєння, реалізовані через торговельні

організації, у тому числі відповідно до рішень судів,

направляються до ДРЗ МВС України за встановленою формою (додаток

13) щокварталу до десятого числа наступного за звітним кварталом

місяця.


( Пункт 28 в редакції Наказу МВС N 615 від 26.06.2002 )

29. На підставі рішення технічної комісії непридатні зброя і

боєприпаси знищуються щокварталу у порядку, передбаченому п. п.

30-41 даної Інструкції, придатні - для подальшого використання

передаються працівниками служби озброєння управлінь (відділів) МТ

і ТЗ за накладною (додаток N 10): ( Пункт 29 із змінами, внесеними

згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

29.1. Мисливська нарізна і гладкоствольна зброя та боєприпаси

до неї - у торговельні організації.

29.2. Зброя армійських зразків - на склади відповідних

міністерств та відомств за місцем її придбання, а якщо її

належність не встановлена - на Центральну базу

матеріально-технічного та військового забезпечення МВС України.

( Пункт 29.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615

від 26.06.2002 )

29.3. Зброя спортивних зразків - за місцем її придбання, а

якщо її належність не встановлена - передаються на Центральну базу

матеріально-технічного та військового забезпечення МВС України.

( Пункт 29.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615

від 26.06.2002)

29.4. Вогнепальна і холодна зброя, яка становить історичну і

технічну цінність - на склади (бази) МВС України.

Забороняється знищення зброї, яка становить історичну,

музейну цінність.

30. Зброя, визначена для знищення, підлягає попередній

механічній деформації, яку здійснює технічна комісія.

31. Перед деформацією зброя розукомплектовується, придатні

до табельних зразків зброї деталі оприбутковуються та ставляться

на облік, непридатні деформуються та знищуються разом зі зброєю.

Деталі до мисливської, спортивної зброї, газових пістолетів,

револьверів передаються (продаються) до майстерень з ремонту

зброї. Дерев'яні деталі, вироби з брезенту, шкіри, гуми здаються

до утилю або використовуються для господарських потреб. ( Пункт 31

в редакції Наказу МВС N 615 від 26.06.2002)

32. Механічним шляхом у зброї деформуються такі деталі: у

пістолетів і револьверів - стволи і рамки до складного вигину, у

гвинтівок і карабінів - стволи з дульної і середньої частини до

складного вигину, ствольні коробки - до зім'ятості і тріщин, у

мисливських рушниць - стволи до складного вигину, у пістолетів -

- кулеметів і ручних кулеметів - стволи з дульної, казенної і

середньої частин до складного вигину, а ствольні і затворні

коробки, спусковий механізм і рухома система - до зім'ятості і

тріщин, нарізні стволи саморобної зброї, нарізні вкладиші - до

складного вигину, клинки шашок, шпаги, палаші зламуються на 4-5

частин, ножа, кинджали - на 2-3 частини, штики - на 2-3 частини з

вигином штикової трубки.

33. Окрім механічного способу, деформація зброї та її деталей

може здійснюватися шляхом розрізання. Стволи зброї розрізаються

уздовж каналу, ствола і упоперек, а інші деталі і механізми так,

щоб жодна з деталей не лишилась придатною для подальшого

використання.

34. Деформована зброя до моменту її знищення зберігається у

ящиках, опломбованих технічною комісією.

35. Виходячи із місцевих умов, керівники управлінь (відділів)

МТ і ТЗ щорічно укладають угоди з адміністрацією, промислових

підприємств, де є плавильні чи мартенівські печі, по прийманню від

МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті непридатної для

подальшого використання зброї для знищення шляхом переплавки.

36. Завантаження деформованої зброї в плавильні печі

здійснюється у присутності членів технічної комісії і

представників промислового підприємства. Знищення зброї шляхом

плавки оформляється актом (додаток N 11), який підписується

присутніми при цьому членами комісії і затверджується її головою.

Акт передається разом з додатком до нього у службу озброєння

управлінь (відділів) МТ і ТЗ для списання знищеної зброї з обліку.

Один примірник акта надсилається до ДРЗ МВС України для контролю

та змін в обліку. ( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з

Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

37. Непридатні для подальшого використання боєприпаси до

зброї знищуються шляхом випалювання пороху, а отриманий лом металу

здається організаціям вторколірчормету. Роботи по знищенню

боєприпасів є найбільш небезпечними. При відсутності в управліннях

(відділах) МТ і ТЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті

спеціалістів по знищенню боєприпасів необхідно залучати їх з

військових частин місцевого гарнізону.

38. Знищення боєприпасів здійснюється на відкритих

майданчиках, які розміщуються на відстані не ближче 1,5 км від

складів і жилих приміщень. Майданчик розчищається від трави,

кущів, сухих дерев у радіусі 25 метрів і окопується канавою

глибиною О,25 м і завширшки О,5 м.

Спалювання і випалювання пороху здійснюється у металевому

бункері об'ємом 1 куб. м або у пристосованій металевій бочці

місткістю не менше 200 л. Бункер чи бочка повинні мати надійні

кришки з завантажувальними отворами. Якщо кришки зйомні,

завантажувальні отвори не робляться. У днищі бункера чи бочки

обладнується вивантажувальне вікно, яке зачиняється висувною

заслінкою. Для нормального спалювання і випалювання боєприпасів у

кришці і з боків бункера (бочки) робляться отвори діаметром 6 мм

через кожні 50 мм. Такі отвори робляться у дні бункера (бочки) для

витікання розплавленого свинцю. Бункер (бочка) надійно

встановлюється на підкладинах з цегли чи каменю.

39. Боєприпаси завантажуються у бункер (бочку) залежно від

калібру і виду у такій кількості:
-----------------------------------------------------------------

| |У бункер об'є-| у бочку міст-|

| |мом 1 куб. м | кістю 200 л |

|--------------------------------+--------------+---------------|

| | 1 | 2 |

|--------------------------------+--------------+---------------|

| Пістолетні патрони, гвинтівоч- | | |

| ні, автоматні патрони | 5 тис. шт. | 1 тис. шт. |

| Патрони з дробовими набоями | | |

| для мисливської зброї | 2,5 тис.шт. | 1 тис. шт. |

| Патрони з кулями і 12,7 мм | | |

| патрони для мисливської зброї | 250 шт. | 100 шт. |

| Великокаліберні 14,5 мм пат- | | |

| рони | 150 шт. | 50 шт. |

| Дрібнокаліберні патрони | 10 тис.шт. | 5 тис. шт. |

| Освітлювальні і сигнальні пат- | не більше | не більше |

| рони | 200 шт. | 50 шт. |

| Мінометні заряди по вазі по- | не більше | не більше |

| роху | 5 кг | 3 кг |

| Вибухові пакети | не більше | не більше |

| | 50 шт. | 30 шт. |

| | | |


-----------------------------------------------------------------
Випалювання патронів з кулями МДЗ (куля має червоне лакове

покриття) 12,7 мм та 14,7 мм у бункерах або металевих 200 л бочках

забороняється.

Їх знищення необхідно проводити у бронепечах промислового

виробництва або підривом:

Перед завантаженням у бункер (бочку) боєприпаси оглядаються з

метою виявлення і вилучення запалів, висаджувачів, детонаторів

тощо. Гвинтівочні, автоматні, мисливські патрони перед

завантаженням звільняються з обойм, паперових і картонних пачок.

Завантаження патронів до стрілецької зброї, мисливських рушниць,

здійснюється по жолобу із-за укриття під наглядом керівника таких

робіт. Мінометні порохові заряди; сигнальні та освітлювальні

патрони і вибухові пакети обережно укладаються на дно бункера

(бочки), при цьому мінометні заряди, освітлювальні і сигнальні

патрони укладаються зв'язаними у пачки по 10-20 штук.

40. На завантажені у бункер (бочку) боєприпаси накладаються

дрібні дрова, відходи паперу, картону. Застосовувати як паливні

матеріали - мастила, коротке льоноволокно і дрантя забороняється.

Після завантаження бункера (бочки) боєприпасами і паливними

матеріалами усі спеціалісти повинні укриватися у бліндажі чи у

безпечній зоні, яка знаходиться на відстані не менше 100 м від

бункера (бочки). Керівник робіт особисто запалює паливні матеріали

за допомогою вогнепровідного шнура і відходить в укриття (бліндаж)

чи у безпечну зону.

41. Розвантаження бункера (бочки) від гільз і куль

здійснюється після повного припинення горіння, хлопків у бункері,

а також після охолодження бункера. Метал, який лишився після

випалювання пороху з патронів, очищається від землі, попелу,

сортується, перевіряється повнота спалення пороху.

42. Про знищення непридатних для використання боєприпасів

членами технічної комісії і спеціалістами по знищенню боєприпасів

складається акт. У ньому зазначається кількість боєприпасів, яким

способом і де здійснено знищення, кількість отриманого металолому

чи утиллю (на вагу), а також найменування і кількість вибухових

речовин, засобів підривання, використаних на їх паління (підрив).

Акт надсилається до служби озброєння управління (відділу) МТ і ТЗ

для зняття з обліку знищених боєприпасів. Один примірник акта

надсилається до ДРЗ МВС України для контролю та змін в обліку.

(Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615

від 26.06.2002)IV. Порядок обліку вилученої добровільно зданої

знайденої зброї і боєприпасів до неї

43. Облік повинен відповідати наявності зброї і боєприпасів в

органах внутрішніх справ, на складах управлінь (відділів) МТ і ТЗ

МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті.

44. Обліковими документами є квитанції та приймальні акти на

прийняту зброю і боєприпаси, книги обліку, акти знищення

непридатної зброї і боєприпасів.

45. Книжки з бланками квитанцій на приймання зброї і

боєприпасів враховуються і зберігаються у порядку, встановленому

для документів суворої звітності. Квитанційна книга реєструється у

канцелярії (секретаріаті) органу внутрішніх справ і видається під

розпис черговому по органу, внутрішніх справ. При зміні чергування

квитанційна книжка нарівні з іншою документацією та табельною

зброєю передається по зміні. Про передачу квитанційної книжки

зазначається у рапорті про здавання чергування. Зіпсовані бланки

квитанцій перекреслюються хрестоподібно, залишаються у

квитанційній книзі і подаються при звіті.

46. Усі облікові документи реєструються по книгах обліку

вхідних і вихідних документів у канцелярії (секретаріаті). Книги

нумеруються, шнуруються, скріплюються печаткою в установленому

порядку.

47. Облікові документи повинні складатися розбірливо, без

підчисток й помарок. Текст, що підлягає виправленню, закреслюється

однією рискою, але так, щоб його можна було прочитати. Потім

зверху цього рядка записується виправлений текст. Якщо необхідно,

то при виправленні запису в облікових документах одночасно

здійснюється виправлення наступних підсумків. В обліковому

документі рядки, які лишилися вільними від запису, перекреслюються

зигзагоподібною рискою, щоб між останнім записом і підписом не

можна було щось записати. Усі записи у книгах та інших облікових

документах про наявність і рух зброї та боєприпасів здійснюються

на підставі дійсних облікових документів.

48. За станом на 1 січня і на день інвентаризації в усіх,

рахунках книг обліку підводиться риска, робляться підсумкові

записи, які засвідчуються, підписами осіб, відповідальних за

зберігання зброї і боєприпасів. Такі ж підписи робляться при

закритті рахунків і перенесенні підсумків у нові книги обліку.наступна сторінка >>