Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України На виконання пункті - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №535 Про затвердження Правил носіння форменого одягу та знаків... 9 628.56kb.
Положення про виховну роботу з особовим складом органів та підрозділів... 1 27.42kb.
Міністерство внутрішніх справ україни затверджено 1 292.54kb.
Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх 1 75.43kb.
Тема №11. Органи внутрішніх справ україни завдання та функції органів... 1 191.53kb.
Положення про представників Міністра внутрішніх справ України 1 18.02kb.
Наказ №17 Про затвердження Системи оцінки діяльності органів внутрішніх... 1 451.4kb.
Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ... 1 322.35kb.
Рішення нкрзі від 22. 03. 2012 №154 персональний склад 1 22.16kb.
Міністерство внутрішніх справ україни міністерство охорони здоров'я... 1 159.78kb.
Національна академія внутрішніх справ україни 2 382.94kb.
Наказ №682 Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної... 1 275.99kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.03.2005 N 181
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 травня 2005 р.

за N 559/10839

Про затвердження Інструкції про порядок

проведення атестування особового складу

органів внутрішніх справ України

На виконання пунктів 47, 48 Положення про проходження служби

рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ

Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

Української РСР від 29 липня 1991 року N 114 ( 114-91-п ) (із

змінами), НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення атестування

особового складу органів внутрішніх справ України (додається).


2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті

Севастополі та на транспорті, ректорам вищих навчальних закладів,

начальникам науково-дослідних установ МВС України забезпечити

виконання вимог цієї Інструкції.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від

23.02.2001 N 148 ( z0225-01 ) "Про затвердження Інструкції про

порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх

справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України

13.03.2001 за N 225/5416 (зі змінами).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Фокіна О.О.

Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

22.03.2005 N 181


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 травня 2005 р.

за N 559/10839

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення атестування особового

складу органів внутрішніх справ України

1. Загальні положення


1.1. Атестування проводиться з метою вдосконалення діяльності

органів внутрішніх справ, підвищення ефективності їх роботи та

підтвердження професійного рівня працівників відповідно до

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом

органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114

( 114-91-п ), із змінами.
1.2. Головним завданням атестування є оцінка ділових,

професійних, особистих якостей особового складу органів та

підрозділів внутрішніх справ, їх освітнього та кваліфікаційного

рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного

вивчення, визначення відповідності посадам, які вони обіймають,

стимулювання їх творчої активності та відповідальності за стан

боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, визначення

перспектив їх службової кар'єри, запобігання вчиненню працівниками

органів внутрішніх справ України протиправних дій, а також

виявлення таких працівників, які не спроможні виконувати покладені

на них завдання.
1.3. Начальники всіх рівнів зобов'язані забезпечити

атестування на високому організаційному та правовому рівні з

додержанням принциповості, гласності та об'єктивності в оцінці

оперативно-службової діяльності осіб, які атестуються.


1.4. Атестування осіб середнього, старшого і вищого

начальницького складу проводиться:

на кожній із займаних посад - через 4 роки;

при призначенні на вищу посаду, переміщенні на нижчу посаду і

звільненні з органів внутрішніх справ, якщо переміщення по службі

або звільнення провадиться по закінченні року з дня останньої

атестації, а у виняткових випадках (зокрема при скороченні штатів

чи реорганізації органів внутрішніх справ України) незалежно від

цього строку.

Строки атестації рядового і начальницького складу

визначаються Міністром внутрішніх справ України.
2. Атестаційні комісії
2.1. Створення атестаційних комісій МВС України, їх

компетенція та повноваження визначаються цією Інструкцією.


2.2. У центральному апараті Міністерства внутрішніх справ

України створюються такі атестаційні комісії:

центральна атестаційна комісія;

комісія з атестування особового складу апарату Міністра,

Головного штабу, Департаменту зв'язків з громадськістю;

комісія з атестування особового складу кримінальної міліції;

комісія з атестування особового складу міліції громадської

безпеки, Департаменту Державної служби охорони при МВС України

(далі - ДДСО);

комісія з атестування особового складу Департаменту Державної

автомобільної інспекції (далі - ДДАІ), Департаменту ресурсного

забезпечення (далі - ДРЗ), Управління капітального будівництва та

інвестицій (далі - УКБІ), Департаменту фінансових ресурсів та

економіки (далі - ДФРЕ), Господарського департаменту;

комісія з атестування особового складу Головного слідчого

управління (далі - ГСУ), відділу організації дізнання, Державного

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (далі -

ДНДЕКЦ);


комісія з атестування особового складу підрозділів Головного

управління по боротьбі з організованою злочинністю (далі - ГУБОЗ);

комісія з атестування особового складу Департаменту роботи з

персоналом (далі - ДРП) та інших підрозділів апарату міністерства;

комісія з атестування командного складу внутрішніх військ МВС

України.


Склад цих комісій затверджується Міністром внутрішніх справ

України.
2.3. Центральна атестаційна комісія проводить атестування

керівників структурних підрозділів центрального апарату МВС

України, головних управлінь МВС України в Автономній Республіці

Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в

областях, місті Севастополі та на транспорті, ректорів вищих

навчальних закладів МВС України, начальників міських управлінь

(відділів) обласного підпорядкування і розглядає спірні питання,

щодо атестування особового складу, які не вирішені у

територіальних, транспортних органах і підрозділах, вищих

навчальних закладах МВС України.
2.4. Атестаційні комісії структурних підрозділів центрального

апарату МВС України розглядають атестації на керівників

відповідних підрозділів головних управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,

управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на

транспорті, вищих навчальних закладів МВС України, що входять до

номенклатури Міністерства внутрішніх справ України.
2.5. Атестаційні комісії створюються також у головних

управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві

та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті

Севастополі та на транспорті, головному управлінні внутрішніх

військ МВС України, вищих навчальних закладах і науково-дослідних

установах МВС України наказами відповідних начальників.

Комісії головних управлінь МВС України (далі - ГУМВС),

управлінь МВС України (далі - УМВС), управлінь МВС України на

транспорті (далі - УМВСТ) розглядають атестації на начальників

міських, районних та лінійних органів внутрішніх справ.


2.6. До складу атестаційної комісії входять:

голова комісії - один із заступників Міністра, перших

заступників (заступників) начальника органу внутрішніх справ,

перший проректор;

члени комісії - представники Міністра внутрішніх справ

України в головному управлінні МВС України в Автономній Республіці

Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в

областях та місті Севастополі, начальники структурних підрозділів

органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів МВС України,

керівники підрозділів роботи з персоналом, штабів, підрозділів

внутрішньої безпеки, керівники центрів практичної психології, а

також за згодою представники від ветеранських організацій органів

внутрішніх справ, органів прокуратури та Служби безпеки України,

громадських правозахисних організацій та засобів масової

інформації;

секретар комісії.


2.7. У складі атестаційної комісії можуть бути передбачені

один або два заступники голови цієї комісії.


2.8. Атестування працівників, які відряджені до інших

центральних органах виконавчої влади із залишенням у кадрах МВС

України, крім обраних на виборні посади, проводиться у відповідних

структурних підрозділах МВС України на підставі характеристики,

наданої відповідним міністерством, іншим центральним органом

виконавчої влади.


3. Права та обов'язки начальників

при атестуванні особового складу


3.1. Атестаційні листи на підлеглих складають безпосередні

начальники.

Начальники, які складають атестаційний лист, зобов'язані:

ознайомитись з вимогами цієї Інструкції;

проаналізувати проходження служби, професійну та спеціальну

підготовку, а також конкретні показники роботи працівника;

вивчити матеріали (характеристики) на осіб, які відряджені до

інших центральних органів виконавчої влади із залишенням у кадрах

МВС України;

провести бесіду з працівником, який атестується, з питань

проходження ним служби, підвищення рівня професійних та

спеціальних знань, дати необхідні поради та рекомендації стосовно

поліпшення особистої підготовки і стану справ на дорученій ділянці

роботи;


ознайомитися з висновком військово-лікарської комісії на

працівника, який атестується;

на підставі всебічного вивчення особистих, професійних та

ділових якостей працівника, який атестується, заповнити

атестаційний лист за формою, визначеною у додатку 1 до цієї

Інструкції;

ознайомити працівника, який атестується, зі змістом

атестаційного листа.


3.2. Безпосередній начальник складає атестаційний лист на

підлеглого за умови спільної служби з ним не менше 3 місяців. Якщо

на час складання атестаційного листа начальник не має тримісячного

терміну спільної служби з працівником, який атестується, то такий

лист складається заступником начальника або старшим прямим

начальником, який має термін спільної служби понад 3 місяці.


3.3. Старші начальники зобов'язані всебічно розглянути зміст

атестаційного листа, з'ясувати відповідність викладених у ньому

даних дійсному стану справ у службовій діяльності особи, яка

атестується, власноручно записати у відповідному розділі

атестаційного листа свій висновок, поставити дату та підпис.
3.4. На осіб рядового і начальницького складу, які отримали

нове призначення з вибуттям з підлеглості попередньому начальнику

або переведені за власним бажанням за три місяці і менше до

початку атестування, атестаційні листи складаються за новим місцем

служби з урахуванням матеріалів-характеристик, отриманих при

прийнятті їх на нову посаду.


4. Порядок організації, підготовки,

проведення атестування та затвердження

висновку атестаційної комісії
4.1. Підрозділи роботи з персоналом, а там, де вони не

передбачені штатним розписом, - працівники, які за функціональними

обов'язками відповідають за роботу з персоналом, щорічно до

15 січня складають плани атестування особового складу органів і

підрозділів МВС України за формою, визначеною у додатку 2 до цієї

Інструкції, та затверджують їх у відповідних начальників.


4.2. Організаційні заходи з підготовки та проведення

атестування оголошуються наказами відповідних начальників і

передбачають:

створення атестаційних комісій;

складання списків осіб, які підлягають атестуванню;

інформування місцевих засобів масової інформації про час та

місце проведення атестування із зазначенням контактних телефонів

довіри органу чи підрозділу внутрішніх справ;

доведення до особового складу планів проведення атестування;

проведення інструктивних нарад з відповідними начальниками,

головами та членами атестаційних комісій, а також працівниками

підрозділів роботи з персоналом;

проведення з працівниками, які підлягають атестуванню,

індивідуальних бесід;

ретельне опрацювання отриманої інформації щодо працівників та

врахування її при складанні атестаційних листів;

складання, у разі необхідності, заліків з бойової та

службової підготовки, проходження медичного обстеження.


4.3. До підпорядкованих органів і підрозділів МВС України

доводиться схема атестування особового складу органів і

підрозділів МВС України, яка складається за формою, визначеною у

додатку 3 до цієї Інструкції.


4.4. У разі незгоди з відомостями, відображеними в

атестаційному листі, особа, яка атестується, негайно викладає свої

мотивовані заперечення в окремому рапорті. У таких випадках

керівник безпосереднього начальника протягом 10 днів організовує

додаткову перевірку і готує висновок по суті цих заперечень, з

яким ознайомлюється працівник, який атестується. При відмові

працівника, який атестується, від підпису безпосереднім

начальником про це складається акт за підписом не менше як трьох

працівників служби.
4.5. Атестаційний лист після розгляду старшими начальниками

передається на розгляд до атестаційної комісії.


4.6. В атестаційному листі зазначаються такі відомості про

працівника, який атестується:

теоретична та практична підготовленість, компетентність,

здатність якісно та ефективно реалізовувати на службі свої

потенційні можливості;

результати службової діяльності згідно з функціональними

обов'язками;

дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових

питань, уміння правильно будувати свої стосунки з громадянами та

колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих

недоліків, авторитет у колективі та серед населення;

прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття

особистої відповідальності, стійкість моральних принципів,

сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати

власні емоції, поведінка поза службою;

володіння іноземними мовами, уміння навчати і виховувати

підлеглих, вимогливість до них;

культура в роботі та ставлення до підвищення свого освітнього

та культурного рівня;

стан здоров'я та фізична підготовленість, уміння володіти

табельною зброєю, прийомами рукопашного бою, спеціальними засобами

індивідуального захисту та активної оборони, здатність переносити

психофізичні навантаження та труднощі служби;

основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій

діяльності та особистій поведінці;

інші дані, які, на думку начальника, заслуговують на увагу

для більш повної характеристики підлеглого.

В атестаційних листах випускників (ад'юнктів) зазначається

також їх успішність з провідних дисциплін навчального курсу та

даються рекомендації щодо призначення їх на ту чи іншу посаду.


4.7. При атестуванні слід дотримуватися такого порядку:

працівник, який атестується, заздалегідь попереджається про

час та місце засідання атестаційної комісії;

атестаційний лист розглядається на засіданні атестаційної

комісії у присутності працівника. Атестаційна комісія має право

робити запити про надання необхідних матеріалів і документів, що

стосуються службової діяльності особи, яка атестується;

якщо особа рядового і начальницького складу, яка атестується,

не з'явилася на засідання атестаційної комісії без поважних

причин, то комісія може провести атестування за її відсутності,

про що робиться відповідний запис у протоколі засідання

атестаційної комісії та атестаційному листі. Витяг з протоколу

разом з атестаційним листом долучається до особової справи.
4.8. Не підлягають атестуванню особи рядового і

начальницького складу жіночої статі під час перебування у

відпустках у зв'язку з пологами та доглядом за дитиною, а також

чоловічої статі, яким надана відпустка у зв'язку з доглядом за

дитиною. Такі працівники атестуються не раніше, ніж через рік

після їх виходу на службу.


4.9. Особи рядового і начальницького складу, які перебувають

у тривалих закордонних відрядженнях, атестуються після повернення

з відрядження на загальних підставах.
4.10. Позачерговому атестуванню не підлягають працівники

органів і підрозділів внутрішніх справ, строк попередньої

атестації яких не перевищує одного року, крім випадків, коли

працівнику попереднім атестуванням установлено конкретний термін

для усунення недоліків.
4.11. На підставі всебічного розгляду показників роботи,

професійної компетентності працівника і його ділових та особистих

якостей комісія шляхом відкритого голосування приймає один з таких

висновків:

займаній посаді відповідає;

займаній посаді не відповідає.

Одночасно комісія може приймати одну з таких рекомендацій:

заслуговує на висунення на вищу посаду (на яку саме);

заслуговує на зарахування до резерву кадрів на висунення;

заслуговує направлення до вищого навчального закладу МВС

України для навчання;

підлягає переміщенню на рівнозначну посаду (ротації) (на яку

посаду і причини переведення);

підлягає переведенню до іншого підрозділу із зазначенням його

мотивів та обґрунтуванням можливої потреби в направленні на

перепідготовку;

підлягає переведенню з вищої посади на нижчу з викладенням

причин і зазначенням того, на яку саме посаду доцільно призначити;

підлягає звільненню з органів внутрішніх справ (через

службову невідповідність, за віком, станом здоров'я згідно з

висновком військово-лікарської комісії чи з інших причин).

У висновку атестаційної комісії поряд з визначенням

відповідності працівника, який атестується, займаній посаді і

викладенням рекомендацій про його подальше службове використання

може бути вказано, яких недоліків по службі та в особистій

поведінці він повинен позбутися, установлено термін для їх

усунення.

При поданні про присвоєння першого спеціального звання

начальницького складу випускникам вищих навчальних закладів МВС

України в атестаційному листі вказуються їхні оцінки, успішність

та виконання навчального плану. У висновку наводяться рекомендації

щодо подальшого проходження служби особою, яка атестується, та

призначення цієї особи на відповідну посаду.

Такими, що не відповідають займаним посадам, визнаються

працівники, які мають хоча б один з таких недоліків: низькі

показники оперативно-службової діяльності; не забезпечують

належним чином доручену ділянку роботи; не приділяють уваги

підвищенню знань та професійної майстерності, бойової і фізичної

підготовки; склали заліки зі службової та бойової підготовки на

оцінку "незадовільно"; порушують порядок і правила, установлені

чинним законодавством України, присягою, статутами,

нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України

і наказами начальників органів внутрішніх справ, що видаються в

межах їх повноважень.

Для керівників усіх рівнів як додаткові критерії їх

діяльності враховуються також стан дисципліни і правопорядку в

керованих ними органах та підрозділах.
4.12. Висновки атестаційної комісії приймаються простою

більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин

від числа членів комісії і підписуються головою та секретарем.

Підсумки голосування заносяться до протоколу засідання

атестаційної комісії, який підписують голова цієї комісії і

секретар. Атестаційні висновки затверджуються начальником, якому

надано право приймання та звільнення працівників з органів

внутрішніх справ, або особою, що виконує його обов'язки.


4.13. Затверджені атестаційні листи в тижневий термін

надсилаються до органів чи підрозділів внутрішніх справ за місцем

служби осіб, які атестувалися, для оголошення результатів.
4.14. Безпосередні начальники зобов'язані одразу після

отримання атестаційних листів оголосити їх результати за місцем

служби особам рядового і начальницького складу, які атестувалися.

Працівникам, які були відсутні на службі з поважних причин,

результати оголошуються одразу після їх прибуття до місця служби.
4.15. Особа, яка атестувалася, ознайомившись із висновком

атестаційної комісії, ставить під ним свій підпис і дату.


4.16. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії особа

рядового чи начальницького складу після засідання атестаційної

комісії протягом 10 днів з часу оголошення цього висновку подає

мотивований рапорт на ім'я прямого начальника. Рапорти підлягають

розгляду у місячний термін з дня подання.
5. Реалізація висновків атестування
5.1. Начальники всіх рівнів з урахуванням висновків

атестаційної комісії та рішення начальника, який їх затвердив,

повинні у двомісячний термін забезпечити їх реалізацію.
5.2. Особи, рекомендовані на висунення на вищі посади,

зараховуються до резерву кадрів, а особи, яким рекомендовано

отримати відповідну освіту, - до списків кандидатів для вступу до

вищих навчальних закладів МВС України.


5.3. Щодо осіб, які за висновком атестування підлягають

переміщенню на нижчі посади, переведенню по службі або звільненню

з органів внутрішніх справ, у двомісячний термін з дня

затвердження висновку атестаційної комісії приймається одне з цих

рішень. Для контролю за своєчасністю реалізації висновків

складаються відповідні списки.


5.4. У рамках реалізації висновків атестаційної комісії

начальниками у двомісячний термін можуть також бути прийняті

відповідні рішення щодо зміни виплат у межах посадових окладів та

розмірів додаткових видів грошового утримання.


5.5. Посадові особи, винні в несвоєчасній реалізації

висновків атестаційних комісій, несуть відповідальність згідно з

Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України

( 551-14 ).


5.6. Після ознайомлення особи, яка атестується, з висновком

атестаційної комісії атестаційні листи в десятиденний термін

пересилаються в установленому порядку до підрозділів роботи з

персоналом і долучаються до особових справ атестованих

працівників.
5.7. Начальниками за відповідними матеріалами працівників

підрозділів роботи з персоналом щорічно підбиваються підсумки

атестування та реалізації висновків атестування щодо осіб рядового

і начальницького складу органів внутрішніх справ України.

Результати цих підсумків зазначаються у звіті, який

надсилається до ДРП МВС України не пізніше 25 грудня кожного року,

за формою, визначеною у додатку 4 до цієї Інструкції.
Начальник ДРП МВС України

полковник міліції В.О.Криволапчук

Додаток 1

до п. 3.1 Інструкції

про порядок проведення

атестування особового

складу органів внутрішніх

справ України

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
За період з __________200 р. до __________ 200 р.

звання _____________________, П.І.Б.____________________________,


особистий номер /___________/, посада ___________________________
________________________________________________________________,
рік народження ________________, освіта ________________________,
______________________________, спеціальність __________________,
наукові ступені і вчені звання _________________________________,
державні нагороди ______________________________________________,
Служба у Збройних Силах України (СРСР), СБУ (КДБ),

інших військових формуваннях ____________________________________

_________________________________________________________________
Служба в органах МВС України ____________________________________
Стаж у посаді ___________________________________________________
Висновок попереднього атестування _______________________________
Рекомендації атестаційної комісії попереднього атестування ______

_________________________________________________________________


I. Зміст атестаційного листа
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


___________________ ______ ___________/________________________

(згоден, не згоден) (дата) (підпис та прізвище особи,

яка атестується)
II. Висновок старшого начальника (керівника)

/складається власноручно/


_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


посада, звання _________________

____________________________ ________/_____________

____________________________ (підпис) (прізвище)
Дата _____________________
III. Результати атестування
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Голова атестаційної комісії
Секретар атестаційної комісії

Дата _____________________


IV. Рішення начальника,

який затверджує атестаційний лист


_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


посада, звання _________________

____________________________ ________/_____________

____________________________ (підпис) (прізвище)
Дата _____________________
Рішення оголошено __________ __________________________

(дата) (згоден, не згоден)

_________/________________

(підпис та прізвище особи,

яка атестується)

Додаток 2

до п. 4.1 Інструкції

про порядок проведення

атестування особового

складу органів внутрішніх

справ України

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада, спеціальне звання,

прізвище та ініціали

керівника органу,

підрозділу)

_______ __________ 200___ р.

ПЛАН


атестування особового складу органів

і підрозділів МВС України

----------------------------------------------------------------------------------

| N |Спеціальне| Дата | Дата | Дата | Дата |Відмітка|Відмітка |Примітка|

|з/п| звання, |затверд- | підго-|розгляду |затверд- | про | про | |

| |прізвище, | ження | товки |атестації| ження |затверд-|оголошен-| |

| |ім'я та по|останньої|атеста-| атеста- |атестації| ження | ня | |

| |батькові, |атестації| ції | ційною | | атеста-| рішення | |

| | посада | | |комісією | | ції |атестації| |

| |особи, яка| | | | | | | |

| |атестуєть-| | | | | | | |

| | ся | | | | | | | |

|---+----------+---------+-------+---------+---------+--------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---+----------+---------+-------+---------+---------+--------+---------+--------|

| | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------
Підпис керівника підрозділу роботи

з персоналом


Додаток 3

до п. 4.3 Інструкції

про порядок проведення

атестування особового

складу органів внутрішніх

справ України

СХЕМА

атестування особового складу органіві підрозділів МВС України

------------------------------------------------------------------

| Посада | Хто | Назва | Хто дає |Хто візує| Хто |

| атестованого |складає, | атеста- |висновок | атеста- |затверд- |

| |підписує | ційної | на | ційний | жує |

| |атестацію|комісії, |атестува-| лист | атеста- |

| | | що | ння | та ким | ційний |

| | |розглядає| | він |ний лист |

| | |атестації| |погоджу- | |

| | | | | ється | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Начальники |Заступник|Централь-| | | Міністр |

|департаментів,|Міністра | на | | |внутріш- |

| самостійних |внутріш- | атеста- | | |ніх справ|

| управлінь та |ніх справ| ційна | | | України |

| відділів | України | комісія | | | |

| центрального | | | | | |

| апарату МВС | | | | | |

| України | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Перші |Начальник|Централь-|Заступник| | Міністр |

| заступники і |департа- | на |Міністра | |внутріш- |

| заступники | менту, | атеста- |внутрішні| |ніх справ|

| начальників |самостій-| ційна | х справ | | України |

|департаментів,| ного | комісія | України | | |

| самостійних |управлін-| | | | |

| управлінь та | ня МВС | | | | |

| відділів | України | | | | |

| центрального | | | | | |

| апарату МВС | | | | | |

| України | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Начальники |Заступник|Централь-| | | Міністр |

| ГУМВС,УМВС, |Міністра | на | | |внутріш- |

| УМВСТ, |внутріш- | атеста- | | |ніх справ|

| підрозділів, |ніх справ| ційна | | | України |

|безпосередньо | України | комісія | | | |

|підпорядкова- | | | | | |

| них | | | | | |

| МВС України, | | | | | |

|ректори вищих | | | | | |

| навчальних | | | | | |

| закладів МВС | | | | | |

| України | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Керівний склад|Начальни-|Централь-| | |Заступник|

| ГУМВС,УМВС, | ки | на | | |Міністра |

| УМВСТ, | ГУМВС, | атеста- | | |внутріш- |

| підрозділів, | УМВС, | ційна | | |ніх справ|

|безпосередньо | УМВСТ, | комісія | | | України |

|підпорядкова- |підрозді-| | | | |

| них | лів, | | | | |

| МВС України, |безпосе- | | | | |

| вищих | редньо | | | | |

| навчальних |підпоряд-| | | | |

| закладів МВС | кованих | | | | |

|України, який | МВС | | | | |

| входить до |України, | | | | |

| номенклатури | ректори | | | | |

| МВС України | вищих | | | | |

| |навчаль- | | | | |

| | них | | | | |

| |закладів | | | | |

| | МВС | | | | |

| | України | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Атестований |Начальни-| |Керівник | |Заступник|

|склад апарату | ки | | апарату | |Міністра |

| Міністра, |структур-| |Міністра | |внутріш- |

| Департамент | них | | | |ніх справ|

|документально-|підрозді-| | | | України |

|го забезпечен-| лів МВС | | | | |

|ня та режиму, | України | | | | |

| Головного | | | | | |

| штабу, | | | | | |

| Департамент | | | | | |

| зв'язків з | | | | | |

|громадськістю | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Керівний склад|Начальни-| | | |Заступник|

| /від | ки | | | |Міністра |

| начальника |департа- | | | |внутріш- |

| відділу до |ментів та| | | |ніх справ|

| начальника | управ- | | | | України |

| управління/ |лінь, що | | | | |

| кримінальної | входять | | | | |

| міліції МВС |до складу| | | | |

| України |криміна- | | | | |

| | льної | | | | |

| | міліції | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Керівний склад|Начальни-| | | |Заступник|

| /від | ки | | | |Міністра |

| начальника |департа- | | | |внутріш- |

| відділу до |ментів та| | | |ніх справ|

| начальника | управ- | | | | України |

| управління/ |лінь, що | | | | |

| міліції | входять | | | | |

| громадської |до складу| | | | |

|безпеки, ДДАІ,| міліції | | | | |

| ДДСО при МВС |громадсь-| | | | |

| України | кої | | | | |

| | безпеки | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Керівний склад|Начальни-| | | |Заступник|

| /від | ки ДРЗ, | | | |Міністра |

| начальника | ДДАІ, | | | |внутріш- |

| відділу до | УКБІ, | | | |ніх справ|

| начальника |ДФРЕ МВС | | | | України |

| управління/ | України | | | | |

| ДРЗ, УКБІ, | | | | | |

| ДФРЕ МВС | | | | | |

| України | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Керівний склад|Начальни-| | Перший | |Заступник|

| /від |ки слід- | |заступник| |Міністра |

| начальника |чих під- | |начальни-| |внутріш- |

| відділу до |розділів,| | ка ГСУ, | |ніх справ|

| начальника |дізнання,| |начальник| | України |

| управління/ | ДНДЕКЦ | | ДНДЕКЦ | | |

| слідчих | | | | | |

| підрозділів, | | | | | |

| дізнання, | | | | | |

| ДНДЕКЦ | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Керівний склад|Начальни-| | Перший | |Заступник|

| /від |ки управ-| |заступник| |Міністра |

| начальника | лінь, | |начальни-| |внутріш- |

| відділу до |відділів | |ка ГУБОЗ | |ніх справ|

| начальника | | | | | України |

| управління/, | | | | | |

| атестований | | | | | |

| склад ГУБОЗ, | | | | | |

| УБОЗ (ВБОЗ) | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Атестований |Начальни-| | Перший | |Заступник|

| склад ДРП, а |ки управ-| |заступник| |Міністра |

| також | лінь, | |начальни-| |внутріш- |

| підрозділів |відділів | | ка ДРП | |ніх справ|

|МВС України, у| ДРП, | | МВС | | України |

| яких |підрозді-| | України | | |

| атестаційні | лів МВС | | | | |

| комісії не |України, | | | | |

| створюються | у яких | | | | |

| | атеста- | | | | |

| | ційні | | | | |

| | комісії | | | | |

| | не | | | | |

| |створюю- | | | | |

| | ться | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Командний |Командири| | | |Команду- |

| склад | частин, | | | | вач |

| внутрішніх |підрозді-| | | |внутріш- |

| військ МВС | лів | | | | ніх |

| України | | | | | військ |

| | | | | | України |

------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до п. 5.7 Інструкції

про порядок проведення

атестування особового

складу органів внутрішніх

справ України

ІНФОРМАЦІЯ

про хід атестування особового складу

органів і підрозділів МВС України

(за _________________ роки)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Найменування| Усього |Фактично| Проходження атестування |Реалізація висновків |

|з/п| органу, |підлягає|атесто- |------------------------------------------------------------------------|атестаційної комісії |

| | підрозділу |атесту- | вано | Займаній посаді відповідає | Займаній посаді не відповідає | |

| | внутрішніх | ванню | |------------------------------------------------------------------------| |

| | справ | | | Пропозиції атестаційної комісії | |

| | | | |------------------------------------------------------------------------+----------------------|

| | | | |усього|заслу- |заслуго-|напра-|підля-|усього|перевес-| підля- | підля- |вису-|звіль-|переведе-|

| | | | | |говує | вує |вити | гає | | ти на | гає | гає |нуто |нено | но на |

| | | | | |висуне-|зараху- | на |рота- | | нижчу |звільне-| звільне-| | | нижчі |

| | | | | |ння на |вання до|навча-| ції | | посаду | нню | нню за | | | посади |

| | | | | | вищу |резерву | ння | | | | через | віком, | | | |

| | | | | |посаду | на | | | | | служ- | виснов- | | | |

| | | | | | |висунен-| | | | | бову | ком | | | |

| | | | | | | ня | | | | | невід- | військо-| | | |

| | | | | | | | | | | | повід- |во-лікар-| | | |

| | | | | | | | | | | | ність | ської | | | |

| | | | | | | | | | | | | комісії | | | |

|---+------------+--------+--------+------+-------+--------+------+------+------+--------+--------+---------+-----+------+---------|

| | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------