Про затвердження передавального акта Борзнянської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Чернігівської обласної ради з мет - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Про затвердження передавального акта Борзнянської загальноосвітньої школи-інтернату - сторінка №1/4


Проект

Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

(дванадцята сесія шостого скликання)

____ березня 2013 року

м.Чернігів

Про затвердження передавального акта

Борзнянської загальноосвітньої школи-інтернату

І-ІІІ ступенів Чернігівської обласної ради


З метою завершення процедури припинення юридичної особи - Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради шляхом її перетворення в комунальний заклад – «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради, відповідно до статей 59, 60 Господарського кодексу України, статті 107 Цивільного кодексу України, статей 24, 33, 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила :

1.Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради до правонаступника комунального закладу «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради (далі - передавальний акт), що додається.

2.Уповноважити голову комісії з припинення юридичної особи Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради надати передавальний акт, інші визначені чинним законодавством України документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та вчинити інші дії, пов’язані з державною реєстрацією новоутвореної юридичної особи – комунального закладу «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради, у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери і з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради А.І. МельникПроект рішення подає :

Управління освіти і науки

обласної державної адміністраціїНачальник управління освіти і науки

А.А.ЗаліськийПОГОДЖЕНО :
В.о. заступника голови

облдержадміністрації


Ю.В. Музика

Заступник голови обласної ради
В.В. Мельничук


Начальник управління комунального майна обласної ради
В.А.Сидоренко

Начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради
П.А.Богуш

Начальник юридичного відділу
апарату облдержадміністрації
Мужикова Н.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення дванадцятої сесії обласної

ради шостого скликання

____ березня 2013 року
Голова обласної ради

__________________ А.І.Мельник


ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ

Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради до правонаступника комунального закладу «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради»

Ми, що підписалися нижче, члени комісії з припинення юридичної особи - Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради, створеної рішенням Чернігівської обласної ради від 21.12.2012 «Про реорганізацію Борзнянської та Черешенської загальноосвітніх шкіл-інтернатів I-III ступенів Чернігівської обласної ради шляхом їх перетворення у комунальні заклади – спеціалізовані школи-інтернати I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів», у складі:


Майстат Надія Григорівна

- директор Борзнянської загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний код 2233912569, голова комісії

Мілешина Оксана Юріївна

  • головний бухгалтер Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний код 2816412420, член комісії
Горох Олександр Миколайович

-головний спеціаліст відділу  обліку,  відчуження та управління майном управління комунального майна Чернігівської обласної ради, ідентифікаційний код 2646015895, член комісії


Лугина Олексій Володимирович

  • юрисконсульт Чернігівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, ідентифікаційний код 2842213094, член комісії

Швидкий Юрій Васильович

  • головний спеціаліст, юрисконсульт Центру МТІ, ідентифікаційний код 2485103812, член комісії.

Сивуха Інесса Василівна

  • завідуюча сектором інтернатних закладів, з питань корекційної освіти та реабілітації дітей – інвалідів управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ідентифікаційний код 276270286, член комісії
керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов’язання Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального закладу «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради, а саме :

Рахунок

Назва рахунка

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

5

101

Земельні ділянки

2887570,00

-

-

103

Будинки та споруди

3796457,00

-

додаток 1 до передавального акта

104

Машини та обладнання

971471,00

-

105

Транспортні засоби

91965,00

-

106

Інструменти, прилади та інвентар

225864,00

-

107

Робочі і продуктивні тварини

1000,00
108

Багаторічні насадження

772,00

-

109

Інші основні засоби

20320,00

-

-

112

Бібліотечні фонди

104590,00

-

-

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

793614,00

-

додаток 2 до передавального акта

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

1346177,00

-

131

Знос основних засобів

-

2403078,00

-

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

-

830254,00

-

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі ів експлуатації

171573,14додаток 2 до передавального акта
231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

26834,00
232

Продукти харчування

119317,15

-

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

1962,72

-

234

Господарські матеріали і канцелярське обладнання

18848,89

-

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

7388,20

-

236

Тара

175,58

-

238

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

21762,53

-

321

Реєстраційні рахунки

210760,77

-

-

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

27695,44

-

-

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

6504,51

-

-

331

Грошові документи в національній валюті

9976,44
-

361

Розрахунки в порядку планових платежів
1863,00
362

Розрахунки з підзвітними особами

-

8549,66

-

364

Розрахунки з іншими дебіторами

93,47401

Фонд у необоротних активах за їх видами

-

7006468,00

-

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

-

171573,14

-

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

-

24683,57

-

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

-

35420,74

-

642

Інші розрахунки з бюджетом

-

19,15

-

652

Розрахунки за соціальним страхуванням

1432,67

-

-

661/1

Розрахунки із заробітної плати

-

1432,67

-

675

Розрахунки з іншими кредиторами

-

270587,85

-

683

Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом

-

6669,00

-

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

-

620121,14

-

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

-

3791,59

-

712

Доходи за іншими надходженнями спец. фонду

-

1158,20

-

802

Видатки з місцевого бюджету

521454,11

-

-

812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

90,00

-

-
Баланс рахунків

11385669,71

11385669,71Примітка: додатки 1-2 до передавального акта на _____ аркушах додається.


Крім того до правонаступника – комунального закладу «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в Борзнянській загальноосвітній школі – інтернаті I-III ступенів Чернігівської обласної ради, зокрема:

- книги наказів з основної діяльності, кадрових питань та книга реєстрації наказів;

- книга обліку особового складу педагогічних працівників;

- особові справи працівників закладу;

- особові рахунки працівників закладу;

- трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок;

- журнал обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених закладом;

- документи податкової та статистичної звітності;

- акти прийому та передачі справ при зміні керівника;

- документація бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності підприємства;

- фінансова звітність, головна книга;

- державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

(серія ЯЯ №370342 від 10 лютого 2005 р.)

- державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

(серія ЯЯ №370343 від 26 квітня лютого 2005 р.)

- державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

(серія ЯЯ №370345 від 26 квітня 2005 р.)

- свідоцтво на право власності на нерухоме майно – нежиле приміщення(серія САВ № 909782 від 18.11.2010 р )

- свідоцтво на право власності на нерухоме майно – комплекс нежитлових будівель (серія САС № 076270 від 15.02.2010 р )Юридична адреса об’єктів нерухомості : 16400, Чернігівська область, м.Борзна, вул.Красносільського, буд. 3.

Вартість об’єктів визначені на підставі повної інвентаризації станом на «01» листопада 2013 року з урахуванням змін за результатами виробничої діяльності за останній місяць та балансу станом на «01» лютого 2013 року.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - Борзнянської загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради.


Голова комісії
Майстат Н.Г.

Члени комісії:

Мілешина О.Ю.Лугина О.В.Горох О.М.
Швидкий Ю.В.Сивуха І.В.наступна сторінка >>