Про затвердження Положення про архівний відділ районної державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про архівний відділ Овідіопольської районної державної... 1 62.18kb.
Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження... 1 116.19kb.
Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними... 1 342.19kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту... 1 182.85kb.
Положення про відділ кадрової роботи апарату Заліщицької районної... 1 103.81kb.
Розпорядження Номер розпорядження, дата 1 Про затвердження положення... 1 86.71kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 29. 1 95.24kb.
Розпорядження голови Сокирянської районної державної адміністрації... 1 222.91kb.
Рішення №18 "23" березня 2012 р. (18 сесія 6 скликання) Про затвердження... 1 96.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. 1 82.33kb.
Рішення №23/ «21» березня 2012 р 1 27.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Положення про архівний відділ районної державної адміністрації - сторінка №1/1

УКРАЇНА

КОЛОМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.02.2013

смт. Коломак

22Про затвердження Положення

про архівний відділ районної

державної адміністрації

Керуючись статями 2, 6, 39, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, наказу Державного комітету архівів України від 18.01.2013 року № 4 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення Положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації», з метою якісної реалізації повноважень районної державної адміністрації, забезпечення чіткої організації та ефективної діяльності архівного відділу районної державної адміністрації: 1. Затвердити Положення про архівний відділ районної державної адміністрації (додається). 1. Начальнику архівного відділу районної державної адміністрації Дубінці Л.Г., забезпечити дотримання вимог затвердженого Положення про архівний відділ районної державної адміністрації. 1. Вважати такими, що втратили чинність:

розпорядження першого заступника голови районної державної адміністрації від 25.03.2011 року № 118 «Про затвердження положень про окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації»;

підпункти 4.1., 4.2. пункту 4 розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.05.2011 року № 153 «Про внесення змін до Положень про структурні підрозділи районної державної адміністрації»
Перший заступник голови

районної державної адміністрації

М.І.СНУРНІКОВЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження

голови районної

державної адміністрації

25.02.2013 № 22
ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ Коломацької районної державної адміністрації
1. Загальні положення

Архівний відділ районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Коломацької районної державної адміністрації, утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний державному архіву Харківської області

Архівний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим положенням.
 1. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
 1. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції: 1. складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

 2. забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації,переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;


 1. організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

 2. проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

 3. інформує державний архів Харківської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

 4. веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;
 1. подає на затвердження Державному архіву Харківської області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

 2. перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

 1. надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

 2. веде зведений облік архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву Харківської області;

11) передає державному архіву Харківської області у визначені ним строки документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

12) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;


13) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

14) надає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу; 1. вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

 2. передає в установленому порядку та у визначені строки посадовим особам Коломацької районної державної адміністрації, на яких покладені обов’язки по накопиченню, зберіганню та оприлюдненню публічної інформації, а також по організації прийому інформаційних запитів та надання на них відповідей, інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною (окрім інформації з обмеженим доступом);

 3. виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.
 1. Права

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

3) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

4) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

5) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

6) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

7) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

8) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються;

9) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у архівній справі;

10) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

11) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.


 1. Взаємодія з іншими суб’єктами

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Керівництво

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Коломацької райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором державного архіву Харківської області в установленому законодавством порядку.

Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про архівний відділ;

3) планує роботу відділу;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації;

8) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

9) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів».

Склад експертної комісії і положення про неї затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Визначає граничну чисельність відділу, фонд оплати праці працівників і затверджує штатний розпис та кошторис відділу голова Коломацької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Керівник апарату

районної державної адміністрації
І.В.Каторгіна


/Дубінка/