Про затвердження Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шлях - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 1 61.45kb.
Вісник місцевої влади Міський голова провів зустріч з головами вуличних 1 64.41kb.
Розпорядження м. Нікополь № Про проведення звітно-виборних зборів... 1 86.48kb.
Звіт про проведення звітно-виборних зборів органів самоорганізації... 1 103.7kb.
Методичні рекомендації на тему: „ Основні положення та порядок дії... 1 395.25kb.
Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних... 6 501.31kb.
Конкурс мікрогрантів «Підвищуємо добробут громад» 1 68.02kb.
Вісник місцевої влади 14 вересня Посадовці органів місцевого самоврядування м. 1 91.89kb.
Картка проектної пропозиції для сільських органів самоорганізації... 1 117.09kb.
Рішення від 23. 11. 2011 №214 м. Маріуполь Про роботу Приморської... 1 26.57kb.
Положення 1Положення про квартальні комітети м. Ізюма (далі Положення) 3 432.91kb.
Рішення від 18. 06. 2013 №1142 Про викуп земельної ділянки несільськогосподарського... 1 32.48kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення - сторінка №1/1ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVII CECIЯ VI СКЛИКАННЯ
      1. Р I Ш Е Н Н Я

«24» 05 2012

Чугуїв

№ 1142-VIПро затвердження Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення

вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва

шляхом повідомлення про їх заснування

Керуючись ст. 26, п.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №140 від 26.02.1993 «Про затвердження положення про порядок легалізації об`єднань громадян», з метою затвердження механізму приведення у відповідність до чинного законодавства діяльності вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва, Чугуївська міська радаВ И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити «Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування» (додаток 1).

2. Затвердити дислокацію вуличних комітетів по м. Чугуєву (додаток 2).

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування та депутатської діяльності (БЄЛЄВЦЕВ В.І.).
Міський голова Г.М.МІНАЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення XXVII сесії

Чугуївської міської ради

VІ скликання

«24» 05.2012 № 1142-VIПОЛОЖЕННЯ

про порядок легалізації органів самоорганізації населення-

вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення

про їх заснування
Відповідно до статті 13 Закону України "Про органи самоорганізації населення» легалізація органів самоорганізації населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва (надалі - орган самоорганізації населення) може здійснюватись шляхом повідомлення про їх заснування.
І.СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звернутися збори жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу та які проведені у відповідності до Статуту територіальної громади м. Чугуєва.
На зборах жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів у Чугуївський міський раді під час легалізації ОСН (надалі - ініціативна група).

Рішення зборів приймається більшістю голосів їх учасників.

Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників зборів жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається Чугуївською міською радою.

Питання про створення органу самоорганізації населення, винесене на розгляд Чугуївської міської ради, розглядається на найближчому засіданні міської ради за участю членів ініціативної групи.

У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов'язково визначені його повна назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, а також територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

Рішення Чугуївської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів.


Чугуївська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законодавством. Рішення Чугуївської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

3. Орган самоорганізації населення обирається зборами жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

Загальний керівний склад органу самоорганізації населення визначається та затверджується зборами жителів за місцем проживання.

Керівний склад органу самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до керівного складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів жителів за місцем проживання.

Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами жителів за місцем проживання в порядку, встановленому цим пунктом.


ІІ. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
1.Легалізація органів самоорганізації населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування здійснюється Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради.

2.Для легалізації органів самоорганізації населення шляхом повідомлення про їх заснування до Виконавчого комітету Чугуївської міської ради подаються:

* заява, підписана не менш як трьома засновниками органу самоорганізації населення (зразок додається);

* копія рішення Чугуївської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення - вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва;

* протокол зборів громадян за місцем проживання, проведених у відповідності до вимог, викладених в Положенні «Про загальні збори громадян за місцем проживання», затвердженого рішенням XII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 29.07.2011 № 483-VI, про створення органу самоорганізації населення-вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва, вибори його керівних органів;

* персональний склад керівних органів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, рік народження, місця проживання та контактного телефону з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»

* Положення про орган самоорганізації населення в місті Чугуєві вуличні (будинкові) комітети м. Чугуєва.

3. Заява про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про його заснування розглядається Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради в місячний термін після надходження документів у відповідності до Закону України «Про органи самоорганізації населення».

4. За результатами розгляду заяви Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради приймається рішення про легалізацію органу самоорганізації населення -вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва шляхом повідомлення про його заснування або про відмову в його легалізації.

5. Підставою для відмови в легалізації органу самоорганізації населення м. Чугуєва шляхом повідомлення про його заснування є вибори керівного складу органу самоорганізації населення м. Чугуєва шляхом повідомлення про його заснування з порушенням вимог ст.8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення» та «Положення про загальні збори громадян за місцем проживання», затвердженого рішенням XII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 29.07.2011 № 483-VI.

6. Про результати розгляду заяви Виконавчий комітет Чугуївської міської ради в 10-денний термін з дня прийняття відповідного рішення про легалізацію органу самоорганізації населення - вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва шляхом повідомлення про його заснування або про відмову в його легалізації повідомляє жителів через осіб, які були обрані до ініціативної групи.

7. Рішення про відмову в легалізації органу самоорганізації населення -вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва шляхом повідомлення про його заснування може бути оскаржено в установленому законом порядку в суді.

Процес легалізації органу самоорганізації населення в своїй діяльності керується Законом України «Про органи самоорганізації населення» та Типовим положенням про орган самоорганізації населення в м. Чугуєві, яке затверджене рішенням VIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 25.03.2011 № 272-VI.

8. Легалізованому органу самоорганізації населення - вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва присвоюється відповідний номер, і він вноситься до Реєстру вуличних (будинкових) комітетів, що ведеться в юридичному відділі виконавчого комітету.

У Реєстрі зазначається:

- дата надходження документів;

- назва та номер органу самоорганізації населення - вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва і місцезнаходження його статутних органів;

- дата легалізації органу самоорганізації населення - вуличного (будинкового) комітету м. Чугуєва і номер відповідного розпорядчого документу;

- Склад та місцезнаходження його керівних органів (прізвище, ім`я та по батькові, посада, адреса проживання, телефон).
9. У випадку внесення змін до керівного складу органу самоорганізації населення м. Чугуєва до Виконавчого комітету Чугуївської міської ради у 10-денний термін надається повідомлення, підписане керівником органу самоорганізації населення м. Чугуєва, витяг із протоколу зборів громадян за місцем їх проживання.

10. За результатами розгляду повідомлення Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради, юридичний відділ виконавчого комітету вносить відповідні зміни до Реєстру.

11. Для виключення з Реєстру органів самоорганізації населення вуличного, (будинкового) комітету м. Чугуєва до юридичного відділу виконавчого комітету подаються:

* заява про скасування органу самоорганізації населення м. Чугуєва, підписана його керівником або особою, яка уповноважена зборами громадян за місцем їх проживання;

* витяг із протоколу загальних зборів з рішенням про дострокове припинення діяльності органу самоорганізації населення м. Чугуєва.

12. В разі припинення діяльності органу самоорганізації населення м. Чугуєва Виконавчий комітет Чугуївської міської ради приймає рішення про скасування запису в Реєстрі вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва.
Керуючий справами

виконавчого комітету Л.П. МАКАРЕНКО

Додаток 1

до Положення про порядок

легалізації органів самоорганізації

населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування

Міському голові

Мінаєвій Г.М.

Ініціативної групи зі створення

вуличного комітету м.Чугуєва

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________

(домашня адреса)

тел.__________________________


ЗАЯВА

Повідомляємо вас про намір та просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення: вуличного комітету м. Чугуєва

в межах вулиць _______________________________________________________

Основна мета діяльності_______________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, юридична адреса, основна мета діяльності ОСН)

До заяви додаються:


  • протокол зборів жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення,

  • список учасників зборів жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів, згоди на збір та обробку персональних даних.

«_____»____________ 20__ р.


Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2

до Положення про порядок

легалізації органів самоорганізації

населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування


Міському голові

Мінаєвій Г.М.

Ініціативної групи зі створення

будинкового комітету м. Чугуєва

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________

(домашня адреса)

тел.__________________________
ЗАЯВА
Просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення: будинкового комітету м. Чугуєва
в межах будинку(ів)___________№№_________ по вул.____________________
Основна мета діяльності______________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, юридична адреса, основна мета діяльності ОСН)

До заяви додаються:
  • протокол зборів жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення;

  • список учасників зборів жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів, згоди на збір та обробку персональних даних.

«_____»____________ 20__ р.


Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 3

до Положення про порядок

легалізації органів самоорганізації

населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування


Міському голові

Мінаєвій Г.М.

Громадянина(ки)

______________________________

______________________________

проживає в м. Чугуєві

по вул.________________________

тел. __________________________

ЗАЯВА

Цією заявою підтверджую свою згоду щодо надання юридичної адреси для легалізації органу самоорганізації населення - вуличного (будинкового) комітету шляхом повідомлення про заснування по вул. _____________________________ буд.______кв. ___ у м.Чугуєві._______________ ______________

(дата) (підпис)

Додаток 4

до Положення про порядок

легалізації органів самоорганізації

населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснуванняВідомості про керівний склад

органу самоорганізації населенняЗ/П


Керівний

склад


П.І.Б

Адреса,

телефон

Рік

народження

Посада,

Місце роботи,

освітаКерівник

ОСН

Заступник

ОСН

Секретар

ОСН


Додаток 5

до Положення про порядок

легалізації органів самоорганізації

населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про орган самоорганізації населення в місті Чугуєві -

вуличний (будинковий) комітет м.Чугуєва,

який легалізується шляхом повідомлення про їх заснування
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення в м. Чугуєві, які легалізуються шляхом повідомлення про їх заснування (надалі - орган самоорганізації населення).
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВУЛИЧНОГО (БУДИНКОВОГО) КОМІТЕТУ

1. Основними завданнями вуличного(будинкового) комітету м.Чугуєва є:

- створення умов для участі мешканців міста у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб населення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм;

- сприяння виконанню законодавства України, інших актів державних органів, органів місцевого самоврядування, зборів громадян і наказами виборців;

- надання необхідної допомоги міській раді та її виконавчому комітету у здійсненні їх повноважень, проведенні масово - політичних і господарчих заходів;

- допомоги депутатам та посадовим особам міської ради в організації їх зустрічей з мешканцями вулиць (будинків) у межах дислокації вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва;

- виконання іншої роботи в межах території його діяльності.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

3.1 Власні повноваження органу самоорганізації населення


1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону у Чугуївський міський раді та її органах.

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проектів місцевого бюджету;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг, що надаються громадянам, які проживають у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, та за якістю проведених у зазначених житлових будинках ремонтних робіт;

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури.

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам Чугуївської міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

2. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому відповідно до Закону України «Про орган самоорганізації населення».

3. Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку, крім випадків, передбачених розділом 7 цього Положення та Закону України «Про органи самоорганізації населення».

3.2 Делеговані повноваження міської ради


1. Чугуївська міська рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною (у разі необхідності чи наявності) передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Чугуївська міська рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.

3. За рішенням Чугуївської міської ради орган самоорганізації населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цією міською радою.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНІВ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

1. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.4.1 Права вуличного (будинкового) комітету

1. Вуличний (будинковий) комітет м.Чугуєва має право:

- проводити збори громадян або їх представників за місцем проживання для обговорення питань діяльності вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва;

- ініціювати зустрічі з депутатами, посадовими особами міської ради;

-здійснювати громадський контроль на території вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва за дотриманням правил забудови, охорони природи, благоустрою, раціонального використання земель;

-звертатися із запитами та пропозиціями до органів місцевого самоврядування, до керівників підприємств, організацій та установ міста з питань життєдіяльності міста.

- обговорювати поведінку і вчинки правопорушників на засіданнях вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва, зборах громадян та в необхідних випадках направляти матеріали до райСЕС, служби у справах дітей, адміністративної комісії, узгоджувальної комісії виконавчого комітету, інших державних органів та органів внутрішніх справ;

- отримувати інформацію про роботу міської ради та її виконавчого комітету;

- здійснювати взаємодію з комунальними підприємствами міста.

- бути ознайомленим про проведення ремонтних робіт службами, які надають послуги населенню, на території, у межах якої діє орган самоорганізації населення.

4.2 Голова вуличного (будинкового) комітету

1. Голова вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва здійснює наступні повноваження:

- організує роботу вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва;

- головує на засіданнях вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва;

- відповідає за роботу вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва перед зборами громадян за місцем проживання та перед органами місцевого самоврядування;

- підписує протоколи засідань вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва;

- відповідає за точність складання списків жителів відповідних вулиць, будинків;

- видає довідки (встановленого зразка) мешканцям міста, які проживають на території діяльності, відповідно до делегованих міською радою повноважень;

- здійснює контроль за якістю наданих громадянам житлово-комунальних послуг та проведених ремонтних робіт.

4.3 Заступник голови вуличного (будинкового) комітету

1. Заступник голови вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва здійснює наступні повноваження:

- заміщує голову вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва у разі його відсутності;

- забезпечує фінансово-господарчу діяльність вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва (за потребою);

- забезпечує складання протоколу засідання вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва у разі відсутності секретаря вуличного комітету;

- веде поточну роботу по внесенню змін до списків жителів та сприянню статистичному обліку (відповідно до господарських книг).4.4 Секретар вуличного (будинкового) комітету

1. Секретар вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва здійснює наступні повноваження:

- веде протокол засідання вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва, загальних зборів громадян у межах дислокації вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва;

- відповідає за своєчасне надання інформації міській раді та її виконавчому комітету з питань, що стосуються діяльності вуличного (будинкового) комітету м.Чугуєва;

- виконує інші передбачені цим Положенням обов `язки за дорученням голови .

5. ТЕРИТОРІЯ, В МЕЖАХ ЯКОЇ ДІЄ ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням Чугуївської міської ради, що дає дозвіл на створення, таким чином:

а) для вуличного комітету - в межах, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

б) для комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону;

в) для будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в житловому фонді.

6.ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ


Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк, що передбачено Законом України «Про органи самоорганізації населення», рішенням міської ради чи Положенням про орган самоорганізації населення.

7.ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ


1. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до цього Положення та Закону «Про органи самоорганізації населення».

7.1 Дострокове припинення повноважень

органу самоорганізації населення

1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

1) невиконання рішень Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету - за рішенням Чугуївської міської ради, яка надала дозвіл на його створення;

2) невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів жителів за місцем проживання;

3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду.

2. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, мікрорайонів, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.

3.Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
8.1 Гарантії діяльності органу самоорганізації населення


1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їх повноважень і координують їх діяльність.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

8.2 Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових осіб за порушення законодавства


1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення та їх членів можуть бути оскаржені у Чугуївський міський раді або у суді.

2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України,законодавчим актам, Положенню про цей орган та іншим рішенням міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, а також рішенням зборів жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень.

_______________________________________________________

Додаток 6

до Положення про порядок

легалізації органів самоорганізації -

населення-вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування
Міському голові

Мінаєвій Г.М.

ініціативної групи зі створення

вуличного комітету м. Чугуєва

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові представників)

__________________________ тел.______

(домашня адреса представників)

ЗАЯВА
Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів мешканців за місцем проживання (протокол від «__»____20__року) зі створення органу самоорганізації населення, подаємо установчі документи на легалізацію шляхом повідомлення про заснування:


  • вуличного комітету _________ в межах вулиць __________________________

Юридична адреса:__________________________________________________________

Основна мета діяльності_____________________________________________________
До заяви додаються:

1.Протокол зборів мешканців за місцем проживання про обрання керівного складу ОСН.

2.Відомості про керівний склад ОСН із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, рік народження, місця проживання, місця роботи ,освіти, та копії паспортів, згода на збір та обробку персональних даних.

3.Письмова згода фізичної особи про надання юридичної адреси ОСН, копія документа, що посвідчує право власності або договір оренди приміщення з юридичною особою.

4.Положення про ОСН, затверджене зборами мешканців за місцем проживання

(у 3-х примірниках).

5.Копія рішення Чугуївської міської ради про надання дозволу на легалізацію ОСН -вуличного комітету м. Чугуєва.
«___»______20__ р.
Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 7

до Положення про порядок

легалізації органів самоорганізації

населення - вуличних (будинкових) комітетів м. Чугуєва шляхом повідомлення про їх заснування


Міському голові

Мінаєвій Г.М.

ініціативної групи зі створення

будинкового комітету м.Чугуєва

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові представників)

__________________________ тел.______

(домашня адреса представників)


ЗАЯВА
Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів мешканців за місцем проживання (протокол від «__»____20__року) зі створення органу самоорганізації населення, подаємо установчі документи на легалізацію шляхом повідомлення про заснування:

  • будинкового комітету _________________ в межах будинку(ів)

№№_________ по вул..____________________

Юридична адреса:_________________________________________________________

Основна мета діяльності____________________________________________________
До заяви додаються:

1.Протокол зборів мешканців за місцем проживання про обрання керівного складу ОСН.

2.Відомості про керівний склад ОСН із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, рік народження, місця проживання, місця роботи ,освіти, та копії паспортів, згода на збір та обробку персональних даних.

3.Письмова згода фізичної особи про надання юридичної адреси ОСН, копія документа, що посвідчує право власності або договір оренди приміщення з юридичною особою.

4.Положення про ОСН, затверджене зборами мешканців за місцем проживання

(у 3-х примірниках).

5.Копія рішення Чугуївської міської ради про надання дозволу на легалізацію ОСН - будинкового комітету м. Чугуєва.
«___»______20___ р.
Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Член ініціативної групи _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)


Додаток 2

до рішення XXVII сесії Чугуївської

міської ради VІ скликання

«24»05.2012 № 1143-VІ


ДИСЛОКАЦІЯ ВУЛИЧНИХ КОМІТЕТІВ ПО МІСТУ ЧУГУЄВУ

з/п

Порядковий номер вуличних комітетів

Вулиці та провулки, що входять в дислокацію вуличного комітету


1

2

3


1.

Вуличний комітет №1

вул.Пархоменка, Донецька, Н.Зачуговка, Гайдара, Каржавіна, Миру, Дарвіна, Кошевого, Радянська, Кочетокська, Балакірєва, Незалежна, Лермонтова, Куйбишева (від №1 і №2 до № 43 і №46)


2.

Вуличний комітет №2

вул.Кірова (від початку до вул.Енгельса), Басейна, Калініна, Куйбишева(від вул.Свердлова до вул.Кірова), Кононенка, Достоєвського, Ростовська


3.

Вуличний комітет №3

вул.Свердлова, Кірова(від буд № 52 і № 57 до кінця), К.Маркса, Енгельса, Мухіна, пл.Червона; провул. Кірова, Свердлова, Миру, Червоний, тупик Кірова


4.

Вуличний комітет №4

вул.Кременецька, Лугова, Харківська (від початку до поста ГАІ № 50 вкл.); провул.:1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Кременецькі, Луговий

5.

Вуличний комітет №5

вул.Колгоспна, Садова, Зозулі, пл.Жовтня, провул.Колгоспний

6.

Вуличний комітет №6

вул.Степова, Терешкової; провул.: Терешкової, Степовий, Жовтневий

7.

Вуличний комітет №7

вул. Чапаєва, Жовтневої революції, Зелена Долина (від №2 до кінця), провул.Чапаєва

8.

Вуличний комітет №8

вул.Шевченка, Крупської, Руднєва, Короленка, Зелена Долина(від №1 до кінця), пл.Руднєва; провул.:Короленка, Крупської

9.

Вуличний комітет №9

вул.К.Лібкнехта (від вул.Руднєва до вул.Харківської), Якіра, Перемоги, пров..Якіра

10.

Вуличний комітет №10

вул.Р.Люксембург, Жадановського, Кожедуба, Тельмана, Харківська (від поста ГАІ до вул.К.Лібкнехта), б.Комарова (від початку до вул.К.Лібкнехта), Каляєва, пров.Гвардійський

11.

Вуличний комітет №11

вул.Литвинова, Манежна, Карбишева, пров.Литвинова

12.

Вуличний комітет №12

вул.Горького, Річна, Орджонікідзе, пров. Орджонікідзе, Купальний спуск

13.

Вуличний комітет №13

вул. 1 Травня, Зелена, Некрасова, Крилова, Пушкіна, пров.Пушкіна

14.

Вуличний комітет №14

вул.Пролетарська (від початку до Гвардійської), Гвардійська (від № 54 до № 72), Правди, Гагаріна, провул.: Правди, Гагаріна

15.

Вуличний комітет №15вул.К.Лібкнехта (від БДЮТ до РБК), Леонова, Гвардійська (від вул.К.Лібкнехта до вул.Пролетарської),бул.Комарова (від вул. К.Лібкнехта до вул.Леонова), пров.ВідомчийПродовження додатку 2

1

2

3

16.

Вуличний комітет №16


вул.Будьоного, Котовського, Чайковського, Щорса, Робоча, пл.Матросова; провул.: Будьоного, Чайковського

17.

Вуличний комітет №17

вул.Мічуріна (від № 1 до № 53 вкл.), Ломоносова (від № 1 і № 2 до № 23 і № 48 вкл.),

м-н «Будівельник»18.

Вуличний комітет №18

вул. Південна, Східна, Північна, Дружби, Зміївська, Мічуріна (від № 55 до кінця), Ломоносова (від № 50 і № 25 і до кінця)

19.

Вуличний комітет №19

вул. Харківська (від № 160 і до кінця), Комсомольська , Б.Хмельницького, Ватутіна; провул.: Ватутіна, Привокзальний, Комсомольський

20.

Вуличний комітет №20

с. Соцзмагання: вул. Садова, Лугова, Молодіжна, Чугуївська, пров. Луговий

21.

Вуличний комітет №21

вул.Пирогова (від початку до № 42 і № 47), Шолохова, Островського, Халтуріна, Маяковського, пров.Пирогова

22.

Вуличний комітет №22

вул.Чкалова, Воровського, Харківська (від вул.Леонова до Робочої)

23.

Вуличний комітет №23

вул.Петровського, Пирогова (від № 49 і № 44 до кінця), провул.: Петровського, Індустріальний

24.

Вуличний комітет №24

вул.Добролюбова, Заводська, Соколова, Спортивна, Осинівська (від початку до вул.Пирогова); провул: Добролюбова, Соколова ,Осинівський

25.

Вуличний комітет №25

вул.Чехова, Гвардійська (від № 63 і № 74 до кінця), Осинівська (від № 42 і № 45 до № 56 і № 81), пл.Піонерська

26.

Вуличний комітет №26

вул.Підгірна, Осинівська (від № 54 і № 83 до № 84 і № 119), Червоноармійська, Рєпіна, Кравцова, пл.Набережна; провул.:Рєпіна, Підгірний

27.

Вуличний комітет №27

вул.Фрунзе, Постишева, Осинівська (від № 86 і № 121 до кінця), пров.Фрунзе

28.

Вуличний комітет №28

вул.Чернишевського, Д.Бєдного, Пролетарська (від вул.Гвардійської і до кінця), буд. № 55, 57, 59, 61 по вул.Гвардійській

29.

Вуличний комітет №29

с.Клугіно-Башкирівка: вул.Чугуївська, Зінченка, Задонецька, Башкирівська, Піщана; провул.: Піщаний, Башкирівський, Шкільний, Зінченка, Задонецький

30.

Вуличний комітет №30

с.Клугіно-Башкирівка: вул.Лісна, Горишного ( від №1до №100),Соснова, Борова; провул.: Лісний, Сосновий


Керуючий справами

виконовачого комітету Л.П.МАКАРЕНКО