Про затвердження Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах Відповід - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення Це Типове положення розроблено відповідно до статті 8 Закону... 12 3614.63kb.
Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах... 1 121.96kb.
Положення про лісові пожежні станції Загальна частина 1 191.45kb.
Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах 1 10.25kb.
Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування... 1 82.55kb.
Положення про Державну пожежну охорону Аналіз проблеми, яку пропонується... 1 54.87kb.
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні На виконання Закону... 13 3096.63kb.
Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті 4 1729.79kb.
Розпорядження 08. 10. 2012 року №155- р про посилення пожежної безпеки... 1 14.63kb.
Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які... 2 367.3kb.
1. Вид та назва регуляторного акта 1 32.23kb.
"затверджую" голова комітету з конкурсних торгів державного підприємства 3 575.13kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

19.04.2004 N 174

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 травня 2004 р.

за N 577/9176

Про затвердження Правил облаштування та застосування

ліфтів для транспортування пожежних підрозділів

у будинках та спорудах

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"

( 3745-12 ) та Положення про Державну пожежну охорону,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня

1994 року N 508 ( 508-94-п ), НАКАЗ У Ю:

1. Затвердити Правила облаштування та застосування ліфтів для

транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах

(додаються).

2. Правила облаштування та застосування ліфтів для

транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах

набирають чинності з 1 липня 2004 року.

3. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки та

Департаменту сил, Головних управлінь (управлінь) МНС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

ректорам вищих закладів освіти МНС України, начальнику Вінницького

училища професійної підготовки працівників Державної пожежної

охорони МНС України довести до відома керівного складу органів

управління системи МНС України та організувати вивчення особовим

складом підпорядкованих їм підрозділів Правил облаштування та

застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у

будинках та спорудах.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника Міністра Чучковського В.М. та заступника Міністра

Борисова П.Ф.

Міністр Г.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

19.04.2004 N 174

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 травня 2004 р.

за N 577/9176

ПРАВИЛА

облаштування та застосування ліфтів для

транспортування пожежних підрозділів у будинках

та спорудах

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють загальні технічні вимоги до

ліфтів, які працюють у режимах "пожежна небезпека" та

"транспортування пожежних підрозділів", загальні вимоги пожежної

безпеки до конструктивних та об'ємно-планувальних рішень будинків

(споруд), що обладнуються зазначеними ліфтами, а також вимоги до

застосування таких ліфтів.

1.2. Улаштування нових ліфтів для транспортування пожежних

підрозділів слід здійснювати відповідно до вимог цих Правил,

державних стандартів, будівельних норм та інших

нормативно-правових актів, що діють в Україні.

1.3. Вимоги цих Правил обов'язкові для виконання

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм

власності та виду їх діяльності, підрозділами пожежної охорони, а

також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства,

які перебувають на території України.

1.4. Відхилення від вимог цих Правил мають бути узгоджені з

органами державного пожежного нагляду відповідно до чинного

законодавства України.

1.5. У період, не пов'язаний з використанням ліфта пожежними

підрозділами під час пожежі, допускається, щоб він був в

експлуатації як пасажирський.

2. Терміни та визначення

У цих Правилах застосовуються терміни, визначені в ДСТУ ЕN

81-72: 2002 "Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ліфтів.

Частина 8. Двері ліфта посадочні. Випробування на вогнестійкість"

(далі - ДСТУ ЕN 81-72: 2002), ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека

об'єктів будівництва" (далі - ДБН В.1.1-7-2002), а також

застосовуються терміни в такому значенні:

ліфт для транспортування пожежних підрозділів (далі - ЛТПП) -

ліфт, оснащений системами керування, захисту, зв'язку, що

забезпечують транспортування пожежних підрозділів на поверхи

будинку (споруди) для виконання робіт з рятування людей, виявлення

та гасіння пожежі;

основний посадковий поверх - поверх головного входу до

будинку (споруди);

ліфтовий хол ЛТПП - приміщення, що є протипожежним відсіком,

який влаштовується в місцях сполучення ліфтової шахти ЛТПП з

поверхами будинку (споруди). Призначенням ліфтового холу ЛТПП є

захист ліфта і його шахти від впливу небезпечних факторів пожежі

та забезпечення безпечного доступу пожежних підрозділів з кабіни

ліфта на поверхи будинку (споруди);

режим "пожежна небезпека" - установлена послідовність дій

системи керування ліфтом, яка передбачає, що в разі виникнення

пожежі в будинку (споруді) здійснюється вимушений рух кабіни ліфта

на основний посадковий поверх, виключаючи реагування на команди

керування з кабіни та зареєстровані попутні виклики;

режим "транспортування пожежних підрозділів" - установлена

послідовність дій системи керування ліфтом, яка забезпечує роботу

ліфта з виконанням команд керування, що подаються пожежними

підрозділами тільки з кабіни ліфта.

3. Основні вимоги до ліфтів

3.1. ЛТПП є складовою частиною комплексу інженерного

обладнання будинків та споруд різного призначення, а також одним з

видів пожежнотехнічних засобів, що забезпечують переміщення

пожежних підрозділів на поверхи будинків (споруд) для виконання

робіт з рятування людей, виявлення та гасіння пожежі.

Необхідність улаштування ЛТПП у будинках (спорудах)

установлюється відповідно до ДБН В.1.1-7-2002, ДБН В.2.2-9-99

"Громадські будинки та споруди. Основні положення" (далі - ДБН

В.2.2-9-99), СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" та інших нормативних

документів з урахуванням призначення будинків (споруд).

3.2. ЛТПП повинні обслуговувати всі поверхи будинку

(споруди).

3.3. ЛТПП слід розміщувати в окремій ізольованій шахті, а

машинне приміщення ЛТПП - в окремому приміщенні.

Розташовувати ЛТПП у загальній шахті з ліфтом іншого

призначення не допускається.

Шахта ЛТПП та його машинне приміщення повинні відповідати

вимогам, що встановлюються до протипожежних відсіків.

Протипожежними відсіками у цьому пункті вважаються частини

будинку, які відокремлені від інших його частин протипожежними

стінами та перекриттями 1, 2, 3 типів, а також протипожежними

перегородками першого типу та перекриттям третього типу (підпункт

"в" пункту 4.3 ДБН В.1.1-7-2002).

3.4. ЛТПП повинні досягати поверху, найбільш віддаленого від

основного посадкового поверху, у середньому за 60 секунд.

3.5. ЛТПП, який обслуговує надземну частину, може

обслуговувати до двох рівнів підземної частини будинку (споруди),

яка включає цокольний поверх.

За умови трьох та більшої кількості рівнів (поверхів)

підземної частини будинку (споруди) слід застосовувати окремий

ЛТПП, який має зупинки на цих рівнях.

3.6. Двері ЛТПП з боку ліфтового холу та двері ліфтового холу

ЛТПП з боку коридорів та приміщень на кожному поверсі повинні бути

марковані піктограмою відповідно до ДСТУ ЕN 81-72: 2002 (рис. 1 ).

Рис. 1. Піктограма ЛТПП ( za577-04 ).

3.7. Розташування ЛТПП у будинках (спорудах) повинно

передбачатися в межах кожного протипожежного відсіку.

Протипожежним відсіком у цьому пункті вважається будинок,

секція будинку або частина будинку, що відокремлена від іншої

частини протипожежними стінами 1-го типу.

3.8. ЛТПП повинні сполучатися з поверхами будинку через

ліфтові холи (самостійні або загальні), з яких є виходи до шляхів

евакуації людей з будинку та доступ до пожежних кранів або

сухотрубу (якщо вони передбачені проектом).

3.9. Розміри кабін, швидкість ЛТПП та їх вантажопідйомність

повинні відповідати ДСТУ ISO 4190-1:2001 "Ліфтова (елеваторна)

установка. Частина 1. Класи ліфтів I, II, III і VI". При цьому

вантажопідйомність ЛТПП має бути не менше 1000 кг.

3.10. Доступ пожежних підрозділів до ЛТПП, на основному

посадковому поверсі, слід передбачати з боку під'їзду пожежних

машин до будинку.

3.11. Основним посадковим поверхом будинку може бути

цокольний поверх.

На такому основному посадковому поверсі доступ пожежних

підрозділів до ЛТПП слід передбачити безпосередньо ззовні будинку.

3.12. У разі влаштування доступу пожежних підрозділів до ЛТПП

безпосередньо ззовні будинку або з повітряної зони незадимлюваної

сходової клітки конструкція дверей шахт ЛТПП повинна забезпечувати

роботу ЛТПП у зимовий період року.

Пристрій для самозачинення дверей холів ЛТПП повинен бути

розміщений зсередини цих холів, а двостулкові двері повинні бути

обладнані пристроями для почергового самозачинення стулок цих

дверей.


3.13. Застосовувати для ЛТПП вижимні гідравлічні ліфти

забороняється.

4. Конструктивне виконання та облаштування ліфтів

4.1. Вимоги до конструктивних та об'ємно-планувальних рішень

будинків (споруд) і до конструкцій ліфтів

4.1.1. Конструкції ЛТПП повинні відповідати вимогам

національних стандартів, будівельних норм, ДНАОП та інших

нормативних документів.

4.1.2. ЛТПП повинні мати самостійні ліфтові холи (рис. 2

( za577-04 ).

Дозволяється:

передбачати вихід з ЛТПП до загального ліфтового холу з

іншими ліфтами (рис. 3 ( za577-04 ). Тоді до холу застосовуються

ті самі вимоги, що й до ліфтових холів ЛТПП;

влаштовувати ЛТПП з прохідними дверима (рис. 4 ( za577-04 ).

Рис. 2. Приклади розташування ЛТПП в окремій шахті

та із самостійним ліфтовим холом ( za577-04 ):

а) на основному посадковому поверсі біля зовнішньої стіни

будинку;

б) на основному посадковому поверсі всередині будинку;

в) на інших поверхах всередині будинку.

Рис. 3. Приклад розташування ЛТПП у відокремленій шахті

із загальним ліфтовим холом з іншими ліфтами ( za577-04 ).

Рис. 4. Приклад розташування ЛТПП з прохідними

дверима ( za577-04 ).

4.1.3. Межа вогнестійкості огороджувальних конструкцій

(протипожежних стін, перегородок, перекриттів) ліфтового холу ЛТПП

повинна бути не меншою за нормовану межу вогнестійкості

перекриттів будинку, яка встановлена нормативними документами

галузі будівництва.

Двері ліфтового холу ЛТПП повинні бути протипожежними 2-го

типу.


4.1.4. Огороджувальні конструкції (протипожежні стіни,

перекриття) шахт ЛТПП та їх машинних приміщень повинні мати межу

вогнестійкості не менше REI 120, а у висотних будинках - не менше

REI 150.


Висотні будинки відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 - це будинки з

умовною висотою понад 47 м (як правило, понад 16 поверхів).

4.1.5. Двері шахти ЛТПП повинні бути випробувані на

вогнестійкість згідно з ДСТУ ЕN 81-8: 2002 "Норми безпеки до

конструкцій та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері ліфта

посадочні. Випробування на вогнестійкість" і мати сертифікат

відповідності.

4.1.6. Машинне приміщення ЛТПП підлягає обладнанню

автоматичною установкою пожежогасіння.

Вогнегасна речовина, що застосовується в автоматичних

установках пожежогасіння не повинна впливати на роботу ліфтового

обладнання, розташованого в машинному приміщенні ЛТПП.

4.1.7. Необхідно запобігати проникненню води, яку

використовують для гасіння пожежі, у шахту та машинне приміщення

ЛТПП за допомогою конструктивних та інженерних рішень, що

опрацьовуються під час проектування будинку.

4.1.8. У разі розташування ЛТПП у відокремленій шахті із

загальним ліфтовим холом з іншими ліфтами (рис. 3 ( za577-04 )

допускається не вигороджувати загальний ліфтовий хол на основному

посадковому поверсі за пунктом 4.1.3 цих Правил від приміщень

цього поверху, якщо:

ЛТПП, крім входу з цих приміщень, має вхід безпосередньо

ззовні будинку;

прохід від головного входу будинку до ЛТПП відокремлюється

від суміжних приміщень огороджувальними конструкціями з

вогнестійкістю за пунктом 4.1.3.

4.1.9. У разі встановлення ЛТПП в окремій шахті із загальним

ліфтовим холом (рис. 3, 4 ( za577-04 ) огороджувальні конструкції

шахт інших ліфтів повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж у

відповідних нормативних документах, що діють у галузі будівництва,

а двері цих шахт - ЕI 30.

4.1.10. У ліфтових холах ЛТПП повинні бути встановлені димові

пожежні сповіщувачі.

У разі обладнання будинків (споруд) водяними установками

автоматичного пожежогасіння розміщення зрошувачів у ліфтових холах

ЛТПП не вимагається.

4.1.11. Виходи з ЛТПП у висотних будинках повинні сполучатися

з усіма надземними поверхами будинку через зовнішню повітряну

зону, що має протяжність по фасаду не менше 2,0 м, або через

ліфтові холи за пунктом 4.1.2 цих Правил, улаштування яких

передбачено нормативними документами з урахуванням призначення

будинку.


4.1.12. Двері кабін та шахт ЛТПП повинні бути автоматичними,

горизонтально-розсувними центрального чи бокового відкривання та

зберігати працездатність при надлишковому тиску в шахті,

створеному припливною протидимною вентиляцією.

4.1.13. Огороджувальні конструкції кабіни ЛТПП слід

виготовляти з негорючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19-95

"Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість" (далі -

ДСТУ Б В.2.7-19-95).

4.1.14. У даху кабіни ЛТПП має бути аварійний люк з

мінімальним розміром 700х500 мм для виходу пожежників у шахту

ліфта в разі аварії. Вимоги до кришки аварійного люка приймаються

відповідно до ДСТУ ЕN 81-72: 2002.

4.1.15. Аварійний люк повинен замикатися двома замками

відповідно до ДСТУ ЕN 81-72: 2002. Спосіб відкривання люку повинен

бути описаний в інструкції з експлуатації ЛТПП.

4.1.16. У кабіні ЛТПП мають бути встановлені сигнальні

пристрої (світловий та звуковий) про перевантаження.

4.1.17. Шахти ЛТПП, а також їх ліфтові холи повинні

обладнуватися автономними системами припливної протидимної

вентиляції для створення надлишкового тиску при пожежі

відповідно до СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и

кондиционирование", ДБН В.2.2-9-99 та іншими нормативними

документами. Кількість повітря, що подається, слід розраховувати

за швидкістю витоку не менше 1,3 м/с через одні відкриті двері

ліфтового холу, для шахти - з урахуванням відкритих дверей на

поверсі пожежі.

Для подавання повітря до ліфтових холів, крім підвальних та

підземних поверхів, допускається застосування систем, що

обслуговують ліфтові шахти, якщо в прорізах конструкцій, що їх

огороджують, улаштовано нормально закриті протипожежні клапани

1-го типу.

4.2. Вимоги до оздоблювальних матеріалів ліфтів

4.2.1. Матеріали для оздоблення (облицювання) поверхні

конструкцій стін та стелі купе кабін ЛТПП повинні відповідати

таким вимогам:

група горючості за ДСТУ Б В.2.7-19-95 - не нижче Г 2;

група займистості за ДСТУ Б В.1.1-2-97 "Матеріали будівельні.

Метод випробувань на займистість" (далі - ДСТУ Б В.1.1-2-97) - не

нижче В 2;

коефіцієнт димоутворення за ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ.

"Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура

показателей и методы их определения" (далі - ГОСТ 12.1.044-89) -

не більше 750 куб.м/кг включно;

за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044-89 -

малонебезпечними або помірнонебезпечними.

4.2.2. Матеріали для покриття підлоги купе кабін ЛТПП повинні

відповідати таким вимогам:

група займистості за ДСТУ Б В.1.1-2-97 - не нижче В 2;

група поширення полум'я поверхнею за ДСТУ Б В.2.7-70-98

"Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я" -

не нижче РП 2;

коефіцієнт димоутворення за ГОСТ 12.1.044-89 - не більше

750 куб.м/кг включно;

за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044-89 -

малонебезпечними або помірнонебезпечними.

4.2.3. Оздоблення (облицювання) стін, стель та покриття

підлог ліфтових холів ЛТПП повинно відповідати вимогам ДБН

В.1.1-7-2002.

4.2.4. Матеріал покриття підлоги повинен забезпечувати

мінімальний ризик ковзання під час його зволожування чи

зволожування підошви взуття пожежників. Використання слизького

матеріалу, а також полірованого каменя (мармур, граніт) для

покриття підлоги кабіни не допускається.

5. Системи керування ліфтів та зв'язку

5.1. ЛТПП мають бути постійно готові до експлуатації їх

пожежними підрозділами.

5.2. Система керування повинна:

об'єднувати груповим керуванням ЛТПП з іншими пасажирськими

ліфтами відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації

ліфтів (ДНАОП 0.00-1.02-99), затверджених наказом

Держнаглядохоронпраці України від 03.11.99 N 208 ( v0208306-99 );

забезпечувати можливість підключення до диспетчерського

пункту (пожежного поста).

5.3. Схема керування ліфтами має забезпечувати виконання

режимів:

"пожежна небезпека" - стосується всіх ліфтів (розташованих у

будинках, які відповідно до вимог нормативних документів, повинні

обладнуватися автоматичними установками пожежної сигналізації або

пожежогасіння);

"транспортування пожежних підрозділів" - стосується ЛТПП.

5.4. У режимі "пожежна небезпека" повинен виконуватись такий

порядок роботи:

5.4.1. У разі виникнення пожежі з автоматичної установки

пожежної сигналізації та автоматичної установки пожежогасіння

(якщо вона передбачена проектом), а також дистанційно від кнопок,

розташованих на основному посадковому поверсі біля ліфтів та в

диспетчерському пункті (пожежному посту), у систему керування

ліфтів має бути поданий електричний сигнал на кожний ліфт.

5.4.2. Після прийняття сигналу про пожежу система керування

ліфтом автоматично переходить у режим "пожежна небезпека", при

якому забезпечується примусовий рух кабіни на основний посадковий

поверх з подальшим відчиненням дверей.

5.4.3. Якщо сигнал про пожежу отримано, якщо кабіна ліфта

перебуває в надземній частині будинку (споруди), виконується такий

порядок роботи:

5.4.3.1. Під час руху вверх кабіна зупиняється на найближчому

поверсі і, не відчиняючи дверей, не реагуючи на попутні

зареєстровані виклики, рухається вниз на основний посадковий

поверх з подальшим відчиненням дверей.

5.4.3.2. Під час руху кабіни вниз або в разі зупинки на

будь-якому поверсі, крім основного посадкового, кабіна рухається

на основний посадковий поверх, не реагуючи на попутні

зареєстровані виклики. Якщо кабіна стоїть на поверсі з відкритими

дверима і в ній перебувають пасажири, двері автоматично

закриваються і кабіна також відправляється на основний посадковий

поверх.


5.4.4. Якщо сигнал про пожежу отримано, якщо кабіна ліфта

перебуває в підземній частині будинку (споруди), виконується такий

порядок роботи:

5.4.4.1. Під час руху вниз кабіна зупиняється на найближчому

поверсі і, не відчиняючи дверей, не реагуючи на попутні

зареєстровані виклики, рухається на основний посадковий поверх.

5.4.4.2. Під час руху кабіни вверх або в разі зупинки на

будь-якому поверсі, крім основного посадкового, кабіна рухається

на основний посадковий поверх, не реагуючи на попутні

зареєстровані виклики. Якщо кабіна стоїть на поверсі з відкритими

дверима і в ній перебувають пасажири, двері автоматично

закриваються і кабіна відправляється на основний посадковий

поверх.

5.4.5. У всіх випадках після прибуття кабіни на основнийпосадковий поверх двері кабіни автоматично відчиняються і

залишаються відчиненими, після чого можливість подальшого руху

кабіни в цьому режимі виключається.

5.5. Переведення ліфта в режим "транспортування пожежних

підрозділів" може бути виконано тільки після виконання режиму

"пожежна небезпека".

5.6. Режим "транспортування пожежних підрозділів" вмикається

тільки з кабіни.

5.6.1. Вмикання режиму "транспортування пожежних підрозділів"

повинно виконуватися за допомогою спеціального ключа, який

вставляється в гніздо, розташоване на панелі керування чи поряд з

нею, або за допомогою тумблера. Ключ повертають (або тумблер

вмикають) з позиції "Вимкнено" (Вимкн.) у позицію "Увімкнено"

(Увімкн.). Ключ повинен вийматися з гнізда тільки в позиції

"Вимкнено".

5.6.2. Якщо під час роботи в режимі "транспортування пожежних

підрозділів" ключ повернути (або тумблер переключити) з позиції

"Увімкнено" в позицію "Вимкнено", то ліфт автоматично переходить у

режим "пожежна небезпека" і здійснюються дії відповідно до пункту

5.4 цих Правил.

5.6.3. У режимі "транспортування пожежних підрозділів"

керування ліфтом має здійснюватися тільки з кабіни. При цьому на

попутні виклики ліфт не повинен реагувати. Має бути передбачена

можливість у цьому режимі зупинки ліфта з панелі керування кабіни

на всіх обслуговувальних поверхах.

Команда для руху подається шляхом натискання кнопки наказу на

панелі керування з номером необхідного поверху. Після натиснення

цієї кнопки двері ліфта почнуть зачинятися, при цьому кнопку

наказу необхідно тримати в натиснутому стані до повного зачинення

дверей. Відпускання кнопки в процесі закривання призводить до

автоматичного повернення дверей у відкрите положення.

Після зупинки кабіни на необхідному поверсі двері залишаються

в зачиненому положенні. Після натискання на кнопку "Відчинення

дверей" двері ліфта почнуть відчинятися. При цьому кнопку

"Відчинення дверей" необхідно тримати в натиснутому стані до

повного відкриття дверей, відпускання кнопки в процесі відчинення

дверей призводить до автоматичного повернення дверей в зачинене

положення.

5.7. Гніздо для спеціального ключа (тумблера), який

переводить роботу ліфта в режим "транспортування пожежних

підрозділів", необхідно розміщувати біля панелі керування або на

самій панелі керування в кабіні. Допускається розміщувати гніздо

для спеціального ключа (тумблера) в ніші з дверцятами.

Замість дверцят, що зачиняються, для закривання ніші можна

+2

використовувати скло товщиною 4 мм, яке розбивають у разінеобхідності для переключення ліфта в режим "транспортування

пожежних підрозділів".

5.8. Апарати і пристрої (фотоелементи, сенсорні кнопки тощо),

на роботу яких впливають такі небезпечні фактори, як дим і

підвищена температура (відповідно до ДСТУ ЕN 81-72: 2002), у ЛТПП

застосовувати не допускається.

5.9. Над дверима шахти ЛТПП на основному посадковому поверсі

та в кабіні ЛТПП має бути передбачене світлове табло, яке показує

розташування кабіни незалежно від того, кабіна в русі чи зупинена.

5.10. У режимі роботи ліфта "транспортування пожежних

підрозділів" повинно бути забезпечено двосторонній переговорний

зв'язок між диспетчерською і кабіною ліфта, а також з основним

посадковим поверхом.

5.11. Обладнання зв'язку в кабіні ЛТПП і на рівні основного

посадкового поверху повинно включати вбудований мікрофон

(динамік), який працює у дуплексному або напівдуплексному режимі.

6. Енергозабезпечення ліфтів

6.1. Енергозабезпечення ЛТПП виконується як для

електроприймачів і-ої категорії згідно з Правилами улаштування

електроустановок (6-е видання) (ПУЕ), ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила

будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"

та ДСТУ ЕN 81-72: 2002.

6.2. Електричні проводи та кабелі для керування та

електроживлення ЛТПП повинні бути стійкими до поширення полум'я.

Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я

визначається за ГОСТ 12176-89 "Кабели, провода и шнуры. Методы

проверки на нераспространение горения" (за категорією С, як для

проводів і кабелів, прокладених у пучках).

6.3. Вогнестійкість кабельних ліній, що забезпечують

безперебійну роботу ЛТПП у разі виникнення пожежі, повинна бути не

менше 90 хв за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б

В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Методи випробувань на

вогнестійкість. Загальні вимоги".

Вогнестійкість кабельної лінії - спроможність кабельної лінії

зберігати функціональні властивості в умовах пожежі.

6.4. Будинки, які обладнані ЛТПП, повинні мати резервні вводи

з пристроєм автоматичного включення резервного електроживлення

(АВР).


6.5. У разі переходу на резервне надання живлення його

мінімальна потужність має бути достатньою для роботи ЛТПП з

номінальним навантаженням і номінальною швидкістю.

7. Застосування ліфтів

7.1. Порядок використання ЛТПП повинен бути регламентований

інструкцією, затвердженою керівником підприємства, у власності

якого перебувають ці ліфти, та погодженою з місцевими органами

державного пожежного нагляду відповідно до Правил пожежної безпеки

в Україні, затверджених в установленому порядку. Ця інструкція

повинна бути розміщена в кабіні ЛТПП.

7.2. Управління ЛТПП під час гасіння пожежі здійснює пожежник

як оператор, якого призначив керівник гасіння пожежі.

7.3. Протягом процесу пожежогасіння оператор ліфта продовжує

перевозити обладнання та пожежників, а також здійснювати рятування

за розпорядженням керівника гасіння пожежі.

7.4. Оператор ЛТПП повинен постійно здійснювати зв'язок з

керівником гасіння пожежі за допомогою як радіостанції, так і

переговорного пристрою у кабіні ЛТПП.

7.5. При проведенні розвідки керівник гасіння пожежі повинен

зупинити ЛТПП на один поверх нижче рівня пожежі. Гасіння пожежі

треба починати із захищеної ділянки, вільної від диму (рис. 5

( za577-04 ). Якщо умови пожежогасіння на поверсі, на якому

виникла пожежа, стають неможливими для приєднання рукавів, вони

приєднуються на поверсі нижче.

Рис. 5. Приклад пожежогасіння у будинку,

що обладнаний ЛТПП ( za577-04 ).

7.6. Оператору ЛТПП необхідно:

дотримуватись правил експлуатації ЛТПП;

мати ключ для відмикання кришки люка;

сповіщати про аварійну ситуацію керівника гасіння пожежі;

при блокуванні особового складу пожежного підрозділу

всередині кабіни ЛТПП уживати заходів щодо рятування згідно з

інструкцією, яка розташована в кабіні ліфта.

7.7. Оператору ЛТПП без дозволу керівника гасіння пожежі

заборонено:

залишати кабіну ЛТПП;

перевозити обладнання та проводити рятування.

7.8. За умови блокування особового складу пожежного

підрозділу всередині кабіни ЛТТП звільнення здійснюється зсередини

кабіни ліфта або ззовні (рис. 6 ( za577-04 ). Послідовність

звільнення викладена в пунктах 7.8.1 та 7.8.2. Пожежники повинні

мати навички з відчинення дверей у ліфтах.

Рис. 6. Приклад порятунку пожежників

з кабіни ЛТПП ( za577-04 ).

7.8.1. Самопорятунок (зсередини кабіни ЛТПП) здійснюється в

такій послідовності:

рятування пожежників зсередини кабіни ліфта здійснюється

через кришку аварійного люка. Кришка аварійного люка розташована

біля задньої стінки кабіни. При відчиненні кришки аварійного люка

вона спирається на стінку кабіни й утворює не менше трьох щаблів

східців. Поручень, установлений на стінці безпосередньо під люком,

може використовуватися як додатковий щабель, за допомогою якого

пожежник потрапляє на дах кабіни;

після цього пожежник знімає жорстко закріплену ззовні кабіни

ЛТПП драбину (якщо є необхідність) та встановлює на дах кабіни

ЛТПП;


пожежник піднімається драбиною, дістає до замка дверей шахти,

відчиняє двері шахти зсередини і виходить у ліфтовий хол (тамбур)

поверху.

7.8.2. Порятунок іззовні кабіни ЛТПП здійснюється в такій

послідовності:

пожежник відчиняє двері шахти вище заблокованої кабіни і

потрапляє на дах кабіни;

пожежники на даху кабіни відчиняють люк;

заблоковані пожежники піднімаються східцями, які закріплені

на кришці люка;

драбина, що прикріплена ззовні до стінки кабіни, потім

витягується (якщо треба) і нею пожежники піднімаються з ліфтової

шахти на поверх.

Заступник начальника Державногодепартаменту пожежної безпеки МНС України О.Євсеєнко