Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенног - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Барабаш В. С. Науковий керівник: старший викладач Золотарьова В. 1 269.63kb.
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 21.65kb.
Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 1 76.82kb.
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 26.87kb.
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 22.92kb.
Чинна редакція Редакція, що пропонується Погоджена редакція 1 193.41kb.
Посвідчення правочинів, предметом яких є гроші та інші валютні цінності... 2 368.21kb.
Положення Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про... 1 67.02kb.
Закон україни про державне регулювання видобутку, виробництва І використання... 1 336.96kb.
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами 5 565.54kb.
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами... 1 441.61kb.
Єдиний календарний план проведення виставок у м. Одесі на 2013 рік 1 200.98kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних - сторінка №1/1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 25 березня 1999 р. № 460

Київ

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (додаються).Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 43
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1999 р. № 460


ПРАВИЛА
роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння


(У тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "суб'єкт господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1178)Загальні положення


1. Ці Правила визначають основні вимоги до роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (далі - ювелірні вироби) і поширюються на всіх суб'єктів господарської діяльності.

Абзац другий пункту 1 виключено

2. Роздрібна торгівля ювелірними виробами здійснюється через спеціалізовані магазини, спеціалізовані відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом товарів.

Продаж ювелірних виробів у дрібнороздрібній торгівельній мережі, на ринках (крім розміщених на них спеціалізованих магазинів, відділів) та з рук забороняється.

3. Торгівельні приміщення повинні бути оснащені спеціальним торгівельно-технологічним обладнанням та торгівельним інвентарем, що забезпечують необхідні умови для зберігання, підготовки до продажу, демонстрації та продажу ювелірних виробів, а також повинні бути обладнані охоронною та протипожежною сигналізацією.

Магазини і відділи, що здійснюють продаж ювелірних виробів, повинні бути забезпечені ваговимірювальними приладами відповідних типів та класу точності.

Зважування ювелірних виробів із золота та платини здійснюється з точністю не менше як до 0,01 г, срібних виробів - до 0,1 г. Дорогоцінне каміння зважується з точністю не менше як до 0,01 карата. 

Засоби вимірювання, що використовуються під час продажу ювелірних виробів, повинні мати державне повірочне тавро, проходити повірку в установленому порядку.

4. Працівники торгівельного підприємства, які зайняті обслуговуванням покупців, повинні мати спеціальну професійну підготовку, знати асортимент і якісні характеристики товарів, що є в продажу (назви дорогоцінних металів, їх метричні проби, назви каменів, їх колір, дефектність, масу, форму огранки, ознаки браку).

5. Покупці повинні забезпечуватися необхідною, доступною та достовірною і своєчасною інформацією про ювелірні вироби. Продавець повинен надавати покупцю кваліфіковану консультацію під час вибору товарів та зобов'язаний передати йому ювелірні вироби, які за якістю відповідають вимогам нормативних документів.

6. Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, комплектності, міри, ваги та ціни. На вимогу покупця продавець зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальний прилад і документ, що підтверджує ціну товару.

7. Вибрані покупцями товари можуть зберігатися в торгівельному підприємстві за домовленістю з відміткою часу наступної оплати на виписаному продавцем товарному чеку. Після закінчення встановленого часу невикуплений товар надходить у продаж.

8. В магазинах та відділах може бути організовано продаж супутніх товарів та надання додаткових послуг покупцям (гравірування виробів, приймання попередніх замовлень, комплектування подарункових наборів із товарів, що є в продажу, художньо оформлене упаковування товарів тощо).

9. Ювелірні вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають.

10. У разі виявлення протягом двох років з дня покупки:

1) недоліків ювелірного виробу покупець має право вимагати пропорційного зменшення ціни виробу, безоплатного усунення його недоліків в розумний строк або відшкодування витрат на усунення недоліків виробу;

2) істотних недоліків ювелірного виробу, які виникли з вини виробника (продавця), або фальсифікації такого виробу, що підтверджені у випадках, визначених законодавством, висновком експертизи, покупець має право в порядку та у строки, встановлені законодавством, на підставі договору за своїм вибором вимагати від продавця (виробника):

розірвання договору та повернення сплаченої за виріб суми;

заміни виробу на аналогічний з числа наявних товарів.

11. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний прийняти ювелірні вироби неналежної якості у покупця і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви. Заява подається у двох примірниках (один залишається у суб'єкта господарської діяльності, другий - у покупця). На примірнику, що залишається у покупця, обов'язково повинно бути зазначено: найменування ювелірного виробу, прізвище та посада особи, що прийняла ювелірний виріб і заяву, її підпис, дата прийняття заяви, штамп (печатка) суб'єкта господарської діяльності.

У разі коли необхідно визначити причини втрати якості виробів, суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний у триденний термін з дня одержання письмової заяви від покупця направити цей товар на експертизу. Експертиза провадиться за рахунок суб'єкта господарської діяльності згідно з Законом України "Про захист прав споживачів".

12. Вимоги покупця, передбачені пунктом 10 цих Правил, розглядаються і задовольняються відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

13. Вимоги покупця, передбачені пунктом 10 цих Правил, не підлягають задоволенню, якщо суб'єкт господарської діяльності доведе, що недоліки виробів виникли внаслідок порушення покупцем правил користування виробом або його зберігання.

14. Ці Правила, інформація про встановлені в Україні проби для виробів з дорогоцінних металів, порядок експертизи дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зображення державних пробірних клейм України, витяги із статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" та інша необхідна інформація розміщуються в торгівельному приміщенні і повинні бути доступні для споживачів.

15. Комісійна торгівля ювелірними виробами регулюється окремими правилами, що затверджуються Мінфіном за погодженням із МЗЕЗторгом, заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Порядок приймання і продажу товарів


16. Приймання ювелірних виробів проводиться суб'єктом господарської діяльності тільки за наявності супровідних документів, передбачених чинним законодавством: товарно-транспортних накладних (рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних), документів, що підтверджують належну якість виробів.

Абзац другий пункту 16 виключено

Приймання і зберігання ювелірних виробів провадиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з цих питань.

17. Під час приймання товарів проводиться перевірка наявності маркування, яке наноситься на ювелірний виріб, товарний ярлик або індивідуальну упаковку, групову, транспортну тару і пакувальний лист.

Товарний ярлик ювелірних виробів передбачає наявність такої інформації:

на лицьовому боці товарного ярлика до виробу зазначається найменування або товарний знак підприємства-виробника, найменування виробу або його шифр, найменування сплаву металу та його проба, маса виробу, ціна за 1 г (для вагових виробів) або ціна виробу;

на зворотному боці товарного ярлика - артикул, номер (розмір) каблучки або браслета, найменування каменю, нормативно-правовий акт, відповідно до якого виготовлено виріб, кількість та якісні характеристики каменів (колір, дефектність, маса, форма огранки).

Ювелірні вироби як вітчизняного, так і іноземного виробництва повинні мати опломбовані товарні ярлики.

Товарний ярлик до вагового ювелірного виробу повинен бути прикріплений ниткою і опломбований. Якщо конструкція виробу перешкоджає такому кріпленню товарного ярлика, його укладають в індивідуальну упаковку разом з виробом або прикріплюють до неї.

18. Приймання виробів з дорогоцінних металів вітчизняного виробництва здійснюється за наявності на виробах іменних відбитків (іменників) виробників та відбитків державних пробірних клейм України, іноземного виробництва - відбитків державних пробірних клейм України.

Атестація дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у виробах вітчизняного виробництва провадиться виробником, а у разі неможливості - Державним гемологічним центром України, або уповноваженими ними на виконання цієї операції організаціями чи особами.

Окремі види ювелірних виробів з дорогоцінних металів, які відповідно до пункту 23 статті 1 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" не підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, але призначаються для продажу, повинні мати документ органів, які здійснюють державний пробірний контроль, що підтверджує належну якість виробу, а для дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у зазначених виробах - відповідний експертний висновок Державного гемологічного центру України.

19. Перед подачею ювелірних виробів у торгівельний зал працівники торгівельного підприємства здійснюють їх підготовку до продажу, що включає зовнішній огляд з метою підтвердження наявного маркування і якості упаковки виробів, лінійних розмірів номерів каблучок і браслетів, виявлення дефектів і встановлення їх відповідності нормативно-правовим актам, перевірку наявності встановлених пробірних клейм України, пломб і товарних ярликів.

20. У разі коли з метою перевірки правильності маркування ювелірних виробів (у тому числі ваги) необхідно зняти товарний ярлик, складається акт з наступним позначенням номера акта на товарному ярлику-дублікаті торгівельного підприємства. Товарний ярлик виробника зберігається і навішується на виріб разом з дублікатом.

21. Торгівля ювелірними виробами без відтисків державного пробірного клейма України або документів, що підтверджують їх якість, забороняється. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма.

22. У торгівельному залі повинні бути всі зразки ювелірних виробів, наявних у суб'єкта господарської діяльності на день продажу.

23. Продаж ювелірних виробів здійснюється тільки з індивідуальним обслуговуванням покупців.

24. Розрахунки з покупцями здійснюються за готівку на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з обов'язковою видачею розрахункового документа встановленої форми, що підтверджують виконання розрахункових операцій, а також за чеками банків або в іншому порядку відповідно до законодавства.

Товарний чек виписується у двох примірниках, один з них видається покупцю. У товарному чеку зазначається номер або назва торгівельного підприємства, найменування товару, артикул, метрична проба, вага виробу, його роздрібна ціна, дата продажу, прізвище продавця, штамп торгівельного підприємства.

25. Ювелірні вироби - прикраси з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння повинні продаватися в індивідуальній упаковці.251. Продаж ювелірних виробів, які були у вжитку, здійснюється за умови проставлення на товарному ярлику позначки "виріб був у вжитку" або "б/в".

Контроль за дотриманням Правил


26. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади у межах їхньої компетенції та в установленому порядку.