Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом "Властивості та ознаки операцій, пов'язаних - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформації про дані операції визначають результативність системи... 1 42.91kb.
Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним... 1 117.98kb.
Інформації про хід їх опрацювання Відповідно до Законів України "Про... 1 58.26kb.
Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів... 1 120.58kb.
Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів... 1 121.14kb.
Робота ауб щодо запровадження системи запобігання легалізації коштів... 1 56.21kb.
Графік проведення навчання з підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба... 1 20.49kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін... 1 89.01kb.
Подання на розміщення інформації на Веб-сайті Держфінмоніторингу... 1 33.46kb.
Розпорядження від 3 серпня 2005 р. N 315-р Київ Про схвалення Концепції... 1 178.98kb.
Гуровська Т. В., асистент 1 138.06kb.
Кафедра садово-паркового господарства рада молодих учених уманського нус 2 419.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним - сторінка №1/6
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ 

НАКАЗ


від 25 грудня 2009 року N 182

Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом "Властивості та ознаки операцій, пов'язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування"


Додатково див. наказ
 Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 19 грудня 2008 року N 265

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 10.12.2008 N 1077 "Про затвердження плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" та статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" наказую:

1. Затвердити Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом "Властивості та ознаки операцій, пов'язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування" (далі - Типології), що додаються.

2. Департаменту аналітичної роботи (Твердохліб І. П.) у місячний термін після підписання цього наказу забезпечити розміщення Типологій на офіційному веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Янушевича Я. В.

Голова 

І. Б. Черкаський 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінмоніторингу
25.12.2009 N 182 


Типології легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом "Властивості та ознаки операцій, пов'язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування"

I. Загальні положення


На сьогоднішній день уся світова спільнота акцентує особливу увагу на необхідності подолання тіньового сектора економіки, як складової походження "брудних" коштів та посилення заходів з протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму.

Слід зазначити, що переважна частина тіньового капіталу формується за рахунок доходів, отриманих внаслідок вчинення економічних злочинів та інших правопорушень, зокрема у зовнішньоекономічній діяльності, кредитно-фінансовій сфери, паливно-енергетичному комплексі, агропромислового комплексу, на ринку металів та корисних копалин.

Тож цілком логічно, що подолати таке явище одній державній структурі просто не під силу, а необхідне об'єднання інтелектуальних та організаційних зусиль багатьох державних інституцій, які спроможні не тільки викрити, але й припинити незаконні фінансові операції, маскування злочинного походження коштів або іншого майна.

Тому і необхідність в проведенні даного дослідження насамперед обумовлено значною суспільною небезпекою й загрозами для України, що полягає у високій питомій вазі готівкової складової в структурі загальної грошової маси, що є в обігу і, відповідно, можливостями злочинців легалізувати свої незаконні доходи, використовуючи готівкові кошти.

Основна функція як готівкових так і безготівкових коштів - служити засобами платежу. У багатьох країнах кількість готівкових коштів жорстко обмежується законодавством, їхня максимальна межа при здійсненні тієї або іншої операції не повинна перевищувати визначений законодавством поріг (суму).

Закономірністю є й те, що обіг безготівкових коштів легше контролюється ніж обіг готівкових. Кошти, переведені з рахунку на рахунок, можуть контролюватися з боку банківських установ, контролюючих та правоохоронних органів. У такий спосіб готівкові кошти є найбільш зручними через відсутність сильного правового контролю над ними.

Так, для реалізації схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зазвичай застосовуються так звані операції "розриву ланцюга". Такі операції використовуються з метою маскування слідів незаконного походження доходів шляхом зміни власників коштів, їх фізичного переміщення та власне шляхом їх зняття готівкою.

Використання в схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, операцій з переведення коштів у готівку зумовлено також необхідністю досягнення злочинцями певних цілей таких як:

• приховування слідів походження доходів, отриманих з незаконних джерел;

• приховування осіб, що отримали (отримують) незаконні доходи й тих, що ініціюють сам процес відмивання;

• забезпечення зручного й оперативного доступу до коштів, отриманих з незаконних джерел;

• створення умов для безпечного й комфортного використання коштів, отриманих з незаконних джерел;

• створення умов для безпечного інвестування в легальний бізнес.

Також усім відомо, що злочинці прагнуть зберігати свої активи в ліквідних формах, однією з яких є готівкові кошти.

Вони фактично є "нульовою" (початковою) стадією в процесі відмивання, що передує стадії "розміщення", на якій злочинці намагаються мінімізувати ризики, пов'язані з можливою конфіскацією безготівкових коштів.

Наявність цієї стадії характерна, коли безготівкові кошти переводяться в готівку в процесі розкрадання коштів з бюджету, використання електронних грошей тощо.

Надалі готівкові кошти можуть бути легалізовані з використанням інших схем та використані для примноження тіньових активів, надання хабарів чиновникам різних рівнів тощо.

Крім цього, операції з переведення безготівкових коштів у готівку також використовуються і на останній стадії відмивання, коли вже легалізовані гроші переводяться в готівку, тому що вважаються найбільш ліквідними.

Щодо незаконної конвертації коштів в готівку, то в Україні це може відбуватися з наступних причин:

• здійснення нелегальної діяльності, і як причина - хабарі представникам державних органів;

• створення матеріальної основи для функціонування кримінального бізнесу: продажу людей, наркотиків тощо;

• здійснення угод з використанням готівкових коштів без їхнього відображення в документах фінансової звітності, у такий спосіб фірма ухиляється від обов'язкових платежів до бюджету.

Незаконні дії пов'язані з конвертацією коштів у готівку мають ряд негативних наслідків, що впливають на грошову систему країни. Це може викликати руйнування її стабільності.

А за підсумками 2008 - 2009 рр. правоохоронні органи відзначають зростання злочинів, у зв'язку з економічною кризою й прогнозують збереження такої тенденції в 2010 році. За оцінками правоохоронців все частіше підприємці застосовують незаконну конвертацію коштів у готівку з використанням фіктивних договорів з компаніями, які створені виключно для таких цілей.

На сьогодні незаконна конвертація безготівкових коштів залишається досить прибутковим і розповсюдженим видом нелегального бізнесу для обслуговування організованої злочинності. Ключовою ланкою в цьому процесі є фірми з ознаками фіктивності, які реєструються на підставних осіб. Одним з основних завдань, які переслідують організатори таких суб'єктів господарювання під час їх реєстрації та використання, є уникнення кримінальної відповідальності. Для цього в якості керівників фіктивних фірм оформлюють підставних осіб.

Фіктивні фірми практично нічим не відрізняються від легальних суб'єктів підприємницької діяльності, однак найчастіше вони реєструються із використанням ідентифікаційних даних незаможних громадян, людей похилого віку. А операція по переведенню коштів у готівку саме по собі є законною операцією. Але серед зловмисників переведення у готівку коштів використовується як ефективний прийом при реалізації схем відмивання коштів.

Сьогодні можна стверджувати, що всі ці явища відбуваються не по стихійному сценарію. Фіктивні фірми створюються групами осіб, які мають досвід у цій діяльності й тісно пов'язані з фінансовими установами. При цьому рахунки таких підприємств найчастіше відкриваються саме в підконтрольних банківських установах, де можливо повністю контролювати грошові потоки, які проходять через так звані "транзитні" фірми. За рахунок цього забезпечується максимальний захист коштів, які надходять від клієнтів на рахунки такого підприємства.наступна сторінка >>